Решение № 94195322, 12.01.2021, Донецкий окружной административный суд

Дата принятия
12.01.2021
Номер дела
200/10582/20-а
Номер документа
94195322
Форма судопроизводства
Административное
Государственный герб Украины

Україна

Донецький окружний адміністративний суд

Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 січня 2021 р. Справа№200/10582/20-а

приміщення суду за адресою: 84122, м.Слов`янськ, вул. Добровольського, 1

Донецький окружний адміністративний суд в складі:

Головуючого судді Стойки В.В.,

при секретарі Дідевич І.О.,

за участю:

представника позивача Букштейн П.Ш.

представника відповідача Кододова А.В

розглянувши у відкритому судовому засіданні адміністративну справу за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Фірма Юг» до Головного управління ДПС у Донецькій області про визнання протиправним та скасування податкового повідомлення-рішення, зобов`язати здійснити певні дії,-

В С Т А Н О В И В :

Позивач, Товариство з обмеженою відповідальністю «Фірма Юг» звернувся з позовом до Головного управління ДПС у Донецькій області про Головного управління ДПС у Донецькій області про визнання протиправним та скасування податкового повідомлення-рішення № 0076874308 від 22.10.2018 року про нарахування штрафу у розмірі 444955,71 грн. та зобов`язання здійснити коригування відомостей в інтегрованій картці шляхом виключення відомостей щодо штрафу з податку на прибуток (код 11021000) в розмірі 444955,71 грн.

Обґрунтовує позовні вимоги тим, що грошове зобов`язання з податку на прибуток було сплачено позивачем у повному обсязі. Зазначає про протиправність застосування штрафних фінансових санкцій за несвоєчасне погашення грошових зодов`язань з податку на прибуток в період з 01.11.2014 по 02.07.2018 року, посилаючись на пп.38.2 п.38 підрозділ 10 розділу ХХ Перехідних положень Податкового кодексу, оскільки у зазначений період підприємство знаходилось на тимчасово окупованій території. Також посилається на рішення суду про відмову стягнення заборгованості з податку на прибуток за вищезазначений період. Крім того посилається на сертифікати торгово-промилової палати та зазначає, що позивача звільнено на період вересень-грудень 2014 та січень-листопад 2015 року від відповідальності щодо обов`язку сплатити авансові внески з податку на прибуток. Просить суд скасувати податкове повідомлення-рішення та зобов`язати здійснити коригування відомостей в інтегрованій картці шляхом виключення відомостей щодо штрафу з податку на прибуток.

Відповідач через відділ діловодства та документообігу суду надав відзив, в якому зазначив, що позивачу було нараховано штрафну санкцію за не своєчасну сплату грошових зобов`язань з податку на прибуток. Зазначає, що оскільки позивач в липні 2018 року здійснив перереєстрацію на підконтрольній Україні території дія пп.38.2 п.38 підрозділ 10 розділу ХХ Перехідних положень Податкового кодексу припинилась. Сертифікат торгово-промислової палати, на який посилається позивач не стосується спірних правовідносин. Просить суд відмовити у задоволенні позову в повному обсязі.

Ухвалою Донецького окружного адміністративного суду від 17.11.2020 року відкрито провадження пор справі в порядку спрощеного провадження та призначено судове засідання на 09.12.2020 року.

Ухвалою Донецького окружного адміністративного суду від 25.11.2020 року було винесено ухвалу при виправлення описки.

09.12.2020 року судове засідання було відкладено на 24.12.2020 року.

24.12.2020 року судове засідання було відкладено на 12.01.2021 року.

Ухвалою Донецького окружного адміністративного суду від 12.01.2021 року було відмовлено у задоволені клопотання відповідача про розгляд справи в порядку загального провадження.

Представник позивача у судовому засіданні просив суд задовольнити позовні вимоги в повному обсязі.

Представник відповідача у судовому засіданні проти задоволення позовних вимог заперечував з підстав зазначених у відзиві.

Суд, дослідивши подані документи і матеріали, всебічно і повно з`ясувавши всі фактичні обставини, на яких ґрунтується позов, об`єктивно оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, встановив наступне.

