Постановление суда № 98480624, 22.07.2021, Ивано-Франковский городской суд Ивано-Франковской области

Дата принятия
22.07.2021
Номер дела
344/8880/21
Номер документа
98480624
Форма судопроизводства
Гражданское
Государственный герб Украины

Справа № 344/8880/21

Провадження № 2/344/2984/21

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

(ЗАОЧНЕ)

22 липня 2021 року м. Івано-Франківськ

Івано-Франківський міський суд Івано-Франківської області в складі:

головуючої – судді Кіндратишин Л.Р.,

за участю секретаря судового засідання Кузнєцової С.В.,

розглянувши у спрощеному позовному провадженні цивільну справу за позовом Акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за кредитним договором,-

В С Т А Н О В И В:

04.09.2020 позивач звернувся до суду з позовом до відповідача про стягнення заборгованості в сумі - 15 967 (п`ятнадцять тисяч дев`ятсот шістдесят сім) гривень 23 копійки, з них заборгованість за основним боргом (кредитом) - 13 000 (тринадцять тисяч) гривень 00 копійок, заборгованість за процентами за користування кредитом - 2 889 (дві тисячі вісімсот вісімдесят дев`ять) гривень 81 копійка, сума 3% річних несвоєчасне погашення процентів - 17 (сімнадцять) гривень 76 копійок, сума втрат від інфляції несвоєчасне погашення основного боргу - 7 (сім) гривень 49 копійок, сума втрат від інфляції несвоєчасне погашення процентів - 41 (сорок одна) гривня 00 копійок.

Позовні вимоги мотивовані тим, що відповідно до договору про споживчий кредит №19/20-38 від 24 червня 2020 року ОСОБА_1 видано кредит в сумі 15 000 (п`ятнадцять тисяч) гривень 00 копійок, строком кредитування на 60 місяців з ттерміном остаточного повернення кредиту не пізніше 23 червня 2025 року, якщо інший строк та/або термін не буде встановлено згідно з умовами Договору.

За користування кредитом позичальник зобов`язаний сплачувати банку відповідну плату (проценти) в розмірі 56,00% річних.

Згідно з пункту 4.2. Банк вправі вимагати від позичальника належного виконання взятих на себе зобов`язань по договору, в тому числі при виникненні простроченої заборгованості за основною сумою боргу за кредитом та/або процентами більше ніж на один місяць.

ОСОБА_1 порушила зобов`язання, щодо своєчасності, повноти внесення коштів за користування кредитом.

Внаслідок несплати коштів, визначених умовами кредитування, станом на 02.06.2021 за відповідачем обліковується заборгованість 15 967 (п`ятнадцять тисяч дев`ятсот шістдесят сім) гривень 23 копійки, з них заборгованість за основним боргом (кредитом) - 13 000 (тринадцять тисяч) гривень 00 копійок, заборгованість за процентами за користування кредитом - 2 889 (дві тисячі вісімсот вісімдесят дев`ять) гривень 81 копійка, сума 3% річних несвоєчасне погашення процентів - 17 (сімнадцять) гривень 76 копійок, сума втрат від інфляції несвоєчасне погашення основного боргу - 7 (сім) гривень 49 копійок, сума втрат від інфляції несвоєчасне погашення процентів - 41 (сорок одна) гривня 00 копійок.

АТ «Державний ощадний банк України» повідомляє, що 18.07.2019 відбулася заміна типу Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» з Публічного на приватне та перейменовано його на Акціонерне товариство «Державний ощадний банк України».

Відповідно до поданої суду заяви від 19.07.2021 представник позивача просив розглядати справу без його участі позовні вимоги підтримав в повному обсязі, не заперечив щодо заочного розгляду справи.

Відповідач неодноразово в судове засідання не з`являлася, про день та час слухання справи була повідомлена відповідно до вимог закону, зокрема і через сайт «Судова влада». Правом на подання відзиву не скористався. Заяви про розгляд справи за відсутності чи будь-яких інших клопотань відповідач не подавала.

За таких обставин, з урахуванням положень ст.ст. 223, 280 ЦПК України, суд вважає за можливе розглянути справу за відсутності сторін та ухвалити заочне рішення.

Відповідно до ч. 2 ст. 247 ЦПК України, у разі неявки в судове засідання всіх учасників справи чи в разі якщо відповідно до положень цього Кодексу розгляд справи здійснюється судом за відсутності учасників справи, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.

Виходячи з вимог частини п`ятої статті 268 ЦПК України, датою ухвалення рішення, ухваленого за відсутності учасників справи, є дата його складання.

Оскільки сторони в судове засідання, призначене на 19.07.2021 не з`явилися, суд, з дотриманням положень ч. 6 ст. 259 ЦПК України і ч. 5 ст. 268 ЦПК України, відклав складення повного рішення суду на строк не більше п`яти днів та зазначив датою ухвалення рішення дату його складання і на виконання вимог ч. 4 ст. 268 ЦПК України підписав судове рішення без його проголошення.

Розглянувши матеріали цивільної справи, дослідивши наявні в матеріалах справи письмові докази, а також достатність і взаємний зв`язок доказів у їх сукупності, суд дійшов висновку про обґрунтованість позовних вимог з огляду на нижчевикладене.

