Дата принятия
11.01.2021
Номер дела
160/10545/20
Номер документа
94039405
Форма судопроизводства
Административное
Государственный герб Украины

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД РІШЕННЯ ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 січня 2021 року Справа № 160/10545/20 Дніпропетровський окружний адміністративний суд у складі головуючого судді Сидоренка Д.В., розглянувши у письмовому провадженні у місті Дніпрі адміністративну справу за позовом Головного управління Державної податкової служби у Дніпропетровській області до Товариства з обмеженою відповідальністю "Юстас Д" про стягнення заборгованості в сумі 10325,00 грн., -

Обставини справи: до Дніпропетровського окружного адміністративного суду надійшла позовна заява Головного управління Державної податкової служби у Дніпропетровській області до Товариства з обмеженою відповідальністю "Юстас Д", в якій позивач просить:

- стягнути податковий борг з Товариства з обмеженою відповідальністю "Юстас Д" (код ЄДРПОУ 41567390) на користь державного бюджету в сумі 10325,00 грн., шляхом стягнення коштів з рахунків у банках, що обслуговують такого платника податків.

В обґрунтування позову позивачем зазначено, що ТОВ «Юстас Д» знаходиться на обліку як платник податків у Соборному управлінні ГУ ДПС у Дніпропетровській області та на даний час має податковий борг у сумі 10325,00 грн. Враховуючи, що на даний час обліковується борг, який у добровільному порядку відповідачем не сплачено, позивач звернувся до суду щодо стягнення податкового боргу на користь держави, шляхом стягнення коштів з рахунків у банках, що обслуговують такого платника податків.

Ухвалою суду від 08.09.2020 року відкрито провадження у адміністративній справі та призначено справу до розгляду в порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення (виклику) сторін, за наявними у справі матеріалами.

На адресу Дніпропетровського окружного адміністративного суду з юридичної адреси відповідача повернувся конверт із довідкою "Укрпошти", в якій зазначено причини повернення/досилання кореспонденції "адресат відсутній за вказаною адресою".

Відповідно до п.5 ч.6 ст.251 Кодексу адміністративного судочинства України (далі - КАС України), днем вручення судового рішення є день проставлення у поштовому повідомленні відмітки про відмову отримати копію судового рішення чи відмітки про відсутність особи за адресою місцезнаходження, місця проживання чи перебування особи, що зареєстровані у встановленому законом порядку, якщо ця особа не повідомила суду іншої адреси.

Частиною 11 ст.126 КАС України передбачено, що розписку про одержання повістки (повістку у разі неможливості вручити її адресату чи відмови адресата її одержати) належить негайно повернути до адміністративного суду. У разі повернення поштового відправлення із повісткою, яка не вручена адресату з незалежних від суду причин, вважається, що така повістка вручена належним чином.

Згідно із ч.1 ст.131 КАС України, учасники судового процесу зобов`язані під час провадження у справі повідомляти суд про зміну місця проживання (перебування, знаходження), роботи, служби. У разі неповідомлення про зміну адреси повістка надсилається учасникам судового процесу, які не мають офіційної електронної адреси, та за відсутності можливості сповістити їх за допомогою інших засобів зв`язку в порядку, визначеному статтею 129 цього Кодексу, за останньою відомою суду адресою і вважається врученою, навіть якщо відповідний учасник судового процесу за цією адресою більше не знаходиться або не проживає.

Застосовуючи по аналогії закону ч.11 ст.126 КАС України та ч.1 ст.131 КАС України, враховуючи, що направлену ухвалу Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 08.09.2020 року про відкриття провадження у справі повернуто до суду з незалежних від суду причин, суд доходить висновку, що відповідач вважається таким, що був належно повідомлений про відкриття провадження у справі.

Аналогічна правова позиція щодо належного повідомлення наведена в ухвалі Верховного Суду від 23 жовтня 2019 року у справі №804/575/18 (адміністративне провадження №К/9901/28903/19).

Станом на 11.01.2021 року до суду не надходили письмові заяви по суті справи від сторін.

Розглянувши матеріали справи, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини справи, на яких ґрунтується позов, об`єктивно оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, суд, -

ВСТАНОВИВ:

Товариство з обмеженою відповідальністю «Юстас Д» (код ЄДРПОУ 41567390) знаходиться на обліку як платник податків у Соборному управлінні Головного управління ДПС у Дніпропетровській області.

Податковий кодекс України регулює відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, зокрема визначає вичерпний перелік податків та зборів, що справляються в Україні, та порядок їх адміністрування, платників податків та зборів, їх права та обов`язки, компетенцію контролюючих органів, повноваження і обов`язки їх посадових осіб під час адміністрування податків та зборів, а також відповідальність за порушення податкового законодавства.

Цим Кодексом визначаються функції та правові основи діяльності контролюючих органів, визначених пунктом 41.1 статті 41 цього Кодексу, та центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.

Підпунктом 16.1.4 п.16.1 ст.16 ПК України передбачено, що платник податків зобов`язаний сплачувати податки та збори в строки та у розмірах, встановлених цим Кодексом та законами з питань митної справи.

