Постановление суда № 96536885, 26.04.2021, Окружной административный суд города Киева

Дата принятия
26.04.2021
Номер дела
640/11106/21
Номер документа
96536885
Форма судопроизводства
Административное
Государственный герб Украины

ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД міста КИЄВА 01051, м. Київ, вул. Болбочана Петра 8, корпус 1 У Х В А Л А

про прийняття позовної заяви до розгляду та відкриття провадження у справі

26 квітня 2021 року м. Київ№ 640/11106/21Суддя Окружного адміністративного суду міста Києва Пащенко К.С., ознайомившись із позовом і доданими до нього матеріалами

Громадянина Республіки Узбекистан ОСОБА_1 до: Державної міграційної служби України, Центрального міжрегіонального управління Державної міграційної служби у місті Києві та Київській області про визнання протиправними та скасування рішень, зобов`язання вчинити певні дії, ВСТАНОВИВ:

Громадянином Республіки Узбекистан ОСОБА_1 (адреса: 09241, Київська обл., Кагарлицький р-н, с. Мирівка, адреса для листування (згідно позову): АДРЕСА_1 «Право на захист», е-мейл: ІНФОРМАЦІЯ_1) (далі - позивач, ОСОБА_1 , Суб`єкт звернення) подано на розгляд Окружному адміністративному суду міста Києва позов до Державної міграційної служби України (адреса: 01001, м. Київ, вул. Володимирська, 9, ідентифікаційний код - 37508470, е-mail: infodmsu.gov.ua) (надалі - відповідач-1 або ДМС України) та Центрального міжрегіонального управління державної міграційної служби у м. Києва та Київській області (адреса юридичної особи: 02152, м. Київ, вул. Березняківська, 4-А, ідентифікаційний код - 42552598, е-mail: kyivdmsu.gov.ua) (надалі - відповідач-2 або ЦМУ ДМС у м. Києві та Київській області), у якому позивач просить суд:

- визнати протиправним та скасувати наказ Центрального міжрегіонального управління Державної міграційної служби в м. Києві та Київській області № 354 від 09.10.2020 про відмову ОСОБА_1 в прийнятті заяви про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту;

- визнати протиправним та скасувати рішення Державної міграційної служби України № 12-21 від 12.02.2021 про відхилення скарги на рішення Центрального міжрегіонального управління Державної міграційної служби у м. Києві та Київській області про відмову в прийнятті заяви про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту;

- зобов`язати Державну міграційну служби України прийняти заяву громадянина Республіки Узбекистан ОСОБА_1 про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, відповідно до вимог чинного законодавства.

Обґрунтовуючи позовні вимоги позивач, серед іншого, зазначає, що відповідач-1 та відповідач-2 взагалі не поцікавились актуальною ситуацією у країні походження позивача під час прийняття оскаржуваних рішень, незважаючи на те, що такі дані були наведені останнім у своїй заяві-анкеті.

Разом з цим, суд відмічає, що відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 12 Кодексу адміністративного судочинства України (по тексту - КАС України) адміністративне судочинство здійснюється за правилами, передбаченими цим Кодексом, у порядку позовного провадження (загального або спрощеного). Спрощене позовне провадження призначене для розгляду справ незначної складності та інших справ, для яких пріоритетним є швидке вирішення справи.

Згідно ч. 1 ст. 257 КАС України, за правилами спрощеного позовного провадження розглядаються справи незначної складності. Частиною 2 вказаної статті вказано, що за правилами спрощеного позовного провадження може бути розглянута будь-яка справа, віднесена до юрисдикції адміністративного суду, за винятком справ, зазначених у частині четвертій цієї статті.

За ч. 1 ст. 260 КАС України, питання про розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження суд вирішує в ухвалі про відкриття провадження у справі.

Частиною 5 статті 262 КАС України передбачено, що суд розглядає справу в порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення сторін за наявними у справі матеріалами, за відсутності клопотання будь-якої зі сторін про інше. За клопотанням однієї із сторін або з власної ініціативи суду розгляд справи проводиться в судовому засіданні з повідомленням (викликом) сторін.

