Решение № 95983588, 01.04.2021, Винницкий районный суд Винницкой области

Дата принятия
01.04.2021
Номер дела
128/519/21
Номер документа
95983588
Форма судопроизводства
Гражданское
Компании, указанные в тексте судебного документа
Государственный герб Украины

Справа № 128/519/21

РІШЕННЯ

Іменем України

(заочне)

01 квітня 2021 року м. Вінниця

Вінницький районний суд Вінницької області в складі:

головуючого судді Васильєвої Т.Ю.,

секретар Кострюкова Л.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в порядку спрощеного позовного провадження з повідомленням (викликом) сторін в залі суду в м. Вінниці цивільну справу за позовною заявою Товариства з обмеженою відповідальністю «Менеджмент інвестицій» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за договором споживчого кредиту,

УСТАНОВИВ:

Позивач звернувся до суду з вищевказаним позовом, обґрунтовуючи свої вимоги тим, що 27.02.2018 між ТОВ «Менеджмент Інвестицій» та ОСОБА_1 було укладено Договір споживчого кредиту № 2036-18/СК, відповідно до умов якого відповідачу видано кредит в сумі 2 500 гривень, строком на 29 календарних днів: з 27.02.2018 до 27.03.2018, зі сплатою відсотків за користування кредитом в розмірі 1, 50 % в день від суми заборгованості. Термін повернення кредиту - 27.03.2018 включно. Відповідно до п. 8.3 Договору, відповідач зобов`язалась у разі порушення строків повернення кредиту сплатити штраф в розмірі 2 % від суми кредиту за кожний день порушення, починаючи з наступного дня за днем повернення кредиту. Починаючи з третього дня штраф встановлюється у розмірі 2, 98 %.

Позивач вказує, що кредитор свої зобов`язання перед відповідачем виконав повністю, однак відповідач не виконала умови договору та допустила заборгованість, у зв`язку з чим їй було надіслано вимогу про виконання зобов`язань за договором, проте дана вимога залишилася без відповіді. Відповідач продовжує порушувати умови договору, в результаті чого станом на 05.02.2021 у неї утворилася заборгованість перед позивачем на загальну суму 24 291, 72 грн., яка складається з: заборгованість по кредиту – 2 500, 00 грн.; заборгованість по відсотках – 1 087, 50 грн.; заборгованість по прострочених відсотках – 6 750, 00 грн.; заборгованість по нарахованих та несплачених штрафних санкціях – 13 361, 00 грн.; 3% річних від простроченої суми – 214, 72 грн.; інфляційне збільшення боргу – 378, 50 грн.

За вказаних обставин позивач просить суд ухвалити рішення, яким стягнути з відповідача вищевказану суму заборгованості та судові витрати по справі.

Ухвалою Вінницького районного суду Вінницької області від 01.03.2021 позовну заяву прийнято до розгляду та відкрито провадження, розгляд справи вирішено здійснювати за правилами спрощеного позовного провадження з повідомленням (викликом) сторін (а.с. 22).

В судове засідання учасники справи не з`явились.

Представник позивача в судове засідання не з`явився, будучи належним чином повідомленим про дату, час та місце розгляду справи, заяв про відкладення судового розгляду справи не подавав.

Відповідач ОСОБА_1 в судове засідання не з`явилася, будучи належним чином і в установленому законом порядку повідомленою про дату, час та місце розгляду справи. Заяв про розгляд справи без її участі або про відкладення розгляду справи на адресу суду не надходило. Відзив на позовну заяву відповідачем у визначений судом строк до суду не подано.

Згідно з п. п. 1, 2, 3, 4 ч. 1 ст. 280 ЦПК України, суд може ухвалити заочне рішення на підставі наявних у справі доказів за одночасного існування таких умов: відповідач належним чином повідомлений про дату, час і місце судового засідання; відповідач не з`явився в судове засідання без поважних причин або без повідомлення причин; відповідач не подав відзив; позивач не заперечує проти такого вирішення справи.

У зв`язку з викладеним, суд ухвалив провести заочний розгляд даної цивільної справи у відсутності відповідача на підставі наявних у справі доказів відповідно до ч. 4 ст. 223, ст. 280 ЦПК України.

Відповідно до ч. 2 ст. 247 ЦПК України, у разі неявки в судове засідання всіх учасників справи чи в разі якщо відповідно до положень цього Кодексу розгляд справи здійснюється судом за відсутності учасників справи, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.

За вказаних обставин суд вважає можливим провести судове засідання за відсутності учасників справи та без фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу.

Дослідивши матеріали справи та оцінивши докази в їх сукупності, суд дійшов наступного висновку.

Так, судом встановлено наступні фактичні обставини справи.

