Дата принятия
08.02.2021
Номер дела
904/5692/20
Номер документа
94829858
Форма судопроизводства
Хозяйственное
Государственный герб Украины

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Володимира Винниченка 1, м. Дніпро, 49027

E-mail: inbox@dp.arbitr.gov.ua, тел. (056) 377-18-49, fax (056) 377-38-63

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.02.2021м. ДніпроСправа № 904/5692/20за позовом: Департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Кам`янської міської ради, м. Кам`янське Дніпропетровської області

до Акціонерного товариства "ДТЕК Дніпровські електромережі", м. Дніпро

про стягнення 15 662,00 грн. та зобов`язання вчинити певні дії

Суддя Євстигнеєва Н.М.

Секретар судового засідання Чернявськая Е.О

Представники:

Від позивача: Поршик М.В., представник

Від відповідача: Мельник К.О., адвокат

СУТЬ СПОРУ:

Департамент житлово-комунального господарства та будівництва Кам`янської міської ради звернувся до Господарського суду Дніпропетровської області із позовом, яким просить:

- стягнути з Акціонерного товариства "ДТЕК Дніпровські електромережі" отриманий аванс в розмірі 20 відсотків плати, визначеної пунктом 4.1. договору у сумі 12283,92грн. та пеню у розмірі 3 378,08 грн.;

- зобов`язати Акціонерне товариство "ДТЕК Дніпровські електромережі" здійснити приєднання об`єкта (електроустановок) Департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Кам`янської міської ради до електричних мереж системи розподілу. Забезпечити приєднання (будівництво та введення в експлуатацію електричних мереж зовнішнього електрозабезпечення об`єкта Департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Кам`янської міської ради від місця забезпечення потужності до точки приєднання) об`єкта (електроустановок) Департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Кам`янської міської ради до електричних мереж системи розподілу.

Позовні вимоги обґрунтовані неналежним виконанням відповідачем умов договору про стандартне приєднання до електричних мереж системи розподілу №0050208054 від 15 квітня 2020 року в частині своєчасного та повного виконання послуг.

Відповідач, Акціонерне товариство "ДТЕК Дніпровські електромережі", проти задоволення позовних вимог заперечує тим, що умовами договору №0050208254 визначено строк виконання зобов`язань з надання послуг по приєднанню об`єкта позивача до електричних мереж системи розподілу і він становить 420 робочих днів від дня оплати за приєднання, та виконання інших умов договору замовником. Станом на сьогодні строк виконання відповідачем взятих на себе зобов`язань по Договору №0050208254 не сплив, а отже відсутній факт неналежного виконання відповідачем своїх зобов`язань за договором. Відповідач здійснює заходи відповідно до договору №0050208054, спрямовані на відведення земельних ділянок для будівництва підземної ЛЕП-0,4, необхідної для приєднання об`єкта позивача. Таким чином, незважаючи на умови додаткової угоди № 2 до Договору № 0050208054, строк приєднання об`єкту позивача до електричних мереж системи розподілу відповідача на сьогоднішній день є зупиненим. Щодо тверджень позивача про зобов`язання відповідача надати послуги з приєднання протягом трьох місяців з моменту отримання попередньої оплати, зазначає, що, враховуючи специфічність договору про приєднання до електричних мереж системи розподілу, порядок його укладання, зміст та строки надання послуг з приєднання регулюються спеціальними нормативно-правовими актами, а саме: Законом України "Про ринок електричної енергії", Кодексом системи розподілу (КСР) та Кодексом системи передачі, а не постановою Кабінету міністрів України № 1070, на яку посилається позивач.

До відзиву додано клопотання про витребування доказів у Департаменту житлово - комунального господарства та будівництва Кам`янської міської ради, а саме: оригіналу додаткової угоди №2 до Договору про стандартне приєднання до електричних мереж системи розподілу №0050208054 від 15.04.2020.

Ухвалою господарського суду від 17.11.2020 клопотання відповідача задоволено, зобов`язано позивача надати оригінал додаткової угоди №2 до Договору про стандартне приєднання до електричних мереж системи розподілу №0050208054 від 15.04.2020 (для огляду у судовому засіданні).

28 грудня 2020 року від Департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Кам`янської міської ради до господарського суду надійшла заява про відсутність фактичної можливості подати доказ, оскільки сторони додаткової угоди № 2 до договору про нестандартне приєднання до електричних мереж системи розподілу № 0050208054 від 15.04.2020 не укладали.