Статтею 1054 ЦК України визначено зміст кредитного договору. За кредитним договором банк або інша фінансова установа (кредитодавець) зобов`язується надати грошові кошти (кредит) позичальникові у розмірі та на умовах, встановлених договором, а позичальник зобов`язується повернути кредит та сплатити проценти. Істотними умовами кредиту є розмір кредиту та строк повернення кредиту.

Судом встановлено, що відповідно до Договору про споживчий кредит №19/20-038 від 24.06.2020, АТ «Державний ощадний банк України» надав ОСОБА_1 кредит в сумі 15 000 грн. 00 коп. на строк 60 місяців з терміном остаточного повернення кредиту не пізніше 23.06.2025, зі сплатою 56% річних за користування кредитними коштами. При нарахуванні процентів за користування Кредитом враховується перший і не враховується останній день фактичного користування кредитом відповідно до підпункту 2.4.3 цього Договору, до терміну остаточного повернення кредиту, визначеного цим договором (а.с. 3-8).

Відповідно до умов договору, повернення кредиту та сплата процентів здійснюється позичальником згідно з графіком платежів або достроково відповідно до порядку, визначеного цим договором, але в будь-якому випадку не пізніше терміну остаточного повернення кредиту, встановленого згідно з цим договором. Згідно п.3.3.3. Договору про споживчий кредит №19/20-038 від 24.06.2020 позичальник зобов`язується здійснювати повернення кредиту рівними частинами в розмірі 250,00 грн. та сплату процентів, нарахованих банком на залишок основної суми боргу за кредитом, щомісячно до 25 числа місяця, наступного за звітним, починаючи з липня 2020 року, шляхом внесення власних коштів на поточний рахунок, які банк, використовуючи право договірного списання коштів, наданого йому згідно з умовами цього договору, списує в рахунок погашення основної суми боргу за кредитом та сплати процентів відповідно до послідовності, визначеної цим договором.

Не зважаючи на взяті на себе за кредитним договором зобов`язання, відповідач ОСОБА_1 систематично порушувала строки сплати кредиту, що підтверджується розрахунком заборгованості за Договором про споживчий кредит №19/20-038 від 24.06.2020 (а.с. 13).

За змістом ст. 526 ЦК України зобов`язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог чинного законодавства.

Згідно ч. 1 ст. 527 ЦК України боржник зобов`язаний виконати свій обов`язок, а кредитор - прийняти виконання особисто, якщо інше не встановлено договором або законом.

Згідно ст. 612 ЦК України боржник вважається таким, що прострочив, якщо він не виконав зобов`язання у встановлений договором строк.

За змістом п.п.8.1.-8.3. Договору за невиконання або неналежне виконання взятих на себе зобов`язань по цьому договору, сторони несуть відповідальність в порядку та на умовах, обумовлених в цьому договорі та чинним законодавством, і відшкодовують завдані збитки. Завдані банку збитки позичальник зобов`язується відшкодувати в повному обсязі понад неустойку, пеню та штраф, і несе відповідальність за їх відшкодування всім належним йому майном. Сукупна сума неустойки (пені, штрафу), нарахована за порушення зобов`язань позичальником на підставі договору, не може перевищувати половини суми, одержаної позичальником за цим договором. За порушення взятих на себе зобов`язань по своєчасному поверненню основної суми боргу та/або сплати процентів за користування кредитом, та/або сплати суми комісійної винагороди, позичальник зобов`язується сплатити на користь банку пеню в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, яка діяла в період, за який сплачується пеня, від суми платежу за кожний день прострочення, але не більше 15% суми простроченого платежу.

Статтею 625 ЦК України встановлено відповідальність за порушення грошового зобов`язання. Відповідно до ч.1 цієї статті боржник не звільняється від відповідальності за неможливість виконання ним грошового зобов`язання.

Відповідно до ч. 2 статті 625 ЦК України, боржник, який прострочив виконання грошового зобов`язання, на вимогу кредитора зобов`язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

Порушенням зобов`язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов`язання (неналежне виконання).

Згідно з проведеним позивачем розрахунком заборгованості станом на 02.06.2021 у відповідача наявна заборгованість у розмірі 15 967 (п`ятнадцять тисяч дев`ятсот шістдесят сім) гривень 23 копійки, з них заборгованість за основним боргом (кредитом) - 13 000 (тринадцять тисяч) гривень 00 копійок, заборгованість за процентами за користування кредитом - 2 889 (дві тисячі вісімсот вісімдесят дев`ять) гривень 81 копійка, сума 3% річних несвоєчасне погашення процентів - 17 (сімнадцять) гривень 76 копійок, сума втрат від інфляції несвоєчасне погашення основного боргу - 7 (сім) гривень 49 копійок, сума втрат від інфляції несвоєчасне погашення процентів - 41 (сорок одна) гривня 00 копійок

Будь-яких доказів, які б спростовували проведений позивачем розрахунок заборгованості ОСОБА_1 , за вказаним договором про споживчий кредит відповідачем не представлено суду.

