Постановление суда № 95825052, 26.03.2021, Приморский районный суд города Одессы

Дата принятия
26.03.2021
Номер дела
522/4683/21
Номер документа
95825052
Форма судопроизводства
Гражданское
Государственный герб Украины

Справа № 522/4683/21

Провадження №2/522/5995/21

УХВАЛА

про відкриття провадження та призначення справи до розгляду

26 березня 2021 року Суддя Приморського районного суду м. Одеси Кузнецова В.В., розглянувши позовну заяву ОСОБА_1 до ОСОБА_2 про стягнення аліментів -

ВСТАНОВИВ:

19.03.2021 року до суду надійшла позовна заява ОСОБА_1 до ОСОБА_2 про стягнення аліментів.

Вирішуючи питання про можливість відкриття провадження у справі, суд дійшов наступного висновку.

Позовну заяву подано, в цілому, із додержанням вимог, викладених у статтях 174, 175, 177 Цивільного процесуального кодексу України, вона підсудна Приморському районному суду м. Одеси.

Відповідно до ч.ч. 2-6 ст. 19 ЦПК України цивільне судочинство здійснюється за правилами, передбаченими цим Кодексом, у порядку: 1) наказного провадження; 2) позовного провадження (загального або спрощеного); 3) окремого провадження.

Спрощене позовне провадження призначене для розгляду малозначних справ, справ, що виникають з трудових відносин, справ незначної складності та інших справ, для яких пріоритетним є швидке вирішення справи. Загальне позовне провадження призначене для розгляду справ, які через складність справи або інші обставини недоцільно розглядати у спрощеному позовному провадженні. Для цілей цього Кодексу малозначними справами є: 1) справи, у яких ціна позову не перевищує ста розмірів прожиткового мінімум для працездатних осіб; 2) справи незначної складності, визнані судом малозначними, крім справ, які підлягають розгляду лише за правилами загального позовного провадження, та справ, ціна позову в яких перевищує п`ятсот розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

При цьому згідно ч.ч. 3-4ст. 274ЦПК України при вирішенні питання про розгляд справи в порядку спрощеного або загального позовного провадження суд враховує: ціну позову; значення справи для сторін; обраний позивачем спосіб захисту; категорію та складність справи; обсяг та характер доказів у справі, в тому числі чи потрібно у справі призначати експертизу, викликати свідків тощо; кількість сторін та інших учасників справи; чи становить розгляд справи значний суспільний інтерес.

З огляду на предмет та ціну позову дана справа підпадає під ознаки малозначної справи та не віднесена до категорії справ, які підлягають розгляду лише за правилами загального позовного провадження.

У відповідності до ч.5ст. 279 ЦПК України, суд розглядає справу в порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення сторін за наявними у справі матеріалами, за відсутності клопотання будь-якої зі сторін про інше. За клопотанням однієї із сторін або з власної ініціативи суду розгляд справи проводиться в судовому засіданні з повідомленням (викликом) сторін.

На підставі викладеного, суд приходить до висновку про те, що справа підлягає розгляду згідно ЦПК України в порядку спрощеного позовного провадження з викликом сторін.

Одночасно, позивач звернулася до суду із клопотанням про витребування доказів та просить витребувати:

Витребувати у АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» (код ЄДРПОУ - 20034231):

- повну інформацію про рахунки (відкриті та закриті) на ім`я ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП - НОМЕР_1 , з 01.01.2015 до 18.03.2021;

- повну інформацію про рух коштів на рахунках ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП – НОМЕР_1 з 01.01.2015 до 18.03.2021.

Витребувати у АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (код ЄДРПОУ - 14360570):

- повну інформацію про рахунки (відкриті та закриті) на ім`я ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , з 01.01.2015 до 18.03.2021;

- повну інформацію про рух коштів на рахунках ОСОБА_2 , р.н., РНОКПП - НОМЕР_1 , з 01.01.2015 до 18.03.2021.

Витребувати у АТ «АЛЬФА-БАНК» (код ЄДРПОУ - 23494714):

- повну інформацію про рахунки (відкриті та закриті) на ім`я ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , з 01.01.2015 до 18.03.2021;

- повну інформацію про рух коштів на рахунках ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП - НОМЕР_1 , з 01.01.2015 до 18.03.2021.

