Постановление № 95974492, 01.04.2021, Ивано-Франковский городской суд Ивано-Франковской области

Дата принятия
01.04.2021
Номер дела
344/14665/20
Номер документа
95974492
Форма судопроизводства
Дела об административных правонарушениях
Компании, указанные в тексте судебного документа
Государственный герб Украины

Справа № 344/14665/20

Провадження № 3/344/461/21

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 квітня 2021 року м.Івано-Франківськ

Суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області Лазарів О.Б., розглянувши адміністративну справу, яка надійшла від Ради адвокатів Івано-Франківської області про притягнення до адміністративної відповідальності ОСОБА_1 , працюючої директором ПП "Інтеркомтех",

за діяння, передбачені ч.5 ст.212-3 КУпАП, -

В С Т А Н О В И В:

В наданому суду адміністративному протоколі про адміністративне правопорушення Серії ІФ №07/2020 від 27.10.2020 року зазначається, що адвокат Руденко Олег Сергійович, який здійснює діяльність на підставі свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю № 767 від 24.10.2012р., видане на підставі рішення Вінницької обласної КДКА від 24.09.2012р. за № 8. з робочим місцем - вул. Бевза. 34. офіс 216. м. Вінниця. 21050, на підставі договору надає правничу допомогу громадянину ОСОБА_2 . В ході виконання своїх договірних зобов`язань та в межах повноважень за вказаним вище договором адвокат Руденко О.С. 13.08.2020р. звернувся до директора ПП «Інтеркомтех» (код ЄДРІІОУ 19402882) ОСОБА_1 з адвокатським запитом на предмет отримання інформації та копій відповідних документів ПП «Інтеркомтех» щодо реалізації транспортного засобу МАЗ 551605-275 (самоскид), який був придбаний ОСОБА_2 . Адвокатський запит від 13.08.20920р. належним чом оформлений, повноваження адвоката Руденка О.С. підтверджено ордером адвоката та копією свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю. Адвокатський запит від 13.08.2020 р. був отриманий адресатом 18.08.2020р. Відповідно до вимог ст. 24 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» відповідь на даний адвокатський запит повинна бути надана не пізніше 5 робочих днів з моменту отримання запиту, тобто не пізніше 26.08.2020р. Однак, у вказаний термін в душення вимог ст. 24 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» протягом 5-ти робочих днів дня отримання адвокатського запиту відповідь надана не була. Адвокат Рудий О.С. у своїй заяві від 03.09.2020 р. посилається на порушення директором ПП «Інтеркомтех» ОСОБА_1 вимог ст. 24 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», яке виявилось у ненаданні відповіді на адвокатський запит від 13.08.2020р.. тобто в неправомірній відмові у наданні запитуваної інформації.

ОСОБА_1 на виклик суду не з`явився, однак належним чином повідомлявся про дату і місце розгляду справи про адміністративне правопорушення відносно нього.

Дослідивши матеріали адміністративної справи, суд вважає, що провадження в справі необхідно закрити у зв`язку з відсутністю складу адміністративного правопорушення виходячи з наступного.

Відповідно до ст.9 КУпАП, адміністративним правопорушенням (проступком) визнається протиправна, винна (умисна або необережна) дія чи бездіяльність, яка посягає на громадський порядок, власність, права і свободи громадян, на встановлений порядок управління і за яку законом передбачено адміністративну відповідальність.

Відповідно до ст. 280 КУпАП, орган (посадова особа) при розгляді справи про адміністративне правопорушення зобов`язаний з`ясувати: чи було вчинено адміністративне правопорушення, чи винна дана особа в його вчиненні, чи підлягає вона адміністративній відповідальності, чи є обставини, що пом`якшують і обтяжують відповідальність, а також з`ясувати інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи.

Згідно ст. 254 КУпАП, про вчинення адміністративного правопорушення складається протокол уповноваженими на те посадовою особою або представником громадської організації чи органу громадської самодіяльності. Протокол про адміністративне правопорушення, у разі його оформлення, складається не пізніше двадцяти чотирьох годин з моменту виявлення особи, яка вчинила правопорушення, у двох примірниках, один із яких під розписку вручається особі, яка притягається до адміністративної відповідальності.

