Дата принятия
26.04.2021
Номер дела
465/6149/20
Номер документа
96986118
Форма судопроизводства
Гражданское
Государственный герб Украины

465/6149/20

2/465/1562/21

РІШЕННЯ

Іменем України

(заочне)

26.04.2021 року м.Львів

Франківський районний суд м. Львова у складі:

головуючої судді Марків Ю.С.,

при секретарі судових засідань Чапля В.С.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Львові цивільну справу за позовом ОСОБА_1 та ОСОБА_2 до Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Оптимум", що діє за рахунок та в інтересах Пайового недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду закритого типу "Оптимум Класик", Товариства з обмеженою відповідальністю "Енерджі Плюс Україна" про розірвання попереднього договору, -

В С Т А Н О В И В :

ОСОБА_1 та ОСОБА_2 звернулися до суду з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Оптимум", що діє за рахунок та в інтересах Пайового недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду закритого типу "Оптимум Класик", Товариства з обмеженою відповідальністю "Енерджі Плюс Україна" про розірвання попереднього договору.

Позовні вимоги мотивують тим, що 12.04.2018 року між ТОВ "Компанія з управління активами "Оптимум", що діє за рахунок та в інтересах Пайового недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду закритого типу "Оптимум Класик" та ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та ТОВ "Енерджі Плюс Україна" було укладено Попередній договір купівлі-продажу квартиру, предметом якого є укладення сторонами в майбутньому договору купівлі-продажу трикімнатної житлової квартири, що знаходиться в третьому під`їзді на третьому поверсі за будівельним номером АДРЕСА_1 . Позивачі, на виконання своїх договірних зобов`язань сплатили на користь ТОВ "КУА "Оптимум" грошові кошти в розмірі 1863466,36 грн. Окрім цього, позивачами зазначається, що з судових рішень, які стали відомими позивачам, вбачається, що існували ряд заборон, пов`язаних зі здійсненням будь-яких підготовчих та будівельних робіт на земельній ділянці площею 6,3127 га., на якій повинен був бути побудований багатоквартирний житловий комплекс з квартирою, щодо якої було укладено попередній договір купівлі-продажу. Оскільки позивачі сплатили на користь відповідача Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Оптимум" грошові кошти за квартиру, відповідач Товариство з обмеженою відповідальністю "Енерджі Плюс Україна" жодних підготовчих та будівельних дій з будівництва не вчиняє, відтак позивачі значною мірою позбавлені того, на що вони розраховували при укладенні попереднього договору, тому просять розірвати попередній договір купівлі-продажу квартири від 12.04.2018 року.

Позивачі в судове засідання не з`явились, від представника надійшло клопотання про розгляд справи без їх участі, щодо винесення заочного рішення суду не заперечили.

Представники відповідачів у судове засідання не з`явилися, хоча про дату, час і місце судового засідання повідомлялися належним чином, про причини неявки суд не повідомили, відзиву не подали.

За таких обставин, відповідно до ч.1 ст.280 ЦПК України, враховуючи відсутність заперечень представника позивача проти заочного розгляду справи, суд вважає за можливе ухвалити заочне рішення на підставі наявних у справі доказів.

Відповідно до вимог ч.2 ст.247 ЦПК України фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.

Дослідивши матеріали справи, суд приходить до наступного висновку.

Судом встановлено, що 12 квітня 2018 року між ТОВ "Компанія з управління активами "Оптимум", що діє за рахунок та в інтересах Пайового недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду закритого типу "Оптимум Класик" та ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та ТОВ "Енерджі Плюс Україна" укладено Попередній договір купівлі-продажу трикімнатної житлової квартири, що знаходиться в 3 під`їзді на 3 поверсі за будівельним номером АДРЕСА_1 .

Відповідно до п. 2.1. Попереднього договору предметом цього договору є укладення сторонами в майбутньому договору купівлі-продажу об`єкта.

Згідно з п.2.5 вищевказаного договору сторони укладають основний договір на умовах, передбачених попереднім договором протягом четвертого кварталу 2019 року, але не пізніше ніж 60 днів з моменту проведення державної реєстрації в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за ТОВ "Компанія з управління активами "Оптимум".

Відповідно до договору про внесення змін до попереднього договору купівлі-продажу квартири від 26.11.2019 року, внесено зміни до п.2.5 вищевказаного попереднього договору, відповідно до якого сторони укладають основний договір на умовах, передбачених договором протягом четвертого кварталу 2021 року, але не пізніше ніж 60 днів з моменту проведення державної реєстрації в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за ТОВ "Компанія з управління активами "Оптимум".