11 січня 2021 року від позивача до господарського суду надійшла відповідь на відзив, в якій позивач стверджує про невиконання відповідачем договірних відносин, зокрема умов п.3.1.1. договору, а також вимог пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 04 грудня 2019 року № 1070 "Про деякі питання здійснення розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти". Зазначена постанова передбачає виконання послуг за договором, що містить умови попередньої оплати, у тримісячний строк. Позивач пояснив, що не має додаткової угоди № 2 до договору про нестандартне приєднання до електричних мереж системи розподілу № 0050208054 від 15.04.2020, у зв`язку з тим, що додаткова угода № 2 до договору не була зареєстрована органами Державного казначейства.

Зважаючи на вимоги законодавства, що регулює порядок фінансування бюджетних установ, беручи до уваги відсутність акту наданих послуг, що фактично являється підтвердженням цільового використання коштів перерахованих у виді авансової оплати в розмірі 20 відсотків плати, визначеної пунктом 4.1. договору у сумі 12283,92грн. (дванадцять тисяч двісті вісімдесят три) гривні 92 коп., факт перерахування вказаних коштів являється не законним, у зв`язку з чим останні підлягають поверненню в повному обсязі.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 20.10.2020 відкрито провадження у справі за правилами загального позовного провадження, призначено підготовче засідання на 17.11.2020. З 17.11.2020 підготовче засідання відкладено на 01.12.2020, з 01.12.2020 на 23.12.2020.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 23.12.2020 продовжено строк підготовчого провадження по справі № 904/5692/20 на тридцять днів до 18 січня 2021 року включно та відкладено підготовче засідання у справі на 14 січня 2021 року.

Ухвалою суду від 14.01.2021 закрито підготовче провадження у справі №904/5692/20, призначено справу до судового розгляду на 19.01.2021.

У судовому засіданні 19.01.2021 оголошено перерву до 26.01.2021, з 26.01.2021 до 08.02.2021.

У судовому засіданні 08.02.2021 проголошено вступну та резолютивну частину рішення.

Дослідивши матеріали справи, заслухавши доводи представників позивача та відповідача, господарський суд

В С Т А Н О В И В:

18.02.2020 Департамент житлово-комунального господарства та будівництва Кам`янської міської ради звернувся до Акціонерного товариства "ДТЕК Дніпровські електромережі" із заявою про приєднання електроустановки певної потужності, а саме приєднання об`єкту, розташованого за адресою: м. Кам`янське, бульвар Незалежності, в районі будинку 29.

02.03.2020 між Акціонерним товариством "ДТЕК Дніпровські електромережі" (виконавець послуг) та Департаментом житлово-комунального господарства та будівництва Кам`янської міської ради (Замовник) укладено договір № 0050208054 про стандартне приєднання до електричних мереж системи розподілу (надалі Договір).

За цим договором до електричних мереж системи розподілу виконавця послуг приєднується: земельна ділянка (кадастровий номер земельної ділянки 1210400000:01:008:0297). Місце розташування об`єкта замовника: м. Кам`янське, бульвар Незалежності, в районі будинку 29 (п.1.1. договору).

Предметом Договору передбачено, що Виконавець послуг забезпечує приєднання електроустановок об`єкта Замовника (будівництво, реконструкція, технічне переоснащення та введення в експлуатацію електричних мереж зовнішнього електрозабезпечення об`єкта Замовника від точки забезпечення потужності до точки приєднання) відповідно до схеми зовнішнього електрозабезпечення і проектної документації та здійснює підключення електроустановок об`єкта Замовника до електричних мереж системи розподілу на умовах цього Договору (п.2.1. договору).

Згідно пункту 2.2. Договору, Замовник оплачує Виконавцю послуг вартість приєднання до електричних мереж системи розподілу на умовах цього Договору.

Пунктами 4.1., 4.4. передбачено, що на дату укладання цього Договору плата за приєднання становить 61419,6грн. (шістдесят одна тисяча чотириста дев`ятнадцять) гривень 6 коп. (з ПДВ). Розрахунок вартості плати за приєднання наведений у додатку до цього Договору, що є його невід`ємною частиною.

