Дата принятия
01.04.2021
Номер дела
911/452/21
Номер документа
95939104
Форма судопроизводства
Хозяйственное
Компании, указанные в тексте судебного документа
Государственный герб Украины

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Симона Петлюри, 16/108, м. Київ, 01032, тел. (044) 235-95-51, е-mail: inbox@ko.arbitr.gov.ua

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"01" квітня 2021 р. м. Київ Справа № 911/452/21

Суддя Конюх О.В., при секретарі судового засідання Манілець А.В., розглянувши у порядку спрощеного позовного провадження господарську справу

за позовом товариства з обмеженою відповідальністю «ТД Дітрейд», м. Київ,,

до відповідача Хребтова Віктора Павловича , м. Вишневе Київської області,

про стягнення 7 091,05 грн.

без виклику представників,

СУТЬ СПОРУ:

позивач - товариство з обмеженою відповідальністю «ТД Дітрейд», м. Київ (далі по тексту - ТОВ «ТД Дітрейд») звернувся до господарського суду Київської області з позовом від 11.02.2021 № 11/02 до відповідача - Хребтова Віктора Павловича , в якому просить суд стягнути з відповідача основну заборгованість за договором поставки від 17.01.2018 № 19 у сумі 7 091,05 грн. та покласти на відповідача витрати по сплаті судового збору у розмірі 2270,00 грн.

Позовні вимоги обґрунтовані неналежним виконанням відповідачем свого зобов`язання за договором поставки від 17.01.2018 № 19 в частині оплати товару (продуктів харчування та напоїв), поставленого позивачем у вересні-грудні 2019 року за товарно-транспортними накладними від 25.09.2019 № 09257054 на суму 2145,37 грн., від 09.10.2019 № 10096628 на суму 715,58 грн., від 09.10.2019 № 10096861 на суму 522,91 грн., від 16.10.2019 № 10166759 на суму 1262,29 грн., від 16.10.2019 № 1017053 на суму 999,62 грн. від 20.11.2019 №11207164 на суму 739,92 грн., від 11.12.2019 № 12116732 на суму 705,36 грн., у зв`язку із чим за відповідачем рахується заборгованість у сумі 7 091,05 грн.

Позивач вказує, що станом на день подання позову до господарського суду, відповідач втратив статус суб`єкта господарської діяльності, проте даний спір підлягає розгляду господарським судом на підставі п. 1 ч. 1 ст. 20 Господарського процесуального кодексу України, оскільки спір пов`язаний з підприємницькою діяльністю (роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами), що раніше здійснювалась відповідачем.

Відповідно до інформації, яка міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, 24.01.2020 державним реєстратором внесено запис за номером 23390060002016518 про припинення підприємницької діяльності фізичною особою-підприємцем Хребтовим Віктором Павловичем, за власним рішенням.

За змістом статей 51, 52, 598 - 609 ЦК України, статей 202 - 208 ГК України, у випадку припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця (із внесенням до Реєстру запису про державну реєстрацію такого припинення) її зобов`язання (господарські зобов`язання) за укладеними договорами не припиняються, а залишаються за зобов`язаною особою, оскільки вона як фізична особа не перестає існувати та відповідає за своїми зобов`язаннями, пов`язаними з підприємницькою діяльністю, усім своїм майном.

Відповідач станом на дату укладення договору поставки №19 від 17.01.2018 та під час здійснення спірних поставок (вересень - грудень 2019) мав статус суб`єкта підприємницької діяльності (згідно даних Єдиного реєстру - вид економічної діяльності 47.11. Роздрібна торгівля у неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами) та в процесі здійснення своєї господарської діяльності придбавав товар на умовах вищевказаного договору для мети, не пов`язаної з особистим побутовим використанням.

Визначальною ознакою розмежування господарської та цивільної юрисдикції в даному випадку є зміст правовідносин сторін як таких, що виникли з господарського договору, і станом на час відкриття провадження у справі №911/452/21 господарське зобов`язання за договором не припинилося з установлених законодавством підстав.

Ухвалою господарського суду Київської області від 17.02.2021 позовну заяву ТОВ «ТД Дітрейд» прийнято до розгляду та відкрито провадження у справі №911/452/21, постановлено справу розглядати в порядку спрощеного позовного провадження без проведення судового засідання (без виклику учасників справи). Встановлено строки для подання відзиву на позов та відповіді на відзив. Цією ж ухвалою вирішено питання підвідомчості даного спору.