Витребувати у АТ «КРЕДОБАНК» (код ЄДРПОУ - 09807862):

- повну інформацію про рахунки (відкриті та закриті) на ім`я ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , з 01.01.2015 до 18.03.2021;

- повну інформацію про рух коштів на рахунках ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , з 01.01.2015 до 18.03.2021.

Витребувати у Інспекції з питань підготовки та дипломування моряків (код ЄДРПОУ -25958804)

- належним чином засвідчені копії документів з Єдиного реєстру документів моряків із зазначенням їх статусу відносно ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП - НОМЕР_1

- повні відомості відносно ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП - НОМЕР_1 , щодо підтвердження кваліфікації моряка за період з 01.01.2015 до 18.03.2021;

- повну інформацію відносно ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП - НОМЕР_1 , щодо його послужного списку моряка із зазначенням фактично відпрацьованого часу за контрактами з іноземними компаніями-судновласниками за період з 01.01.2015 до 18.03.2021;

- належним чином засвідчені копії документів особистої справи ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП - НОМЕР_1 .

Витребувати у Державної прикордонної служби України (АДМІНІСТРАЦІЯ ПРИКОРДОНСЛУЖБИ, код ЄДРПОУ - 00034039) повну інформацію про перетин громадянином України ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , кордону України з 01.01.2015 до 18.03.2021 із зазначенням мети перетину

Дослідивши зазначене клопотання, суд вважає, що клопотання про витребування доказів належить задовольнити частково, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 76 ЦПК України доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

Відповідно до ч.ч. 1,2 ст. 77 ЦПК України належними є докази, які містять інформацію щодо предмета доказування. Предметом доказування є обставини, що підтверджують заявлені вимоги чи заперечення або мають інше значення для розгляду справи і підлягають встановленню при ухваленні судового рішення.

Щодо вимог в частині витребування відомостей стосовно відповідача з 2015 року, суд вважає, що вказаний період не охоплює спірні правовідносини, разом з цим, суд вважає за необхідне витребувати відомості за період терміном в рік, адже вони мають значення для розгляду справи і підлягають встановленню при ухваленні судового рішення. Також суд вважає необхідним відмовити у задоволенні вказаного клопотання в частині витребування належним чином засвідчених копій документів особистої справи відповідача, оскільки вони не мають ніякого відношення до даної справи.

Таким чином, суд вважає, що клопотання про витребування доказів підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 12, 19, 76, 83, 84, 187, 258, 260, 274, 277, 278 ЦПК України, суд,

ПОСТАНОВИВ:

Прийняти до розгляду та відкрити провадження у справі за позовною ОСОБА_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ) до ОСОБА_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_2 ) про стягнення аліментів.

Справу розглядати за правилами спрощеного позовного провадження з повідомленням сторін.

Судове засідання для розгляду справи по суті призначити на 13 год. 30 хв. 27 квітня 2021 року у приміщенні Приморського районного суду м.Одеси (м.Одеса, вул. Балківська, 33) у залі судового засідання № 223, головуючий-суддя Кузнецова В.В.

Встановити відповідачу п`ятнадцятиденний строк з дня вручення даної ухвали для подання відзиву на позовну заяву. У зазначений строк відповідач має право надіслати суду відзив на позовну заяву, який повинен відповідати вимогам ст. 178 ЦПК України, і всі письмові та електронні докази (які можливо доставити до суду), висновки експертів і заяви свідків, що підтверджують заперечення проти позову. Відповідно до вимог ч. 4 ст. 178 ЦПК України, одночасно з надісланням (наданням) відзиву до суду, копія відзиву та доданих до нього документів повинна бути надіслана іншим учасникам справи. У разі ненадання відповідачем відзиву у встановлений судом строк без поважних причин суд вирішить справу за наявними матеріалами (ч. 8 ст. 178 ЦПК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 193 ЦПК України у строк для подання відзиву відповідач має право пред`явити зустрічний позов.

Встановити позивачу п`ятиденний строк з дня отримання відзиву для подання відповіді на відзив, яка має відповідати вимогам ст. 179 ЦПК України, копія якої одночасно з поданням до суду повинна бути надіслана іншим учасникам справи.

