Решение № 95962600, 30.03.2021, Дунаевецкий районный суд Хмельницкой области

Дата принятия
30.03.2021
Номер дела
674/695/20
Номер документа
95962600
Форма судопроизводства
Гражданское
Компании, указанные в тексте судебного документа
Государственный герб Украины

Справа № 674/695/20

Провадження № 2/674/61/21

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

(заочне)

30 березня 2021 року м.Дунаївці

Дунаєвецький районний суд

Хмельницької області

в складі: головуючого - судді Шклярука В. М.

за участю секретаря судового засідання Бойчук С.В.

розглянувши в порядку спрощеного позовного провадження, у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Дунаївці, в порядку ч.2 ст.247 ЦПК України, цивільну справу за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю " Менеджмент інвестицій" до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за догвором споживчого кредиту

В С Т А Н О В И В:

24 червня 2020 року позивач Товариство з обмеженою відповідальністю " Менеджмент інвестицій" звернулося до суду з позовом до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за догвором споживчого кредитув розмірі 12659,03 грн., мотивуючи тим, що 05 липня 2017 року був укладений договір споживчого кредиту №2105-17/СК, згідно з умовами якого позичальник отримала кредит у сумі 1300,00 грн. строком на 29 календарних днів, з кінцевим терміном повернення 02.08.2017 та платою за користування кредитом у розмірі 730,00 % річних або 2,00 % в день від суми заборгованості, що у грошовому вираженні складає 26 грн. за день.

Позичальник (відповідачка) умови кредитного договору належним чином не виконує, не сплатила позивачу заборгованість, чим порушила свої зобов`язання встановлені договором, у зв`язку з чим станом на 31.03.2020 її заборгованість за вказаним кредитним договором становить 12659,03 грн., з яких: 1300,00 грн. - заборгованість по кредиту; 754,00 грн. - заборгованість по відсоткам, 4680,00 грн. - заборгованість по простроченим відсоткам; 5547,72 грн. - заборгованість по нарахованим та несплаченим штрафним санкціям; 105,88 грн. - 3% річних від простроченої суми; 271,43 грн. - інфляційне збільшення боргу.

У судове засідання позивач не з`явився, надав до суду клопотання про розгляд справи за відсутності позивача, повідомив також про те, що позовні вимоги підтримує в повному обсязі, необхідні докази є в матеріалах справи, клопотання та заяви з боку позивача відсутні.

Відповідачка ОСОБА_1 у судове засідання не з`явлався, про дату, час та місце судового розгляду повідомлена в установленому законом порядку, причини неявки суду не повідомила, відзив на позов, заяв про розгляд справи у її відсутності чи відкладення розгляду справи суду не подала.

30 березня 2021 року постановлено ухвалу про заочний розгляд справи.

Дослідивши матеріали справи, суд дійшов висновку, що позов підлягає задоволенню, з огляду на наступне.

Фіксування судового процесу не здійснюється у відповідності до ч. 2 ст. 247 ЦПК України.

Суд, дослідивши докази, подані сторонами, та письмові пояснення, викладені в заявах по суті справи, приходить до наступного.

Судом встановлено, що 05 липня 2017 року між ТОВ «Менеджмент інвестицій» та ОСОБА_1 був укладений договір споживчого кредиту №2105-17/СК.

Відповідно до п. 1.2. договору кредитор надає позичальнику кредит у розмірі 1300,00 грн. на 29 календарних днів, з кінцевим терміном повернення кредиту до 02.08.2017 року та платою за користування кредитом у розмірі 730,00 % річних або 2,00 % в день від суми заборгованості , що у грошовому вираженні складає 26,00 грн. за день.

Позивач виконав свої зобов`язання за кредитним договором у повному обсязі, шляхом видачі відповідачу кредитних коштів, що підтверджується видатковим касовим ордером від 05.07.2017 року, копія якого наявна в матеріалах справи.