Згідно п.4.4. договору Замовник сплачує плату за приєднання на поточний рахунок Виконавця послуг у такому порядку:

оплата у розмірі 20 відсотків плати, визначеної пунктом 4.1 цього Договору, упродовж 5 робочих днів від дати підписання цього Договору Сторонами;

остаточний розрахунок у розмірі 80 відсотків плати, визначеної пунктом 4.1 цього Договору, упродовж 5 робочих днів, починаючи з наступного робочого дня від дати узгодження з усіма заінтересованими сторонами розробленої Виконавцем послуг проектної документації щодо електричних мереж зовнішнього електрозабезпечення об`єкта Замовника.

На виконання умов цього договору позивач перерахував на рахунок відповідача 12283,92грн попередньої оплати, що підтверджується платіжним дорученням № 1 від 08.05.2020 (а.с.31).

За умовами договору замовник зобов`язаний:

розробити на підставі технічних умов, які є додатком до цього договору, проектну документацію щодо будівництва (реконструкції) електричних мереж внутрішнього електрозабезпечення (у межах земельної ділянки Замовника) електроустановок Замовника від точки приєднання до об`єкта Замовника та щодо безпеки електропостачання (п.3.2.1.);

погодити з Виконавцем послуг розроблену на виконання підпункту 3.2.1 цього пункту проектну документацію в частині влаштування комерційного обліку електричної енергії (п.3.2.2);

оплатити на умовах цього Договору вартість наданих Виконавцем послуг з приєднання електроустановок Замовника до електричних мереж системи розподілу в точці приєднаний (3.2.3);

ввести в експлуатацію в порядку, встановленому законодавством у сфері містобудування власний об`єкт та електричні мережі внутрішнього електрозабезпечення електроустановок Замовника (у випадку будівництва або реконструкції об`єкта) (п.3.2.4.).

Відповідальність сторін за невиконання зобов`язань за договором передбачена пунктом 5 договору.

Згідно пунктів 5.1, 5.3. Договору, у випадку порушення своїх зобов`язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність, визначену цим Договором та чинним законодавством. Порушення зобов`язання є його невиконання або неналежне виконання. За порушення строків виконання зобов`язання за цим Договором винна Сторона сплачує іншій Стороні пеню у розмірі 0,1 відсотка вартості приєднання за кожний день прострочення. У разі перевищення строку надання послуги з приєднання, встановленого цим Договором, більше ніж на 120 календарних днів Виконавець послуг зобов`язаний повернути Замовнику кошти, отриманні як попередня оплата (у розмірі 100 відсотків визначеної пунктом 4.1. розділу 4 цього Договору).

Договір набирає чинності з моменту його підписання і діє до повного виконання сторонами своїх зобов`язань, але не довше ніж до 30.11.2021 (п.7.1. договору).

Невід`ємними додатками до цього договору є Технічні умови № 0050208254 від 02.03.2020 стандартного приєднання до електричних мереж електроустановок (додаток № 1), розрахунок вартості плати за приєднання (додаток № 2), п.8.3 договору.

Цей договір укладено у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу для замовника та виконавця послуг (п.8.4. договору).

Також 02.03.2020 були укладені додаткова угода № 1 та додаткова угода № 2.

За пунктом 2 Додаткової угоди від 02.03.2020 до договору, розрахунки за Договором здійснюються виключно у грошовій формі. При відсутності у платіжному документі відомостей про призначення платежу або перевищення суми платежу, необхідної для сплати відповідного рахунку, ці кошти, перераховані Замовником. Виконавець послуг має право зарахувати, як часткову оплату по Договору.

Датою здійснення оплати за виставленим платіжним документом є дата, на яку оплачена сума коштів зараховується на поточний рахунок Виконавця послуг (п.3 Додаткової угоди № 1).

У випадку відсутності необхідності відведення земельних ділянок під будівництво об`єктів електроенергетики дій приєднання електроустановок Замовника та порушенням Замовником строків оплати попередньої оплати за приєднання, визначеної пунктом 4.1. Договору, Виконавець послуг мас право розірвати Договір в односторонньому порядку. Розірвання Договору з підстав зазначених в даному пункті Додаткової угоди не потребує укладення будь - яких додаткових угод та є таким, що здійснено на виконання п. 7.4 Договору (п.4 Додаткової угоди № 1).

Додатковою угодою № 2 від 02.03.2020 до договору сторони змінили строки надання послуг.

