Решение № 96667846, 22.04.2021, Хозяйственный суд города Киева

Дата принятия
22.04.2021
Номер дела
910/2612/21
Номер документа
96667846
Форма судопроизводства
Хозяйственное
Государственный герб Украины

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01054, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Київ

22.04.2021Справа № 910/2612/21

Господарський суд міста Києва у складі судді Маринченка Я.В., за участі секретаря судового засідання Радецької Ю.О., розглянувши матеріали справи

За позовом Казенного підприємства «Науково-виробничий комплекс «Іскра»

до Міністерства оборони України

про внесення змін до договору

за участі представників:

від позивача - Грицай Д.Ю. (уповноважений представник);

від відповідача - Ковальчук І.В. (уповноважений представник).

ВСТАНОВИВ

У лютому 2021 року Казенне підприємство «Науково-виробничий комплекс «Іскра» звернулось до суду з позовом до Міністерства оборони України про внесення змін до Державного контракту від 17.09.2019 №403/1/19/70 в частині зміни строку поставки продукції та визначення вказаного строку в наступній редакції « 30.06.2021».

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що під час виконання умов договору Державного контракту від 17.09.2019 №403/1/19/70 від 02.07.2019 виникли об`єктивні обставини, які є підставою для внесення змін до договору щодо продовження строків виконання договору. Так позивачем вказано, що у зв`язку з наявними випадками фіксації на підприємстві захворювань серед працівників на коронавірус COVID-19 у період з вересня по грудень 2020 року на підприємстві оголошувались простої по цехам, у зв`язку з чим виготовлення виробів у строки, визначені державним контрактом є неможливим. Вказав, що строк поставки 30.06.2021 позивачем визначено, виходячи з технологічного циклу виготовлення продукції, враховуючи виробничі цикли виготовлення всіх деталей виробу, складання, контролю та налагоджування виробу.

Представник відповідача проти задоволення вимог позивача заперечив, вказуючи, що позивач просить перенести строк поставки на 105 днів, тоді як терміни простою на підприємстві становлять лише 32 дні.

В судовому засіданні представник позивача позовні вимоги підтримав у повному обсязі.

Представник відповідача у судовому засіданні проти позову заперечував.

Заслухавши пояснення представників сторін, дослідивши матеріали справи, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується позов, об`єктивно оцінивши надані суду докази, які мають значення для розгляду справи і вирішення спору по суті суд вважає, що позов підлягає задоволенню з таких підстав.

Судом встановлено, що 17.09.2019 між Міністерством оборони України (Замовник) та Казенним підприємством «Науково-виробничий комплекс «Іскра» (Виконавець) укладено Державний контракт №403/1/19/70 на поставку продукції за державним оборонним замовленням, за умовами якого позивач зобов`язався виготовити і поставити позивачу зазначену в специфікаії продукцію.

Пунктом 4.1 Контракту визначено, що строк поставки продукції визначається Специфікацією.

Згідно підписаної сторонами Специфікації строк поставки продукції визначено 15.03.2021.

Також судом встановлено, що позивачем, починаючи з жовтня 2020 року було видано по підприємству низку наказів про простій цехів підприємства не з вини працівника.

Так, Наказом №1411-к від 01.10.2020 оголошено простій з 01.10.2020 по 11.10.2020 для працівників інструментального цеху (№51) згідно списку, Наказом від 05.10.2020 №1433-к оголошено простій з 05.10.2020 по 16.10.2020 для працівників каркасно-заготівельного виробництва (№135), Наказом від 19.11.2020 №1641-к та Наказом від 25.11.2020 №1667-к оголошено простій для працівників монтажно-складального (№144) виробництва.

Вказані накази було видано у зв`язку із випадками захворювання на коронавірус COVID-19 серед працівників зазначених цехів та виробництв з метою профілактики виникнення нових випадків та недопущення подальшого поширення захворювання. Зазначеними наказами працівникам перерахованих виробництв було наказано перебувати вдома, буди постійно на телефонному зв`язку та, у випадку виявлення ознак вірусної інфекції звертатись до лікаря.

