Постановление суда № 97734232, 16.06.2021, Хозяйственный суд Киевской области

Дата принятия
16.06.2021
Номер дела
911/1737/21
Номер документа
97734232
Форма судопроизводства
Хозяйственное
Государственный герб Украины

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Симона Петлюри, 16/108, м. Київ, 01032, тел. (044) 235-95-51, е-mail: inbox@ko.arbitr.gov.ua

УХВАЛА

"16" червня 2021 р. м. Київ Справа № 911/1737/21

Суддя Бабкіна В.М., розглянувши позовну заяву і додані до неї документи

за позовом Броварської міської ради Броварського району Київської області (07400, Київська обл., м. Бровари, вул. Гагаріна, 15)

до Товариства з обмеженою відповідальністю «Рекламна агенція «РЕНОД» (03150, м. Київ, вул. Предславинська, 34)

про стягнення 1085482,06 грн. збитків, завданих використанням земельної ділянки,

встановив:

До господарського суду Київської області надійшла позовна заява Броварської міської ради Броварського району Київської області № 2-15/645 від 28.01.2021 р. (вх. № 1738/21 від 11.06.2021 р.) до Товариства з обмеженою відповідальністю «Рекламна агенція «РЕНОД» про стягнення 1085482,06 грн. збитків, завданих використанням земельної ділянки.

Подана позовна заява не відповідає вимогам Господарського процесуального кодексу України з наступних підстав.

Відповідно до пункту 2 частини 3 статті 162 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що позовна заява повинна містити: повне найменування (для юридичних осіб) або ім`я (прізвище, ім`я та по батькові - для фізичних осіб) сторін та інших учасників справи, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб); поштовий індекс; ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (для юридичних осіб, зареєстрованих за законодавством України), а також реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серію паспорта для фізичних осіб - громадян України (якщо такі відомості відомі позивачу), вказівку на статус фізичної особи - підприємця (для фізичних осіб - підприємців); відомі номери засобів зв`язку, офіційної електронної адреси та адреси електронної пошти.

Згідно зі ст. 93 Цивільного кодексу України місцезнаходженням юридичної особи є адреса органу або особи, які відповідно до установчих документів юридичної особи чи закону виступають від її імені. Відповідно до ч. 4 ст. 89 ЦК України, дані про місцезнаходження юридичної особи вносяться до єдиного державного реєстру. Отже, виходячи з наведеного, місцезнаходження юридичної особи визначається місцем її державної реєстрації.

Статтею 10 Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань” встановлено, що якщо документи та відомості, що підлягають внесенню до Єдиного державного реєстру, внесені до нього, такі документи та відомості вважаються достовірними і можуть бути використані у спорі з третьою особою.

Між тим, у позовній заяві адресу відповідача зазначено як: 03150, м. Київ, вул. Предславинська, 24, в той час як згідно з відомостями з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, адресою місцезнаходження Товариства з обмеженою відповідальністю «Рекламна агенція «РЕНОД» є: 03150, м. Київ, вул. Предславинська, 34.

Таким чином, заявником не дотримано вимог п. 2 ч. 3 ст. 162 Господарського процесуального кодексу України в частині зазначення у позовній заяві вірної адреси відповідача.

Відповідно до пункту 1 частини 1 статті 164 ГПК України до позовної заяви додаються документи, які підтверджують відправлення іншим учасникам справи копії позовної заяви і доданих до неї документів.

Згідно з вимогами статті 172 Господарського процесуального кодексу України позивач, особа, яка звертається з позовом в інтересах іншої особи, зобов`язані до подання позовної заяви надіслати учасникам справи її копії та копії доданих до неї документів листом з описом вкладення.

Такі приписи наведених норм мають на меті забезпечення як конституційних засад змагальності сторін та рівності усіх учасників процесу перед законом і судом (п. п. 2, 4 ч. 3 ст. 129 Конституції України), так і аналогічних приписів ст. ст. 4-2, 4-3 Господарського процесуального кодексу України.

Абзацом 27 пункту 2 Правил надання послуг поштового зв`язку, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 05.03.2009 р. № 270, передбачено, що документом, який підтверджує надання послуг поштового зв`язку є розрахунковий документ встановленої відповідно до Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» форми та змісту (касовий чек, розрахункова квитанція тощо).

За змістом п. 61 Правил надання поштового зв`язку у разі приймання внутрішніх поштових відправлень з оголошеною цінністю з описом вкладення бланк опису заповнюється відправником у двох примірниках. Працівник поштового зв`язку повинен перевірити відповідність вкладення опису, розписатися на обох його примірниках і проставити відбиток календарного штемпеля. Один примірник опису вкладається до поштового відправлення, другий видається відправникові. На примірнику опису, що видається відправникові, працівник поштового зв`язку повинен зазначити номер поштового відправлення. За бажанням відправника на примірнику опису, що вкладається до поштового відправлення, вартість предметів може не зазначатися.