Так, строк надання послуги з приєднання складає 420 (чотириста двадцять) робочих днів від дня оплати за приєднання, та виконання інших умов Договору Замовником. Строк надання послуги обумовлений необхідністю виконання заходів з:

проектування, узгодження проектно-кошторисної документації та будівництво об`єктів зовнішнього електропостачання у відповідності до СОУ-Н МЕВ 42.2-37471933-45:2011 "Терміни проектування та будівництва підстанцій напругою від 6 кВ до 150 кВ та ліній електропередачі напругою від 0.38 кв до 150 кВ";

закупівлі матеріалів та обладнання;

здійснення заходів щодо відведення земельних ділянок для розміщення відповідних об`єктів електроенергетики у відповідності до Земельного кодексу України, інших нормативно-правових актів у сфері земельного законодавства України та Кодексу систем розподілу.

Інші умови договору про стандартне приєднання до електричних мереж системи розподілу № 0050208054 від 02.03.2020/15.04.2020 залишаються незмінними та обов`язковими до виконання.

Таким чином, зі змісту Додаткової угоди № 2 до договору вбачається, що сторони визначили строк виконання зобов`язань з надання послуг по приєднанню об`єкта позивача до електричних мереж системи розподілу і він становить 420 робочих днів від дня оплати за приєднання та виконання інших умов договору замовником.

Приєднання об`єкту Позивача до електричних мереж системи розподілу можливе за умови будівництва ЛЕП-0,4, що, в свою чергу, передбачає здійснення заходів щодо відведення земельної ділянки. З цією метою відповідачем 25.08.2020 до Центру надання адміністративних послуг були подані клопотання на ім`я міського голови Кам`янської міської ради про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж частини земельної ділянки, на яку поширюється право суборенди, сервітуту на земельну ділянку по бул. Незалежності, в районі буд. № 29 та про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, що знаходиться по бул. Незалежності, в районі будинку № 25.

19.10.2020 Департаментом комунальної власності, земельних відносин та реєстрації речових прав на нерухоме майно Кам`янської міської ради на клопотання Відповідача були надані відповіді, якими повідомлено про направлення документів Відповідача на доопрацювання та винесення порушених Відповідачем питань щодо відведення на розгляд найближчого пленарного засідання Кам`янської міської ради.

Вищезазначене підтверджує той факт, що Відповідачем фактично вчиняються заходи по виконанню умов Договору № 0050208054 від 02.03.2020/15.04.2020. Крім того, процес відведення земельних ділянок, регламентований ст.ст. 116,123,186-1 Земельного кодексу України, є довготривалим, що, в свою чергу, вливає на строк надання послуг з приєднання до електричних мереж системи розподілу.

Тож, відповідач позбавлений можливості здійснити підключення об`єкту Позивача за відсутності належно відведених земельних ділянок під будівництво необхідної ЛЕП-0,4. Зокрема, п.4 ст. 26 ЗУ "Про регулювання містобудівної діяльності"передбачено, що право на забудову земельної ділянки реалізується її власником або користувачем за умови використання земельної ділянки відповідно до вимог містобудівної документації.

На виконання умов укладеного договору Департаментом житлово-комунального господарства та будівництва Кам`янської міської ради перераховано на рахунок відповідача попередню оплату в сумі 12283,92грн (платіжне доручення № 1 від 08.05.2020, а.с.31).

Предметом розгляду у цій справі є вимоги позивача про зобов`язання відповідача виконати умови договору № 0050208054, а саме: здійснити приєднання об`єкта (електроустановок) до електричних мереж системи розподілу; забезпечити приєднання (будівництво та введення в експлуатацію електричних мереж зовнішнього електрозабезпечення об`єкта Департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Кам`янської міської ради від місця забезпечення потужності до точки приєднання) об`єкта (електроустановок) Департаменту до електричних мереж системи розподілу; повернення авансового платежу в розмірі 20% плати; стягнення неустойки в розмірі 0,1% в розмірі 3378,08грн за порушення строків виконання зобов`язання за кожний день прострочення

Відповідач заперечує проти заявлених вимог, що і є причиною спору.

Відповідно до ч. 1, 3, 4 ст. 21 Закону України "Про ринок електричної енергії", якою врегульовано порядок приєднання електроустановок до електричних мереж, оператор системи передачі та оператори систем розподілу не мають права відмовити в приєднанні електроустановок замовника до системи передачі або системи розподілу за умови дотримання замовником кодексу системи передачі та кодексу систем розподілу. Послуга з приєднання електроустановок замовника до системи передачі та системи розподілу є платною послугою та надається оператором системи передачі або оператором системи розподілу відповідно до договору про приєднання.