Крім того, наявними в матеріалах справи копіями листків непрацездатності працівників згаданих цехів та виробництв позивача підтверджується перебування вказаних працівників на лікарняному у зв`язку з лікуванням від коронавірусної інфекції COVID-19, та на самоізоляції.

Відповідно до висновку про істотну зміну обставин №034/09 від 18.01.2021, виданого позивачу Запорізькою торгово-промисловою палатою, при виконанні Державного контракту №403/1/19/70 від 17.09.2019 настали істотні зміни обставин, що можуть бути підставою для перегляду та внесення змін до умов Контракту в частині строків виготовлення продукції.

Позивач звертався до відповідача з пропозицією внести зміни до договору, проте відповідачем відмовлено у внесенні змін щодо термінів виготовлення продукції за Контрактом.

Відповідно до статті 652 Цивільного кодексу України у разі істотної зміни обставин, якими сторони керувалися при укладенні договору, договір може бути змінений або розірваний за згодою сторін, якщо інше не встановлено договором або не випливає із суті зобов`язання. Зміна обставин є істотною, якщо вони змінилися настільки, що, якби сторони могли це передбачити, вони не уклали б договір або уклали б його на інших умовах.

Якщо сторони не досягли згоди щодо приведення договору у відповідність з обставинами, які істотно змінились, або щодо його розірвання, договір може бути розірваний, а з підстав, встановлених частиною четвертою цієї статті, - змінений за рішенням суду на вимогу заінтересованої сторони за наявності одночасно таких умов: 1) в момент укладення договору сторони виходили з того, що така зміна обставин не настане; 2) зміна обставин зумовлена причинами, які заінтересована сторона не могла усунути після їх виникнення при всій турботливості та обачності, які від неї вимагалися; 3) виконання договору порушило б співвідношення майнових інтересів сторін і позбавило б заінтересовану сторону того, на що вона розраховувала при укладенні договору; 4) із суті договору або звичаїв ділового обороту не випливає, що ризик зміни обставин несе заінтересована сторона. Зміна договору у зв`язку з істотною зміною обставин допускається за рішенням суду у виняткових випадках, коли розірвання договору суперечить суспільним інтересам або потягне для сторін шкоду, яка значно перевищує затрати, необхідні для виконання договору на умовах, змінених судом.

Зі змісту вказаної норми вбачається, що укладаючи договір сторони розраховують на його належне виконання і досягнення поставлених ним цілей. Проте, під час виконання договору можуть виявлятись обставини, які не могли бути враховані сторонами при укладенні договору, але істотно впливають на інтереси однієї чи обох сторін.

Зміна обставин вважається істотною, тільки якщо вони змінилися настільки, що, якби сторони могли це передбачити, вони не уклали б договір або уклали б його на інших умовах.

Пунктом 7.9 Контракту №403/1/19/70 передбачено, що продовження строку (терміну) виконання зобов`язань (постачання товару, виконання робіт, надання послуг) можливе у випадку істотної зміни обставин, які впливають на можливість виконання своїх обов`язків за Контрактом у разі, якщо вони змінились настільки, що, якби сторони могли це передбачити, вони не укладали б договір, або уклали б його на інших умовах. У разі істотної зміни обставин, якими сторони керувалися при укладенні Контракту він може бути змінений або розірваний за згодою сторін.

Відповідно до пункту 7.10 Контракту, доказом виникнення істотної зміни обставин, які впливають на можливість виконання своїх обов`язків за договором є висновок, виданий Торгово-промисловою палатою України або регіональними торгово-промисловими палатами.

