Дата принятия
16.01.2021
Номер дела
600/2699/20-а
Номер документа
94178087
Форма судопроизводства
Административное
Государственный герб Украины

ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 січня 2021 р. м. Чернівці справа № 600/2699/20-а

Чернівецький окружний адміністративний суд у складі головуючого судді Маренича І.В., розглянувши в порядку письмового провадження за правилами спрощеного позовного провадження адміністративну справу за позовом Головного управління ДПС у Чернівецькій області до товариства з обмеженою відповідальністю "Шустро Буд" про стягнення заборгованості, -

В С Т А Н О В И В:

Головне управління ДПС у Чернівецькій області (далі - позивач) звернулось до суду з адміністративним позовом, у якому просить :

- стягнути кошти з банківських рахунків та готівки з товариства з обмеженою відповідальністю "Шустро Буд" (далі - відповідач, ТОВ "Шустро Буд") в рахунок погашення податкового боргу в сумі 720950,07 грн до державного бюджету.

В обґрунтування своїх вимог позивач зазначає, що за відповідачем рахується податковий борг з податок на додану вартість, який залишається непогашеним.

10.12.2020 р. ухвалою Чернівецького окружного адміністративного суду відкрито провадження у справі та призначено її до розгляду в порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення учасників справи (у письмовому провадженні).

Відповідач у встановлений судом термін відзив на позов не подав, відтак, суд розглядає справу за наявними у справі матеріалами, що відповідає приписам ст.162,263 Кодексу адміністративного судочинства України (далі - КАС України).

Дослідивши матеріали справи, всебічно і повно з`ясувавши всі фактичні обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги, об`єктивно оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, суд приходить до наступних висновків.

Судом встановлено, що 07.07.2017 року відповідача було зареєстровано, як юридичну особу, відповідно до даних з витягу АІС "Податковий блок" в Головному управлінні ДПС у Донецькій області, Костянтинівсько - Дружківському управлінні, Костянтинівська ДПІ (м. Костянтинівка)

08.05.2018 відповідачем змінено місцезнаходження юридичної адреси : вул. Руська, буд.1-А, м. Чернівці, 58000 (а.с.6).

За відповідачем рахується непогашена заборгованість в розмірі 720950,07 грн. Дана заборгованість виникла на підставі наступного :

- податкового повідомлення - рішення форми "ПС" №0003441211 від 15.11.2017 р. в сумі 170,00 грн, яке прийнято на підстав Акту про результати камеральної перевірки з питання ненадання податкової звітності з податку на додану вартість за звітний податковий період серпень 2017 р. №64/05-99-12-11/41444319 від 26.09.2017 р., відповідно до якого встановлено, що відповідачем не надано податкову звітність за серпень 2017 р.;

- податкового повідомлення - рішення форми "ПС" №0009584303 від 21.12.2017 р. в сумі 1020,00 грн, яке прийнято на підстав Акту про результати камеральної перевірки з питання ненадання податкової звітності з податку на додану вартість за звітний податковий період вересень 2017 р. №91/05-99-43-12/41444319 від 24.10.2017 р., відповідно до якого встановлено, що відповідачем не надано податкову звітність за вересень 2017 р.;

- податкового повідомлення - рішення форми "Н" №0009674303 від 21.12.2017 р. в сумі 505321,48 грн, яке прийнято на підстав Акту про результати перевірки дотримання граничних термінів реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування з податку на додану вартість в ЄРПН з податку на додану вартість ТОВ "Шустро Буд" за період серпень, вересень 2017 р. №100/05-99-43-05/41444319 від 26.10.2017 р., відповідно до якого встановлено, що відповідачем здійснено порушення в частині порушення термінів реєстрації податкових накладних та/або розрахунків коригування у ЄРПН, а саме реєстрація податкових накладних, складених у серпні, вересні 2017 р. на суму ПДВ 3956758,96 із затримкою до 15 календарних днів; реєстрація податкових накладних, складених у серпні, вересні 2017 р. на суму ПДВ 548227,71 із затримкою від 16 до 30 календарних днів.

- податкового повідомлення - рішення форми "ПС" №0024444303 від 16.04.2018 р. в сумі 1020,00 грн, яке прийнято на підстав Акту про результати камеральної перевірки з питання ненадання податкової звітності з податку на додану вартість за звітний податковий період січень 2018 р. №134/05-99-43-03/41444319 від 19.03.2018 р., відповідно до якого встановлено, що відповідачем не надано податкову звітність за січень 2018 р.;

- податкового повідомлення - рішення форми "ПС" №0027114303 від 07.05.2018 р. в сумі 1020,00 грн, яке прийнято на підставі Акту про результати камеральної перевірки з питання ненадання податкової звітності з податку на додану вартість за звітний податковий період жовтень 2017 р. та дотримання граничних термінів реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування з податку на додану вартість в ЄРПН з податку на додану вартість ТОВ "Шустро Буд" за період вересень, жовтень 2017 р. №204/05-99-43-03/41444319 від 24.10.2017 р., відповідно до якого встановлено, що відповідачем не надано податкову звітність за жовтень 2017 р.;

- податкового повідомлення - рішення форми "Н" №0004924303 від 23.01.2018 р. в сумі 212398,59 грн, яке прийнято на підставі Акту про результати камеральної перевірки з питання ненадання податкової звітності з податку на додану вартість за звітний податковий період жовтень 2017 р. та дотримання граничних термінів реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування з податку на додану вартість в ЄРПН з податку на додану вартість ТОВ "Шустро Буд" за період вересень, жовтень 2017 р. №204/05-99-43-03/41444319 від 24.10.2017 р.