Позивач, Товариство з обмеженою відповідальністю «Фірма Юг» (ЄДРПОУ 13488368; 84511, Донецька обл., м.Бахмут, вул. Незалежності, 50 а ) пройшов передбачену законодавством процедуру державної реєстрації, є юридичною особою та згідно ст. 43 Кодексу адміністративного судочинства України (КАС-України) здатний здійснювати свої адміністративні процесуальні права та обов`язки.

Відповідач, Головне управління ДПС Донецької області, є суб`єктом владних повноважень, який в даних правовідносинах реалізує надані йому Податковим кодексом України повноваження, згідно ст. 43 КАС України здатний здійснювати свої адміністративні процесуальні права та обов`язки.

Судом встановлено, що Головним управлінням ДПС у Донецькій області було проведено камеральну перевірку своєчасності сплати грошового зобов`язання з податку на прибуток Товариства з обмеженою відповідальністю «Фірма Юг» за податковими деклараціями з податку на прибуток підприємства за 2013 р., 2014 р. податковим повідомленням-рішенням (форми Ш) № 0002521500 та № 0002531500 від 04.11.2015 року.

Згідно з висновками акта перевірки від 12.09.2018 №422/05-99-43-08/13488368 встановлено, що ТОВ «ФИРМА «ЮГ» в порушення пп.16.1.4 п.16.1 ст.16 ПКУ несвоєчасно сплачена сума узгоджених сум податкових зобов`язань з податку на прибуток за період з 30.10.2014 року по 02.07.2018 року у загальній сумі 2 224 778,53 грн.

Позивачем 02.10.2018 року були надані заперечення на акт перевірки, які були розглянуті відповідачем та залишені без задоволення.

За результатами вищезазначених встановлених порушень, Головним управлінням ДПС у Донецькій області винесено податкове повідомлення-рішення (форма «Ш») від 22.10.2018 року № 0076874308 про нарахування штрафу у розмірі 20% в сумі 444955,71 грн.

Як вбачається з розрахунку до спірної вимоги штрафна санкція була нарахована за період з 30.10.2014 по 30.11.2015 року.

Предметом даної справи є правомірність прийняття спірного податкового повідомлення-рішення.

Відповідно до ст. 67 Конституції України кожен зобов`язаний сплачувати податки і збори в порядку і розмірах, встановлених законом.

Податковий кодекс України є спеціальним законом з питань оподаткування та установлює порядок погашення зобов`язань юридичних або фізичних осіб перед бюджетами та державними цільовими фондами з податків і зборів (обов`язкових платежів), нарахування і сплати пені та штрафних санкцій, що застосовуються до платників податків, визначені заходи, які вживаються контролюючим органом з метою погашення платниками податків податкового боргу.

Відповідно до підпункту 14.1.39 п.14.1 ст.14 Податкового кодексу України грошове зобов`язання платника податків - сума коштів, яку платник податків повинен сплатити до відповідного бюджету як податкове зобов`язання та/або штрафну (фінансову) санкцію, що справляється з платника податків у зв`язку з порушенням ним вимог податкового законодавства та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, а також санкції за порушення законодавства у сфері зовнішньоекономічної діяльності;

Згідно з п.36.1- п.36.5. ст.36 Податкового кодексу України податковим обов`язком визнається обов`язок платника податку обчислити, задекларувати та/або сплатити суму податку та збору в порядку і строки, визначені цим Кодексом, законами з питань митної справи.

Податковий обов`язок виникає у платника за кожним податком та збором.

Податковий обов`язок є безумовним і першочерговим стосовно інших неподаткових обов`язків платника податків, крім випадків, передбачених законом.

Виконання податкового обов`язку може здійснюватися платником податків самостійно або за допомогою свого представника чи податкового агента.

Відповідальність за невиконання або неналежне виконання податкового обов`язку несе платник податків, крім випадків, визначених цим Кодексом або законами з питань митної справи.

Підпунктом 16.1.4. п.16.1 ст.16 Податкового кодексу України встановлено обов`язок платника податків сплачувати податки та збори в строки та у розмірах, встановлених цим Кодексом та законами з питань митної справи.