Позивачі на виконання своїх договірних зобов`язань сплатили на користь ТОВ "КУА "Оптимум" грошові кошти в розмірі 463172,50 грн., що підтверджується платіжним дорученням №1741136140 від 20.04.2018 року, 463172,50 грн., що підтверджується платіжним дорученням №1741137012 від 20.04.2018 року, 370538,00 грн., що підтверджується платіжним дорученням №1748687801 від 27.04.2018 року, 370538,00 грн., що підтверджується платіжним дорученням №1748686609 від 27.04.2018 року, 98022,68 грн., що підтверджується платіжним дорученням №2007433166 від 27.12.2018 року, 98022,68 грн., що підтверджується платіжним дорученням №2007429604 від 27.12.2018 року.

Статтею 509 ЦК України визначено, що зобов`язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов`язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов`язку.

Відповідно до абзацу 1 ч. 1 ст. 635 ЦК України попереднім є договір, сторони якого зобов`язуються протягом певного строку (у певний термін) укласти договір в майбутньому (основний договір) на умовах, встановлених попереднім договором.

Частиною 3 цієї статті визначено, що зобов`язання, встановлене попереднім договором, припиняється, якщо основний договір не укладений протягом строку (у термін), встановленого попереднім договором, або якщо жодна із сторін не направить другій стороні пропозицію про його укладення.

Відповідно до ч. 2 ст. 651 ЦК України договір може бути змінено або розірвано за рішенням суду на вимогу однієї із сторін у разі істотного порушення договору другою стороною та в інших випадках, встановлених договором або законом.

Істотним є таке порушення стороною договору, коли внаслідок завданої цим шкоди друга сторона значною мірою позбавляється того, на що вона розраховувала при укладенні договору.У положеннях ст. 2 ЦПК України зазначено, що завданням цивільного судочинства є справедливий, неупереджений та своєчасний розгляд і вирішення цивільних справ з метою ефективного захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав,свобод чи інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб, інтересів держави.

У матеріалах справи міститься адвокатський запит Цибали І.З. ТОВ "Компанія з управління активами" та ТОВ "Енерджі Плюс Україна" з проханням спростування або підтвердження існування будь-яких заборон на здійснення підготовчих та/або будівельних робіт на земельній ділянці кадастровий номер 4610136900:05:003:0145 у АДРЕСА_2 та/ або арештів на цю земельну ділянку, надання документально-підтвердженої інформації про наявність у ТОВ "Енерджі Плюс Україна" дозвільної документації, повідомлення, чи проводяться на земельній ділянціпідготовчі або будівельні роботи.

Окрім цього, ухвалою Господарського суду Львівської області від 21.08.2018 року заборонено ТОВ "Енерджі Плюс Україна" та іншим третім особам здійснювати будь-які підготовчі та будівельні роботи на земельній ділянці кадастровий номер 4610136900:05:003:0145, загальною площею 6,3127 га у АДРЕСА_2 .

Ухвалою Личаківського районного суду м.Львова накладено арешт на земельну ділянку із кадастровим номером 4610136900:05:003:0145, яка згодом ухвалою Львівського апеляційного суду від 25.06.2019 року залишена без змін.

Враховуючи вищевикладені обставини, які впливають на можливість укладення основного договору (оскільки якщо багатоквартирний будинок не буде збудовано, то відповідно і не зможе бути продано позивачем за основним договором), а жоден з відповідачів не надав суду доказів, що такими повідомлялись позивачі про факти виникнення зазначених вище обставин, суд вважає, що в даному випадку наявні підстави стверджувати про наявність порушення істотного порушення умов попереднього договору з боку відповідачів, яке проявляється у тому, що внаслідок відсутності обізнаності щодо існування у відповідачів заборон на здійснення будівництва.

Окрім цього, позивачами сплачено на користь відповідача Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Оптимум", що діє за рахунок та в інтересах Пайового недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду закритого типу "Оптимум Класик" грошові кошти за квартиру, відповідач Товариство з обмеженою відповідальністю "Енерджі Плюс Україна" жодних підготовчих та/або будівельних робіт не вчиняє, відтак позивачі значною мірою позбавляються того, на що вони розраховували при укладенні попереднього договору.

