Постановление суда № 94081881, 11.01.2021, Орджоникидзевский городской суд Днепропетровской области

Дата принятия
11.01.2021
Номер дела
184/48/21
Номер документа
94081881
Форма судопроизводства
Гражданское
Компании, указанные в тексте судебного документа
Государственный герб Украины

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 184/48/21

Номер провадження 2/184/207/21

11 січня 2021 рокум. Покров

Суддя Орджонікідзевського міського суду Дніпропетровської області Гукова Р.М., розглянувши клопотання ОСОБА_1 про забезпечення позову,-

В С Т А Н О В И В :

Позивач ОСОБА_1 звернувся до суду з заявою про забезпечення позову та просить суд зупинити стягнення на підставі виконавчого напису від 24.09.2020 року № 32617 вчинений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Харою Наталією Станіславівною про стягнення з ОСОБА_1 на користь Акціонерного товариства «Альфа-Банк» заборгованості в розмірі 21268,91 грн., який оскаржується позивачем у судовому порядку.

Свою заяву обґрунтовує тим, що у грудні 2020 року до ТОВ «МАКСІПРОМ ГРУП» (ЄДРПОУ 38167597), та до Військової частини А0501, на ім`я позивача прийшла Постанова про звернення стягнення на заробітну плату, пенсію, стипендію та інші доходи боржника реєстраційний номер виконавчого провадження №63646418 від 12.12.2020р., видана приватним виконавцем виконавчого округу Дніпропетровської області Русецькою Оксаною Олександрівною, на підставі виконавчого напису №32617 від 24.09.2020р. виданого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Харою Наталією Станіславівною. На підставі цього виконавчого документа з заробітної плати позивача почали утримувати кошти та арештований зарплатний рахунок. Підстав для стягнення з позивача боргу немає, оскільки позивач в повному обсязі виплатив кредит. Позивач вважає, що оскаржуваний виконавчий напис приватного нотаріуса вчинений з численним порушенням законодавства. Зокрема, приватний нотаріус при вчиненні виконавчого напису не пересвідчився в безспірності заборгованості по кредитному договору, а саме, що відповідач не надав засвідчену стягувачем виписку з рахунка боржника із зазначенням суми заборгованості та строків її погашення з відміткою стягувана про непогашення заборгованості. Надані документи не відображають інформацію щодо здійснення боржником останньої оплати по кредиту, не вбачається яким саме чином нараховувались відсотки за користування кредитними коштами та не можливо встановити дійсний розмір заборгованості. Позивач виконав всі умов кредитного договору в повному обсязі, заборгованості по цьому кредитному договору немає. Зазначена сума коштів є спірна, оскільки не підтверджена жодними документами.

При цьому позивач вказує на те, що особам, які беруть участь у справі має бути гарантована реальна можливість захистити свої порушені права. На сьогоднішній день із позивача стягуються кошти із заробітної плати по оскаржуваному виконавчому напису та доки позивач буде відстоювати свої права у судовому процесі, відповідачем буде звернено стягнення у позасудовому порядку. З огляду на наведене, у позивача наявне обґрунтоване припущення, що невжиття заходів забезпечення позову може істотно ускладнити чи унеможливити виконання рішення суду, ефективний захист, поновлення порушених чи оспорюваних прав або інтересів позивача, за захистом яких він звернувся до суду.

Розглянувши подану заяву, суд приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст.149 ЦПК України, суд за заявою учасника справи має право вжити передбачених статтею 150 цього Кодексу заходів забезпечення позову. Забезпечення позову допускається як до пред`явлення позову, так і на будь-якій стадії розгляду справи, якщо невжиття таких заходів може істотно ускладнити чи унеможливити виконання рішення суду або ефективний захист, або поновлення порушених чи оспорюваних прав або інтересів позивача, за захистом яких він звернувся або має намір звернутися до суду.

Статтею 150 ЦПК України передбачений перелік заходів забезпечення позову, зокрема, шляхом зупиненням стягнення на підставі виконавчого документа, який оскаржується боржником у судовому порядку.

Відповідно до п.4 Постанови Пленуму Верховного Суду України від 22.12.2006 № 9 «Про практику застосування судами цивільного процесуального законодавства при розгляді заяв про забезпечення позову» розглядаючи заяву про забезпечення позову, суд (суддя) має з урахуванням доказів, наданих позивачем на підтвердження своїх вимог, пересвідчитися, зокрема, в тому, що між сторонами дійсно виник спір та існує реальна загроза невиконання чи утруднення виконання можливого рішення суду про задоволення позову; з`ясувати обсяг позовних вимог, дані про особу відповідача, а також відповідність виду забезпечення позову, який просить застосувати особа, котра звернулася з такою заявою, позовним вимогам.

Вирішуючи питання про забезпечення позову згідно з роз`ясненнями, які містяться в постанові Пленуму ВСУ №9 від 22.12.2006 року «Про практику застосування судами цивільного процесуального законодавства при розгляді заяв про забезпечення позову», суд має брати до уваги інтереси не тільки позивача, а й інших осіб, права яких можуть бути порушені у зв`язку із застосуванням відповідних заходів.

При цьому, під забезпеченням позову слід розуміти сукупність процесуальних дій, які гарантують виконання рішення суду у разі задоволення позовних вимог.