Згідно з пп.14.1.175 п.14.1 ст.14 ПК України, податковий борг - сума узгодженого грошового зобов`язання, не сплаченого платником податків у встановлений цим Кодексом строк, та непогашеної пені, нарахованої у порядку, визначеному цим Кодексом.

Статтею 36 ПК України передбачено, що податковим обов`язком визнається обов`язок платника податку обчислити, задекларувати та/або сплатити суму податку та збору в порядку і строки, визначені цим Кодексом, законами з питань митної справи. Податковий обов`язок виникає у платника за кожним податком та збором. Податковий обов`язок є безумовним і першочерговим стосовно інших неподаткових обов`язків платника податків, крім випадків, передбачених законом. Виконання податкового обов`язку може здійснюватися платником податків самостійно або за допомогою свого представника чи податкового агента. Відповідальність за невиконання або неналежне виконання податкового обов`язку несе платник податків, крім випадків, визначених цим Кодексом або законами з питань митної справи.

Судом встановлено, що в інтегрованій картці платника податків ТОВ «Юстас Д» на даний час обліковується податковий борг в загальній сумі 10325,00 грн., в т.ч. по податку на додану вартість в сумі 7819,00 грн. та по податку на прибуток в сумі 2506,00 грн., який виник внаслідок несплати грошових зобов`язань нарахований платником самостійно.

Податковий борг по податку на додану вартість нарахований на підставі: податкової декларації від 19.06.2019 року в сумі 7588,00 грн. та податкової декларації від 18.07.2019 року в сумі 246,00 грн.

Податковий борг по податку на прибуток нарахований на підставі: податкової декларації від 07.02.2020 року в сумі 2506,00 грн.

Пунктом 54.1 ст.54 ПК України встановлено, що крім випадків, передбачених податковим законодавством, платник податків самостійно обчислює суму податкового та/або грошового зобов`язання та/або пені, яку зазначає у податковій (митній) декларації або уточнюючому розрахунку, що подається контролюючому органу у строки, встановлені цим Кодексом. Така сума грошового зобов`язання та/або пені вважається узгодженою.

Відповідно до п.59.1 ст.59 ПК України, у разі коли у платника податків виник податковий борг, контролюючий орган надсилає (вручає) йому податкову вимогу в порядку, визначеному для надсилання (вручення) податкового повідомлення-рішення.

Податкова вимога може надсилатися (вручатися) контролюючим органом за місцем обліку платника податків, в якому обліковується податковий борг платника податків.

Податкова вимога не надсилається (не вручається), якщо загальна сума податкового боргу платника податків не перевищує шістдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. У разі збільшення загальної суми податкового боргу до розміру, що перевищує шістдесят неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, контролюючий орган надсилає (вручає) податкову вимогу такому платнику податків.

З матеріалів справи вбачається, що у зв`язку з несплатою сум податкового боргу, контролюючим органом було сформовано ТОВ «Юстас Д» податкову вимогу форми «Ю» №129182-51 від 13.11.2019 року, та направлено на адресу відповідача засобами поштового зв`язку рекомендованим листом з повідомленням про вручення.

Суд зазначає, що згідно з п.42.2 ст.42 ПК України, документи вважаються належним чином врученими, якщо вони надіслані у порядку, визначеному пунктом 42.4 цієї статті, надіслані за адресою (місцезнаходженням, податковою адресою) платника податків рекомендованим листом з повідомленням про вручення або особисто вручені платнику податків (його представнику).

За приписами п.42.5 ст.42 ПК України, у разі якщо пошта не може вручити платнику податків документ у зв`язку з відсутністю за місцезнаходженням посадових осіб платника податків, їхньою відмовою прийняти документ, незнаходження фактичного місця розташування (місцезнаходження) платника податків або з інших причин, документ вважається врученим платнику податків у день, зазначений поштовою службою в повідомленні про вручення із зазначенням причини невручення.

Отже, матеріалами справи підтверджується, що відповідну податкову вимогу щодо сплати податкового боргу було вручено платнику податків належним чином.

Відповідно до п.59.5 ст.59 ПК України, у разі якщо у платника податків, якому надіслано (вручено) податкову вимогу, сума податкового боргу збільшується (зменшується), погашенню підлягає вся сума податкового боргу такого платника податку, що існує на день погашення.

У разі якщо після направлення (вручення) податкової вимоги сума податкового боргу змінилася, але податковий борг не був погашений в повному обсязі, податкова вимога додатково не надсилається (не вручається).

Матеріали справи не містять письмових доказів, що сума податкового боргу самостійно була погашена платником податків або органом стягнення; контролюючим органом не скасовано раніше прийняте рішення про нарахування суми грошового зобов`язання та податкову вимогу; позивачем не зменшено нараховану суму податкового боргу, визначену в податковій вимозі; за рішенням суду, що набрало законної сили, не скасовано рішення контролюючого органу або сума податкового боргу, визначена в податковій вимозі.

