Дата принятия
15.02.2021
Номер дела
904/6674/20
Номер документа
94962989
Форма судопроизводства
Хозяйственное
Государственный герб Украины

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Володимира Винниченка 1, м. Дніпро, 49027

E-mail: inbox@dp.arbitr.gov.ua, тел. (056) 377-18-49, fax (056) 377-38-63

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.02.2021м. ДніпроСправа № 904/6674/20

Суддя Господарського суду Дніпропетровської області Новікова Р.Г. за участю секретаря судового засідання Барабанова Д.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні матеріали

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Нові енергетичні системи" м. Кривий Ріг

до Виконавчого комітету Широківської селищної ради смт. Широке

про стягнення суми боргу в розмірі 1563709грн.

Представники:

від позивача: Шевчук Г.С., ордер серія АЕ №1050093 від 06.01.2021, адвокат;

від відповідача: Масляна О.О., довіреність №84/2-19/5 від 24.09.2020, головний спеціаліст-юрисконсульт.

ВСТАНОВИВ: Товариство з обмеженою відповідальністю "Нові енергетичні системи" звернулось до Виконавчого комітету Широківської селищної ради з позовом про стягнення суми боргу в розмірі 1563709грн.

В обґрунтування заявлених вимог позивач посилається на порушення відповідачем зобов`язань з оплати виконаних робіт за договором №41 від 16.11.2018.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 15.12.2020 прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі. Розгляд справи вирішено здійснювати за правилами загального позовного провадження. Підготовче засідання призначено на 12.01.2021.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 12.01.2021 підготовче засідання відкладено на 27.01.2021.

На адресу суду 27.01.2021 надійшов відзив на позовну заяву. У відзиві відповідач визнає наявність заборгованості у розмірі 1563709грн. Відповідач зазначає, що перебуває у скрутному економічному становищі та не має фінансової спроможності самостійно сплатити суму боргу.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 27.01.2021 закрите підготовче провадження та призначено справу до розгляду по суті на 15.02.2021.

Предметом доказування у цій справі є наявність або відсутність порушення відповідачем умов договору №41 від 16.11.2018 на виконання робіт по об`єкту: "Реконструкція автодорожнього мосту на р. Бакаєць по вул. Карла Маркса (Вишнева) в смт. Широке Широківського району Дніпропетровської області" Коригування та перерахунок кошторисної документації, в частині розрахунків за виконані роботи.

Між Товариством з обмеженою відповідальністю "Нові енергетичні системи" (далі – підрядник) та Виконавчим комітетом Широківської селищної ради (далі – замовник) укладений договір №41 від 16.11.2018 на виконання робіт по об`єкту: "Реконструкція автодорожнього мосту на р. Бакаєць по вул. Карла Маркса (Вишнева) в смт. Широке Широківського району Дніпропетровської області" Коригування та перерахунок кошторисної документації (далі – договір).

Положеннями пункту 1.1 договору визначено, що підрядник зобов`язується у 2018 – 2019 роках виконати роботи, зазначені в проектно – кошторисній документації, що виготовлена на об`єкт: "Реконструкція автодорожнього мосту на р. Бакаєць по вул. Карла Маркса (Вишнева) в смт. Широке Широківського району Дніпропетровської області" Коригування та перерахунок кошторисної документації за ДК 021:2015 CPV 45220000-5 – Інженерні та будівельні роботи, а замовник – прийняти і оплатити такі роботи.

Відповідно до пункту 1.2 договору роботи виконуються по об`єкту: Реконструкція автодорожнього мосту на р. Бакаєць по вул. Карла Маркса (Вишнева) в смт. Широке Широківського району Дніпропетровської області" Коригування та перерахунок кошторисної документації (далі – об`єкт).

Склад та обсяги робіт, виконання яких доручається підряднику, визначаються на підставі кошторисної документації, погодженої сторонами.

Пунктом 3.1 договору (в редакції додаткової угоди від 31.12.2019 до договору) визначено, що договірна ціна робіт визначається згідно ДБН Д.1.1-1-2000 на основі кошторису є твердою і складає на весь період виконання робіт 1681000грн. в т.ч. ПДВ – 280166грн.67коп.

Фінансування 2018 року становить 117291грн. в т.ч. ПДВ – 19548грн.50коп.

Фінансування 2019 року становить 0грн.

Фінансування 2020 року становить 1563709грн. в т.ч. ПДВ – 260618грн.17коп.

Положеннями пункту 3.6 договору передбачено, що зміна договірної ціни оформлюється сторонами шляхом укладення додаткових угод.