Матеріалами справи доведено, що 27.02.2018 між Відокремленим підрозділом № 2 ТОВ «Менеджмент інвестицій» та ОСОБА_1 укладено договір споживчого кредиту № 2036-18/СК, відповідно до умов якого відповідачу надано кредит в розмірі 2 500 грн. строком на 29 календарних днів: з 27.02.2018 до 27.03.2018, зі сплатою відсотків за користування кредитом в розмірі 1, 50 % в день від суми заборгованості, що сплачується у день фактичного повернення, але в будь-якому випадку не пізніше 27.03.2018 включно; у разі порушення термінів повернення кредиту відсоткова ставка становить 1, 50% в день від суми заборгованості до повного погашення. Відповідно до п. 1.1 вказаного договору кредитор на підставі цього договору надає, а позичальник отримує грошові кошти в розмірі, зазначеному в п.1.2. цього договору на засадах строковості, зворотності, цільового характеру використання та платності, а позичальник зобов`язується повернути грошові кошти кредитору на умовах, що передбачені цим договором.

Пунктом 5.1. Договору передбачено, що позичальник зобов`язується використати кредит на зазначені в договорі цілі і забезпечити своєчасне повернення кредиту та процентів за користування кредитом шляхом внесення в касу кредитора готівкою або перерахуванням на рахунок кредитора в такі строки: а) повернення кредиту – до 27.03.2018; б) проценти за користування кредитом – в день повернення кредиту або пролонгації договору.

Згідно з пунктом 8.2. Договору, позичальник, який порушив строки повернення обумовленої суми кредиту та нарахованих процентів, на вимогу кредитора зобов`язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми.

Відповідно до п. 8.3 вказаного Договору, у разі порушення строків повернення позичальником обумовленої суми кредиту та нарахованих процентів за користування кредитом, позичальник зобов`язаний сплатити на вимогу кредитора штраф у розмірі 2 % від суми кредиту за кожний день такого порушення, починаючи із першого календарного дня, наступного за днем повернення кредиту. Починаючи із третього дня порушення строків повернення кредиту штраф встановлюється у розмірі 2,98% від суми кредиту за кожний день порушення строків та нараховується виходячи із фактичного числа календарних днів такого порушення. Нарахування штрафів здійснюється в момент остаточного розрахунку, до цього моменту вони вважаються прогнозованими. Штраф є засобом відповідальності позичальника та нараховується окремо від процентів за користування кредитом.

Відповідач разом із договором споживчого кредиту підтвердила свою згоду на вищезазначені умови підписавши вищевказаний договір, а також анкету-заяву позичальника фізичної особи від 27.02.2018 (а.с. 5 – 8, 9).

Позивач виконав свої зобов`язання за даним кредитним договором, надавши відповідачу кредитні кошти у розмірі 2 500, 00 грн., що підтверджується копією видаткового касового ордера від 27.02.2018 (а.с. 10).

17.07.2018 за № 17/07-2 позивачем на адресу відповідача було надіслано Вимогу про виконання зобов`язання з погашення кредиту, відсотків по кредиту та штрафів згідно умов Договору споживчого кредиту №2036/18СК (а.с. 11, 13).

Згідно з копією протоколу № 21/09/2018-2 зборів учасників ТОВ «Менеджмент інвестицій» від 21.09.2018, зупинено нарахуванння відсотків та штрафів у зв`язку з настанням 180-денного строку простроченої заборгованості з 24.09.2018 по договору споживчого кредиту фізичної особи ОСОБА_1 №2036/18СК від 27.02.2018; сформовано страховий резерв по вказаному договору споживчого кредиту (а.с. 12).

Згідно розрахунку заборгованості, станом на 05.02.2021 відповідач ОСОБА_1 заборгувала позивачу 24 291, 72 грн., з яких: заборгованість по кредиту – 2 500, 00 грн.; заборгованість по відсотках – 1 087, 50 грн.; заборгованість по прострочених відсотках – 6 750, 00 грн.; заборгованість по нарахованих та несплачених штрафних санкціях – 13 361, 00 грн.; 3% річних від простроченої суми – 214, 72 грн.; інфляційне збільшення боргу – 378, 50 грн. (а.с. 1 зі звороту – 2).

Оцінивши докази в їх сукупності, суд керується наступними нормами.

Відповідно до ст. 13 ЦПК України суд розглядає справи не інакше як за зверненням особи, поданим відповідно до цього Кодексу, в межах заявлених нею вимог і на підставі доказів, поданих учасниками справи або витребуваних судом у передбачених цим Кодексом випадках.

Згідно ст. 629 ЦК України, договір є обов`язковим для виконання сторонами.

Згідно з ст. 526, 530, 623, 624, 625 ЦК України зобов`язання має виконуватися належним чином і у встановлений у ньому строк відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, боржник, який порушив зобов`язання, має відшкодувати кредиторові завдані збитки.

Відповідно до ст. 536 ЦК України, за користування чужими грошовими коштами боржник зобов`язаний сплачувати проценти, якщо інше не встановлено договором між фізичними особами. Розмір процентів за користування чужими грошовими коштами встановлюється договором, законом або іншим актом цивільного законодавства.

