Решение № 94193244, 15.01.2021, Хозяйственный суд города Киева

Дата принятия
15.01.2021
Номер дела
910/10798/20
Номер документа
94193244
Форма судопроизводства
Хозяйственное
Государственный герб Украины

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01054, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.uaРІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Київ

15.01.2021Справа № 910/10798/20

Господарський суд міста Києва у складі судді Мандриченка О.В., розглянувши у порядку спрощеного позовного провадження

справу № 910/10798/20

За позовомДержавного підприємства "Національна кіностудія художніх фільмів імені Олександра Довженка";доФізичної особи-підприємця Суліми Олександра Юрійовича;простягнення 135 385,97 грн. без повідомлення учасників справи.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Державне підприємство "Національна кіностудія художніх фільмів імені Олександра Довженка" звернулося до Господарського суду міста Києва з позовом до Фізичної особи-підприємця Суліми Олександра Юрійовича про стягнення 135 385,97 грн. Позовні вимоги обґрунтовані невиконанням відповідачем зобов`язання з оплати вартості наданих послуг на підставі договору № 487 від 22.12.2017.

Частиною 1 статті 247 ГПК України встановлено, що малозначні справи розглядаються у порядку спрощеного позовного провадження.

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 12 ГПК України для цілей цього Кодексу малозначними справами є справи незначної складності, визнані судом малозначними, крім справ, які підлягають розгляду лише за правилами загального позовного провадження, та справ, ціна позову в яких перевищує п`ятсот розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Відповідно до частини 1 статті 250 ГПК України питання про розгляд справи у порядку спрощеного позовного провадження суд вирішує в ухвалі про відкриття провадження у справі.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 28.07.2020 року відкрито провадження у справі та постановлено здійснювати розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження, відповідачу визначено строк для подання відзиву на позов та заперечень на відповідь на відзив, позивачу визначено строк для подання відповіді на відзив.

В установлений процесуальним законодавством та судом в ухвалі від 28.07.2020 строк відповідач відзив на позовну заяву не подав, хоча про відкриття провадження у справі був повідомлений належним чином.

Частиною 5 ст. 176 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що ухвала про відкриття провадження у справі надсилається учасникам справи, а також іншим особам, якщо від них витребовуються докази, в порядку, встановленому ст. 242 цього Кодексу, та з додержанням вимог ч. 4 ст. 120 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 6 ст. 242 Господарського процесуального кодексу України у випадку розгляду справи за матеріалами в паперовій формі судові рішення надсилаються в паперовій формі рекомендованим листом з повідомленням про вручення.

За приписами ч. 1 ст. 7 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань" Єдиний державний реєстр створюється з метою забезпечення державних органів та органів місцевого самоврядування, а також учасників цивільного обороту достовірною інформацією про юридичних осіб, громадські формування, що не мають статусу юридичної особи, та фізичних осіб - підприємців з Єдиного державного реєстру.

Так, з метою повідомлення відповідача про розгляд справи судом та про його право подати відзив на позовну заяву, на виконання приписів Господарського процесуального кодексу України, ухвала суду про відкриття провадження у справі від була направлена судом рекомендованим листом з повідомленням про вручення на адресу місцезнаходження відповідача, зазначену в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на 28.07.2020.

У даному випаду судом також враховано, що за приписами частини 1 статті 9 Господарського процесуального кодексу України ніхто не може бути позбавлений права на інформацію про дату, час і місце розгляду своєї справи або обмежений у праві отримання в суді усної або письмової інформації про результати розгляду його судової справи. Будь-яка особа, яка не є учасником справи, має право на доступ до судових рішень у порядку, встановленому законом.

Відповідно до частини 2 статті 2 Закону України "Про доступ до судових рішень" усі судові рішення є відкритими та підлягають оприлюдненню в електронній формі не пізніше наступного дня після їх виготовлення і підписання.

Згідно з ч. ч. 1, 2 ст. 3 Закону України "Про доступ до судових рішень" для доступу до судових рішень судів загальної юрисдикції Державна судова адміністрація України забезпечує ведення Єдиного державного реєстру судових рішень. Єдиний державний реєстр судових рішень - автоматизована система збирання, зберігання, захисту, обліку, пошуку та надання електронних копій судових рішень.

Судові рішення, внесені до Реєстру, є відкритими для безоплатного цілодобового доступу на офіційному веб-порталі судової влади України (ч. 1 ст. 4 Закону України "Про доступ до судових рішень").

Враховуючи наведене, господарський суд зазначає, що відповідач не був позбавлений права та можливості ознайомитись з процесуальними документами у справі № 910/10798/20 в Єдиному державному реєстрі судових рішень (www.reyestr.court.gov.ua).

Згідно з ч. 2 ст. 178 Господарського процесуального кодексу України у разі ненадання відповідачем відзиву у встановлений судом строк без поважних причин суд має право вирішити спір за наявними матеріалами справи.