Також, 18.02.2021 господарським судом Київської області було здійснено запит до Відділу реєстрації та зняття з реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб та формування і ведення реєстру територіальної громади виконавчого комітету Вишневої міської ради щодо доступу до персональних даних фізичної особи ОСОБА_2

22.02.2021 на виконання вимог ухвали суду від 17.02.2021 позивачем - ТОВ «ТД Дітрейд» подано разом із супровідним листом № 11/02-21/1 довідку від 11.02.2021 № 11/02-21, згідно якої позивач підтверджує, що станом на 11.02.2021 відповідачем не погашена заборгованість згідно договору поставки від 17.01.2018 № 19.

16.03.2021 до господарського суду Київської області надійшла довідка виконавчого комітету Вишневої міської ради Бучанського району Київської області від 11.03.2021 № 3/02-723 про реєстрацію місця проживання Хребтова В.П.

Розгляд справи у порядку спрощеного позовного провадження здійснюється судом за правилами, встановленими цим Кодексом для розгляду справи в порядку загального позовного провадження, з особливостями, визначеними у главі 10 розділу ІІІ Господарського процесуального кодексу України.

Розгляд справи по суті в порядку спрощеного провадження починається з відкриття першого судового засідання або через тридцять днів з дня відкриття провадження у справі, якщо судове засідання не проводиться (ч.ч. 1-2 ст. 252 Господарського процесуального кодексу України).

Суд розглядає справи у порядку спрощеного позовного провадження протягом розумного строку, але не більше шістдесяти днів з дня відкриття провадження у справі (ст. 248 Господарського процесуального кодексу України).

Суд розглядає справу в порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення учасників справи за наявними у справі матеріалами, за відсутності клопотання будь-якої із сторін про інше (ч. 5 ст. 252 Господарського процесуального кодексу України).

Відповідно до частини 3 ст. 120 ГПК України виклики і повідомлення здійснюються шляхом вручення ухвали в порядку, передбаченому цим Кодексом для вручення судових рішень.

Як свідчить залучене до матеріалів справи рекомендоване повідомлення про вручення поштового відправлення, відповідач копію ухвали від 17.02.2021 про відкриття провадження отримав 25.02.2021, відтак, останнім днем гарантованого ст. 165 ГПК України п`ятнадцятиденного строку на подання відзиву є 12.03.2021.

Відповідно до ч. 2 ст. 178 ГПК України у разі ненадання відповідачем відзиву у встановлений судом строк без поважних причин суд має право вирішити спір за наявними матеріалами справи.

Станом на 01.04.2021 відповідач, який належно повідомлявся судом про судовий розгляд, відзив на позов та витребувані судом документи не подав, не заявив клопотання про розгляд справи в судовому засіданні з повідомленням (викликом) сторін, відтак, суд вважає, що у відповідності до ч. 5 ст. 252 ГПК України справа може бути розглянута по суті за наявними в ній матеріалами, яких достатньо для ухвалення обґрунтованого рішення.

У ч. 8 ст. 252 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що при розгляді справи у порядку спрощеного провадження суд досліджує докази і письмові пояснення, викладені у заявах по суті справи, а у випадку розгляду справи з повідомленням (викликом) учасників справи також заслуховує їх усні пояснення. Судові дебати не проводяться.

Згідно з ч. 4 ст. 240 Господарського процесуального кодексу України у разі розгляду справи без повідомлення (виклику) учасників справи суд підписує рішення без його проголошення.

Розглянувши позов ТОВ «ТД Дітрейд» до відповідача - Хребтова Віктора Павловича , всебічно та повно вивчивши наявні у матеріалах справи докази, господарський суд

УСТАНОВИВ:

відповідно до частини 1 статті 11 Цивільного кодексу України цивільні права та обов`язки виникають із дій осіб, що передбачені актами цивільного законодавства, зокрема, з правочинів.

Відповідно до частини 1 статті 509 Цивільного кодексу України зобов`язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов`язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов`язку.