Порядок приєднання до електричних мереж оператора системи передачі та операторів систем розподілу визначається Кодексом системи передачі та Кодексом систем розподілу.

Відповідно до п. 4.1.9 глави 4.1 розділу IV КСР послуга з приєднання електроустановок замовника до системи розподілу є платною послугою та надається ОСР відповідно до умов договору про приєднання.

Таким чином, враховуючи специфічність договору про приєднання до електричних мереж системи розподілу, порядок його укладання, зміст та строки надання послуг з приєднання визначаються спеціальними нормативно-правовими актами, а саме: Законом України "Про ринок електричної енергії", КСР та Кодексом системи передачі.

Укладений між сторонами договір № 0050208054 від 02.03.2020/15.04.2020 про стандартне приєднання до електричних мереж системи розподілу є договором надання послуг, тому до правовідносин, що виникли між сторонами на підставі такого договору слід застосовувати положення законодавства, що регулюють правовідносини надання послуг.

Згідно статті 901 Цивільного кодексу України, за договором про надання послуг одна сторона (виконавець) зобов`язується за завданням другої сторони (замовника) надати послугу, яка споживається в процесі вчинення певної дії або здійснення певної діяльності, а замовник зобов`язується оплатити виконавцеві зазначену послугу, якщо інше не встановлено договором. Положення цієї глави можуть застосовуватися до всіх договорів про надання послуг, якщо це не суперечить суті зобов`язання.

Статтею 902 ЦК України визначено, що виконавець повинен надати послугу особисто. У випадках, встановлених договором, виконавець має право покласти виконання договору про надання послуг на іншу особу, залишаючись відповідальним в повному обсязі перед замовником за порушення договору.

Відповідно до ст. 629 ЦК України визначено, що договір є обов`язковим для виконання сторонами.

У відповідності до положень ст. 526 ЦК України, які кореспондуються із положенням ст. 193 ГК України, зобов`язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Згідно із ст. 610 ЦК України порушенням зобов`язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов`язання (неналежне виконання). Боржник вважається таким, що прострочив, якщо він не приступив до виконання зобов`язання або не виконав його у строк, встановлений договором або законом (ч. 1 ст. 612 ЦК України).

При цьому ст. 530 ЦК України встановлено, якщо у зобов`язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін). Зобов`язання припиняється виконанням, проведеним належним чином (ст. 599 ЦК України).

Частиною 15 ст. 21 Закону України "Про ринок електричної енергії" передбачено, що строк надання оператором системи передачі та/або оператором системи розподілу послуги з приєднання електроустановок замовника до електричних мереж не має перевищувати нормативні строки проектування та будівництва без урахування строку, необхідного для розроблення та узгодження замовником проектної документації (у випадках, передбачених частинами шостою та сьомою цієї статті) та для здійснення заходів щодо відведення земельних ділянок для розміщення об`єктів електроенергетики.

Згідно п.1 Додаткової угоди № 2 від 02.03.2020 до договору про стандартне приєднання до електричних мереж системи розподілу № 0050208054 від 02.03.2020 (оригінал якої наданий для огляду на вимогу суду відповідачем у судовому засіданні 26.01.2021) строк надання послуги з приєднання складає 420 робочих днів від дня оплати за приєднання, та виконання інших умов договору замовником.

Строк надання послуги обумовлений необхідністю виконання заходів з:

проектування, узгодження проектно-кошторисної документації та будівництво об`єктів проектування та будівництва підстанцій напругою від 6 кВ до 150 кВ та ліній електропередачі напругою від 0,38кВ до 150 кВ;

закупівлі матеріалів та обладнання з дотриманням норм Закону України "Про публічні закупівлі";

здійснення заходів щодо відведення земельних ділянок для розміщення відповідних об`єктів електроенергетики у відповідності до Земельного кодексу України, інших нормативно-правових актів у сфері земельного законодавства України та Кодексу систем розподілу.