Приймаючи до уваги, що відповідач, який вважається належним чином повідомленим про наявність у провадженні суду справи з позовними вимогами до нього, у строк, встановлений ч. 1 ст. 251 Господарського процесуального кодексу України, не подав до суду відзив на позов, а відтак не скористався наданими йому процесуальними правами, за висновками суду, у матеріалах справи достатньо документів, які мають значення для правильного вирішення спору, внаслідок чого справа може бути розглянута за наявними у ній документами відповідно до ч. 2 ст. 178 Господарського процесуального кодексу України.

Вимог про розгляд справи в судовому засіданні за участю представників сторін після винесення ухвали про відкриття провадження у справі до суду не надходило.

Повно і всебічно з`ясувавши обставин, на які позивач посилався як на підставу своїх вимог, дослідивши докази, суд

ВСТАНОВИВ:

Між державним підприємством «Національна кіностудія художніх фільмів імені Олександра Довженка» (виконавець) та Фізичною особою-підприємцем Суліма Олександр Юрійович (замовник) було укладено Договір про надання послуг № 487 від 22 грудня 2017 року (надалі - договір).

Відповідно до пункту 1.1. договору замовник замовляє та зобов`язується прийняти та оплатити, а Виконавець зобов`язується своїми силами надати замовнику, відповідно до умов договору та додатку №1 до договору послуги з комплексного обслуговування для підготовки та зйомки проекту.

Згідно з пункту 1.2. договору, у випадку надання послуг, що не обумовлені в пункті 1.1., але були замовлені, проводиться оплата виставлених рахунків, згідно актів виконаних робіт (наданих послуг) не пізніше 3-х банківських днів з моменту виконання цих послуг.

Відповідно до підпункту 2.2.1. пункту 2.2. договору замовник зобов`язується проводити своєчасну оплату послуг на поточний розрахунок виконавця в повному розмірі, згідно виставлених рахунків, у термін 5-ти (п`яти) банківських днів з моменту одержання рахунку.

Згідно з п. 4.1. договору відшкодування використаної замовником електроенергії проводиться на підставі виставлених рахунків виконавця, відповідно до показників лічильника та діючих тарифів.

Відповідно до пункту 4.2. договору відшкодування використаної замовником водопостачання проводиться на підставі виставленого виконавцем рахунку, згідно показників лічильника та діючих тарифів.

На виконання умов зазначеного договору позивачем було надано послуги на суму 135 385, 97 грн., що підтверджується, зокрема, підписаними сторонами актами надання послуг, копії яких містяться у матеріалах справи.

З матеріалів справи вбачається, що позивачем було виставлено за надані послуги наступні рахунки, які, як зазначає позивач, були залишені відповідачем без оплати, а саме:

- Рахунок на оплату № 8026 від 01 червня 2018 року на суму 12 790,80 гривень 80 копійок;

- Рахунок на оплату № 8424 від 26 червня 2018 року на суму 127,42 гривень 42 копійки;

- Рахунок на оплату № 8471 від 27 червня 2018 року на суму 78 735,02 гривень 02 копійки;

- Рахунок на оплату № 8490 від 30 червня 2018 року на суму 78,67 гривень 67 копійок;

- Рахунок на оплату № 8751 від 30 червня 2018 року на суму 227,74 гривень 74 копійки;

- Рахунок на оплату № 8605 від 04 липня 2018 року на суму 13 217,16 гривень 16 копійок;

- Рахунок на оплату № 8903 від 26 липня 2018 року на суму 127,42 гривень 42 копійки;

- Рахунок на оплату № 8979 від 30 липня 2018 року на суму 12 217,16 гривень 16 копійок;

- Рахунок на оплату № 9150 від 31 липня 2018 року на суму 227,74 гривень 74 копійки;

- Рахунок на оплату № 9158 від 31 липня 2018 року на суму 81,86 гривня 86 копійок;

- Рахунок на оплату № 9264 від 31 липня 2018 року на суму 70 158,60 гривень 60 копійок;

- Рахунок на оплату № 9435 від 27 серпня 2018 року на суму 127,42 гривень 42 копійки;

- Рахунок на оплату № 9581 від 31 серпня 2018 року на суму 31 975,80 гривень 80 копійок;

- Рахунок на оплату № 9693 від 31 серпня 2018 року на суму 85,06 гривень 06 копійок;

- Рахунок на оплату № 9801 від 31 серпня 2018 року на суму 208,10 гривень 10 копійок.

Позивач вказує, що станом на 04.12.2018 р. заборгованість ФОП Суліми Олександра Юрійовича перед ДП «Національна кіностудія художніх фільмів імені Олександра Довженка» за договором про надання послуг № 487 від 22 грудня 2017 року складає 135 385 грн. 97 коп.

Згідно зі статтею 626 Цивільного кодексу України, договором є домовленість двох сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов`язків.

Відповідно до статті 901 Цивільного кодексу України, за договором про надання послуг одна сторона (виконавець) зобов`язується за завданням другої сторони (замовника) надати послугу, яка споживається в процесі вчинення певної дії або здійснення певної діяльності, а замовник зобов`язується оплатити виконавцеві зазначену послугу, якщо інше не встановлено договором. Положення цієї глави можуть застосовуватися до всіх договорів про надання послуг, якщо це не суперечить суті зобов`язання.