Відповідно до ч. 2 ст. 625 ЦК України, боржник, який прострочив виконання грошового зобов`язання, на вимогу кредитора зобов`язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

Відповідно до ст. 1054 ЦК України, за кредитним договором банк або інша фінансова установа (кредитодавець) зобов`язується надати грошові кошти (кредит) позичальникові у розмірі та на умовах, встановлених договором, позичальник зобов`язується повернути кредит та сплатити проценти. До відносин за кредитним договором застосовуються положення параграфа 1 цієї глави, якщо інше не встановлено цим параграфом і не випливає із суті кредитного договору.

Згідно ч. 1 ст. 1049 ЦК України, позичальник зобов`язаний повернути позикодавцеві позику у строк та в порядку, що встановлені договором.

Встановивши, що відповідач 27.02.2018 отримала у позивача кредитні кошти та не повернула їх у встановлений договором споживчого кредиту строк до 27.03.2018, суд дійшов до висновку про доведеність та обґрунтованість позовних вимог ТОВ «Менеджмент інвестицій».

Зважаючи на викладене вище, оскільки відповідач не виконує умови укладеного Договору, в порядку та в строки, передбачені зазначеним договором, кошти за кредитом не повернула, що підтверджується наданими позивачем доказами, які відповідач не спростувала, позовні вимоги підлягають задоволенню.

Відповідно до положень ст. 141 ЦПК України, судовий збір покладається на сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог. Таким чином, у зв`язку із задоволенням позову, згідно з ч. 1 ст. 141 ЦПК України, з відповідача на користь позивача підлягають стягненню документально підтверджені витрати зі сплати судового збору в розмірі 2 270 гривень (а.с. 16).

Також суд вважає за необхідне роз`яснити учасникам справи положення ч.ч. 4, 5 ст. 268 ЦПК України, що у разі неявки всіх учасників справи в судове засідання, яким завершується розгляд справи, суд підписує рішення без його проголошення. Датою ухвалення рішення, ухваленого за відсутності учасників справи, є дата складення повного судового рішення.

З урахуванням вищевикладеного, керуючись ст.ст. 526, 530, 536,611, 623, 624, 625, 638, 1049, 1054, 1055 ЦК України, ст. ст. 13, 81, 141, 223, 263-265, 279, 280-282, 354 ЦПК України, суд,

УХВАЛИВ:

Позов задовольнити.

Стягнути з ОСОБА_1 на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Менеджмент інвестицій» заборгованість за договором споживчого кредиту № 2036-18/СК від 27.02.2018 в сумі 24 291,72 грн (двадцять чотири тисячі двісті дев`яносто одну гривню, 72 копійки), з яких: заборгованість по кредиту – 2 500,00 грн.; заборгованість по відсотках – 1 087,50 грн.; заборгованість по прострочених відсотках – 6 750,00 грн.; заборгованість по нарахованих та несплачених штрафних санкціях – 13 361,00 грн.; 3% річних від простроченої суми – 214,72 грн.; інфляційне збільшення боргу – 378, 50 грн.

Стягнути з ОСОБА_1 на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Менеджмент інвестицій» судовий збір в розмірі 2 270 (дві тисячі двісті сімдесят) гривень.

Заочне рішення набирає законної сили, якщо протягом строків, встановлених Цивільним процесуальним кодексом України, не подані заява про перегляд заочного рішення або апеляційна скарга, або якщо рішення залишено в силі за результатами апеляційного розгляду справи.

Заочне рішення може бути переглянуте Вінницьким районним судом Вінницької області за письмовою заявою відповідача, поданою протягом тридцяти днів з дня його проголошення. Учасник справи, якому повне заочне рішення суду не було вручене у день його проголошення, має право на поновлення пропущеного строку на подання заяви про його перегляд - якщо така заява подана протягом двадцяти днів з дня вручення йому повного заочного рішення суду. Строк на подання заяви про перегляд заочного рішення може бути також поновлений в разі пропуску з інших поважних причин.

Рішення може бути оскаржене позивачем в апеляційному порядку безпосередньо до Вінницького апеляційного суду шляхом подачі протягом тридцяти днів з дня проголошення рішення апеляційної скарги. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини судового рішення або у разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Відповідно до п. 15.5 Перехідних положень ЦПК України, до дня початку функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи апеляційні скарги подаються учасниками справи до або через відповідні суди, а матеріали справ витребовуються та надсилаються судами за правилами, що діяли до набрання чинності цією редакцією Кодексу.

Позивач: ТОВ «Менеджмент інвестицій», місцезнаходження: пров. Дмитра Яворницького, буд.22, м. Дніпро, поштовий індекс: 49027, код ЄДРПОУ: 36295902.

Відповідач: ОСОБА_1 , зареєстроване місце проживання: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 .

Повний текст рішення складено 01.04.2021.

Суддя:

Часті запитання

Який тип судового документу № 95983588 ?

Документ № 95983588 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 95983588 ?

Дата ухвалення - 01.04.2021

Яка форма судочинства по судовому документу № 95983588 ?

Форма судочинства - Цивільне

В якому cуді було засідання по документу № 95983588 ?

В Винницкий районный суд Винницкой области
Предыдущий документ : 95952811
Следующий документ : 95983612