Відповідно до п.п.5.1 договору позичальник зобов`язується використати кредит на зазначені в договорі цілі і забезпечити своєчасне повернення кредиту та процентів за користування шляхом внесення в касу кредитора готівкою або перерахування на рахунок кредитора в такі терміни: а) повернення кредиту - до 02.08.2017 року, б) проценти за користування кредитом - в день повернення кредиту або в останній день строку, на який кредит пролонгований.

Пунктом 8.2. договору передбачено, що позичальник, який порушив строки повернення обумовленої суми кредиту та нарахованих процентів, на вимогу кредитора зобов`язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми.

Штраф є засобом відповідальності позичальника та нараховується окремо від процентів за користування кредитом.

У зв`язку з невиконанням відповідачем своїх зобов`язань за кредитним договором, станом на 31.03.2020 року його заборгованість перед позивачем становить 12659,03 грн., з яких: 1300,00 грн. - заборгованість по кредиту; 754,00 грн. - заборгованість по відсоткам, 4680,00 грн. - заборгованість по простроченим відсоткам; 5547,72 грн. - заборгованість по нарахованим та несплаченим штрафним санкціям; 105,88 грн. - 3% річних від простроченої суми; 271,43 грн. - інфляційне збільшення боргу.

Правовідносини між сторонами в даній справі виникли з договірних правовідносин (договору споживчого кредиту), що підтверджується договором споживчого кредиту №2105-17/СК від 05 липня 2017 року, підписаним сторонами, розрахунком заборгованості станом на 31.03.2020 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 509 ЦК України зобов`язання є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов`язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов`язку. Зобов`язання виникають із підстав, установлених ст. 11 цього Кодексу, зокрема: договорів та інших правочинів (ч. 2 ст. 509 ЦК України).

Зобов`язання перестає діяти в разі його припинення з підстав, передбачених договором або законом (ч. 1 ст. 598 ЦК України), та ці підстави зазначені в ст. ст. 599, 600, 601, 604 - 609 ЦК України, та за відсутності інших підстав припинення зобов`язання, передбачених договором або законом, зобов`язання припиняється його виконанням, проведеним належним чином (ст. 599 ЦК України).

Належним виконанням зобов`язання є виконання, прийняте кредитором, у результаті якого припиняються права та обов`язки сторін зобов`язання.

Згідно зі змістом ст. 526 ЦК України зобов`язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться; боржник зобов`язаний виконати свій обов`язок, а кредитор - прийняти виконання особисто, якщо інше не встановлено договором або законом, не випливає із суті зобов`язання чи звичаїв ділового обороту (ст. 527 ЦК).

Статтею 629 ЦК України, передбачено, що договір є обов`язковим для виконання сторонами.

Відповідно до ч. 1 ст. 1049 ЦК України позичальник зобов`язаний повернути позикодавцеві позику (грошові кошти у такій самій сумі або речі, визначені родовими ознаками, у такій самій кількості, такого самого роду та такої самої якості, що були передані йому позикодавцем) у строк та в порядку, що встановлені договором.

Згідно ч. 2 ст. 1050 ЦК України, якщо договором встановлений обов`язок позичальника повернути позику частинами, то в разі прострочення повернення чергової частини позикодавець має право вимагати дострокового повернення частини позики, що залишилась, та сплати процентів.

Згідно з вимогами ст. 1054 ЦК України за кредитним договором банк або інша фінансова установа (кредитодавець) зобов`язується надати грошові кошти (кредит) позичальникові у розмірі та на умовах, встановлених договором, а позичальник зобов`язується повернути кредит та сплатити проценти.

Відповідно ч.1 ст. 526 ЦК України зобов`язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Згідно з ч. 1 ст. 525 ЦК України одностороння відмова від зобов`язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом.

Відповідно до ч. 1 ст. 530 ЦК України, якщо у зобов`язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

Боржник вважається таким, що прострочив виконання зобов`язання, якщо він не приступив до виконання зобов`язання або не виконав його у строк, встановлений договором або законом ( ч. 1 ст. 612 ЦК України).

Підпунктом 3 ч. 1 ст.611 ЦК України передбачено,що у разі порушення зобов`язання настають правові наслідки, встановлені договором або законом, зокрема, сплата неустойки.

