Постановление суда № 96667847, 30.04.2021, Хозяйственный суд города Киева

Дата принятия
30.04.2021
Номер дела
910/16367/20
Номер документа
96667847
Форма судопроизводства
Хозяйственное
Государственный герб Украины

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА 01054, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua

УХВАЛА

про зупинення провадження у справі

м. Київ

30.04.2021справа №910/16367/20

Господарський суд міста Києва у складі судді Марченко О.В., розглянувши матеріали справи №910/16367/20

за зустрічним позовом громадської спілки «Українська ліга музичних прав» (01021, м. Київ, вул. Шовковична, буд. 10, кв. 28; ідентифікаційний код 32309633)

до приватного підприємства «Варіант» (04050, м. Київ, вул. Мельникова, буд. 2/10, корпус 14, офіс 515; ідентифікаційний код 32725558)

про зобов`язання вчинити дії та стягнення 196 132,98 грн.,

без виклику представників сторін,

ВСТАНОВИВ:

Громадська спілка «Українська ліга музичних прав» (далі - Громадська спілка) 09.12.2020 подала суду зустрічну позовну заяву до приватного підприємства «Варіант» (далі - Підприємство) про:

- зобов`язання Підприємства виконати в натурі свої зобов`язання, визначені у підпункті 2.2.5 пункту 2.2 Договору №БО/01/01/2013, а саме: надати Громадській спілці у спосіб, передбачений підпунктом 2.2.5 пункту 2.2 Договору №БО/01/01/2013, інформацію щодо музичних творів з текстом або без тексту, зафіксованих у фонограмах та/або їх примірниках, а також фонограм і зафіксованих у них виконань музичних творів, які публічно виконувались у закладах, вказаних у додатку від 03.08.2016 №75 до Договору №БО/01/01/2013 протягом періоду з 01.10.2017 по 31.03.2019 включно;

- стягнення з Підприємства на користь Громадської спілки боргу зі сплаті винагороди (роялті) за Договору № БО/01/01/2013 за період з 01.10.2017 по 31.03.2019 включно з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення в сумі загалом 197 836,59 грн.

Зустрічний позов мотивований тим, що:

- 01.01.2013 сторонами укладено Договір №БО/01/01/2013, предметом якого є умови використання Підприємством у власній господарській діяльності способом публічного виконання музичних творів з текстом або без тексту, зафіксованих у фонограмах та/або їх примірниках, а також фонограм і зафіксованих у них виконань музичних творів, та сплати Підприємством Громадській спілці як організації колективного управління авторськими і суміжними правами винагороди (роялті) за це використання;

- пунктом 3.1 Договору №БО/01/01/2013 передбачено, що він вступає в силу з моменту його підписання сторонами і діє до 31.12.2013, а у випадку, якщо жодна з сторін не повідомить письмово іншу сторону про припинення дії Договору № БО/01/01/2013 протягом місяця до настання зазначеної дати припинення (31.12.2013), він вважається пролонгованим ще на один календарний рік і так кожного разу;

- від моменту укладення Договору №БО/01/01/2013 і до 07.12.2020 (дата підписання зустрічного позову) жодна зі сторін не повідомляла іншу сторону про припинення дії спірного договору, відтак його дія безперервно автоматично пролонговувалася на кожний наступний після року його укладення;

- 22.07.2018 набрав чинності Закон України «Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав», абзацом першим пункту 2 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» (в редакції від 15.05.2018) якого передбачено, що свідоцтва про облік організацій колективного управління, про визначення організацій колективного управління уповноваженими, про уповноваження організацій колективного управління, видані до набрання чинності цим Законом, втрачають чинність через дев`ять місяців з дня набрання чинності цим Законом (тобто з 22.04.2019);

- з 22.04.2019 Договір №БО/01/01/2013 припинив свою дію в силу приписів зазначеного Закону;

- відповідно до пункту 3.1 Договору №БО/01/01/2013 підпункти 2.2.1 та 2.2.5 пункту 2.2 Договору №БО/01/01/2013 залишаються в силі до повного виконання Підприємством своїх зобов`язань, що виникли під час його дії;