Строком сплати податку та збору визнається період, що розпочинається з моменту виникнення податкового обов`язку платника податку із сплати конкретного виду податку і завершується останнім днем строку, протягом якого такий податок чи збір повинен бути сплачений у порядку, визначеному податковим законодавством. Податок чи збір, що не був сплачений у визначений строк, вважається не сплаченим своєчасно. ( п. 31.1. ст.31 Податкового кодексу України).

Відповідно до п. 54.3.1 ст. 54 ПК, контролюючий орган зобов`язаний самостійно визначити суму грошових зобов`язань, зменшення (збільшення) суми бюджетного відшкодування та/або зменшення (збільшення) від`ємного значення об`єкта оподаткування податком на прибуток або від`ємного значення суми податку на додану вартість платника податків, передбачених цим Кодексом або іншим законодавством, якщо платник податків не подає в установлені строки податкову (митну) декларацію.

Крім того, згідно п. 54.3.3 ст. 53 ПК України, контролюючий орган зобов`язаний самостійно визначити суму грошових зобов`язань, зменшення (збільшення) суми бюджетного відшкодування та/або зменшення (збільшення) від`ємного значення об`єкта оподаткування податком на прибуток або від`ємного значення суми податку на додану вартість платника податків, передбачених цим Кодексом або іншим законодавством, якщо згідно з податковим та іншим законодавством особою, відповідальною за нарахування сум податкових зобов`язань з окремого податку або збору, застосування штрафних (фінансових) санкцій та пені, у тому числі за порушення у сфері зовнішньоекономічної діяльності, є контролюючий орган.

Відповідно до п. 57.3 ст. 57 ПК України, у разі визначення грошового зобов`язання контролюючим органом за підставами, зазначеними у підпунктах 54.3.1 - 54.3.6 пункту 54.3 статті 54 цього Кодексу, платник податків зобов`язаний сплатити нараховану суму грошового зобов`язання протягом 10 календарних днів, що настають за днем отримання податкового повідомлення-рішення.

Відповідно до п. 57.1 ст. 57 ПК України, платник податків зобов`язаний самостійно сплатити суму податкового зобов`язання, зазначену у поданій ним податковій декларації, протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку, передбаченого цим Кодексом для подання податкової декларації, крім випадків, встановлених цим Кодексом.

Пунктом 54.1 статті 54 Податкового кодексу України визначено, що, крім випадків, передбачених податковим законодавством, платник податків самостійно обчислює суму податкового та/або грошового зобов`язання та/або пені, яку зазначає у податковій (митній) декларації або уточнюючому розрахунку, що подається контролюючому органу у строки, встановлені цим Кодексом. Така сума грошового зобов`язання та/або пені вважається узгодженою.

Відповідно до п.п.38.2 п.38 розділу ХХ Перехідних положень Податкового кодексу України на період проведення антитерористичної операції та/або здійснення заходів із забезпечення проведення операції Об`єднаних сил (ООС) для платників податків, місцезнаходженням (місцем проживання) яких станом на 14 квітня 2014 року була тимчасово окупована територія та/або територія населених пунктів на лінії зіткнення і які станом на 1 січня 2017 року не змінили своє місцезнаходження (місце проживання) із зазначених територій на іншу територію України:

1) зупиняється нарахування штрафних (фінансових) санкцій (штрафів) та/або пені за несвоєчасне погашення визначених станом на 14 квітня 2014 року грошових зобов`язань;

2) зупиняється застосування норм статей 59, 60 (в частині податкових вимог), 87-101 цього Кодексу.

Відлік строку давності, визначений статтею 102 цього Кодексу, зупиняється на період, протягом якого до платників податків, зазначених у цьому підпункті, не застосовувалися заходи стягнення, передбачені статтями 59, 60, 87-101 цього Кодексу.

Норми цього підпункту не застосовуються:

з дати реєстрації зміни місця проживання фізичною особою - платником податків і переселення на іншу територію України на постійне місце проживання, місце проживання внутрішньо переміщеної особи та проведення реєстраційної дії щодо зміни місця проживання фізичної особи - підприємця;

з дати реєстрації зміни місцезнаходження юридичної особи на іншу територію України.

