Постановление суда № 96726118, 05.05.2021, Хозяйственный суд Кировоградской области

Дата принятия
05.05.2021
Номер дела
912/804/21
Номер документа
96726118
Форма судопроизводства
Хозяйственное
Государственный герб Украины

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

Кіровоградської області

вул.В`ячеслава Чорновола, 29/32, м.Кропивницький, Україна, 25022,

тел/факс: 32-05-11/24-09-91 E-mail: inbox@kr.arbitr.gov.ua

УХВАЛА

05 травня 2021 рокуСправа № 912/804/21

Господарський суд Кіровоградської області у складі судді Коваленко Н.М.,

розглянувши у підготовчому засіданні справу №912/804/21 від 05.04.2021

за позовом: Державного підприємства "Житомирський бронетанковий завод" (далі - ДП "Житомирський бронетанковий завод"), код ЄДР 07620094, вул. Дружби народів, 1, смт. Новогуйвинське, Житомирська область, 12441

до відповідача: Товариства з обмеженою відповідальністю "Укрспецприлад" (далі - ТОВ "Укрспецприлад"), код ЄДР 36352881, вул. Роднікова, 86, м. Кропивницький, 25014

про стягнення 1 642 369,13 грн

ПРЕДСТАВНИКИ:

від позивача - Олянюк В.Л., наказ №118-ОД від 30.04.2021 та статут (нова редакція) станом на 2018 рік;

від відповідача - участі не брав.

ВСТАНОВИВ:

До господарського суду надійшла позовна заява ДП "Житомирський бронетанковий завод" до ТОВ "Укрспецприлад" про стягнення неустойки у вигляді штрафу в розмірі 1 642 369,13 грн.

В обґрунтування позовних вимог позивач вказує на неналежне виконання відповідачем укладеного між ними Договору №15/03-2018 від 15.03.2018 в частині передачі постачальником третім особам своїх прав і/або обов`язків за даним Договором без попередньої письмової згоди з Покупцем, у зв`язку з чим позивач нарахував відповідачу штраф у розмірі 50% від загальної вартості продукції за цим Договором у розмірі 1 642 369,13 грн. Підставою для такого стягнення є укладення відповідачем з Товариством з обмеженою відповідальністю "ТОРЕВТИКС" договору відступлення права вимоги №04/12-2020 від 04.12.2020, за яким передано право вимоги за договором №15/03-2018 від 15.09.2018, укладеним між ТОВ "Укрспецприлад" та ДП "Житомирський бронетанковий завод".

Ухвалою від 05.04.2021 господарський суд прийняв позовну заяву до розгляду та відкрив провадження у справі №912/804/21 за правилами загального позовного провадження. Підготовче засідання (з урахуванням ухвали від 06.04.2021 про виправлення описки) призначив на 05.05.2021 - 11:00.

У підготовчому засіданні представник позивача зазначив про необхідність залучення до участі у справі в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні позивача - Державного концерну "Укроборонпром", як орган управління майном позивача.

Відповідно до ч. 1 ст. 50 Господарського процесуального кодексу України - треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, можуть вступити у справу на стороні позивача або відповідача до закінчення підготовчого провадження у справі або до початку першого судового засідання, якщо справа розглядається в порядку спрощеного позовного провадження, у разі коли рішення у справі може вплинути на їхні права або обов`язки щодо однієї із сторін. Їх може бути залучено до участі у справі також за заявою учасників справи.

Господарський суд, заслухавши доводи представника позивача, дійшов висновку, що рішення у даній справі може вплинути на права Концерну, як спеціального суб`єкта якому Законом України "Про особливості управління об`єктами державної власності в оборонно-промисловому комплексі", якому делеговані владні повноваження та який уповноважений державою на здійснення управління майном ДП "Житомирський бронетанковий завод".

Відповідно до ст. 2, 4 Закону України "Про особливості управління об`єктами державної власності в оборонно-промисловому комплексі" до об`єктів управління державною власністю в оборонно-промисловому комплексі належить майно державних підприємств оборонно-промислового комплексу, які входять до складу Концерну. Концерн є уповноваженим суб`єктом господарювання з управління об`єктами державної власності в оборонно-промисловому комплексі.

Згідно зі ст. 7 Закону України "Про особливості управління об`єктами державної власності в оборонно-промисловому комплексі", з метою захисту державних інтересів та задоволення державних потреб в оборонно-промисловому комплексі, у процесі управління вказаними об`єктами Концерн зокрема:

здійснює регулювання, контроль та координацію діяльності учасників Концерну (п. 1);

надає згоду на відчуження та списання об`єктів управління державною власністю в оборонно-промисловому комплексі, що належить учасникам Концерну (п. 8);

здійснює контроль за діяльністю учасників Концерну (п. 14);

забезпечує в установленому законодавством порядку відрахування учасниками Концерну до Державного бюджету України частини прибутку (доходу) (п. 19)

виконує інші функції з управління об`єктами державної власності в оборонно-промисловому комплексі у випадках, передбачених законодавством (п. 31).

Таким чином, виходячи зі змісту вказаного нормативно-правового акту, саме Концерн є спеціальним суб`єктом владних повноважень, який наділений Верховною Радою України владними повноваженнями щодо здійснення управління об`єктами оборонно-промислового комплексу, задля реалізації прав держави як власника таких об`єктів.

Відповідно до п. 5 ст. 116 Конституції України, Кабінет Міністрів України наділено повноваженнями здійснювати управління об`єктами державної власності відповідно до закону. Детальний перелік повноважень Кабінету Міністрів України у сфері управління об`єктами державної власності закріплено в ст. 5 Закону України "Про управління об`єктами державної власності".