Відповідно до ч.2 ст.549 ЦК України, штрафом є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми невиконаного або неналежно виконаного зобов`язання.

Боржник, який прострочив виконання грошового зобов`язання, на вимогу кредитора зобов`язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом (ч. 2 ст. 625 ЦК України).

Як встановлено судом, з боку відповідача було допущено порушення умов виконання зобов`язання, що призвело до утворення заборгованості, тому порушені права позивача підлягають поновленню в обраний в даному позові спосіб (ст. 16 ЦК).

З урахуванням вищенаведеного для суду наявні підстави для задоволення позовних вимог у повному обсязі та стягнення з відповідача на користь заборгованості в розмірі станом на 31.03.2020 р. - 12659,03 грн., з яких: 1300,00 грн. - заборгованість по кредиту; 754,00 грн. - заборгованість по відсоткам, 4680,00 грн. - заборгованість по простроченим відсоткам; 5547,72 грн. - заборгованість по нарахованим та несплаченим штрафним санкціям; 105,88 грн. - 3% річних від простроченої суми; 271,43 грн. - інфляційне збільшення боргу.

Питання про розподіл судових витрат вирішено у відповідності до ч. 1 ст. 141 ЦПК України.

Керуючисьст.ст. 12, 13, 19, 141, 258, 259, 263, 264, 265, 268, 272, 273, 280 -282 ЦПК України, суд

УХВАЛИВ:

Позов Товариства з обмеженою відповідальністю " Менеджмент інвестицій" до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за догвором споживчого кредиту задовольнити повністю.

Стягнути з ОСОБА_1 , ( ідентифікаційний номер: НОМЕР_1 ) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Менеджмент інвестицій» (ідентифікаційний код юридичної особи 36295902) заборгованість за договором споживчого кредиту №2105-17/СК від 05 липня 2017 року у розмірі 12659 (дванадцять тисяч шістсот п`ятдесят дев`ять) грн. 03 коп.

Стягнути з ОСОБА_1 , ( ідентифікаційний номер: НОМЕР_1 ) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Менеджмент інвестицій» (ідентифікаційний код 36295902) судові витрати, пов`язані зі сплатою судового збору в розмірі 2101 ( дві тисячі сто дві) грн. 00 коп.

Заочне рішення може бути переглянуто судом, що його ухвалив, за письмовою заявою відповідача, поданою протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Учасник справи, якому повне заочне рішення суду не було вручене у день його проголошення, має право на поновлення пропущеного строку на подання заяви про його перегляд- якщо така заява подана протягом двадцяти днів з дня вручення йому повного заочного рішення суду.

Рішення може бути оскаржено позивачем в апеляційному порядку до Хмельницького апеляційного суду протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

У разі залишення заяви про перегляд заочного рішення без задоволення заочне рішення може бути оскаржене відповідачем в загальному порядку до апеляційному порядку.У цьому разі строк на апеляційне оскарження рішення починає відраховуватися з дати постановлення ухвали про залишення заяви про перегляд заочного рішення без задоволення.

Заочне рішення суду набирає законної сили, якщо протягом строків, встановленихЦПК України, не подані заява про перегляд заочного рішення або апеляційна скарга, або якщо рішення залишено в силі за результатами апеляційного розгляду справи.

Учасники провадження:

Позивач: Товариство з обмеженою відповідальністю " Менеджмент інвестицій" (м. Дніпро провул.Дмитра Яворницького,22, код ЄДРПОУ 36295902);

Відповідач: ОСОБА_1 місце реєстрації: с. Балинівка Дунаєвецького району Хмельницької області, місце проживання АДРЕСА_1 . РНОКПП НОМЕР_1 .

Суддя В. М. Шклярук

Часті запитання

Який тип судового документу № 95962600 ?

Документ № 95962600 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 95962600 ?

Дата ухвалення - 30.03.2021

Яка форма судочинства по судовому документу № 95962600 ?

Форма судочинства - Цивільне

В якому cуді було засідання по документу № 95962600 ?

В Дунаевецкий районный суд Хмельницкой области
Предыдущий документ : 95962595
Следующий документ : 95962603