Судом встановлено, що у спірний період позивач був зареєстрований у м. Донецьк, тобто на тимчасово окупованій території, згідно з Розпорядженням КМУ № 1085-р від 07.11.2014 року, з 19.07.2017 року позивачем було здійснено перереєстрацію на підконтрольній Україні території у м. Констянтинівка Донецької області, та з 13.04.2018 року у м.Бахмут Донецької області. Зазначена обставина не є спірною.

Як підтверджено матеріалами справи, позивачем відповідно до платіжного доручення № 11 від 02.07.2018 року сплачено заборгованість по податку на прибуток за вересень - грудень 2014 року, січень - листопад 2015 року, в розмірі 2360567,67 грн.

Дані камеральної перевірки свідчать про несвоєчасність сплати сум узгоджених податкових зобов`язань з податку на прибуток.

Зазначені обставини не є спірними та визнаються сторонами.

Спірним питання даної справи, є застосування штрафної санкції за несвоєчасну сплату грошових зобов`язань з податку на додану вартість на позивача, який здійснював свою діяльність в зоні проведення антитерористичної операції від відповідальності за неналежне виконання зобов`язань, щодо сплати податку, з огляду на приписи Закону України «Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції» від 02 вересня 2014 року № 1669-VII.

Указом Президента України від 14 квітня 2014 року №405/2014 введено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 13 квітня 2014 року «Про невідкладні заходи щодо подолання терористичної загрози і збереження територіальної цілісності України» та розпочато проведення антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей.

02 вересня 2014 року Верховною Радою України прийнято Закон №1669-VII, що набув чинності 15.10.2014 року, який визначає тимчасові заходи для забезпечення підтримки суб`єктів господарювання, що здійснюють діяльність на території проведення антитерористичної операції, та осіб, які проживають у зоні проведення антитерористичної операції або переселилися з неї під час її проведення.

Статтею 1 Закону №1669 визначено, що період проведення антитерористичної операції - це час між датою набрання чинності Указом Президента України від 14 квітня 2014 року №405/2014 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 13 квітня 2014 року "Про невідкладні заходи щодо подолання терористичної загрози і збереження територіальної цілісності України" (далі - Указ № 405) та датою набрання чинності Указом Президента України «Про завершення проведення антитерористичної операції або військових дій на території України».

Територія проведення антитерористичної операції - територія України, на якій розташовані населені пункти, визначені у затвердженому Кабінетом Міністрів України переліку, де проводилася антитерористична операція, розпочата відповідно до Указу №405.

Кабінетом Міністрів України прийнято розпорядження № 1053-р від 30 жовтня 2014 року, яким затверджено перелік населених пунктів, на території яких здійснювалася антитерористична операція. В подальшому, розпорядженням Кабінету Міністрів України від 5 листопада 2014 року № 1079-р зупинено дію розпорядження Кабінету Міністрів України від 30 жовтня 2014 року № 1053 «Про затвердження переліку населених пунктів, на території яких здійснювалася антитерористична операція». Тобто, зазначене розпорядження Кабінету Міністрів України було чинним та не скасовувалось, дія якого лише була зупинена на відповідний час. 2 грудня 2015 року Кабінетом Міністрів України прийнято розпорядження № 1275-р «Про затвердження переліку населених пунктів, на території яких здійснювалася антитерористична операція, та визнання такими, що втратили чинність, деяких розпоряджень Кабінету Міністрів України». Зазначене розпорядження опубліковано 8 грудня 2015 року на єдиному веб-порталі органів виконавчої влади України «Урядовий портал».

Пунктом 1 та 3 вказаного розпорядження, затверджено перелік населених пунктів, на території яких здійснювалася антитерористична операція, згідно з додатком та визнано такими, що втратили чинність: розпорядження Кабінету Міністрів України від 30 жовтня 2014 року № 1053 «Про затвердження переліку населених пунктів, на території яких здійснювалася антитерористична операція»; розпорядження Кабінету Міністрів України від 5 листопада 2014 року № 1079 «Про зупинення дії розпорядження Кабінету Міністрів України від 30 жовтня 2014 року № 1053».