До вказаних правовідносин суд застосовує такі положення законодавства.

Статтями 67 та 68 Конституції України передбачено, що кожен зобов`язаний сплачувати податки і збори в порядку і розмірах, встановлених законом, неухильно додержуватися Конституції України та законів України.

Відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, зокрема визначає вичерпний перелік податків та зборів, що справляються в Україні, та порядок їх адміністрування, платників податків та зборів, їх права та обов`язки, компетенцію контролюючих органів, повноваження і обов`язки їх посадових осіб під час адміністрування податків, а також відповідальність за порушення податкового законодавства регулює Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. №2755-VI (далі - ПК України).

Статтею 15 ПК України визначено, що платниками податків визнаються фізичні особи (резиденти і нерезиденти України), юридичні особи (резиденти і нерезиденти України) та їх відокремлені підрозділи, які мають, одержують (передають) об`єкти оподаткування або провадять діяльність (операції), що є об`єктом оподаткування згідно з цим Кодексом або податковими законами, і на яких покладено обов`язок із сплати податків та зборів згідно з цим Кодексом.

Відповідно до статті 16 Податкового кодексу України платники податків зобов`язані вести в установленому порядку облік доходів і витрат, складати звітність, що стосується обчислення і сплати податків та зборів, подавати до контролюючих органів у порядку, встановленому податковим та митним законодавством, декларації, звітність та інші документи, пов`язані з обчисленням і сплатою податків та зборів, сплачувати податки та збори в строки та у розмірах, встановлених цим Кодексом.

Згідно пп.16.1.3, 16.1.4 ст.16 Податкового кодексу України на відповідача, як на податків, покладено обов`язки подавати до державних податкових органів та інших державних органів відповідно до законів декларації, бухгалтерську звітність та інші документи і відомості, пов`язані з обчисленням і сплатою податків і зборів (обов`язкових платежів); сплачувати належні суми податків і зборів (обов`язкових платежів) у встановлені законами терміни.

Згідно п.п. 14.1.175 п. 14.1 ст. 14 ПК України податковий борг - сума узгодженого грошового зобов`язання, не сплаченого платником податків у встановлений цим Кодексом строк, та непогашеної пені, нарахованої у порядку, визначеному цим Кодексом.

Відповідно до п.п. 14.1.39 п. 14.1 ст. 14 ПК України грошове зобов`язання платника податків - сума коштів, яку платник податків повинен сплатити до відповідного бюджету як податкове зобов`язання та/або штрафну (фінансову) санкцію, що справляється з платника податків у зв`язку з порушенням ним вимог податкового законодавства та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, а також санкції за порушення законодавства у сфері зовнішньоекономічної діяльності.

Підпунктом 14.1.156 п. 14.1 ст. 14 ПК України визначено, що податкове зобов`язання - сума коштів, яку платник податків, у тому числі податковий агент, повинен сплатити до відповідного бюджету як податок або збір на підставі, в порядку та строки, визначені податковим законодавством (у тому числі сума коштів, визначена платником податків у податковому векселі та не сплачена в установлений законом строк).

Згідно п. 57.3 ст. 57 ПК України у разі визначення грошового зобов`язання контролюючим органом за підставами, зазначеними у підпунктах 54.3.1 - 54.3.6 пункту 54.3 статті 54 цього Кодексу, платник податків зобов`язаний сплатити нараховану суму грошового зобов`язання протягом 10 календарних днів, що настають за днем отримання податкового повідомлення-рішення, крім випадків, коли протягом такого строку такий платник податків розпочинає процедуру оскарження рішення контролюючого органу.

У разі оскарження рішення контролюючого органу про нараховану суму грошового зобов`язання платник податків зобов`язаний самостійно погасити узгоджену суму, а також пеню та штрафні санкції за їх наявності протягом 10 календарних днів, наступних за днем такого узгодження.

Судом встановлено, за відповідачем рахується податковий борг по податку на додану вартість на загальну суму 720950,07 грн, який відповідач не сплатив в добровільному порядку.

Відповідно до п. 59.1 ст. 59 ПК України у разі коли у платника податків виник податковий борг, контролюючий орган надсилає (вручає) йому податкову вимогу в порядку, визначеному для надсилання (вручення) податкового повідомлення-рішення.