Пунктом 60.6 ст.60 ПК України передбачено, що якщо нарахована сума грошового зобов`язання або податкового боргу збільшується внаслідок їх адміністративного оскарження, раніше надіслане (вручене) податкове повідомлення-рішення або податкова вимога не відкликаються. На суму збільшення грошового зобов`язання надсилається окреме податкове повідомлення-рішення, а на суму збільшення податкового боргу окрема податкова вимога не надсилається (не вручається).

Відповідно до пп.14.1.137 п. 14.1 ст.14 ПК України, орган стягнення - державний орган, уповноважений здійснювати заходи щодо забезпечення погашення податкового боргу в межах повноважень, встановлених цим Кодексом та іншими законами України.

Згідно з п.41.4 ст.41 ПК України, органами стягнення є виключно контролюючі органи, визначені підпунктом 41.1.1 цього пункту, уповноважені здійснювати заходи щодо забезпечення погашення податкового боргу та недоїмки зі сплати єдиного внеску у межах повноважень, а також державні виконавці в межах своїх повноважень. Стягнення податкового боргу та недоїмки зі сплати єдиного внеску за виконавчими написами нотаріусів не дозволяється.

Відповідно до пп.20.1.34 п.20.1 ст.20 ПК України, контролюючі органи, визначені підпунктом 41.1.1 пункту 41.1 статті 41 цього Кодексу, мають право звертатися до суду щодо стягнення коштів платника податків, який має податковий борг, з рахунків у банках, що обслуговують такого платника податків, на суму податкового боргу або його частини.

Пунктом 95.1 ст.95 ПК України передбачено, що контролюючий орган здійснює за платника податків і на користь держави заходи щодо погашення податкового боргу такого платника податків шляхом стягнення коштів, які перебувають у його власності, а в разі їх недостатності - шляхом продажу майна такого платника податків, яке перебуває у податковій заставі.

Відповідно до п.95.3 ст.95 ПК України, стягнення коштів з рахунків платника податків у банках, обслуговуючих такого платника податків, та з рахунків платників податків у системі електронного адміністрування податку на додану вартість, відкритих в центральному органі виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, здійснюється за рішенням суду, яке направляється до виконання контролюючим органам, у розмірі суми податкового боргу або його частини.

В матеріалах справи відсутні письмові докази щодо оскарження відповідачем рішень контролюючого органу або сплати податкового боргу.

Статтею 67 Конституції України встановлено, що кожен зобов`язаний сплачувати податки і збори в порядку і розмірах, встановлених законом.

Отже, виходячи з меж заявлених позовних вимог, системного аналізу положень чинного законодавства України, оцінки поданих доказів за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об`єктивному розгляді всіх обставин справи в їх сукупності, суд дійшов висновку, що вимоги позивача є обґрунтованими та такими, що підлягають задоволенню повністю.

Вирішуючи питання щодо розподілу судових витрат між сторонами, суд виходить із положень ч.2 ст.139 КАС України, якою передбачено, що при задоволенні позову суб`єкта владних повноважень з відповідача стягуються виключно судові витрати суб`єкта владних повноважень, пов`язані із залученням свідків та проведенням експертиз.

Враховуючи, що письмові докази понесення судових витрат суб`єктом владних повноважень пов`язаних із залученням свідків та проведенням експертиз у справі відсутні, суд не вирішує питання про повернення позивачу інших судових витрат.

Відповідно до ч.5 ст.250 КАС України, датою ухвалення судового рішення в порядку письмового провадження є дата складення повного судового рішення.

Керуючись ст.ст.2, 5, 9, 139, 242-246, 250, 255, 262, 295, 297 Кодексу адміністративного судочинства України, суд, -

ВИРІШИВ:

Позов Головного управління Державної податкової служби у Дніпропетровській області до Товариства з обмеженою відповідальністю "Юстас Д" про стягнення заборгованості в сумі 10325,00 грн. - задовольнити.

Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Юстас Д" (вул.Телевізійна, буд.1, кв.4, м.Дніпро, 49010; код ЄДРПОУ 41567390) податковий борг у сумі 10325,00 грн. на користь держави, шляхом стягнення коштів з рахунків у банках, що обслуговують такого платника податків.

Рішення суду набирає законної сили відповідно до вимог статті 255 Кодексу адміністративного судочинства України та може бути оскаржене в строки, передбачені статтею 295 Кодексу адміністративного судочинства України.

До дня початку функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи рішення суду оскаржується до Третього апеляційного адміністративного суду через Дніпропетровський окружний адміністративний суд відповідно до підпункту 15.5 пункту 15 Розділу VII Перехідних положень Кодексу адміністративного судочинства України.

Суддя Д.В. Сидоренко

Часті запитання

Який тип судового документу № 94039405 ?

Документ № 94039405 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 94039405 ?

Дата ухвалення - 11.01.2021

Яка форма судочинства по судовому документу № 94039405 ?

Форма судочинства - Адміністративне

В якому cуді було засідання по документу № 94039405 ?

В Днепропетровский окружной административный суд
Предыдущий документ : 94039404
Следующий документ : 94039414