Згідно ст. 256 КУпАП, у протоколі про адміністративне правопорушення зазначаються: дата і місце його складення, посада, прізвище, ім`я, по батькові особи, яка склала протокол; відомості про особу, яка притягається до адміністративної відповідальності (у разі її виявлення); місце, час вчинення і суть адміністративного правопорушення; нормативний акт, який передбачає відповідальність за дане правопорушення; прізвища, адреси свідків і потерпілих, прізвище викривача (за його письмовою згодою), якщо вони є; пояснення особи, яка притягається до адміністративної відповідальності; інші відомості, необхідні для вирішення справи. Якщо правопорушенням заподіяно матеріальну шкоду, про це також зазначається в протоколі. Протокол підписується особою, яка його склала, і особою, яка притягається до адміністративної відповідальності; при наявності свідків і потерпілих протокол може бути підписано також і цими особами. У разі відмови особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, від підписання протоколу, в ньому робиться запис про це. Особа, яка притягається до адміністративної відповідальності, має право подати пояснення і зауваження щодо змісту протоколу, які додаються до протоколу, а також викласти мотиви свого відмовлення від його підписання. При складенні протоколу особі, яка притягається до адміністративної відповідальності, роз`яснюються його права і обов`язки, передбачені статтею 268 цього Кодексу, про що робиться відмітка у протоколі.

Як встановлено судом вказаних вимог при складанні адміністративного протоколу серії ІФ №07/2020 від 27.10.2020 року відносно ОСОБА_1 дотримано не було. Допущені при складанні адміністративного протоколу ряд процесуальних порушень не дають підстави суду вирішити питання щодо притягнення особи до адміністративної відповідальності. Зокрема, в адміністративному протоколі не зазначені повні відомості про особу (відсутня інформація щодо року народження та місця проживання), відсутній підпис особи ОСОБА_1 , відносно якого вищевказаний протокол складено, не роз`яснено його права, передбачені ст. 63 Конституції України та ст. 268 КУпАП. Даних, що ОСОБА_1 відмовився від отримання протоколу також не має. Вказані процесуальні порушення не можуть бути залишені поза увагою суду, які виключають можливість притягнення ОСОБА_1 до адміністративної відповідальності. В іншому разі це буде грубе порушення права особи на захист, що є неприпустимо.

Також, суд звертає увагу, що копія протоколу про адміністративне правопорушення надсилалася ОСОБА_1 , однак даних, які б підтверджували факт вручення особі копії протоколу про адміністративне правопорушення, стосовно якої його складено у матеріалах справи відсутній.

Протокол про адміністративне правопорушення є офіційним документом і до нього висуваються певні вимоги. Обов`язок щодо належного складання протоколу про адміністративне правопорушення та надання доказів на підтвердження викладених в протоколі відомостей покладається на особу, яка його складає та не може бути перекладено на суд.

З урахуванням наведених судом вище обставин стверджувати про наявність у ОСОБА_1 вини на вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого ч.5 ст.212-3 КУпАП не має підстав.

Також, при розгляді справи суд звертає увагу на те, що відповідно до вимог ст.62 Конституції України, обвинувачення не може ґрунтуватися на доказах, одержаних незаконним шляхом, а також на припущеннях. Усі сумніви щодо доведеності вини особи тлумачаться на її користь.

Наявність сумнівів не узгоджується із стандартом доказування «поза розумним сумнівом» (рішення від 18 січня 1978 року у справі «Ірландія проти Сполученого Королівства» (Irelandv. the United Kingdom), п. 161, Series А заява № 25), який застосовується при оцінці доказів, а такі докази можуть «випливати зі співіснування достатньо переконливих, чітких і узгоджених між собою висновків чи схожих неспростовних презумпцій факту».

Відповідно до п.1 ч.1 ст.247 КУпАП, провадження в справі про адміністративне правопорушення не може бути розпочато, а розпочате підлягає закриттю за таких обставин: відсутність події і складу адміністративного правопорушення.

Таким чином, оцінюючи всі в сукупності докази за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин справи, керуючись законом, оцінюючи кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходжу до переконання, що оскільки факт вчинення ОСОБА_1 діяння, передбаченого ч.5 ст.212-3 КУпАП не знайшов свого підтвердження під час розгляду адміністративних матеріалів в суді, вважаю, що провадження в даній справі підлягає до закриття на підставі п.1 ч.1 ст.247 КУпАП, у зв`язку з відсутністю складу адміністративного правопорушення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.247 п.1 ч.1, 283, 284 КУпАП, суд, -

П О С Т А Н О В И В :

Адміністративну справу відносно ОСОБА_1 - закрити на підставі п.1 ч.1 ст.247 КУпАП за відсутністю в його діях складу адміністративного правопорушення, передбаченого ч.5 ст.212-3 КУпАП.

На постанову протягом десяти днів з дня її винесення може бути подано апеляційну скаргу до Івано-Франківського апеляційного суду через Івано-Франківський міський суд.

Суддя О.Б.Лазарів

Часті запитання

Який тип судового документу № 95974492 ?

Документ № 95974492 це Постанова

Яка дата ухвалення судового документу № 95974492 ?

Дата ухвалення - 01.04.2021

Яка форма судочинства по судовому документу № 95974492 ?

Форма судочинства - Справи про адміністративні правопорушення

В якому cуді було засідання по документу № 95974492 ?

В Ивано-Франковский городской суд Ивано-Франковской области
Предыдущий документ : 95974491
Следующий документ : 95974493