Згідно вимог п.4.3.3. Договору у випадку порушення умов цього договору, позичальник зобов`язаний достроково повернути кредит з одночасною сплатою процентів нарахованих на фактичний залишок заборгованості за кредитом, комісійні винагороди, а також сплатити неустойку (штрафні санкції), як це передбачено в договорі, а також відшкодувати банку в повному обсязі збитки.

Сторони, керуючись ст.ст. 212, 611 ЦК України, домовились про зміну умов зобов`язання за цим договором, а саме: зміну терміну остаточного повернення кредиту у зв`язку з настанням вказаних в п. 3.10.2. договору обставин (порушення зобов`язань позичальника за цим договором) (відкладальні обставини), з яких: прострочення виконання зобов`язань позичальника за цим договором щодо погашення заборгованості (у тому числі за кредитом та/або процентами та/або комісіями) на строк понад 58 календарних днів (п.3.10. Договору).

Виходячи з наведеного, дослідивши усі надані сторонами докази у їх сукупності, перевіривши відповідність позовних вимог діючому законодавству України, суд дійшов висновку про обґрунтованість позову АТ «Державний ощадний банк України» в особі філії - Івано-Франківського обласного управління АТ «Ощадбанк», оскільки протягом розгляду справи було встановлено, що між сторонами існували договірні відносини, які виникли внаслідок укладання Договору про споживчий кредит №19/20-038 від 24.06.2020. Через порушення умов договору з боку відповідача своєчасне погашення кредиту та відсотків не відбулося, внаслідок чого виникла заборгованість за кредитом та відсотками, яку відповідач у добровільному порядку не погасила.

За таких обставин, суд вважає, що обґрунтованими є вимоги позивача про стягнення з відповідача заборгованості за договором, тому така вимога підлягає до задоволення.

Згідно із ч. 1 ст. 141 ЦПК України судовий збір у випадку задоволення позову, покладається на відповідача. Тому з відповідача слід стягнути 2 270 гривень 00 копійок судового збору на користь позивача.

Керуючись ст. ст. 12, 13, 141, 223, 247, 259, 263-265, 273, 274, 280-283 ЦПК України, суд, -

П О С Т А Н О В И В:

Позов задоволити.

Стягнути з ОСОБА_1 на користь Акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» в особі філії – Івано-Франківського обласного управління АТ «Ощадбанк» заборгованість в сумі – 15 967 (п`ятнадцять тисяч дев`ятсот шістдесят сім) гривень 23 копійки, з них заборгованість за основним боргом (кредитом) - 13 000 (тринадцять тисяч) гривень 00 копійок, заборгованість за процентами за користування кредитом - 2 889 (дві тисячі вісімсот вісімдесят дев`ять) гривень 81 копійка, сума 3% річних несвоєчасне погашення процентів - 17 (сімнадцять) гривень 76 копійок, сума втрат від інфляції несвоєчасне погашення основного боргу - 7 (сім) гривень 49 копійок, сума втрат від інфляції несвоєчасне погашення процентів - 41 (сорок одна) гривня 00 копійок

Стягнути із ОСОБА_1 на користь Акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» в особі філії – Івано-Франківського обласного управління АТ «Ощадбанк» 2 270 (дві тисячі двісті сімдесят) гривень 00 копійок судового збору.

Заочне рішення може бути переглянуте судом, що його ухвалив, за письмовою заявою відповідача.

Заяву про перегляд заочного рішення може бути подано протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Учасник справи, якому повне заочне рішення суду не було вручене у день його проголошення, має право на поновлення пропущеного строку на подання заяви про його перегляд - якщо така заява подана протягом двадцяти днів з дня вручення йому повного заочного рішення суду.

Строк на подання заяви про перегляд заочного рішення може бути також поновлений в разі пропуску з інших поважних причин.

Позивач має право оскаржити заочне рішення в загальному порядку, тобто, шляхом подачі апеляційної скарги до Івано-Франківського апеляційного суду через Івано-Франківський міський суд Івано-Франківської області протягом тридцяти днів з дня складання повного тексту рішення суду.

Заочне рішення набирає законної сили, якщо протягом строків, встановлених цим Кодексом, не подані заява про перегляд заочного рішення або апеляційна скарга, або якщо рішення залишено в силі за результатами апеляційного розгляду справи.

Повне найменування учасників справи:

Позивач: Акціонерне товариство «Державний ощадний банк України» в особі філії – Івано-Франківського обласного управління АТ «Ощадбанк», код ЄДРПОУ:09336500, адреса: вул. Грушевського, 19, м. Івано-Франківськ, 76018;

Відповідач: ОСОБА_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 .

Рішення складене у повному обсязі 22.07.2021.

Суддя Кіндратишин Л.Р.

Часті запитання

Який тип судового документу № 98480624 ?

Документ № 98480624 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 98480624 ?

Дата ухвалення - 22.07.2021

Яка форма судочинства по судовому документу № 98480624 ?

Форма судочинства - Цивільне

В якому cуді було засідання по документу № 98480624 ?

В Ивано-Франковский городской суд Ивано-Франковской области
Предыдущий документ : 98480623
Следующий документ : 98480625