Встановити відповідачу п`ятиденний строк з дня отримання відповіді на відзив для подання заперечення, яке має відповідати вимогам ст. 180 ЦПК України, копія якого одночасно з поданням до суду повинна бути надіслана іншим учасникам справи.

Клопотання ОСОБА_1 про витребування доказів – задовольнити частково.

Витребувати у АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» (код ЄДРПОУ - 20034231):

- повну інформацію про рахунки (відкриті та закриті) на ім`я ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП - НОМЕР_1 , з 18.03.2020 до 18.03.2021;

- повну інформацію про рух коштів на рахунках ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП – НОМЕР_1 з 18.03.2020 до 18.03.2021.

Витребувати у АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (код ЄДРПОУ - 14360570):

- повну інформацію про рахунки (відкриті та закриті) на ім`я ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , з 18.03.2020 до 18.03.2021;

- повну інформацію про рух коштів на рахунках ОСОБА_2 , р.н., РНОКПП - НОМЕР_1 , з 18.03.2020 до 18.03.2021.

Витребувати у АТ «АЛЬФА-БАНК» (код ЄДРПОУ - 23494714):

- повну інформацію про рахунки (відкриті та закриті) на ім`я ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , з 18.03.2020 до 18.03.2021;

- повну інформацію про рух коштів на рахунках ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП - НОМЕР_1 , з 18.03.2020 до 18.03.2021.

Витребувати у АТ «КРЕДОБАНК» (код ЄДРПОУ - 09807862):

- повну інформацію про рахунки (відкриті та закриті) на ім`я ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , з 01.01.2015 до 18.03.2021;

- повну інформацію про рух коштів на рахунках ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , з 18.03.2020 до 18.03.2021.

Витребувати у Державної прикордонної служби України (АДМІНІСТРАЦІЯ ПРИКОРДОНСЛУЖБИ, код ЄДРПОУ - 00034039) повну інформацію про перетин громадянином України ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , кордону України з 18.03.2021 до 18.03.2021 із зазначенням мети перетину.

Витребувати з Одеської регіональної філії Інспекції з питань підготовки та дипломування моряків (65000, м. Одеса, вул. Чорноморського Козацтва, 23 РНОКПП 25958804) інформацію щодо одержання ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 робочого диплома моряка з зазначенням посади та дати одержання даного диплому та копію робочого диплому моряка (посада зазначається у дипломі), який видався ОСОБА_2 та інших документів які наявні на ім`я ОСОБА_2 .

Витребувати у Державної прикордонної служби України (код ЄДРПОУ - 00034039) повну інформацію про перетин громадянином України ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , кордону України з 18.03.2020 до 18.03.2021 із зазначенням мети перетину.

В іншій частині задоволення клопотання відмовити.

Копію ухвали для виконання направити АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» (04119, м. Київ, вул. Білоруська, 11), АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1д,), АТ «Альфа-Банк» (03150, м.Київ, вул. Велика Васильківська, 100), АТ «КРЕДОБАНК» (79?026, м. Львів, вул. Сахарова, 78) Державній прикордонній службі України (Володимирська, 26, м. Київ, 01601) Одеської регіональної філії Інспекції з питань підготовки та дипломування моряків (65000, м. Одеса, вул. Чорноморського Козацтва, 23).

Витребувані документи надати до суду в строк до 26 квітня 2021 року.

Роз`яснити виконавцям ухвали в частині витребування доказів, що відповідно до ч. 6 ст. 84 ЦПК України будь-яка особа, у якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду.

Витребувані документи направити до Приморського районного суду м.Одеси за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 33, каб. 223.

Учасники справи можуть отримати інформацію щодо даної справи в мережі Інтернет за веб-адресою сторінки на офіційному веб-порталі судової влади України - https://pm.court.gov.ua/sud1522/.

Копію ухвали про відкриття провадження у справі разом з копією позовної заяви та копіями доданих до неї матеріалів надіслати учасникам справи.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя В.В. Кузнецова

26.03.2021

Часті запитання

Який тип судового документу № 95825052 ?

Документ № 95825052 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 95825052 ?

Дата ухвалення - 26.03.2021

Яка форма судочинства по судовому документу № 95825052 ?

Форма судочинства - Цивільне

В якому cуді було засідання по документу № 95825052 ?

В Приморский районный суд города Одессы
Предыдущий документ : 95825049
Следующий документ : 95825057