Проаналізувавши позовну заяву і додані до неї матеріали, в силу вимог зазначених норм, суд приходить до висновку, що дана справа підлягає розгляду за правилами спрощеного позовного провадження без виклику учасників справи та проведення судового засідання - у письмовому провадженні.

Позовна заява відповідає вимогам ст.ст. 160-161, 172 КАС України.

Також суд відмічає, що у межах змісту позову позивачем зауважено про наявність підстав для звільнення його від сплати судового збору, оскільки спір пов`язаний у справі у порядку, визначеному статтею 12 Закону України "Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту".

З приводу зазначеного, суд вказує таке.

Частиною першою статті 133 КАС України передбачено, що суд, враховуючи майновий стан сторони, може своєю ухвалою зменшити розмір належних до оплати судових витрат чи звільнити від їх оплати повністю або частково, чи відстрочити або розстрочити сплату судових витрат на визначений строк.

За ст. 5 Закону України «Про судовий збір», від сплати судового збору під час розгляду справи в усіх судових інстанціях звільняються, зокрема, позивачі - у справах у порядку, визначеному статтею 12 Закону України "Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту".

Згідно зі статтею 8 Закону України «Про судовий збір», враховуючи майновий стан сторони, суд може своєю ухвалою за її клопотанням відстрочити або розстрочити сплату судового збору на певний строк, але не довше ніж до ухвалення судового рішення у справі за таких умов: 1) розмір судового збору перевищує 5 відсотків розміру річного доходу позивача - фізичної особи за попередній календарний рік; або 2) позивачами є: а) військовослужбовці; б) батьки, які мають дитину віком до чотирнадцяти років або дитину-інваліда, якщо інший з батьків ухиляється від сплати аліментів; в) одинокі матері (батьки), які мають дитину віком до чотирнадцяти років або дитину-інваліда; г) члени малозабезпеченої чи багатодітної сім`ї; ґ) особа, яка діє в інтересах малолітніх чи неповнолітніх осіб та осіб, які визнані судом недієздатними чи дієздатність яких обмежена; або 3) предметом позову є захист соціальних, трудових, сімейних, житлових прав, відшкодування шкоди здоров`ю.

Суд може зменшити розмір судового збору або звільнити від його сплати на підставі, зазначеній у частині першій цієї статті.

Суд, дослідивши обставини у справі, прийшов до висновку про задоволення заяви позивача про звільнення ОСОБА_1 від сплати судового збору.

Додатково суд звертає увагу, що відповідно до ч. 4 ст. 77 КАС України, суд не може витребовувати докази у позивача в адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб`єкт владних повноважень, окрім доказів на підтвердження обставин, за яких, на думку позивача, відбулося порушення його прав, свобод чи інтересів.

За ч. 3 ст. 77 КАС України, докази суду надають учасники справи. Суд може пропонувати сторонам надати докази та збирати докази з власної ініціативи.

Так судом встановлена необхідність отримання доказів.

Керуючись ст.ст. 12, 19, 77, 79-80, 94, 160-164, 166, 171, 172, 241-243, 248, 256, 257, 260, 262 КАС України, суд, -

УХВАЛИВ:

1. Відкрити провадження у адміністративній справі.

2. Розглядати справу за правилами спрощеного позовного провадження у письмовому провадженні без виклику учасників справи та проведення судового засідання.

3. Заяву про звільнення від сплати судового збору ОСОБА_1 - задовольнити.

4. Звільнити ОСОБА_1 від сплати судового збору за подання позовної заяви б/н від 19.04.2021.

5. Запропонувати відповідачам подати до суду у п`ятнадцятиденний строк з дня вручення даної ухвали про відкриття провадження у справі відзиви на позовну заяву (відзиви) та докази, які підтверджують обставини, на яких ґрунтуються заперечення відповідачів, а також документи, що підтверджують надіслання (надання) відзивів і доданих до них доказів позивачу.