Майново-господарські зобов`язання між суб`єктами господарювання виникають на підставі договорів (ст. 179 Господарського кодексу України) й сторони є вільними в укладенні договору, виборі контрагента та визначенні умов договору (ст. 627 Цивільного кодексу України).

17.01.2018 між ТОВ «ТД Дітрейд» (постачальник) та Хребтовим В.П. (покупець) було укладено Договір поставки № 19 (далі - Договір), за умовами якого:

- Постачальник зобов`язується передавати у власність Покупця продукцію (надалі - товар), а Покупець зобов`язується приймати цей товар та оплачувати його в порядку і на умовах, передбачених цим Договором (п. 1.1. Договору);

- поставка товару здійснюється партіями на умовах DDR - поставка до пункту призначення (склад чи магазин Покупця, адреса якого зазначається в замовленні, або визначений Сторонами в Додатку до цього Договору), згідно з Міжнародними правилами тлумачення торгових термінів ІНКОТЕРМС 2010. Поставка здійснюється автотранспортом Постачальника або за бажанням Покупця шляхом самовивозу (п. 3.1. Договору);

- датою поставки товару вважається дата його отримання Покупцем (п. 3.6. Договору);

- перехід права власності на товар від Постачальника до Покупця відбувається в момент отримання товару Покупцем та підписання (з печаткою) ним накладних за поставлений товар (п. 3.7. Договору);

- Покупець здійснює оплату товару за ціною, яка передбачена у накладній на поставку товару до Договору (п. 4.1. Договору);

- Покупець зобов`язується сплатити вартість поставленої партії товару протягом 30 (тридцяти) календарних днів з моменту отримання товару. Оплата здійснюється Покупцем шляхом перерахування грошових коштів на поточний банківський рахунок Постачальника, або шляхом внесення готівки в касу Постачальника (п. 4.4. Договору);

- цей Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та діє до 16 січня 2020, а у частині проведення розрахунків - до повного виконання сторонами своїх зобов`язань. Якщо за місяць до закінчення строку дії даного Договору жодна з Сторін не заявить про своє бажання розірвати даний Договір, останній вважається продовженим на один календарний рік і на тих же умовах (п. 9.1. Договору).

Укладений між сторонами договір за своєю правовою природою є договором поставки.

Згідно положень статті 712 Цивільного кодексу України за договором поставки продавець (постачальник), який здійснює підприємницьку діяльність, зобов`язується передати у встановлений строк (строки) товар у власність покупця для використання його у підприємницькій діяльності або в інших цілях, не пов`язаних з особистим, сімейним, домашнім або іншим подібним використанням, а покупець зобов`язується прийняти товар і сплатити за нього певну грошову суму.

За приписами частини 2 статті 712 Цивільного кодексу України до договору поставки застосовуються загальні положення про купівлю-продаж, якщо інше не встановлено договором, законом або не випливає з характеру відносин сторін.

Відповідно до частини 1 статті 662 Цивільного кодексу України продавець зобов`язаний передати покупцеві товар, визначений договором купівлі-продажу. Продавець повинен одночасно з товаром передати покупцеві його приналежності та документи (технічний паспорт, сертифікат якості тощо), що стосуються товару та підлягають переданню разом із товаром відповідно до договору або актів цивільного законодавства.

Згідно зі статтею 629 Цивільного кодексу України договір є обов`язковим для виконання сторонами.

На виконання вищевказаного договору поставки позивачем було поставлено, а відповідачем отримано товар за нижченаведеними підписаними обома сторонами товарно-транспортними накладними, копії яких додані до позовної заяви, а саме:

від 25.09.2019 № 09257054 на суму 2 145,37 грн.,

від 09.10.2019 № 10096628 на суму 715,58 грн.,

від 09.10.2019 № 10096861 на суму 522,91 грн.,

від 16.10.2019 № 10166759 на суму 1 262,29 грн.,

від 16.10.2019 № 10167053 на суму 999,62 грн.,

від 20.11.2019 № 11207164 на суму 739,92 грн.,

від 11.12.2019 № 12116732 на суму 705,36 грн., всього на суму 7091,05 грн.

Відповідач доказів пред`явлення позивачу претензій та/або зауважень щодо кількості, якості та вартості товару суду не надав.