Відповідно до ч. 1 ст. 5 ЦПК України, здійснюючи правосуддя,суд захищає права, свободи та інтереси фізичних осіб, права та інтереси юридичних осіб, державні та суспільні інтереси у спосіб, визначений законом або договором.

Таким чином, розглянувши справу в межах визначених позивачами предмета спору, оцінюючи належність, допустимість і достовірність кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв`язок доказів у їх сукупності, враховуючи те, що обставини, на які посилаються позивачі як на підставу для задоволення позову, знайшли своє підтвердження ,у ході судового розгляду, оскільки ґрунтуються на достатніх, належних та допустимих доказах, суд прийшов до висновку, що позовні вимоги слід задовольнити.

Питання про розподіл судових витрат суд вирішує відповідно до вимог ст. 141 ЦПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст..ст. 12, 81, 141, 223, 258,259, 263-265, 280-283, 352, 354, ЦПК України, суд, -

У Х В А Л И В :

Позов ОСОБА_1 та ОСОБА_2 до Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Оптимум", що діє за рахунок та в інтересах Пайового недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду закритого типу "Оптимум Класик", Товариства з обмеженою відповідальністю "Енерджі Плюс Україна" про розірвання попереднього договору - задовольнити.

Розірвати Попередній договір купівлі-продажу квартири від 12.04.2018 року, укладений між Товариством з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Оптимум", що діє за рахунок та в інтересах Пайового недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду закритого типу "Оптимум Класик", ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , Товариством з обмеженою відповідальністю "Енерджі Плюс Україна", посвідченого 12.04.2018 року приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу Барбуляк Х.М. за реєстровим №906.

Стягнути солідарно з Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Оптимум", що діє за рахунок та в інтересах Пайового недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду закритого типу "Оптимум Класик", Товариства з обмеженою відповідальністю "Енерджі Плюс Україна" на користь ОСОБА_1 сплачений при поданні позову до суду судовий збір в розмірі 840 (вісімсот сорок) гривень 80 копійок.

Стягнути солідарно з Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Оптимум", що діє за рахунок та в інтересах Пайового недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду закритого типу "Оптимум Класик", Товариства з обмеженою відповідальністю "Енерджі Плюс Україна" на користь ОСОБА_2 сплачений при поданні позову до суду судовий збір в розмірі 840 (вісімсот сорок) гривень 80 копійок.

Роз`яснити відповідачу, що заочне рішення може бути переглянуте судом, що його ухвалив, за письмовою заявою відповідача.

Заяву про перегляд заочного рішення може бути подано протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Учасник справи, якому повне заочне рішення суду не було вручене у день його проголошення, має право на поновлення пропущеного строку на подання заяви про його перегляд - якщо така заява подана протягом двадцяти днів з дня вручення йому повного заочного рішення суду. Строк на подання заяви про перегляд заочного рішення може бути також поновлений в разі пропуску з інших поважних причин.

У разі залишення заяви про перегляд заочного рішення без задоволення заочне рішення може бути оскаржене в загальному порядку, встановленому ЦПК України. У цьому разі строк на апеляційне оскарження рішення починає відраховуватися з дати постановлення ухвали про залишення заяви про перегляд заочного рішення без задоволення.

Апеляційна скарга на рішення подається до Львівського апеляційного суду через Франківський районний см. Львова протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано.

У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано,набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Позивач: ОСОБА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_3 .

Позивач: ОСОБА_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_4 .

Відповідач: Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Оптимум", що діє за рахунок та в інтересах Пайового недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду закритого типу "Оптимум Класик", код ЄДРПОУ 37567735, адреса: м.Київ, вул.Глибочицька, буд.40, оф.13.

Відповідач: Товариство з обмеженою відповідальністю "Енерджі Плюс Україна", код ЄДРПОУ 38544771, адреса: м.Київ, вул.Зоологічна, буд.4а, оф.139.

Повний текст рішення виготовлено 05.05.2021 року.

Судя Марків Ю.С.

Часті запитання

Який тип судового документу № 96986118 ?

Документ № 96986118 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 96986118 ?

Дата ухвалення - 26.04.2021

Яка форма судочинства по судовому документу № 96986118 ?

Форма судочинства - Цивільне

В якому cуді було засідання по документу № 96986118 ?

В Франковский районный суд города Львова
Предыдущий документ : 96986042
Следующий документ : 96986120