Як встановлено судом, на час укладення Контракту у вересні 2019 року сторони не могли передбачити настання епідемії коронавірусу COVID-19 та запровадження обмежень, які впливають на виконання вказаного Контракту, позивач не може усунути вказані обставини після їх виникнення, подальше виконання Контракту на попередніх умовах суттєво порушить співвідношення майнових інтересів сторін, зокрема накладення штрафу може призвести до позбавлення позивача прибутку, на який він розраховував при укладенні договору. Також із суті договору не випливає, що вказані ризики має нести саме позивач.

Крім того, накази про запровадження простою було видано керівником підприємства з урахуванням Постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 №211 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» з наступними змінами та доповненнями, якими на території України було запроваджено карантин та встановлено певні обмеженні, зокрема необхідність самоізоляції осіб, які мали контакт з підтвердженими випадками COVID-19.

Також, істотна зміна обставин також підтверджується Висновком Запорізької торгово-промислової палато №034/09 від 18.01.2021, виданого позивачу.

Доводи відповідача щодо того, що простої відбувались не по всьому підприємству, а лише в окремих цехах, а загальний термін простою становить 32 дні в той час як позивач просить перенести строк поставки на 105 днів судом відхиляються, виходячи з такого.

Як вбачається з пояснень представника відповідача та наданих до матеріалів справи положення про департамент виробництва, висновку 4222 військового представництва Міністерства оборони України з доданим технологічним циклом виготовлення продукції, довідки про стан виробництва по спірному Державному контракту від 11.01.2021 виготовлення виробів, передбачених Контрактом поєднує в собі всі операції виробничого процесу та включає в себе виробничі цикли виготовлення всіх деталей виробу, їх складання, контроль, регулювання та налогодження. Запровадження простою одного з цехів чи виробництв тягне за собою зупинку роботи або порушення ритмічної роботи також і суміжних цехів. Відновлення роботи одного підрозділу тягне за собою необхідність проведення заходів по переплануванню роботи також в інших цехах і по всьому підприємству в цілому. Вказане потребує додаткових витрат часу. При цьому судом приймається до уваги, що визначений позивачем строк виготовлення виробів обумовлений саме можливостями підприємства по виготовленню виробів та підтверджується довідкою позивача від 11.01.2021. Відповідачем не наведено доказів на підтвердження меншого строку, необхідного для виготовлення виробів.

За таких обставин, виходячи із заявлених вимог, наведених обґрунтувань та наданих доказів, суд дійшов висновку, що позовні вимоги КП «НВК «Іскра» до Міністерства оборони України про внесення змін до Контракту в частині визначення строку поставки продукції « 30.06.2021» підлягають задоволенню.

Відповідно до статті 129 Господарського процесуального кодексу України витрати зі сплати судового збору покладаються на відповідача.

Керуючись ст.ст.13, 73, 74, 76, 77, 86, 129, ст.ст.232, 233, 237, 238, 240 Господарського процесуального кодексу України, суд -

ВИРІШИВ:

Позов задовольнити.

Внести зміни до державного контракту укладеного між Казенним підприємством «Іскра» та Міністерством оборони України від 17.09.2019 №403/1/19/70 в частині строку поставки продукції, шляхом внесення змін до специфікації, шляхом його визначення в наступній редакції: « 30.06.2021».

Стягнути з Міністерства оборони України (03168, м. Київ, просп. Повітрофлотський, буд. 6; ідентифікаційний код 00034022) на користь Казенного підприємства «Науково-виробничий комплекс «Іскра» (69071, Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Магістральна, буд. 84; ідентифікаційний код 14313866) витрати по сплаті судового збору в розмірі 2270 (дві тисячі двісті сімдесят) грн.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Повний текст рішення складено 30.04.2021.

Суддя Я.В. Маринченко

Часті запитання

Який тип судового документу № 96667846 ?

Документ № 96667846 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 96667846 ?

Дата ухвалення - 22.04.2021

Яка форма судочинства по судовому документу № 96667846 ?

Форма судочинства - Господарське

В якому cуді було засідання по документу № 96667846 ?

В Хозяйственный суд города Киева
Предыдущий документ : 96667845
Следующий документ : 96667847