Дата принятия
24.12.2020
Номер дела
187/1078/20
Номер документа
93948990
Форма судопроизводства
Гражданское
Компании, указанные в тексте судебного документа
Государственный герб Украины

ПЕТРИКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 187/1078/20

2/0187/349/20

ЗАОЧНЕ РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"24" грудня 2020 р. смт. Петриківка

Петриківський районний суд Дніпропетровської області у складі головуючого судді Іщенко І.М., за участю секретаря судового засідання Клисак Н.Г., розглянувши цивільну справу за позовом Акціонерного товариства Комерційний банк «Приватбанк» до ОСОБА_1 , ОСОБА_2 про стягнення заборгованості,

В С Т А Н О В И В

12.08.2020 року до суду звернувся з позовом АТ КБ «Приватбанк» до ОСОБА_1 , ОСОБА_2 про стягнення заборгованості, посилаючись на те, що між банком та відповідачем ОСОБА_1 укладено кредитний договір № DZHCGK0000000007 від 17.06.2008 року, за яким ОСОБА_1 отримала грошові кошти в розмірі 155959,29 грн на термін до 17.06.2028 року.

АТ КБ «Приватбанк» свої зобов`язання за договором виконав у повному обсязі, надавши ОСОБА_1 кредит у розмірі, встановленому договором.

Відповідачка не надала своєчасно банку грошові кошти для погашення заборгованості за кредитом, відсотками, а також іншими витратами відповідно до умов договору, що має відображення у розрахунку заборгованості за договором.

У зв`язку із зазначеними порушеннями зобов`язань за кредитним договором, відповідачка станом на 22.06.2020 року має заборгованість перед позивачем в розмірі 1829640,46 грн, яка складається із наступного: 129373,37 грн – заборгованість за кредитом (тілом кредита); 351188,24 – заборгованість по відсоткам за користування кредитом; 69785,43 грн – заборгованість по комісії за користуванням кредитом; 1279293,42 – пеня за несвоєчасність виконання зобов`язань за договором.

В якості забезпечення виконання зобов`язань по кредитному договору відповідачем ОСОБА_1 перед позивачем, був укладений Договір поруки від 17 червня 2008 року між позивачем та ОСОБА_2 поручителем за Договором поруки. Відповідно до умов Договору поруки ОСОБА_2 прийняв на себе зобов`язання перед позивачем відповідати у повному обсязі по зобов`язанням відповідача ОСОБА_1 , визначених Кредитним договором.

Позивач просить суд стягнути солідарно з відповідачів заборгованість за кредитним договором № DZHCGK0000000007 від 17.06.2008 року в розмірі 1829640,46 грн та судовий збір у розмірі 27444,61 грн.

Представник позивача за довіреністю Березін С.В. в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлялися належним чином, надав до суду заяву про розгляд справи за його відсутності за наявними в матеріалах справи доказами, позов підтримав в повному обсязі, не заперечує проти винесення заочного рішення по справі (а.с. 42).

Відповідачі ОСОБА_1 , ОСОБА_2 у судове засідання не з`явились, про час і місце розгляду справи були повідомлені належним чином, що підтверджується поштовими повідомлення, які повернуто до суду з довідкою «адресат відсутній за вказаною адресою» та поштовими повідомленнями про вручення поштового відправлення (а.с. 38-39, 47-49). Заяви про розгляд справи у їх відсутності та відзиву на позовну заяву до суду не надавали.

Крім того, ними не надано суду жодного доказу, який би мав істотне значення для вирішення справи по суті, чи спростовування доводів позивача.

Відповідно до ч. 1 ст. 280 ЦПК України суд може ухвалити заочне рішення на підставі наявних у справі доказів за одночасного існування таких умов: 1) відповідач належним чином повідомлений про дату, час і місце судового засідання; 2) відповідач не з`явився в судове засідання без поважних причин або без повідомлення причин; 3) відповідач не подав відзив; 4) позивач не заперечує проти такого вирішення справи.