Суд зазначає, що вказаними розпорядженнями затверджено перелік населених пунктів, на території яких здійснювалася антитерористична операція з початку її проведення та на теперішній час. Згідно з додатками до розпоряджень Кабінету Міністрів України від 2 грудня 2015 року №1275-р та №1053-р від 30 жовтня 2014 року, до зазначених населених пунктів належить м. Донецька, м.Костянтинівка м. Бахмут.

Статтею 10 Закону України «Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції» від 02 вересня 2014 року № 1669-VII передбачено, що протягом терміну дії цього Закону єдиним належним та достатнім документом, що підтверджує настання обставин непереборної сили (форс-мажору), що мали місце на території проведення антитерористичної операції, як підстави для звільнення від відповідальності за невиконання (неналежного виконання) зобов`язань, є сертифікат Торгово-промислової палати України.

Згідно ст.11 Закону № 1669-VII, закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, і втрачає чинність через шість місяців з дня завершення антитерористичної операції, крім пункту 4 статті 11 "Прикінцеві та перехідні положення" цього Закону. Дія цього Закону поширюється на період проведення антитерористичної операції та на шість місяців після дня її завершення. Закони та інші нормативно-правові акти України діють у частині, що не суперечить цьому Закону.

Згідно з п. 100.5 ст. 100 Податкового кодексу України, підставою для відстрочення грошових зобов`язань або податкового боргу платника податків є надання ним доказів, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України, що свідчать про наявність дії обставин непереборної сили, що призвели до загрози виникнення або накопичення податкового боргу такого платника податків, а також економічного обґрунтування, яке свідчить про можливість погашення грошових зобов`язань або податкового боргу та/або збільшення податкових надходжень до відповідного бюджету внаслідок застосування режиму відстрочення, протягом якого відбудуться зміни політики управління виробництвом чи збутом такого платника податків.

Доказами, що підтверджують факт настання (існування) зазначених обставин, є висновок Торгово-промислової палати про настання обставин непереборної сили чи стихійного лиха на території України;

Отже, підставою для звільнення від відповідальності за неналежне виконання зобов`язань, зокрема невчасну сплату податкового зобов`язання з податку на прибуток є сертифікат Торгово-промислової палати України.

14 травня 2018 року Торгово-промисловою палатою України видано ТОВ «ФИРМА «ЮГ» сертифікат про форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили) № 8134, яким засвідчено настання форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) при здійсненні господарської діяльності на території де проводиться антитерористична операція.

При цьому суд не бере до уваги доводи відповідача з посиланням на практику Верховного Суду від 01.10.2019 року у справі №805/385/17-а про те, що сертифікат торгово-промислової палати не є належним доказом, який посвідчує обставини непереборної сили на майбутнє відносно несвоєчасної сплати податкового зобов`язання.

Так у сертифікаті Торгово - промислової палати № 8134 від 14 травня 2018 року зазначено про засвідчення форс-мажорних обставин (обставини непереборної сили), акти тероризму, збройний конфлікт або серйозна погроза такого конфлікту у м.Донецьку щодо обов`язку сплати авансових внесків з податку на прибуток за вересень-грудень 2014 року, січень-листопад 2015 року.

Тобто термін, який зазначений у сертифікаті співпадає зі спірним періодом, при цьому засвідчення форс-мажорних обставин відбулось не на майбутнє, як стверджує відповідач, а за минулий період.

За таких обставин, доводи відповідача та посилання на Постанову Верховного Суду від 01.10.2019 року у справі №805/385/17-а є безпідставними.

15.08.2018 року ГУ ДФС у Донецькій області звертався до Донецького окружного адміністративного суду з позовом до ТОВ «ФИРМА «ЮГ» про стягнення заборгованості з з податку на прибуток за період за грудень 2014 року та нарахованої пені з жовтня 2014 року по лютий 2016 року.

Рішенням Донецького окружного адміністративного суду 03.12.2018 року по справі №0540/7105/18-а було відмовлено в задоволенні позову про стягнення заборгованості з податку на прибуток з підстав в тому числі незаконності стягнення штрафних санкцій та пені з підприємства, яке проводило діяльність в зоні АТО , з огляду на приписи Закону України №1669-УІІ .