Судом установлено, що замовник оплачує виконавцю послуг вартість приєднання до електричних мереж системи розподілу на умовах цього договору. Замовник сплачує плату за приєднання на поточний рахунок виконавця послуг у такому порядку:

- оплата у розмірі 20% плати, визначеної пунктом 4.1. договору, упродовж 5 робочих днів від дати підписання цього договору сторонами;

Остаточний розрахунок у розмірі 80% плати - упродовж 5 робочих днів, починаючи з наступного робочого дня від дати узгодження з усіма заінтересованими сторонами розробленої виконавцем проектної документації щодо електричних мереж зовнішнього електрозабезпечення об`єкта замовника.

Згідно платіжного доручення від 08.05.2020 позивачем сплачено 20% плати за приєднання у розмірі 12 283,92грн, тож строк надання послуги з приєднання, який складає 420 робочих днів від дня оплати за приєднання, не є таким, що настав.

Законом України "Про регулювання містобудівної діяльності" встановлено, що право на забудову земельної ділянки реалізується її власником або користувачем за умови використання земельної ділянки відповідно до вимог містобудівної документації (п.4 ст. 26 цього Закону).

Відповідно до п.4.2.2 КСР послуга зі стандартного приєднання передбачає виконання комплексу робіт, а саме: розроблення технічних умов, включаючи вимоги щодо влаштування вузла комерційного обліку; підготовку технічного завдання на проектування; розроблення та узгодження з іншими заінтересованими сторонами проектної документації на будівництво; реконструкцію та/або технічне переоснащення електричних мереж зовнішнього електрозабезпечення електроустановок замовника (до точки приєднання едектроустановок замовника); здійснення заходів щодо відведення земельних ділянок для розміщення об`єктів електроенергетики; перевірка та погодження ОСР проектної документації замовника на відповідність вимогам технічних умов у частині вибору параметрів електричного обладнання на станційному об`єкті (трансформаторна підстанція) замовника та узгодження електричних мереж замовника із електричними мережами ОСР на напрузі приєднання 6 кВт та вище; виконання будівельно-монтажних та пусконалагоджувальних робіт.

Відповідно до абз. 4 п. 4.2.4 глави 4.2 розділу IV Кодексу систем розподілу, затвердженого постановою НКРЕКП від 14.03.2018 № 310 (надалі - КСР), після завершення здійснення заходів щодо відведення земельних ділянок для розміщення відповідних об`єктів електроенергетики продовжується перебіг строку надання послуги з приєднання, встановленого умовами договору про приєднання, про що ОСР інформує замовника.

За абз. 2 п. 4.2.4 глави 4.2 розділу IV КСР у разі неможливості здійснення ОСР у зазначені строки заходів щодо відведення земельних ділянок для розміщення відповідних об`єктів електроенергетики (із причин, не залежних від ОСР) пеня за порушення строків виконання зобов`язання за договором про приєднання на строк здійснення заходів щодо відведення земельних ділянок для розміщення відповідних об`єктів електроенергетики не сплачується, а плата за приєднання не підлягає зменшенню.

Отже, виходячи зі змісту вищенаведених норм КСР, строк здійснення заходів із відведення земельних ділянок для розміщення об`єктів електроенергетики, необхідних для приєднання об`єкту замовника до електричних мереж системи розподілу, не включається до строку надання послуги із приєднання, передбаченого Договором або нормами КСР.

Відповідно є безпідставними твердження позивача про настання строків виконання обов`язків з приєднання об`єкта (електроустановок) Департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Кам`янської міської ради до електричних мереж системи розподілу за договором № 0050208054 та порушення відповідачем строків виконання цих обов`язків.

З урахуванням викладеного, враховуючи, що Додатковою угодою до договору № 2 від 02.03.2020 сторони змінили строки надання послуги з приєднання об`єкта позивача до електричних мереж відповідача, строк виконання зобов`язання не є порушеним та не вважається таким, що настав.

За таких обставин вимога про зобов`язання Акціонерного товариства "ДТЕК Дніпровські електромережі" здійснити приєднання об`єкта (електроустановок) Департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Кам`янської міської ради до електричних мереж системи розподілу; забезпечити приєднання (будівництво та введення в експлуатацію електричних мереж зовнішнього електрозабезпечення об`єкта Департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Кам`янської міської ради від місця забезпечення потужності до точки приєднання) об`єкта (електроустановок) Департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Кам`янської міської ради до електричних мереж системи розподілу задоволенню не підлягає.