- належним виконанням відповідачем за зустрічним позовом свого зобов`язання, визначеного у підпункті 2.2.5 пункту 2.2 Договору №БО/01/01/2013, було б своєчасне надання у спосіб, передбачений вказаним підпунктом, інформації щодо фонограм, які публічно виконувались у закладах, вказаних у додатку від 03.08.2016 №75 до Договору №БО/01/01/2013, протягом періоду з 03.08.2016 по 31.03.2019 включно, а належним виконанням відповідачем за зустрічним позовом свого зобов`язання, визначеного у підпункті 2.2.1 пункту 2.2 спірного договору, була б своєчасна сплата ним позивачу за зустрічним позовом винагороди в сумі 9 531,66 грн. за кожний місяць періоду з 03.08.2016 по 31.03.2019 включно;

- станом на 07.12.2020 (дата підписання зустрічного позову) Підприємство свої зобов`язання, визначені у підпунктах 2.2.1 та 2.2.5 пункту 2.2 Договору №БО/01/01/2013, за вказані періоди не виконало, у зв`язку з чим Громадська спілка змушена звернутися до суду із позовом про захист прав та інтересів суб`єктів господарювання шляхом, зокрема, присудження до виконання обов`язку в натурі;

- у Підприємства існує борг зі сплаті винагороди (роялті) за Договором №БО/01/01/2013 за період з 01.10.2017 по 31.03.2019 у сумі 171 569,88 грн.; у зв`язку з неналежним виконанням відповідачем за зустрічним позовом умов Договору №БО/01/01/2013 Громадською спілкою нараховано 20 311,97 втрат від інфляції.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 11.12.2020 позовну заяву Громадської спілки залишено без руху та встановлено позивачу п`ятиденний строк з дня вручення ухвали про залишення позовної заяви без руху для усунення недоліків позовної заяви.

21.12.2020 Громадська спілка подала суду документи на виконання ухвали суду від 11.12.2020.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 23.12.2020 прийнято зустрічний позов до спільного розгляду з первісним позовом; вимоги за зустрічним позовом об`єднано в одне провадження з первісним позовом.

Громадська спілка 28.12.2020 подала клопотання про долучення до матеріалів справи доказів.

25.01.2021 Громадська спілка подала суду заяву про долучення до матеріалів справи доказів (копія додаткової угоди від 29.12.2020 №1 до договору від 02.12.2020 №014/20 та копія доповнення до акта приймання-передачі правової допомоги від 07.12.2020 до договору від 02.12.2020 №014/20).

У підготовчому засіданні 25.01.2021 представник позивача за зустрічним позовом просив суд прийняти заяву про зменшення розміру зустрічних позовних вимог, в якій просив суд стягнути з Підприємства на користь Громадської спілки борг у сумі 171 569,88 грн. зі сплати винагороди (роялті) за Договором №БО/01/01/2013 за період з 01.10.2017 по 31.03.2019 та 24 563,10 грн. втрат від інфляції за весь час прострочення.

Громадська спілка 29.01.2021 подала суду клопотання про долучення до матеріалів справи доказів надіслання Підприємству заяви про зменшення розміру позовних вимог.

Суд прийняв заяву Громадської спілки про зменшення розміру зустрічних позовних вимог до розгляду.

19.02.2021 Підприємство подало суду заперечення у справі №910/16367/20, в яких зазначило, що:

- зустрічні позовні вимоги не є обґрунтованими та не підтверджені належними доказами, оскільки протягом заявленого Громадською спілкою періоду жодні твори Підприємством не використовувалися та не підлягали оплаті; в документах Підприємства наявна додаткова угода від 30.06.2017, якою сторони дійшли згоди розірвати Договір №БО/01/01/2013, Підприємство припинило використання фонограм, оригінальні примірники якої були передані до Громадської спілки, проте не повернуті Підприємству; 31.12.2016 сторонами укладено додаток №78/1 до Договору №БО/01/01/2013, відповідно до якого загальна сума щомісячної винагороди з дня набуття чинності додатку №78/1 до Договору №БО/01/01/2013 становить 1 741,66 грн. (пункт 3 додатку №78/1 до Договору №БО/01/01/2013); застосувати строк позовної давності щодо вимог за жовтень та листопад 2017 року;