Як визначено абзацом 1 частини 1 статті 193 Господарського кодексу України, суб`єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов`язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов`язання - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться.

Відповідно до абзацу 2 частини 1 статті 193 Господарського кодексу України до виконання господарських договорів застосовуються відповідні положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених цим Кодексом.

Як визначено частиною 2 статті 193 Господарського кодексу України, кожна сторона повинна вжити усіх заходів, необхідних для належного виконання нею зобов`язання, враховуючи інтереси другої сторони та забезпечення загальногосподарського інтересу. Порушення зобов`язань є підставою для застосування господарських санкцій, передбачених цим кодексом, іншими законами або договором.

Згідно зі статтями 525, 526 Цивільного кодексу України зобов`язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться. Одностороння відмова від зобов`язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом.

Матеріалами справи підтверджується надання позивачем послуг на загальну суму 135 385 грн. 97 коп., що підтверджується підписаними сторонами актами наданих послуг, копії яких містяться у матеріалах справи.

Відповідно до ст.629 Цивільного кодексу України договір є обов`язковим для виконання сторонами.

Згідно з частиною 1 статті 530 Цивільного кодексу України, якщо у зобов`язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

Відповідач, в порушення взятих на себе зобов`язань за договором, вартість наданих послуг у визначений договором строк у повному обсязі не оплатив, внаслідок чого у нього виникла заборгованість перед позивачем, розмір якої, станом на день розгляду справи, складає 135 385 грн. 97 коп.

Докази здійснення відповідачем оплати заборгованості у розмірі 135 385 грн. 97 коп. в матеріалах справи відсутні та відповідачем до матеріалів справи не залучені.

Як встановлено судом, відповідач не скористався наданими йому ст. 46 Господарського процесуального кодексу України правами, жодного доказу на спростування доводів позивача, або доказів, які б свідчили про відсутність у нього обов`язку сплатити заявлені до стягнення кошти, суду не надав.

Статтею 86 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів. Жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв`язок доказів у їх сукупності. Суд надає оцінку як зібраним у справі доказам в цілому, так і кожному доказу (групі однотипних доказів), який міститься у справі, мотивує відхилення або врахування кожного доказу (групи доказів).

За таких обставин, оцінивши подані докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на повному, всебічному і об`єктивному розгляді в судовому засіданні всіх обставин справи в їх сукупності, суд дійшов висновку про задоволення позовних вимог, з покладенням судового збору на відповідача в порядку статті 129 Господарського процесуального кодексу України.

Керуючись ст.ст. 129, 232, 233, 236, 237, 238, 240 Господарського процесуального кодексу України, суд

В И Р І Ш И В:

1. Позов задовольнити повністю.

2. Стягнути з Фізичної особи-підприємця Суліми Олександра Юрійовича ( АДРЕСА_1 , ІПН НОМЕР_1 ) на користь Державного підприємства "Національна кіностудія художніх фільмів імені Олександра Довженка" (03057, м. Київ, просп. Перемоги, буд. 44, ідентифікаційний код 02404380) 135 385 (сто тридцять п`ять тисяч триста вісімдесят п`ять) грн. 97 коп. заборгованості та 2 102 (дві тисячі сто дві) грн. судового збору.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано.

У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Апеляційна скарга на рішення суду відповідно до п. 17.5 Перехідних положень Господарського процесуального кодексу України подається до Північного апеляційного господарського суду через Господарський суд міста Києва протягом 20 (двадцяти) днів з дня його проголошення. Якщо в судово засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини судового рішення, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Суддя О.В. Мандриченко

Часті запитання

Який тип судового документу № 94193244 ?

Документ № 94193244 це Решение

Яка дата ухвалення судового документу № 94193244 ?

Дата ухвалення - 15.01.2021

Яка форма судочинства по судовому документу № 94193244 ?

Форма судочинства - Хозяйственное

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 94193244 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Сведения о судебном решении № 94193244, Хозяйственный суд города Киева

Судебное решение № 94193244, Хозяйственный суд города Киева было принято 15.01.2021. Форма судопроизводства - Хозяйственное, форма решения – Решение. На этой странице вы сможете найти необходимые данные об этом судебном решении. Мы обеспечиваем удобный и быстрый доступ к актуальным судебным решениям, чтобы вы могли быть в курсе последних судебных прецедентов. Наша база данных включает полный спектр необходимой информации, позволяя вам легко находить необходимые данные.

Судебное решение № 94193244 относится к делу № 910/10798/20

то решение относится к делу № 910/10798/20. Компании, указанные в тексте настоящего судебного документа:


Наша система обеспечивает поиск по разным критериям, таким как регион или название суда. Также в личном кабинете есть возможность подробной настройки, что существенно ускоряет процесс поиска информации. Это позволяет продуктивно экономить ваше время при получении необходимой информации из реестра судебных решений и других официальных источников.

Предыдущий документ : 94193243
Следующий документ : 94193245