Щодо вимоги позивача про стягнення з Акціонерного товариства "ДТЕК Дніпровські електромережі" отриману авансову оплату в розмірі 20 відсотків плати, визначеної пунктом 4.1. договору у сумі 12283,92грн. та пеню у розмірі 3 378,08 грн.

Статтею 610 ЦК України передбачено, що порушенням зобов`язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов`язання (неналежне виконання).

Частиною 2 статті 570 ЦК України визначено, якщо не буде встановлено, що сума, сплачена в рахунок належних з боржника платежів є завдатком, вона вважається авансом.

Як встановлено судом, замовником було перераховано на рахунок відповідача 12283,92грн попередньої оплати, тобто здійснено авансовий платіж за надання послуги з- приєднання до електричних мереж системи розподілу.

Таким чином, в силу приписів пункту 4.1. розділу 4 договору та ч.2 ст. 570 ЦК України, правова природа перерахованих замовником виконавцю послуг по договору коштів у сумі 12283,92грн є авансом.

При цьому, умовою перерахування вказаних коштів є їх перерахування до надання послуг з приєднання до електричних мереж системи розподілу, тобто їх правовою природою є попередня оплата (аванс). У випадку надання відповідачем обумовлених договором послуг, перерахована замовником грошова сума 12283,92грн змінить свою правову природу та набуде статусу оплати за надані послуги.

Згідно п.5.1. договору, у випадку порушення своїх зобов`язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність, визначену цим Договором та чинним законодавством.

За порушення строків виконання зобов`язання за цим Договором винна Сторона сплачує іншій Стороні пеню у розмірі 0,1 відсотка вартості приєднання за кожний день прострочення. У разі перевищення строку надання послуги з приєднання, встановленого цим Договором, більше ніж на 120 календарних днів Виконавець послуг зобов`язаний повернути Замовнику кошти, отриманні як попередня оплата (у розмірі 100 відсотків визначеної пунктом 4.1. розділу 4 цього Договору) (п.5.3. договору).

З огляду на те, що строки надання послуги з приєднання об`єкта позивача до електричних мереж системи розподілу відповідачем не порушено, аванс в сумі 12283,92грн поверненню замовнику не підлягає.

Відповідно не підлягає й застосуванню пункт 5.3. договору про нарахування пені у розмірі 0,1% вартості приєднання за кожний день прострочення.

Враховуючи викладене, вимога позивача про стягнення з Акціонерного товариства "ДТЕК Дніпровські електромережі" отриманої авансової плати в розмірі 20 відсотків плати, визначеної пунктом 4.1. договору у сумі 12283,92грн. та пені у розмірі 3 378,08 грн. задоволенню не підлягає.

Суд відхиляє доводи позивача про те, що Додаткова угода від 02.03.2020 ним не підписувалась з огляду на таке.

У судовому засіданні 19.01.2021 судом оглянуто оригінали договору про стандартне приєднання до електричних мереж системи розподілу № 0050208054, надані позивачем та відповідачем.

Встановлено, що як оригінал договору про стандартне приєднання до електричних мереж системи розподілу № 0050208054 від 15.04.2020 з додатковою угодою № 1 від 15.04.2020, Технічні умови стандартного приєднання до електричних мереж електроустановок до цього договору від 15.04.2020, які надані позивачем, так і оригінал договору про стандартне приєднання до електричних мереж системи розподілу № 0050208054 від 02.03.2020, Технічні умови стандартного приєднання до електричних мереж електроустановок до цього договору від 02.03.2020, Додаткова угода № 1 від 02.03.2020 та Додаткова угода №2 від 02.03.2020, які надані відповідачем, підписані обома сторонами, скріплені печатками.

14.04.2020 на електронну адресу Відповідача надійшов лист за № 11-4/202-2вих від Позивача щодо надання двох екземплярів договорів з додатками та додатковими угодами без дати. Позивач просив надати по два екземпляри договору № 0050208254, додатку № 1, додаткових угод № 1 та № 2 без зазначення дат для можливості їх реєстрації в Управлінні Державної казначейської служби України у м. Кам`янському Дніпропетровської області.

Відповідачем, на прохання позивача, було надано копію договору та додатків до нього без зазначення дат.

Наведене підтверджує доводи відповідача про те, що позивачем, вже після підписання договору від 02.03.2020, на отриманому від відповідача додатковому примірнику договору без проставлення дат проставлені дата укладання договору та додатків до нього 15.04.2020.