Пунктом 59.1 та 59.5 ст. 59 ПК України передбачено, що у разі коли у платника податків виник податковий борг, контролюючий орган надсилає (вручає) йому податкову вимогу в порядку, визначеному для надсилання (вручення) податкового повідомлення-рішення. У разі якщо після направлення (вручення) податкової вимоги сума податкового боргу змінилася, але податковий борг не був погашений в повному обсязі, податкова вимога додатково не надсилається (не вручається).

Судом встановлено, що податковим органом надсилалась відповідачу податкова вимога форми "Ю" №1411-43 від 20.02.2018 р. на суму податкового боргу в розмірі 718970,07 грн, однак відповідач не виконав належним чином та не сплатив узгоджені грошові зобов`язання з податку на додану вартість.

На підставі вказаного суд дійшов висновку, що податковий борг відповідача по податку на додану вартість на загальну суму 720950,07 грн підлягає стягненню в примусовому порядку.

Підпункт 20.1.34 п. 20.1 ст. 20 ПК України передбачає право контролюючих органів звертатися до суду щодо стягнення коштів платника податків, який має податковий борг, з рахунків у банках, що обслуговують такого платника податків, на суму податкового боргу або його частини.

За змістом п. 95.1 ст. 95 ПК України контролюючий орган здійснює за платника податків і на користь держави заходи щодо погашення податкового боргу такого платника податків шляхом стягнення коштів, які перебувають у його власності, а в разі їх недостатності - шляхом продажу майна такого платника податків, яке перебуває у податковій заставі.

Згідно з вимогами п. 95.2 ст. 95 ПК України стягнення коштів та продаж майна платника податків провадяться не раніше ніж через 60 календарних днів з дня надіслання (вручення) такому платнику податкової вимоги.

Пунктом 95.3 ст. 95 ПК України передбачено, що стягнення коштів з рахунків платника податків у банках, обслуговуючих такого платника податків, та з рахунків платників податків у системі електронного адміністрування податку на додану вартість, відкритих в центральному органі виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, здійснюється за рішенням суду, яке направляється до виконання контролюючим органам, у розмірі суми податкового боргу або його частини.

Оскільки, у відповідача є відкриті рахунки в банківських установах, а в добровільному порядку визначена сума боргу в розмірі 720950,07 грн не сплачена, то вона підлягає стягненню в судовому порядку з рахунків у банках, що належить платнику податків.

Відповідно до ч.1 ст. 9 КАС України розгляд і вирішення справ в адміністративних судах здійснюються на засадах змагальності сторін та свободи в наданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості.

Згідно з ч.1 ст. 77 КАС України кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення, крім випадків, встановлених статтею 78 цього Кодексу. Позивач довів суду правомірність заявлених вимог, а тому позов підлягає задоволенню повністю.

Стосовно розподілу судових витрат.

Згідно з ч. 2ст. 139 КАС України при задоволенні позову суб`єкта владних повноважень з відповідача стягуються виключно судові витрати суб`єкта владних повноважень, пов`язані із залученням свідків та проведенням експертизи.

Враховуючи положення ч. 2ст. 139 КАС України, судовий збір з відповідача не стягується.

Керуючись статтями 241 - 246, 250 Кодексу адміністративного судочинства України, суд-

В И Р І Ш И В:

1. Адміністративний позов задовольнити.

2. Стягнути кошти з банківських рахунків та готівки з товариства з обмеженою відповідальністю "Шустро Буд" в рахунок погашення податкового боргу в сумі 720950,07 грн до державного бюджету.

Згідно статті 255 Кодексу адміністративного судочинства України рішення набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано.

У відповідності до статей 293, 295 Кодексу адміністративного судочинства України рішення суду першої інстанції можуть бути оскаржені в апеляційному порядку повністю або частково. Апеляційна скарга на рішення до дня початку функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи подається до Сьомого апеляційного адміністративного суду через Чернівецький окружний адміністративний суд протягом тридцяти днів з дня його проголошення (складання).

Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини рішення суду, або розгляду справи в порядку письмового провадження, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Повне найменування учасників процесу:

Позивач - Головне управління ДПС у Чернівецькій області (вул. Героїв Майдану, 200-А, м. Чернівці, 58013, Код ЄДРПОУ 43143196)

Відповідач - Товариство з обмеженою відповідальністю "Шустро Буд" (вул. Руська, 1-А, м.Чернівці, 58003, Код ЄДРПОУ 41444319)

Суддя І.В. Маренич

Часті запитання

Який тип судового документу № 94178087 ?

Документ № 94178087 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 94178087 ?

Дата ухвалення - 16.01.2021

Яка форма судочинства по судовому документу № 94178087 ?

Форма судочинства - Адміністративне

В якому cуді було засідання по документу № 94178087 ?

В Черновицкий окружной административный суд
Предыдущий документ : 94178086
Следующий документ : 94178088