Решение № 93854615, 28.12.2020, Хозяйственный суд города Киева

Дата принятия
28.12.2020
Номер дела
910/16515/20
Номер документа
93854615
Форма судопроизводства
Хозяйственное
Государственный герб Украины

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01054, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.uaРІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Київ

28.12.2020Справа № 910/16515/20

За позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "ТСС Інтернешнл" (м. Київ)

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Меддопомога" (м. Київ)

про стягнення 274.722,83 грн

Суддя Ващенко Т.М.

Секретар судового засідання Шаповалов А.М.

Представники сторін: не викликались

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Товариство з обмеженою відповідальністю "ТСС Інтернешнл" звернулось до Господарського суду міста Києва з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю "Меддопомога" про стягнення 274.722,83 грн, з яких: 187.933,97 грн заборгованості з орендної плати, 15.257,98 грн компенсації комунальних платежів та використану електроенергію і водопостачання, 60.568,08 грн пені, 3.702,55 грн інфляційних втрат, 7.260,25 грн 3% річних.

В обґрунтування позовних вимог позивач посилається на неналежне виконання відповідачем умов Договору оренди нерухомого майна № 1/11 від 01.11.17.

В прохальній частині позовної заяви позивачем викладено клопотання про розгляду справи в порядку спрощеного позовного провадження.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 29.10.20. відкрито провадження у справі № 910/16515/20, постановлено розгляд справи здійснювати за правилами спрощеного позовного провадження без виклику сторін (без проведення судового засідання). Крім того, означеною ухвалою суду визначено учасникам господарського процесу строки для надання відзиву, відповіді на відзив та заперечень на відповідь на відзив.

Відповідачем у встановлений судом строк письмового відзиву на позов не подано, доказів на обґрунтування своєї правової позиції у справі не надано.

При цьому судом встановлено, що відповідачу ухвалу суду про відкриття провадження в даній справі, направлено на адресу, визначену в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, однак конверт повернуто з посиланням на те, що «адресат відсутній за вказаною адресою».

Згідно з п. 5 ч. 6 ст. 242 ГПК України днем вручення судового рішення є, зокрема, день проставлення у поштовому повідомленні відмітки про відсутність особи за адресою місцезнаходження, яка зареєстрована у встановленому законом порядку, якщо ця особа не повідомила суду іншої адреси.

За висновками суду, відмітки на конверті дозволяють дійти висновку, що повернення ухвали суду про відкриття провадження в даній свідчать про незнаходження сторони за адресою, визначеною в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Отже, відповідач належним чином повідомлений про розгляд справи № 910/16515/20.

Однак, відповідач своїм правом на подання письмового відзиву не скористався, доказів на обґрунтування своєї позиції не надав.

Кожна сторона несе ризик настання наслідків, пов`язаних з вчиненням чи невчиненням нею процесуальних дій (ч. 4 ст. 13 ГПК України).

У разі неподання відповідачем відзиву у встановлений судом строк без поважних причин, суд вирішує справу за наявними матеріалами (ч. 9 ст. 165 ГПК України).

Оскільки наявні у матеріалах справи документи достатні для прийняття повного та обґрунтованого судового рішення, у відповідності до ч. 5 ст. 252 Господарського процесуального кодексу України справа розглядається за наявними у справі матеріалами.

З моменту відкриття провадження у справі сплив достатній строк, для подання всіма учасниками справи своїх доводів, заперечень, відзивів, доказів тощо, у зв`язку з чим суд вважає за можливе здійснити розгляд даної справи по суті заявлених вимог.

Згідно з частиною 4 статті 240 Господарського процесуального кодексу України у разі розгляду справи без повідомлення (виклику) учасників справи суд підписує рішення без його проголошення. Датою ухвалення рішення, ухваленого за відсутності учасників справи, є дата складення повного судового рішення (ч. 5 ст. 240 Господарського процесуального кодексу України).

Розглянувши надані документи і матеріали, з`ясувавши обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги, об`єктивно оцінивши в сукупності докази, які мають значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, Господарський суд міста Києва

ВСТАНОВИВ:

01.11.17. між позивачем (Орендодавець) та відповідачем (Орендар) було укладено Договір № 1/11 оренди нерухомого майна (далі - Договір), за умовами якого (п. 1.1) Орендодавець передає, а Орендар приймає в тимчасове платне користування нежиле приміщення (нежилі приміщення з № 1 по № 11 (групи приміщень № 224 (в літ. А)) загальною площею 302,0 кв.м на першому та другому поверхах в будівлі за адресою: м. Київ, вул. Олександра Мишуги, 8 під розташування Аптеки на першому поверсі (далі - Об`єкт оренди).

Строк дії Договору сторонами погоджено пунктом 2.1 з моменту підписання до 28.10.20.