За таких обставин належним доказом надіслання копії позовної заяви з доданими до неї документами іншим учасникам справи є опис вкладення відправленої поштової кореспонденції, засвідчений підписом працівника відділення поштового зв`язку та відбитком календарного штемпеля цього відділення, а також розрахунковий документ поштової установи.

До позовної заяви Броварської міської ради Броварського району Київської області на підтвердження направлення відповідачеві позовної заяви додано, зокрема, опис вкладення у цінний лист від 29.01.2021 р., за змістом якого вбачається, що позовна заява з доданими до неї документами направлена Товариству з обмеженою відповідальністю «Рекламна агенція «РЕНОД» на невірну адресу: 03150, м. Київ, вул. Предславинська, 24.

З огляду на викладене, опис вкладення у цінний лист від 29.01.2021 р. не є належним доказом, що підтверджує відправлення Товариству з обмеженою відповідальністю «Рекламна агенція «РЕНОД» копії позовної заяви з доданими до неї документами.

Відповідно до пункту 8 частини 3 статті 162 Господарського процесуального кодексу України позовна заява повинна містити перелік документів та інших доказів, що додаються до заяви; зазначення доказів, які не можуть бути подані разом із позовною заявою (за наявності); зазначення щодо наявності у позивача або іншої особи оригіналів письмових або електронних доказів, копії яких додано до заяви.

Дослідивши подані Броварською міською радою матеріали позовної заяви, суд встановив, що, всупереч п. 8 ч. 3 ст. 162 ГПК України, останні не містять відомостей щодо наявності оригіналів доданих до заяви копій документів у позивача або іншої особи чи відомостей щодо їх місцезнаходження.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 164 Господарського процесуального кодексу України до позовної заяви додаються документи, які підтверджують сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі, або документи, які підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону.

Згідно зі ст. 9 Закону України «Про судовий збір» судовий збір сплачується за місцем розгляду справи та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України і суд перед відкриттям (порушенням) провадження у справі, прийняттям до розгляду заяв (скарг) перевіряє зарахування судового збору до спеціального фонду Державного бюджету України.

Судовий збір сплачується до територіальних органів Державної казначейської служби України; платники судового збору у платіжних документах на перерахування судового збору повинні в рядку «одержувач» зазначити найменування територіального органу казначейської служби за місцем знаходження господарського суду, який розглядає справу.

Для зарахування коштів судового збору до спеціального фонду державного бюджету Державною казначейською службою України відкриваються спеціальні рахунки в розрізі усіх її територіальних підрозділів. Судовий збір може бути перерахований через будь-яку установу банку чи відділення зв`язку із зазначенням необхідних реквізитів.

У зв`язку із цим суд повинен перевірити, щоб платіжне доручення на безготівкове перерахування судового збору, квитанція установи банку про прийняття платежу готівкою, що додаються до заяви, містили відомості про те, за яку саме заяву (скаргу, дію) сплачується судовий збір.

Наведений правовий висновок викладено в постанові Великої Палати Верховного Суду від 30.09.2020 р. у справі № 9901/144/20.

Приписами ч. 4 ст. 236 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що при виборі і застосуванні норми права до спірних правовідносин суд враховує висновки щодо застосування норм права, викладені в постановах Верховного Суду.

Поряд з цим, постановою Правління Національного банку України № 22 від 21.01.2004 р. затверджено Інструкцію про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті (далі – Інструкція), яка встановлює загальні правила, види і стандарти розрахунків клієнтів банків та банків у грошовій одиниці України на території України, що здійснюються за участю банків.

Положеннями Інструкції встановлено вимоги про заповнення розрахункових документів.

Положеннями п. 3.7 Інструкції визначено, що реквізит «Призначення платежу» платіжного документа заповнюється платником так, щоб надавати повну інформацію про платіж та документи, на підставі яких здійснюється перерахування коштів отримувачу. Повноту інформації визначає платник з урахуванням вимог законодавства України. Платник відповідає за дані, що зазначені в реквізиті платіжного доручення «Призначення платежу».

З викладеного вбачається, що розрахунковий документ про перерахування судового збору додається до заяви (скарги) і має містити відомості про те, яка саме заява (скарга, дія) оплачується судовим збором.

На офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет (http://court.gov.ua/fair/) в розділі «судовий збір» зазначено платiжнi реквiзити для перерахування судового збору при зверненні до господарського суду Київської області та приклад заповнення графи «Призначення платежу» в платіжному документі.