Згідно з частиною 1 статті 692 Цивільного кодексу України покупець зобов`язаний оплатити товар після його прийняття або прийняття товаророзпорядчих документів на нього, якщо договором або актами цивільного законодавства не встановлений інший строк оплати товару.

Інший строк встановлений пунктом 4.4. Договору, відповідно до якого покупець зобов`язується сплатити вартість поставленої партії товару протягом 30 (тридцяти) календарних днів з моменту отримання товару. Відтак, строк оплати товару є таким, що настав.

Позивач твердить, що відповідач не сплатив вартість поставленого товару за вищенаведеними накладними, у зв`язку із чим у відповідача перед позивачем виникла заборгованість на суму 7091,05 грн.

Відповідно до статті 610 Цивільного кодексу України порушенням зобов`язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов`язання (неналежне виконання).

Згідно з частиною 1 статті 612 Цивільного кодексу України боржник вважається таким, що прострочив, якщо він не приступив до виконання зобов`язання або не виконав його у строк, встановлений договором або законом.

Відповідно до частини 2 статті 614 Цивільного кодексу України відсутність своєї вини доводить особа, яка порушила зобов`язання. Відповідно до частин 3 та 4 статті 13 Господарського процесуального кодексу України кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених законом. Кожна сторона несе ризик настання наслідків, пов`язаних з вчиненням чи не вчиненням нею процесуальних дій.

За таких обставин обов`язок доведення факту належної оплати за отриманий товар закон покладає на покупця.

Відповідно до частини 2 ст. 74 ГПК України у разі посилання учасника справи на невчинення іншим учасником справи певних дій або відсутність певної події, суд може зобов`язати такого іншого учасника справи надати відповідні докази вчинення цих дій або наявності певної події. У разі ненадання таких доказів суд може визнати обставину невчинення відповідних дій або відсутності події встановленою.

Доказів перерахування коштів на користь позивача за спірними товарно-транспортними накладними відповідач суду не подав у тому числі на вимогу ухвали суду від 17.02.2021 про відкриття провадження, яка набрала законної сили, та є обов`язковою для виконання на всій території України, та копію якої відповідач отримав 25.02.2021.

За таких обставин, позовна вимога про стягнення з відповідача основного боргу в сумі 7091,05 грн. строк оплати якого настав, є обґрунтованою, документально підтвердженою та такою, яку належить задовольнити.

Враховуючи викладене, повно та ґрунтовно дослідивши матеріали справи, перевіривши на відповідність закону та дійсним обставинам справи розрахунок заборгованості, наданий позивачем, суд задовольняє позов ТОВ «ТД Дітрейд» в повному обсязі, приймає рішення про стягнення з Хребтова Віктора Павловича основного боргу в розмірі 7091,05 грн.

У зв`язку із задоволенням позову суд відповідно до статті 129 ГПК України покладає на відповідача відшкодування позивачу судового збору.

Керуючись статтями 4, 12, 73-92, 129, 233, 236-238, 240, 241, 252 Господарського процесуального кодексу України, суд

ВИРІШИВ:

1. Позов товариства з обмеженою відповідальністю «ТД Дітрейд» задовольнити повністю.

2. Стягнути з Хребтова Віктора Павловича , ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 , індивідуальний податковий номер НОМЕР_1 )

на користь товариства з обмеженою відповідальністю «ТД Дітрейд» (03062, м. Київ, вул. Екскаваторна, буд. 35, ідентифікаційний код 41737583)

7 091,05 грн. (сім тисяч дев`яносто одну гривню п`ять копійок) основного боргу,

2 270,00 грн. (дві тисячі двісті сімдесят гривень нуль копійок) судового збору.

Наказ видати після набрання рішенням законної сили.

Дане рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. Апеляційна скарга може бути подана протягом двадцяти днів з дня складення повного тексту рішення відповідно до ст. ст. 240-241 Господарського процесуального кодексу України.

Суддя О.В. Конюх

Часті запитання

Який тип судового документу № 95939104 ?

Документ № 95939104 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 95939104 ?

Дата ухвалення - 01.04.2021

Яка форма судочинства по судовому документу № 95939104 ?

Форма судочинства - Господарське

В якому cуді було засідання по документу № 95939104 ?

В Хозяйственный суд Киевской области
Предыдущий документ : 95939103
Следующий документ : 95939105