Позивач передав відповідачу Об`єкт оренди за Договором за актом приймання-передачі Об`єкта оренди від 01.11.17.

Розділом 5 Договору сторони погодили наступне.

Орендар сплачує Орендодавцю орендну плату (ОП) за Об`єкт оренди у такому порядку: ОП=А* (помножити) S), де: А - орендна ставка за користування 1 (одним) кв.м Об`єкту оренди за один місяць. S - площа Об`єкту оренди, що дорівнює 302,0 квадратних метрів. Сторони домовились, що з 01 листопада 2017 року розмір орендної ставки за один квадратний метр площі Об`єкту оренди становить 170,88 грн, що є еквівалентом 6.4 доларів 00 центів США за 1 кв.м за один календарний місяць, але не нижче ніж 26.7 грн за 1 (один) долар США. Сторони дійшли згоди, що при зміні встановленого Національним Банком України курсу української гривні до долару США в сторону збільшення, розмір щомісячної орендної плати, зазначеної вище в даному Договорі визначається пропорційно зміні курсу української гривні до долару США, установленого Національним Банком України на момент здійснення щомісячної орендної плати. Розмір орендної плати за весь Об`єкт оренди за один календарний місяць визначається згідно формули наведеної в п. 5.1 Договору на дату оплати, без врахування ПДВ та інших податків і зборів, передбачених чинним законодавством України, які сплачуються Орендарем додатково. Сторони домовилися про те, що орендна плата не індексується, збільшення розміру орендної плати, передбачене п. 5.5 Договору не вважається індексацією і здійснюється незалежно від будь - яких обставин та умов. Орендна плата, встановлена п. 5.1. цього Договору, нараховується Орендарю та сплачується ним починаючи з моменту підписання Акту приймання-передачі Об`єкту оренди за повний календарний місяць використання Об`єкта оренди. Сторони, після закінчення кожного календарного місяця, в якому надавалися послуги з оренди Об`єкта оренди, складають Акт про надані послуги. Орендна плата сплачується Орендарем щомісячно до 15-го числа місяця, що передує оплачуваному на підставі виставлених Орендодавцем та переданих уповноваженому представнику Орендаря та/або з використанням засобів факсимільного та електронного зв`язку на поточний рахунок Орендодавця або готівкою з каси Орендаря. В разі ненадання рахунків Орендодавцем, Орендар зобов`язаний сплатити орендну плату на підставі даного Договору. З метою забезпечення виконання Орендарем своїх зобов`язань по сплаті Орендної плати, Орендар не пізніше 03 листопада 2017 року, перераховує на рахунок Орендодавця аванс в розмірі 114.825,04 грн без урахування ПДВ та інших податків і зборів, передбачених чинним законодавством України, який зараховується Орендодавцем як орендна плата за перший та останній календарні місяці оренди починаючи з 01 листопада 2017 року. Платіж зарахований як орендна плата за останній місяць оренди, використовується Орендодавцем як забезпечувальний платіж у випадках невиконання Орендарем своїх обов`язків по Договору і може використовуватись для погашення будь-яких передбачених Договором платежів, оплата яких прострочена Орендарем. В такому разі, платіж зарахований, як орендна плата за останній місяць оренди, підлягає поповненню Орендарем до повного розміру протягом 3 днів з моменту отримання вимоги Орендодавця. Календарний місяць оренди, починаючи з моменту підписання сторонами акта приймання-передачі починається першого числа та закінчується останнім числом календарного місяця.

Сторони погодили, що починаючи з шостого календарного місяця з моменту підписання акта приймання-передачі об`єкта оренди, та кожні наступні 12 місяців, розмір орендної плати збільшується на 7% від розміру орендної плати за останній місяць попереднього періоду.

Орендна плата не включає комунальні платежі, плату за теплопостачання, водовідведення, водопостачання, електроенергію, плату за землю, податок на нерухомість та інші податки і збори, які можуть бути введені законодавством, тощо. З моменту підписання Сторонами Акта приймання - передачі Об`єкта оренди, Орендар зобов`язаний протягом 7- ми банківських днів з моменту отримання рахунків від Орендодавця (складених на підставі показників індивідуальних засобів обліку, установлених на Об`єкті оренди, із розрахунку нормативно встановлених тарифів та лімітів на споживання відповідних послуг постачальниками таких послуг на території де знаходиться Об`єкт оренди), компенсувати витрати на комунальні послуги, які Орендар фактично спожив (електроенергія, водопостачання, водовідведення, теплопостачання) та інші послуги, які були надані постачальниками комунальних послуг та послуги ЖЕКу, протягом календарного місяця використання Об`єкта оренди. До суми компенсації вищевказаних витрат додається 3%, які компенсують банківські послуги. Витрати на опалення обчислюються пропорційно площі Об`єкта оренди, зазначеної згідно даних БТІ, із розрахунку нормативно встановлених тарифів на опалення. Показники лічильників на електроенергію фіксують з 20-го (двадцятого) до 25 (двадцятого п`ятого) числа звітного місяця у присутності уповноважених представників обох Сторін. Плату за земельну ділянку Орендар зобов`язаний здійснити протягом трьох днів з моменту отримання рахунку від Орендодавця. Користування телефонним зв`язком здійснюється Орендарем за окремим договором, укладеним між Орендарем та постачальником таких послуг. Розмір Орендної плати може змінюватися виключно згідно п. 5.1. та п. 5.5 цього Договору, інші платежі за даним Договором можуть змінюватися Орендодавцем у випадку зміни собівартості послуг за які здійснюються такі платежі. Амортизаційні відрахування нараховуються та використовуються Орендодавцем.