Відповідно до пункту 4.1 договору щомісячні розрахунки за виконані роботи здійснюються на підставі пред`явлених форм КБ-3 "Довідка про вартість виконаних робіт та витрат" та КБ-2В "Акт приймання виконаних робіт", які надаються замовнику за п`ять днів до завершення кожного місяця.

Згідно пункту 4.2 договору замовник зобов`язується протягом п`яти робочих днів з дня отримання від підрядника документів, зазначених в пунктів 4.2 даного договору, прийняті виконані роботи, підписати акт виконаних робіт і довідку про вартість виконаних робіт та направити їх підряднику або у письмовій формі повідомити підряднику обґрунтовані причини відмови від їх підписання та прийняття робіт.

У випадку якщо при здачі – прийманні виконаних робіт у замовника виникнуть обґрунтовані зауваження або будуть виявлені недоліки у виконаних роботах, то сторони складають акт усунення виявлених недоліків, з зазначенням переліку недоліків та термінів їх усунення. В акті вказуються всі претензії до виконаних робіт, якщо вони взагалі можуть бути виявлені під час приймання робіт. Якщо у замовника є такі претензії, але вони не зафіксовані в акті, він втрачає право на їх задоволення (пункт 4.3 договору).

Положеннями пункту 4.4 договору визначено, якщо у встановлені пунктом 4.3 цього договору строки підрядник не отримує підписаний замовником акт здавання – приймання робіт та довідку про вартість виконаних робіт або мотивовану відмову від їх підписання, роботи вважаються такими, що виконані з додержанням усіх умов договору та підлягають оплаті протягом піяти банківських днів.

Пунктом 4.5 договору передбачено, що приймання – передача всіх закінчених робіт підрядником проводиться у відповідності з діючими нормами і правилами, і оформлюється актом готовності об`єкта до експлуатації.

Умовами пункту 5.1 договору визначено, що строки виконання робіт становлять листопад 2018 – 31.12.2019.

Відповідно до пункту 11.1 договору, він набуває чинності з моменту його підписання сторонами і діє до 31.12.2019, а в частині розрахунків до повного виконання.

Пунктом 11.3 договору визначено, що зміни та доповнення у договір можуть бути внесені за взаємною згодою сторін, узгоджуються, оформлюються письмово і підписуються сторонами, додатковою угодою до цього договору і є його невід`ємною частиною.

Договір №41 від 16.11.2018 на виконання робіт по об`єкту: "Реконструкція автодорожнього мосту на р. Бакаєць по вул. Карла Маркса (Вишнева) в смт. Широке Широківського району Дніпропетровської області" Коригування та перерахунок кошторисної документації підписаний сторонами без зауважень та заперечень.

Положеннями статті 204 Цивільного кодексу України передбачено, що правочин є правомірним, якщо його недійсність прямо не встановлена законом або якщо він не визнаний судом недійсним.

Докази визнання договору недійсним у судовому порядку в матеріалах справи відсутні.

Між сторонами підписана договірна ціна, згідно якої вартість робіт за договором №41 від 16.11.2018 складає 1681000грн.

На виконання умов договору позивач виконав роботи на суму 1681000грн., що підтверджується актами приймання виконаних будівельних робіт №2018-11 за листопад 2018 року на суму 117290грн.40коп. та актом приймання виконаних будівельних робіт №2019-202 за вересень 2019 року на суму 1563709грн.

Акт приймання виконаних будівельних робіт №2018-11 за листопад 2018 року на суму 117290грн.40коп. підписаний сторонами без зауважень та заперечень до нього. Вказаний акт сплачений відповідачем, що підтверджується платіжним дорученням №808 від 28.11.2018.

Акт приймання виконаних будівельних робіт №2019-202 за вересень 2019 року на суму 1563709грн. надісланий позивачем 12.11.2019 на адресу відповідача разом із вимогою, що підтверджується поштовою накладною №5006504286467, фіскальним чеком підприємства зв`язку від 12.11.2019 та описом вкладення у цінний лист з відміткою пошти від 12.11.2019.

Отримання вказаної кореспонденції Виконавчим комітетом Широківської селищної ради підтверджується роздруківкою з офіційного Інтернет сайту "Укрпошти". Згідно вказаної роздруківки поштове відправлення №5006504286467 отримане відповідачем 16.11.2019.

В матеріалах справи відсутні докази того, що відповідач звертався до позивача зі пропозицією щодо складення акту усунення виявлених недоліків в порядку, визначеному пунктом 4.3 договору.

Враховуючи положення пункту 4.2 договору, відповідач був зобов`язаний підписати та направити на адресу позивача акт приймання виконаних будівельних робіт №2019-202 за вересень 2019 року на суму 1563709грн. в строк до 22.11.2019 (включно).