У наданому позивачем платіжному дорученні № 769 від 26.11.2020 р. про сплату судового збору у розділі призначення платежу зазначено: «*;101;04054932; 0210160; 2800; Судовий збір за позов виконкому Бровар. міськ. ради Київськ. обл., Господар. суд Київськ. обл.; Служб. записка № 04-13/684 від 23.11.20».

Отже, зазначене платіжне доручення за своїм змістом підтверджує сплату судового збору виконкому Броварської міської ради, і не визначає при цьому, за подання якого саме позову.

За вказаних обставин, платіжне доручення № 769 від 26.11.2020 р. не може вважатися належним доказом сплати судового збору за подання до господарського суду позовної заяви № 2-15/645 від 28.01.2021 р. (вх. № 1738/21 від 11.06.2021 р.).

Окрім того, за наслідками передбаченої зазначеною вище статтею 9 Закону України «Про судовий збір» перевірки, здійсненої судом, станом на 16.06.2021 р. встановлено відсутність відомостей про зарахування судового збору, сплаченого позивачем за платіжним дорученням № 769 від 26.11.2020 р., до спеціального фонду Державного бюджету України.

Поряд з цим, згідно з приписами п. 4 ч. 3 ст. 162 Господарського процесуального кодексу України позовна заява повинна містити, зокрема, зміст позовних вимог: спосіб (способи) захисту прав або інтересів, передбачений законом чи договором, або інший спосіб (способи) захисту прав та інтересів, який не суперечить закону і який позивач просить суд визначити у рішенні.

Суд відзначає, що, звертаючись з даним позовом до суду, Броварська міська рада Броварського району Київської області просить суд про стягнення з відповідача 1085482,06 грн. одночасно і як збитків, завданих використанням земельної ділянки, і як безпідставно збережених (в розумінні приписів ст. 1212 ЦК України) коштів, що наведеному вище не відповідає, у зв`язку з чим зазначений недолік позовної заяви також підлягає усуненню.

Згідно з приписами частин 1 та 2 статті 174 ГПК України суддя, встановивши, що позовну заяву подано без додержання вимог, викладених у статтях 162, 164, 172 цього Кодексу, протягом п`яти днів з дня надходження до суду позовної заяви постановляє ухвалу про залишення позовної заяви без руху.

В ухвалі про залишення позовної заяви без руху зазначаються недоліки позовної заяви, спосіб і строк їх усунення, який не може перевищувати десяти днів з дня вручення ухвали про залишення позовної заяви без руху.

Поряд з цим, судом звертається увага позивача, що згідно з ч. 4 ст. 174 ГПК України, якщо позивач не усунув недоліки позовної заяви у строк, встановлений судом, заява вважається неподаною і повертається особі, що звернулася із позовною заявою.

З урахуванням наведеного, керуючись п.п. 2, 4, 8 ч. 3 ст. 162, п. 1 ч. 1, ч. 2 ст. 164, ч.ч. 1, 2 ст. 174, ст. 234 Господарського процесуального кодексу України, суд

постановив:

1. Позовну заяву Броварської міської ради Броварського району Київської області № 2-15/645 від 28.01.2021 р. (вх. № 1738/21 від 11.06.2021 р.) залишити без руху.

2. Запропонувати позивачу в строк до десяти днів з дня вручення ухвали про залишення позовної заяви без руху усунути недоліки позовної заяви № 2-15/645 від 28.01.2021 р. (вх. № 1738/21 від 11.06.2021 р.) шляхом зазначення у позові вірної адреси відповідача; шляхом надання доказів направлення позову на вірну адресу відповідача; шляхом надання відомостей щодо наявності у позивача або іншої особи оригіналів письмових доказів, копії яких додано до позовної заяви; шляхом надання належних доказів сплати судового збору в сумі 16282,23 грн. та/або доказів його зарахування до Державного бюджету України; шляхом зазначення змісту позовних вимог з урахуванням правової природи грошових коштів, які позивач просить стягнути з відповідача.

Ухвала господарського суду набирає законної сили в порядку статті 235 Господарського процесуального кодексу України з моменту її підписання суддею та не підлягає оскарженню відповідно до приписів статей 254-256 Господарського процесуального кодексу України.

Ухвалу підписано 16.06.2021 р.

Суддя В.М. Бабкіна

Часті запитання

Який тип судового документу № 97734232 ?

Документ № 97734232 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 97734232 ?

Дата ухвалення - 16.06.2021

Яка форма судочинства по судовому документу № 97734232 ?

Форма судочинства - Господарське

В якому cуді було засідання по документу № 97734232 ?

В Хозяйственный суд Киевской области
Предыдущий документ : 97734231
Следующий документ : 97734233