Позивач вказує на те, що у відповідача утворилась наступна заборгованість за Договором за такі періоди:

- заборгованість з оплати орендної плати на суму 187.933,97 грн за період з лютого 2019 року по липень 2019 року;

- заборгованість за спожиті комунальні послуги на суму 15.257,98 грн за період з квітня по червень 2019 року,

що і зумовило звернення позивача з даним позовом до суду.

Відповідно до частини 1 статті 74 ГПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень.

Згідно зі ст. ст. 76-77 ГПК України належними є докази, на підставі яких можна встановити обставини, які входять в предмет доказування. Суд не бере до розгляду докази, які не стосуються предмета доказування. Предметом доказування є обставини, які підтверджують заявлені вимоги чи заперечення або мають інше значення для розгляду справи і підлягають встановленню при ухваленні судового рішення. Обставини, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування.

Відповідно до частини 1 статті 86 ГПК України суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів.

Оцінюючи подані докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об`єктивному розгляді всіх обставин справи в їх сукупності, суд відзначає наступне.

У відповідності до п. 1 ч. 2 ст. 11 Цивільного кодексу України, договір є підставою виникнення цивільних прав та обов`язків. Цивільні права і обов`язки виникають як з передбачених законом договорів, так і з договорів, не передбачених законом, але таких, що йому не суперечать.

Частинами 1, 3, 5 ст. 626 Цивільного кодексу України встановлено, що договором є домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов`язків. Договір є двостороннім, якщо правами та обов`язками наділені обидві сторони договору. Договір є відплатним, якщо інше не встановлено договором, законом, або не випливає із суті договору.

Договір, відповідно до ст. 629 Цивільного кодексу України, є обов`язковим для виконання сторонами.

Відповідно до ст.ст. 525, 526 Цивільного кодексу України одностороння відмова від зобов`язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом. зобов`язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Цивільного Кодексу України, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Аналогічні положення містяться і в Господарському кодексі України. Так, відповідно до ч. 1 ст. 193 Господарського кодексу України суб`єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов`язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договорів, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов`язання - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться.

Приписами ч. 1 ст. 173 Господарського кодексу України встановлено, що в силу зобов`язання одна сторона (боржник) зобов`язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов`язку.

Згідно із ч. 1 ст. 67 Господарського кодексу України відносини підприємства з іншими підприємствами, організаціями і громадянами в усіх сферах господарської діяльності здійснюються на основі договорів.

Тобто, згідно із положеннями чинного законодавства України, правовою підставою користування певним майном є відповідний договір оренди.

За своє правовою природою даний Договір є договором оренди.

До відносин оренди застосовуються відповідні положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених цих Кодексом (ч. 6 ст. 289 ГК України).

Згідно з ч. 1 ст. 759 Цивільного кодексу України, за договором найму (оренди) наймодавець передає або зобов`язується передати наймачеві майно у користування за плату на певний строк.

Відповідно до ч. 1 ст. 762 Цивільного кодексу України, за користування майном з наймача справляється плата, розмір якої встановлюється договором найму.

За приписами ч. 1 ст. 530 Цивільного кодексу України передбачено, що якщо у зобов`язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

Відповідно до ст. 610 Цивільного кодексу України, порушенням зобов`язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов`язання (неналежне виконання).

Судом за наявними в матеріалах справи доказами встановлено, що розмір заборгованості відповідача перед позивачем за Договором становить: заборгованість з оплати орендної плати на суму 187.933,97 грн за період з лютого 2019 року по липень 2019 року; заборгованість за спожиті комунальні послуги на суму 15.257,98 грн за період з квітня по червень 2019 року.

З огляду на викладене суд дійшов висновку про обґрунтованість вимог позивача про стягнення з відповідача 187.933,97 грн заборгованості з орендної плати, 15.257,98 грн компенсації комунальних платежів та використану електроенергію і водопостачання.