6. Повідомити учасників справи, що ними можуть бути подані заперечення проти розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження у п`ятнадцятиденний строк з дня вручення даної ухвали про відкриття провадження у справі.

7. Повідомити учасників справи, що клопотання про розгляд справи у судовому засіданні з повідомленням сторін відповідачі мають подати в строк для подання відзивів, а позивач - не пізніше п`яти днів з дня отримання відзивів.

8. Запропонувати позивачу подати до суду у п`ятиденний строк з моменту отримання відзивів на позовну заяву (відзиви) разом з доказами, які підтверджують обставини, на яких ґрунтуються заперечення відповідачів, відповідь на відзиви та документи, що підтверджують надіслання (надання) відповіді на відзиви і доданих до нього доказів відповідачам.

9. Запропонувати відповідачам подати до суду у п`ятиденний строк з моменту отримання відповіді на відзиви разом з доказами, які підтверджують обставини, на яких ґрунтуються заперечення позивача, заперечення та документи, що підтверджують надіслання (надання) заперечень і доданих до нього доказів позивачу.

10. Звернути увагу учасників справи, що письмові докази, які подаються до суду мають бути оформлені відповідно до вимог ст. 94 КАС України, зокрема, вони подаються в оригіналі або в належним чином засвідченій копії, а якщо для вирішення спору має значення лише частина документа, подається засвідчений витяг з нього. Копії документів вважаються засвідченими належним чином, якщо їх засвідчено в порядку, встановленому чинним законодавством, зокрема, учасник справи підтверджує відповідність копії письмового доказу оригіналу, який знаходиться у нього, своїм підписом із зазначенням дати такого засвідчення.

11. Звернути увагу відповідачів, що у разі ненадання відзивів у встановлений судом строк без поважних причин суд вирішує справу за наявними матеріалами.

12. Звернути увагу сторін, що відзив на позовну заяву (відзиви), відповідь на відзиви та заперечення повинні відповідати вимогам ч.ч. 2-4 ст. 162 КАС України.

13. Повідомити учасників справи, що вони можуть отримати інформацію по справі № 640/11106/21, що розглядається, за веб-адресою сторінки на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет http://adm.ki.court.gov.ua/sud2670/.

14. Запропонувати учасникам справи подати до суду всі наявні заяви та клопотання.

15. Звернути увагу учасників справи, що у разі невиконання процесуальних обов`язків, зокрема ухилення від вчинення дій, покладених судом на учасника судового процесу; або зловживання процесуальними правами, вчинення дій або допущення бездіяльності з метою перешкоджання судочинству суд, відповідно до ст. 149 КАС України, може застосувати заходи процесуального примусу шляхом постановлення ухвали про стягнення в дохід Державного бюджету України з відповідної особи штрафу у сумі від 0,3 до трьох розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

16. Звернути увагу відповідачів - суб`єктів владних повноважень, на те, що у разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, або неподання таких доказів без поважних причин суд, відповідно до ст. 149 КАС України, може застосувати заходи процесуального примусу шляхом постановлення ухвали про стягнення в дохід Державного бюджету України штрафу у сумі від 0,3 до трьох розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

17. Звернути увагу сторін, що застосування до особи заходів процесуального примусу не звільняє її від виконання обов`язків, встановлених КАС України.

18. Примірники позовних матеріалів направити відповідачам.

19. Витребувати у відповідачів пакети документів, що стали підставою для прийняття спірних рішень.

Ухвала, відповідно до ч. 2 ст. 256 КАС України, набирає законної сили з моменту її підписання та оскарженню не підлягає.

Суддя К.С. Пащенко

Часті запитання

Який тип судового документу № 96536885 ?

Документ № 96536885 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 96536885 ?

Дата ухвалення - 26.04.2021

Яка форма судочинства по судовому документу № 96536885 ?

Форма судочинства - Адміністративне

В якому cуді було засідання по документу № 96536885 ?

В Окружной административный суд города Киева
Предыдущий документ : 96536884
Следующий документ : 96536888