Постановою Першого апеляційного адміністративного суду від 06.03.2019 р. рішення Донецького окружного адміністративного суду від 03.12.2018 р. було залишено в силі, а в задоволенні апеляційної скарги ГУ ДФС у Донецькій області було відмовлено.

Отже, відповідач в спірним податковим повідомленням-рішенням №0076874308 від 22.10.2018 р. нарахував штрафні санкцій за затримку сплати грошового зобов`язання за платежем податок на прибуток в тому числі за той самий період, по якому, рішенням Донецького окружного адміністративного суду від 03.12.2018 р. було відмовлено у стягненні заборгованості.

Відповідно до ч.4 ст.78 Кодексу адміністративного судочинства обставини, встановлені рішенням суду у господарській, цивільній або адміністративній справі, що набрало законної сили, не доказуються при розгляді іншої справи, у якій беруть участь ті самі особи або особа, стосовно якої встановлено ці обставини, якщо інше не встановлено законом.

Таким чином, виходячи з матеріалів справи та аналізу вищенаведених норм, суд приходить до висновку про безпідставність застосування до позивача штрафних санкцій за несвоєчасну сплату податкових зобов`язань.

Керуючись ст. ст. 2, 5, 6, 90, 132, 139, 193, 242-246, 255 Кодексу адміністративного судочинства України, суд, -

ВИРІШИВ:

Адміністративний позов Товариства з обмеженою відповідальністю «Фірма Юг» до Головного управління ДПС у Донецькій області про визнання протиправним та скасування податкового повідомлення-рішення - задовольнити повністю.

Визнати протиправним та скасувати податкове повідомлення-рішення № 0076874308 від 22.10.2018 року пр. нарахування штрафу у розмірі 444955,71 грн.

Зобов`язати здійснити коригування відомостей в інтегрованій картці платника Товариства з обмеженою відповідальністю «Фірма Юг» шляхом виключення відомостей щодо штрафу з податку на прибуток (код 11021000) в розмірі 444955,71 грн.

Стягнути за рахунок бюджетних асигнувань Головного управління Державної податкової служби в Донецькій області (код ЄДРПОУ 43142826; 87515, Донецька область м. Маріуполь, вул.Італійська, буд. 59) на користь Товариство з обмеженою відповідальністю «Фірма Юг» (ЄДРПОУ 13488368; 84511, Донецька обл., м.Бахмут, вул. Незалежності, 50 а ) судовий збір у розмірі 6 674,40 грн.( шість тисяч шістсот сімдесят чотири гривні) 40 коп.

Вступна та резолютивна частини рішення прийняті у нарадчій кімнаті та проголошені у судовому засіданні 12 січня 2021 року.

Повний текст рішення складено та підписано 18.01.2021 року.

Рішення суду першої інстанції може бути оскаржено в апеляційному порядку протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови судом апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Роз`яснити сторонам, що під час дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), суд за заявою учасників справи та осіб, які не брали участі у справі, якщо суд вирішив питання про їхні права, інтереси та (або) обов`язки (у разі наявності у них права на вчинення відповідних процесуальних дій, передбачених цим Кодексом), поновлює процесуальні строки, встановлені нормами цього Кодексу, якщо визнає причини їх пропуску поважними і такими, що зумовлені обмеженнями, впровадженими у зв`язку з карантином. Суд може поновити відповідний строк як до, так і після його закінчення. Суд за заявою особи продовжує процесуальний строк, встановлений судом, якщо неможливість вчинення відповідної процесуальної дії у визначений строк зумовлена обмеженнями, впровадженими у зв`язку з карантином.

До дня початку функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи апеляційні та касаційні скарги подаються учасниками справи до або через відповідні суди. У разі порушення порядку подання апеляційної чи касаційної скарги відповідний суд повертає таку скаргу без розгляду.

Суддя В.В. Стойка

Часті запитання

Який тип судового документу № 94195322 ?

Документ № 94195322 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 94195322 ?

Дата ухвалення - 12.01.2021

Яка форма судочинства по судовому документу № 94195322 ?

Форма судочинства - Адміністративне

В якому cуді було засідання по документу № 94195322 ?

В Донецкий окружной административный суд
Предыдущий документ : 94195321
Следующий документ : 94195323