В зв`язку з порушенням відповідачем умов Договору, позивач просить суд стягнути з відповідача на свою користь 60.568,08 грн пені.

Відповідно до п. 10.2 Договору у випадку прострочення по сплаті орендних та інших платежів за Договором Орендар сплачує на користь Орендодавця пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми заборгованості за кожний день такого прострочення.

Судом встановлено, що відповідач у встановлений Договором строк свого обов`язку по перерахуванню коштів не виконав, допустивши прострочення виконання грошового зобов`язання (в т.ч. у період, який вказано позивачем), тому дії відповідача є порушенням договірних зобов`язань (ст. 610 Цивільного кодексу України), і він вважається таким, що прострочив (ст. 612 Цивільного кодексу України), відповідно є підстави для застосування встановленої законом відповідальності.

Стаття 611 Цивільного кодексу України передбачає, що у разі порушення зобов`язання настають правові наслідки, якими зокрема є сплата неустойки.

Відповідно до ч. 1 ст. 548 Цивільного кодексу України виконання зобов`язання (основного зобов`язання) забезпечується, якщо це встановлено договором або законом.

Відповідно до ст.ст. 546, 549 Цивільного кодексу України виконання зобов`язання може забезпечуватися неустойкою, різновидом якої є штраф та пеня.

Відповідно до ч. 3 ст. 549 Цивільного кодексу України пенею є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов`язання за кожен день прострочення виконання.

Судом здійснено перерахунок з урахуванням ч. 6 ст.232 Господарського кодексу України та ч. 2 ст. 258 Цивільного кодексу України, та встановлено, що з відповідача на користь позивача підлягає стягненню пеня в загальній сумі 31.787,62 грн. Пеню в сумі 28.780,46 грн нараховано безпідставно, з огляду на що суд відмовляє в позові в цій частині.

Крім вказаного, позивач на підставі ст. 625 Цивільного кодексу України просить суд стягнути з відповідача 3.702,55 грн інфляційних втрат, 7.260,25 грн 3% річних.

Згідно зі статтею 625 ЦК України встановлено, що боржник, який прострочив виконання грошового зобов`язання, на вимогу кредитора зобов`язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

Судом здійснено перерахунок та встановлено, що з відповідача на користь позивача підлягає стягненню 3.319,26 грн інфляційних втрат та 7.260,25 грн 3% річних. Інфляційні втрати в сумі 383,29 грн нараховано безпідставно, з огляду на що суд відмовляє в позові в цій частині.

Відповідно до положень ст. 129 ГПК України витрати по сплаті судового збору покладаються на сторін пропорційно розміру задоволених позовних вимог.

Керуючись ст. ст. 73, 74, 76-80, 86, 129, ч. 9 ст. 165, 231, 232, 233, 236-238, 240, 241, 252 ГПК України, Господарський суд міста Києва

ВИРІШИВ:

1. Позов задовольнити частково.

2. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Меддопомога" (03151, м. Київ, вул. народного Ополчення, б. 2; ідентифікаційний код 41339270) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "ТСС Інтернешнл" (01004, м. Київ, вул. Шовковична, 38; ідентифікаційний код 35140735) 187.933 (сто вісімдесят сім тисяч дев`ятсот тридцять три) грн 97 коп. заборгованості з орендної плати, 15.257 (п`ятнадцять тисяч двісті п`ятдесят сім) грн 98 коп. компенсації комунальних платежів та використану електроенергію і водопостачання, 31.787 (тридцять одну тисячу сімсот вісімдесят сім) грн 62 коп. пені, 3.319 (три тисячі триста дев`ятнадцять) грн 26 коп. інфляційних втрат, 7.260 (сім тисяч двісті шістдесят) грн 25 коп. 3% річних, 3.683 (три тисячі шістсот вісімдесят три) грн 39 коп. судового збору.

3. В іншій частині в позові відмовити.

4. Після набрання рішенням законної сили видати наказ.

Рішення господарського суду набирає законної сили у відповідності до приписів ст. 241 Господарського процесуального кодексу України. Рішення господарського суду може бути оскаржене в порядку та строки, передбачені ст.ст. 253, 254, 256-259 ГПК України з урахуванням підпункту 17.5 пункту 17 Розділу XI "Перехідні положення" ГПК України.

Суддя Т.М. Ващенко

Часті запитання

Який тип судового документу № 93854615 ?

Документ № 93854615 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 93854615 ?

Дата ухвалення - 28.12.2020

Яка форма судочинства по судовому документу № 93854615 ?

Форма судочинства - Господарське

В якому cуді було засідання по документу № 93854615 ?

В Хозяйственный суд города Киева
Предыдущий документ : 93854614
Следующий документ : 93854616