Так як відповідачі, належним чином повідомлені про дату, час і місце судового засідання, не з`явилися в судове засідання без поважних причин, без повідомлення причин та не подали відзив, а представник позивача не заперечує проти такого вирішення справи, то відповідно до ч. 1 ст. 281 ЦПК України суд постановив ухвалу про заочний розгляд справи.

За загальним правилом (частина 1 статті 13 ЦПК України) суд розглядає справу в межах заявлених вимог і на підставі доказів, поданих учасниками справи.

Відповідно до ч. 1 ст. 81 ЦПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених цим Кодексом.

В тому числі, суд враховує вимоги ст. 80 ЦПК України, зокрема достатність доказів для вирішення справи, наданих до суду.

Жодних доказів, які б спростовували висновки суду про чинність договору, відповідачі не надали, в тому числі не спростовано розміру нарахованої суми заборгованості.

Всебічно та повно дослідивши матеріали справи та надані представником позивача докази суд вважає, що позов підлягає задоволенню з наступних підстав.

17 червня 2008 року між позивачем та відповідачем ОСОБА_1 був укладений кредитний договір № DZHCGK0000000007, згідно якого позивач надав відповідачу ОСОБА_1 кредитні кошти шляхом видачі готівки через касу на строк з 17.06.2008 по 17.06.2028 включно, у розмірі 155959,31 грн на наступні цілі: у розмірі 121250 грн на придбання нерухомості, у розмірі 3637,50 грн на сплату винагороди за надання фінансового інструменту у момент надання кредиту, 873,36 грн – страхування майна, 606,25 – особисте страхування, а також у розмірі 29592,20 грн на сплату страхових платежів, зі сплатою за користування кредитом відсотків у розмірі 1,67 % на місяць на суму залишку заборгованості за кредитом, винагороди за надання фінансового інструменту у розмірі 3 % від суми виданого кредиту у момент надання кредиту, винагорода за резервування ресурсів у розмірі 5,04 % річних від суми зарезервованих ресурсів, винагороди за проведення додаткового моніторингу, згідно п. 7.2 кредитного договору, що підтверджується копією кредитного договору. Відповідно до умов кредитного договору відповідач зобов`язалася погашати заборгованість по кредитному договору щомісячно у період з «20» по «25» число кожного місяця згідно з графіком погашення кредиту (а.с. 12-14).

Кредит був отриманий відповідачем ОСОБА_1 17.06.2008 року, що підтверджується заявою на видачу готівки № 01 від 17 червня 2008 року (а.с. 15).

Відповідач зобов`язання за вказаним договором належним чином не виконала, що підтверджується копією розрахунку заборгованості (а.с. 6-8).

У зв`язку з порушеннями зобов`язань за кредитним договором відповідачка станом на 22.06.2020 року має заборгованість у розмірі 1829640,46 грн, яка складається із наступного: 129373,37 грн – заборгованість за кредитом (тілом кредита); 351188,24 – заборгованість по відсоткам за користування кредитом; 69785,43 грн – заборгованість по комісії за користуванням кредитом; 1279293,42 – пеня за несвоєчасність виконання зобов`язань за договором.

В якості забезпечення виконання зобов`язань відповідачем ОСОБА_1 перед позивачем по поверненню кредиту, був укладений Договір поруки від 17.06.2008 року між позивачем та відповідачем ОСОБА_2 (поручителем), що підтверджується копією договору (а.с. 16).

Відповідно до п. 2 Договору поруки ОСОБА_2 відповідає перед кредитором за виконання зобов`язань за кредитним договором в тому ж розмірі, що і боржник, включаючи сплату кредиту, відсотків за користування кредитом, комісій, винагород, штрафів, пені та інших платежів, відшкодування збитків.

Відповідно до п. 4. Договору поруки у випадку невиконання боржником зобов`язань за кредитним договором, боржник і поручитель відповідають перед кредитором як солідарні боржники.

Згідно з ч. 1 ст. 1054 ЦК України за кредитним договором банк або інша фінансова установа (кредитодавець) зобов`язується надати грошові кошти (кредит) позичальникові у розмірі та умовах, встановлених договором, а позичальник зобов`язується повернути кредит та сплатити проценти.