- заперечення Громадської спілки, викладені у відзиві на первісну позовну заяву, не відповідають дійсності, тому що: і Підприємство, і Громадська спілка, які були залучені до всіх судових розглядів, одночасно підтверджували, що Підприємство не дозволяло жодним особам використання творів, та не мало такої змоги, а натомість самостійно використовувало твори у своїй власній діяльності на підставі дозволу, наданого Громадською спілкою; Підприємство у первісному позові не ставить питання, не доводить жодним чином та не просить суд з`ясувати питання наявності/відсутності у відповідача повноважень дозволяти використання об`єктів авторського права і суміжних прав; позовні вимоги Підприємства обґрунтовані виключно фактичними обставинами та умовами договору; факти використання фонограм, за якими відбулося стягнення з Підприємства, на підставі саме Договору №БО/01/1/2013 встановлені судовими рішеннями;

- позов Громадської спілки не може бути заявлений як зустрічний в даному судовому процесі та має бути повернути Громадській спілці.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 22.02.2021 відкладено підготовче засідання з розгляду справи №910/16367/20 на 29.03.2021.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 29.03.2021 позов Підприємства до Громадської спілки про стягнення 192 561,20 грн. збитків залишено без розгляду.

17.03.2021 Громадська спілка подала суду заяву про зменшення розміру позовних вимог, в якій просила суд стягнути з Підприємства на користь Громадської спілки борг у сумі 29 608,22 грн. зі сплати винагороди (роялті) за Договором №БО/01/01/2013 за період з 01.11.2017 по 31.03.2019 та 4 756,49 грн. втрат від інфляції за весь час прострочення.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 29.03.2021 відкладено підготовче засідання з розгляду справи №910/16367/20 на 11.05.2021.

29.04.2021 Підприємство подало суду апеляційну скаргу на ухвалу господарського суду міста Києва від 29.03.2021 про залишення первісного позову без розгляду (30.04.2021 вказану апеляційну скаргу передано на сектор судді Марченко О.В.).

Відповідно до приписів пункту 17.10 частини першої розділу XI «Перехідні положення» Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України) у разі подання апеляційної скарги на ухвали суду першої інстанції, передбачені пунктами 1, 6-8, 10, 12-14, 17-21, 31-33 частини першої статті 255 цього Кодексу, чи подання касаційної скарги на ухвали суду апеляційної інстанції (крім ухвал щодо забезпечення позову, зміни заходу забезпечення позову, щодо зустрічного забезпечення, про накладення штрафу в порядку процесуального примусу, окремих ухвал) - до суду апеляційної або касаційної інстанції передаються усі матеріали.

Згідно з приписами пункту 17.12 частини першої розділу XI «Перехідні положення» ГПК України суд зобов`язаний зупинити провадження у справі до перегляду ухвали у справі в порядку апеляційного чи касаційного провадження, якщо відповідно до підпункту 17.10 цього підпункту до суду апеляційної чи касаційної інстанції направляються всі матеріали справи.

Отже, провадження з розгляду справи №910/16367/20 підлягає зупиненню до розгляду апеляційної скарги Підприємства на ухвалу господарського суду міста Києва від 29.03.2021 про залишення первісного позову без розгляду, а матеріали справи - надісланню до Північного апеляційного господарського суду.

Керуючись пунктами 17.10 та 17.12 частини першої розділу XI «Перехідні положення», статтями 234 та 235 ГПК України, господарський суд міста Києва

УХВАЛИВ:

Зупинити провадження з розгляду справи №910/16367/20 за зустрічним позовом громадської спілки «Українська ліга музичних прав» до приватного підприємства «Варіант» про зобов`язання вчинити дії та стягнення 196 132,98 грн. до розгляду Північним апеляційним господарським судом апеляційної скарги приватного підприємства «Варіант» на ухвалу господарського суду міста Києва від 29.03.2021 про залишення первісного позову без розгляду.

Ухвала набрала законної сили 30.04.2021 та може бути оскаржена протягом десяти днів з моменту її підписання до Північного апеляційного господарського суду.

Суддя О.В. Марченко

Часті запитання

Який тип судового документу № 96667847 ?

Документ № 96667847 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 96667847 ?

Дата ухвалення - 30.04.2021

Яка форма судочинства по судовому документу № 96667847 ?

Форма судочинства - Господарське

В якому cуді було засідання по документу № 96667847 ?

В Хозяйственный суд города Киева
Предыдущий документ : 96667846
Следующий документ : 96667848