Абзацом 4 п. 1 ч. 1 ст. 20 Закону України "Про Кабінет Міністрів України" передбачено, що Кабінет Міністрів України здійснює делегування, зокрема, суб`єктам господарювання окремих повноважень щодо управління об`єктами державної власності.

Відповідно до положень Статуту Державного концерну "Укроборонпром", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №993 від 31.08.2011 "Деякі питання Державного концерну "Укроборонпром" зі змінами внесеними постановою КМУ №849 від 04.10.2018 (надалі - Статут Концерну), Концерну делеговано від Кабінету Міністрів України окремі владні повноваження щодо управління об`єктами державної власності.

Згідно з п. 12 Статуту Концерну, Концерн відповідно до законодавства має право, зокрема, забезпечувати в установленому законом порядку ефективне управління об`єктами майнового комплексу учасників Концерну для реалізації прав держави як власника таких об`єктів.

Пунктом 17 Статуту Концерну встановлено, що Концерн утворений з метою забезпечення ефективного функціонування та управління суб`єктами господарювання державного сектору економіки, які провадять господарську діяльність у сфері розроблення, виготовлення, реалізації, ремонту, модернізації та утилізації озброєння, військової і спеціальної техніки та боєприпасів і беруть участь у військово-технічному співробітництві з іноземними державами.

Згідно із Додатком до Статуту Концерну до складу підприємств-учасників Концерну включено і ДП "Житомирський бронетанковий завод".

Таким чином, на сьогодні саме Концерн є уповноваженим суб`єктом, якому надано Верховною Радою України та делеговано Кабінетом Міністрів України владні повноваження з управління об`єктами державної власності в оборонно-промисловому комплексі, до яких, з-поміж іншого, належить майно ДП "Житомирський бронетанковий завод".

Отже, рішення суду у даній справі може вплинути на обсяг майна (коштів), забезпечення ефективного управління яким (ми) є обов`язком Концерну.

Також, враховуючи, що відповідно до Договору відступлення права вимоги №04/12-2020 від 04.12.2020 саме Товариству з обмеженою відповідальністю "ТОРЕВТИКС" (далі - ТОВ "ТОРЕВТИКС") передано право вимоги за договором №15/03-2018 від 15.09.2018 до позивача, як боржника, господарський суд дійшов висновку, що ТОВ "ТОРЕВТИКС" необхідно залучити до участі у справі в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідача, оскільки рішення у даній справі може вплинути на його права та обов`язки.

Згідно зі ст. 172 Господарського процесуального кодексу України позивач, особа, яка звертається з позовом в інтересах іншої особи, зобов`язані до подання позовної заяви надіслати учасникам справи її копії та копії доданих до неї документів листом з описом вкладення. Такий самий обов`язок покладається на позивача у разі залучення судом до участі у справі іншого відповідача, заміни неналежного відповідача, залучення або вступу у справу третьої особи.

Відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 183 Господарського процесуального кодексу України - суд відкладає підготовче засідання в межах визначеного цим Кодексом строку підготовчого провадження у випадку - залучення до участі або вступу у справу третьої особи, заміни неналежного відповідача, залучення співвідповідача.

Керуючись ст. 12, 50, 168, 172, 183, 234-235 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд

УХВАЛИВ:

1. Залучити до участі у справі в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні позивача - Державний концерн "Укроборонпром" (код ЄДР 37854297, вул. Дегтярівська, буд. 36, м. Київ, 04119).

Залучити до участі у справі в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідача - Товариство з обмеженою відповідальністю "ТОРЕВТИКС" (код ЄДР 42194133, вул. Пшенична, 9, м. Київ, 03134).

2. Зобов`язати позивача не пізніше 3 днів з дня отримання даної ухвали направити на адреси третіх осіб копії позовної заяви з додатками.

3. Треті особи мають право у строк, що не перевищує 10 днів з дня отримання даної ухвали та позовної заяви з додатками подати суду пояснення щодо позову.

4. Розгляд справи у підготовчому засіданні відкласти до 20.05.2021 - 10:30 год.

Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду Кіровоградської області за адресою: 25022, м. Кропивницький, вул. В`ячеслава Чорновола, 29/32, в залі суд. засідань №206, тел. 0(522)32-05-11.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання та не підлягає оскарженню.

Копії ухвали направити сторонам, Державному концерну "Укроборонпром" (вул. Дегтярівська, буд. 36, м. Київ, 04119), Товариству з обмеженою відповідальністю "ТОРЕВТИКС" (вул. Пшенична, 9, м. Київ, 03134).

Повний текст ухвали складено 06.05.2021.

Суддя Н.М. Коваленко

Повідомити учасників справи про відсутність у суду технічної можливості надавати інформацію про вебадресу судового рішення у Єдиному державному реєстрі судових рішень, одночасно з врученням (надсиланням/видачі) копії повного або скороченого такого рішення до затвердження Положення про Єдину судову інформаційно-телекомунікаційну систему та початку функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи.

Повідомити учасників справи про можливість ознайомитись з електронною копією судового рішення в Єдиному державному реєстрі судових рішень за його вебадресою: http://reyestr.court.gov.ua.

Вебадреса сторінки на офіційному вебпорталі судової влади України в мережі Інтернет, за якою учасники справи можуть отримати інформацію по справі, що розглядається: http://court.gov.ua/fair/sud5013.

Часті запитання

Який тип судового документу № 96726118 ?

Документ № 96726118 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 96726118 ?

Дата ухвалення - 05.05.2021

Яка форма судочинства по судовому документу № 96726118 ?

Форма судочинства - Господарське

В якому cуді було засідання по документу № 96726118 ?

В Хозяйственный суд Кировоградской области
Предыдущий документ : 96726117
Следующий документ : 96726119