Докази підписання відповідачем та надіслання на адресу позивача акту приймання виконаних будівельних робіт №2019-202 за вересень 2019 року на суму 1563709грн. в матеріалах справи відсутні.

Таким чином, враховуючи положення пункту 4.4 договору, роботи, виконані згідно акту приймання виконаних будівельних робіт №2019-202 за вересень 2019 року, вважаються такими, що виконані з додержанням усіх умов договору та підлягають оплаті протягом піяти банківських днів.

Отже відповідач був зобов`язаний сплатити вартість робіт, виконаних згідно акту приймання виконаних будівельних робіт №2019-202 за вересень 2019 року, на суму на суму 1563709грн. в строк до 29.11.2019 (включно).

З огляду на наведене, строк оплати Виконавчим комітетом Широківської селищної ради робіт, виконаних згідно акту приймання виконаних будівельних робіт №2019-202 за вересень 2019 року, на суму 1563709грн. є таким, що настав.

В матеріалах справи відсутні докази оплати відповідачем вартості робіт у розмірі 1563709грн.

Відповідно до частини 1 статті 193 Господарського кодексу України та статті 526 Цивільного кодексу України зобов`язання мають виконуватися належним чином відповідно до умов закону, інших правових актів, договору, а за відсутністю таких умов та вимог – відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

За приписами статті 610 Цивільного кодексу України порушенням зобов`язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов`язання (неналежне виконання).

Статтею 530 Цивільного кодексу України визначено, якщо у зобов`язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

Приписи частини 7 статті 193 Господарського кодексу України та статті 525 Цивільного кодексу України встановлюють загальне правило щодо заборони односторонньої відмови від зобов`язання або односторонньої зміни його умов, що кореспондується із вимогами статті 629 Цивільного кодексу України щодо обов`язковості договору для виконання сторонами.

Згідно статті 202 Господарського кодексу України та статті 598 Цивільного кодексу України зобов`язання припиняються виконанням, проведеним належним чином.

Положеннями статті 13 Господарського процесуального кодексу України визначено, що судочинство у господарських судах здійснюється на засадах змагальності сторін. Кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених законом.

Статтею 74 Господарського процесуального кодексу України визначено, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень.

Відповідно до статті 77 Господарського процесуального кодексу України обставини, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування.

Обставини, на які посилається позивач в обґрунтування заявлених вимог про стягнення з відповідача суми боргу у розмірі 1563709грн., підтверджені матеріалами справи та не спростовані відповідачем. Тому суд дійшов висновку про правомірність вимог позивача.

Враховуючи задоволення позовних вимог та відповідно до статті 129 Господарського процесуального кодексу України, на відповідача покладаються витрати зі сплати судового збору в розмірі 23455грн.63коп.

Керуючись нормами статей Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, ст. 3, 4, 13, 41, 42, 74, 76-80, 86, 91, 129, 237, 238, 240, 241 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд, -

ВИРІШИВ:

Задовольнити позовні вимоги Товариство з обмеженою відповідальністю "Нові енергетичні системи" до Виконавчого комітету Широківської селищної ради про стягнення суми боргу в розмірі 1563709грн.

Стягнути з Виконавчого комітету Широківської селищної ради (ідентифікаційний код: 41753769; місцезнаходження: 53700, Дніпропетровська обл., Широківський р-н, смт. Широке, вул. Вишнева, буд. 6) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Нові енергетичні системи" (ідентифікаційний код: 35230823; місцезнаходження: 50099, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Калиниченка, буд. 3) суму боргу в розмірі 1563709грн. та витрати зі сплати судового збору в розмірі 23455грн.63коп.

Видати наказ після набрання чинності рішенням.

В судовому засіданні 15.02.2021 відповідно до ст. 240 Господарського процесуального кодексу України оголошено вступну та резолютивну частину рішення.

Рішення суду може бути оскаржене протягом двадцяти днів з дня підписання рішення шляхом подання апеляційної скарги до Центрального апеляційного господарського суду через Господарський суд Дніпропетровської області.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано.

У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Повний текст рішення складений та підписаний 18.02.2021.

Суддя Р.Г. Новікова

Часті запитання

Який тип судового документу № 94962989 ?

Документ № 94962989 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 94962989 ?

Дата ухвалення - 15.02.2021

Яка форма судочинства по судовому документу № 94962989 ?

Форма судочинства - Господарське

В якому cуді було засідання по документу № 94962989 ?

В Хозяйственный суд Днепропетровской области
Предыдущий документ : 94962988
Следующий документ : 94962990