Щодо порушення чинного законодавства України у сфері бюджетних зобов`язань та відсутності реєстрації в органах державного казначейства Додаткової угоди № 2 від 02.03.2020.

Згідно положення "Про Департамент житлово-комунального господарства та будівництва Кам`янської міської ради", затвердженого рішенням Кам`янської міської ради від 29.05.2020 № 1945-42/УП (надалі Положення, а.с.10-18), Департамент є юридичною особою публічного права (бюджетною установою), яка має самостійний кошторис, рахунки в органах казначейства, в банківських установах, має печатку з зображенням Державного Герба України, своїм найменуванням та іншими реквізитами, власні бланки, печатки та штампи передбачені діловодством.

Відповідно до абзацу 2 п. 5 Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженою Постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 № 228 (далі Порядок), установи мають право брати бюджетні зобов`язання витрачати бюджетні кошти на цілі та в межах установлених затвердженими кошторисами, планами асигнувань загального фонду бюджету, планами надання кредитів із загального фонду бюджету. Бюджетне зобов`язання це будь-яке здійснене відповідно до бюджетного асигнування розміщення замовлення, укладання договору, придбання товару, послуги чи здійснення інших аналогічних операцій протягом бюджетного періоду, згідно з якими необхідно здійснити платежі протягом цього ж періоду.

Абзацом 2 п. 43 Порядку передбачено, що розпорядники мають право провадити діяльність виключно в межах асигнувань, затверджених кошторисами, планами асигнувань загального фонду бюджету.

Кошторис затверджується за загальним фондом на рік без розподілу за періодами в обсязі, який дорівнює сумі цих фондів (п. 38 Порядку).

Згідно ст.З Бюджетного кодексу України (далі БКУ), бюджетний період для всіх бюджетів становить один календарний рік, який починається 01 січня кожного року і закінчується 31 грудням того ж року.

Згідно пункту 6 постанови Кабінету Міністрів України від 04 грудня 2019 року № 1070 "Про деякі питання здійснення розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти" рекомендовано розпорядникам (одержувачам) бюджетних коштів укладати договори про закупівлю товарів, робіт і послуг відповідно до законодавства з урахуванням такого:

нездійснення попередньої оплати виконавцям робіт, постачальникам товарів і надавачам послуг, якими порушено умови договорів щодо попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти, укладених із розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів у мережі безпосереднього головного розпорядника бюджетних коштів;

повернення після закінчення строку, визначеного у договорі про закупівлю товарів, робіт і послуг, виконавцями робіт, постачальниками товарів і надавачами послуг невикористаних сум попередньої оплати та застосування штрафних санкцій у разі невчасного повернення таких коштів.

Оскільки обов`язок зареєструвати бюджетне зобов`язання покладається на замовника послуг, строки виконання зобов`язань з надання послуги з приєднання об`єкту позивача до електричних мереж відповідача, передбачені Додатковою угодою № 2 від 02.03.2020, останнім не порушені, суд не вбачає порушень чинного законодавства України у сфері бюджетних зобов`язань з боку відповідача та наявності підстав для повернення попередньої оплати за замовлену позивачем послугу.

Відповідно до вимог статті 129 Господарського процесуального кодексу України судові витрати покладаються на позивача у справі.

Керуючись статтями 2, 3, 20, 73-79, 86, 91, 129, 233, 236-238, 240, 241 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд,

В И Р І Ш И В:

В задоволенні позовних вимог Департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Кам`янської міської ради до Акціонерного товариства "ДТЕК Дніпровські електромережі" про стягнення 15 662,00 грн. та зобов`язання вчинити певні дії - відмовити.

Судові витрати віднести на позивача.

Рішення суду може бути оскаржене протягом двадцяти днів з дня підписання рішення шляхом подання апеляційної скарги до Центрального апеляційного господарського суду через Господарський суд Дніпропетровської області.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано.

У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Повне рішення складено 12.02.2021

Суддя Н.М. Євстигнеєва

Часті запитання

Який тип судового документу № 94829858 ?

Документ № 94829858 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 94829858 ?

Дата ухвалення - 08.02.2021

Яка форма судочинства по судовому документу № 94829858 ?

Форма судочинства - Господарське

В якому cуді було засідання по документу № 94829858 ?

В Хозяйственный суд Днепропетровской области
Предыдущий документ : 94829857
Следующий документ : 94829859