Відповідно до правового висновку Верховного Суду України, викладеного в постанові № 6-605цс16 від 25.05.2016 року, забезпечення позову по суті це обмеження суб`єктивних прав, свобод та інтересів відповідача або пов`язаних з ним інших осіб в інтересах забезпечення реалізації в майбутньому актів правосуддя і задоволених вимог позивача (заявника).

Достатньо обґрунтованим для забезпечення позову є підтверджена доказами наявність фактичних обставин, з якими пов`язується застосування певного виду забезпечення позову. Така правова позиція викладена у постанові Верховного Суду від 15.08.2018 у справі №922/4587/13.

Відповідно до Конвенції із захисту прав людини і основоположних свобод ефективний захист повинен забезпечити поновлення порушеного права і одержання особою бажаного результату; винесення рішень, які не призводять безпосередньо до змін в обсязі прав та забезпечення їх примусової реалізації, не відповідає міжнародній нормі.

Крім того, порушення судового провадження саме по собі не задовольняє усіх вимог пункту 1 статті 6 Конвенції. Ціль Конвенції — гарантувати права, які є практичними та ефективними, а не теоретичними або ілюзорними. Право на доступ до суду включає в себе не лише право ініціювати провадження, а й право отримати «вирішення» спору судом. Воно було б ілюзорним, якби національна правова система Договірної держави дозволяла особі подати до суду цивільний позов без гарантії того, що справу буде вирішено остаточним рішенням в судовому провадженні. Для пункту 1 статті 6 Конвенції було б неможливо детально описувати процесуальні гарантії, які надаються сторонам у судовому провадженні, яке є справедливим, публічним та швидким, не гарантувавши сторонам того, що їхні цивільні спори будуть остаточно вирішені (див. рішення у справах «Мултіплекс проти Хорватії» (Multiplex v. Croatia), заява N 58112/00, п. 45, від 10 липня 2003 року, та «Кутіч проти Хорватії» (Kutic v. Croatia), заява №48778/99, п. 25, ECHR 2002-II)».

Таким чином, зважаючи на наявність спору між сторонами, враховуючи також вимоги співмірності виду забезпечення позову із характером спірних правовідносин, а також ті обставини, що в процесі виконання оспорюваного виконавчого напису на підставі постанови приватного виконавця виконавчого округу Дніпропетровської області Русецької О.О. здійснюються відповідні стягнення із заробітної плати позивача у позасудовому порядку, що у свою чергу у разі задоволення його позовних вимог унеможливить ефективний захист та призведе до надмірного тягаря у поновленні порушених прав позивача, а відтак наявні передбачені ст.149 ЦПК України підстави для забезпечення позову.

, суд вважає обґрунтованими вимоги позивача про забезпечення позову шляхом зупинення стягнення на підставі виконавчого напису від 24.09.2020 року № 32617 вчиненого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Харою Н.С. про стягнення з позивача на користь Акціонерного товариства «Альфа-Банк» заборгованості в розмірі 21268,91 грн., який оскаржується позивачем у судовому порядку.

Керуючись ст.ст.12, 149, 150, 153, 353-355 ЦПК України, суд,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання ОСОБА_1 про забезпечення позову - задовольнити.

Зупинити стягнення на підставі виконавчого напису від 24.09.2020 року № 32617, вчинений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Харою Наталією Станіславівною про стягнення з ОСОБА_1 на користь Акціонерного товариства «Альфа-Банк» заборгованості в розмірі 21268,91 грн., який оскаржується позивачем у судовому порядку.

Відповідно до норм Закону України «Про виконавче провадження» ухвала про забезпечення позову є виконавчим документом. Строк пред`явлення до виконання ухвали - один рік.

Ухвала підлягає негайному виконанню з дня її постановлення незалежно від її оскарження у порядку, встановленому для виконання судових рішень.

Оскарження ухвали про забезпечення позову не зупиняє її виконання. Суд може скасувати заходи забезпечення позову з власної ініціативи або за вмотивованим клопотанням учасника справи.

Направити примірник ухвали учасникам справи.

Учасники справи можуть отримати інформацію щодо даної справи в мережі Інтернет за веб-адресою сторінки на офіційному веб-порталі судової влади України http://court.gov.ua/fair/sud0428/.

Апеляційна скарга на ухвалу суду може бути подана до Дніпровського апеляційного суду через Орджонікідзевський міський суд Дніпропетровської області суд протягом п`ятнадцяти днів з дня її проголошення.

Учасник справи, якому ухвала суду не була вручена у день проголошення або складення, має право на поновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження, якщо апеляційна скарга подана протягом п`ятнадцяти днів з дня вручення йому ухвали суду.

Суддя Орджонікідзевського міського суду Р. М. Гукова

Часті запитання

Який тип судового документу № 94081881 ?

Документ № 94081881 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 94081881 ?

Дата ухвалення - 11.01.2021

Яка форма судочинства по судовому документу № 94081881 ?

Форма судочинства - Цивільне

В якому cуді було засідання по документу № 94081881 ?

В Орджоникидзевский городской суд Днепропетровской области
Предыдущий документ : 94081880
Следующий документ : 94118106