В обумовлений кредитним договором строки відповідач своїх зобов`язань по погашенню кредиту та сплаті відсотків не виконувала. Таким чином, ОСОБА_1 порушила строки виконання платіжних зобов`язань.

Згідно зі статтею 525 ЦК України одностороння відмова від зобов`язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом.

За вимогами статей 527, 530 Цивільного кодексу України зобов`язання повинні виконуватись належним чином і у встановлений строк відповідно до умов договору та вимог закону.

Згідно з ч. 1 ст. 1049 ЦК України позичальник зобов`язаний повернути позикодавцеві позику (грошові кошти у такій самій сумі або речі, визначені родовими ознаками, у такій самій кількості, такого самого роду та такої самої якості, що були передані йому позикодавцем) у строк та в порядку, що встановлені договором.

Частиною 2 ст. 1050 ЦК України передбачено, якщо договором встановлений обов`язок позичальника повернути позику частинами, то в разі прострочення повернення чергової частини позикодавець має право вимагати дострокового повернення частини позики, що залишилася, та сплати процентів.

Відповідно до ч.1 ст.1054 ЦК України за кредитним договором банк або інша фінансова установа(кредитодавець) зобов`язується надати грошові кошти (кредит) позичальникові у розмірі та на умовах, встановлених договором, а позичальник зобов`язується повернути кредит та сплатити проценти.

Статтею 610 Цивільного кодексу України встановлено, що порушенням зобов`язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов`язання.

Зважаючи на вищезазначене, а також враховуючи, що на день розгляду справи заборгованість позивачу не сплачена, суд вважає за необхідне позов задовольнити повністю та стягнути солідарно з ОСОБА_1 та ОСОБА_2 заборгованість за кредитними договорами в загальній сумі 1829640,46 грн.

Згідно зі ст. 141 ЦПК України з відповідачів на користь АТ КБ «Приватбанк» належить стягнути солідарно судовий збір в розмірі 27444,61 грн, який сплачений позивачем за подання до суду даного позову згідно долучено платіжне доручення № 1 від 16.07.2020 року та платіжного доручення № ZZ426B11A8 від 16.07.2020 року.

Керуючись ст. ст. 549, 610, 1049, 1050, 1054 ЦК України, 80, 81, 141, 263-265, 280 ЦПК України,

В И Р І Ш И В

Позов Акціонерного товариства Комерційний банк ''Приватбанк'' до ОСОБА_1 , ОСОБА_2 про стягнення заборгованості, задовільнити.

Стягнути солідарно з ОСОБА_1 та ОСОБА_2 заборгованість за кредитним договором № DZHCGK0000000007 від 17.06.2008 року на суму 1829640,46 грн., з яких: 129373,37 грн – заборгованість за кредитом (тілом кредита); 351188,24 – заборгованість по відсоткам за користування кредитом; 69785,43 грн – заборгованість по комісії за користуванням кредитом; 1279293,42 – пеня за несвоєчасність виконання зобов`язань за договором та судовій збір в розмірі 27444,61 грн, а всього: 1 857 085,07 (один мільйон вісімсот п`ятдесят сім тисяч вісімдесят п`ять грн 07 коп.) на користь Акціонерного товариства Комерційний банк ''Приватбанк''.

Апеляційна скарга на заочне рішення суду подається позивачем протягом тридцяти днів з дня його проголошення до Дніпровського апеляційного суду.

Заочне рішення може бути переглянуте судом, що його ухвалив, за письмовою заявою відповідача, поданою протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Заочне рішення набирає законної сили, якщо протягом встановлених строків, не подані заява про перегляд заочного рішення або апеляційна скарга, або якщо рішення залишено в силі за результатами апеляційного розгляду справи.

Суддя І.М. Іщенко

Часті запитання

Який тип судового документу № 93948990 ?

Документ № 93948990 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 93948990 ?

Дата ухвалення - 24.12.2020

Яка форма судочинства по судовому документу № 93948990 ?

Форма судочинства - Цивільне

В якому cуді було засідання по документу № 93948990 ?

В Петриковский районный суд Днепропетровской области
Предыдущий документ : 93948989
Следующий документ : 93948994