Постановление суда № 93846927, 28.12.2020, Луганский окружной административный суд

Дата принятия
28.12.2020
Номер дела
360/4668/20
Номер документа
93846927
Форма судопроизводства
Административное
Государственный герб Украины

ЛУГАНСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

УХВАЛА

про повернення позовної заяви

28 грудня 2020 рокуСєвєродонецькСправа № 360/4668/20

Суддя Луганського окружного адміністративного суду Борзаниця С.В., розглянувши матеріали позовної заяви Головного управління ДПС у Луганській області до Товариства з обмеженою відповідальністю «Денатек», Київської обласної філії комунального підприємства «Правочин» Мартинівської сільської ради Пулинського району Житомирської області про скасування запису про державну реєстрацію змін до установчих документів юридичної особи,-

ВСТАНОВИВ:

30.11.2020 до Луганського окружного адміністративного суду надійшла позовна заява Головного управління ДПС у Луганській області (далі також – позивач, ГУ ДПС у Луганській області) до Товариства з обмеженою відповідальністю «Денатек» (далі також – відповідач 1, ТОВ «Денатек»), Київської обласної філії комунального підприємства «Правочин» Мартинівської сільської ради Пулинського району Житомирської області (далі також – відповідач 2), в якій просить скасувати запис про державну реєстрацію змін до установчих документів юридичної особи Товариства з обмеженою відповідальністю «Денатек» від 16.07.2018 № 10701070007063214 у Єдиному державному реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, які стосуються зміни місцезнаходження підприємства.

Ухвалою Луганського окружного адміністративного суду від 07.12.2020 позовну заяву залишено без руху та запропоновано позивачу протягом 10-ти (десяти) днів з дати отримання даної ухвали усунути недоліки позовної заяви шляхом надання суду позовної заяви, оформленої з дотриманням вимог статей 160, 161 КАС України, визначитися з відповідачем та позовними вимогами; клопотання про поновлення строку звернення до суду та докази поважності причин його пропуску.

23.12.2020 через відділ діловодства та обліку звернень громадян (канцелярію) від позивача надійшла уточнена позовна заява, в якій відповідачами зазначені: Товариство з обмеженою відповідальністю «Денатек» та Комунальне підприємство «Правочин» Мартинівської сільської ради Пулинського району Житомирської області, також надана заява про поновлення строку звернення до суду.

В обґрунтування заяви про поновлення строку звернення до суду зазначено таке.

30.11.2020 ГУ ДПС у Луганській області звернулось до суду з адміністративним позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю «Денатек», Комунального підприємства «Правочин» Мартенівської сільської ради Пулинського району Житомирської області про скасування запису про державну реєстрацію змін до установчих документів юридичної особи ТОВ «Денатек» та її припинення.

Юридична адреса ТОВ «Денатек»: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Горького, буд. 70.

Зміна юридичної адреси на зазначений адрес відбулася 16.07.2018 та була зареєстрована Комунальним підприємством «Правочин» в особі Київської обласної філії комунального підприємства «Правочин» Мартенівської сільської ради Пулинського району Житомирської області в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань за№ 10701070007063214.

Підставою для звернення з позовом стали відомості отримані від Військово-цивільної адміністрації м. Сєвєродонецька 03.09.2020 р. за вх. 8807/9 відповідно до яких, за даними містобудівного кадастру відділу містобудування та архітектури управління землеустрою, містобудування та архітектури військово-цивільної адміністрації м. Сєвєродонецька Луганської області адреса: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Горького, буд. 70 в реєстрі адрес міста відсутня. Зазначений факт засвідчив, що ТОВ «Денатек» було завідомо внесено недостовірні відомості до ЄДР щодо свого місцезнаходження.

З 16.07.2018 до часу подання позову сплинув тримісячний строк, встановлений ч. 2 ст. 122 КАС України для звернення до адміністративного суду, однак у зв`язку з тим, що саме 03.09.2020 ГУ ДПС у Луганській області стало відомо про підставу, що дає суб`єкту владних повноважень право на пред`явлення визначених законом вимог - звернення до суду з позовом про скасування запису про державну реєстрацію змін до установчих документів та припинення юридичної особи, вважає, що строк попущено з поважних причин та просить його поновити.

Розглянувши клопотання про поновлення строку звернення до суду, суд виходить з такого.

Відповідно до частини першої статті 122 Кодексу адміністративного судочинства України (далі - КАС України) позов може бути подано в межах строку звернення до адміністративного суду, встановленого цим Кодексом або іншими законами.

Частиною другою статті 122 КАС України визначено, що для звернення до адміністративного суду суб`єкта владних повноважень встановлюється тримісячний строк, який, якщо не встановлено інше, обчислюється з дня виникнення підстав, що дають суб`єкту владних повноважень право на пред`явлення визначених законом вимог. Цим Кодексом та іншими законами можуть також встановлюватися інші строки для звернення до адміністративного суду суб`єкта владних повноважень.

Частиною першою статті 123 КАС України передбачено, що у разі подання особою позову після закінчення строків, установлених законом, без заяви про поновлення пропущеного строку звернення до адміністративного суду, або якщо підстави, вказані нею у заяві, визнані судом неповажними, позов залишається без руху. При цьому протягом десяти днів з дня вручення ухвали особа має право звернутися до суду з заявою про поновлення строку звернення до адміністративного суду або вказати інші підстави для поновлення строку.

Відповідно до частини другої статті 123 КАС України якщо заяву не буде подано особою в зазначений строк або вказані нею підстави для поновлення строку звернення до адміністративного суду будуть визнані неповажними, суд повертає позовну заяву.

Поважними причинами визнаються лише такі обставини, які є об`єктивно непереборними, не залежать від волевиявлення особи, яка звертається до суду, та пов`язані з дійсними істотними перешкодами чи труднощами для своєчасного звернення до суду та підтверджені належними доказами.

Необхідно зауважити на тому, що інститут строків у адміністративному процесі сприяє досягненню юридичної визначеності у публічно-правових відносинах та стимулює суд і учасників адміністративного процесу добросовісно ставитися до виконання своїх обов`язків. Строки звернення до адміністративного суду з позовом обмежують час, протягом якого такі правовідносини вважаються спірними. Після їх завершення, якщо ніхто не звернувся до суду за вирішенням спору, відносини стають стабільними.

Доводи позивача про те, що строк звернення до адміністративного суду з позовом пропущений з поважних причин, а саме: 03.09.2020 ГУ ДПС у Луганській області стало відомо про підставу, що дає суб`єкту владних повноважень право на пред`явлення визначених законом вимог - звернення до суду з позовом про скасування запису про державну реєстрацію змін до установчих документів та припинення юридичної особи, є незмістовними.

Відповідно до частин першої та другої статті 6 КАС України суд при вирішенні справи керується принципом верховенства права, відповідно до якого, зокрема, людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Суд застосовує принцип верховенства права з урахуванням судової практики Європейського суду з прав людини.

Згідно статті 17 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» суди застосовують при розгляді справ Конвенцію та практику Суду як джерело права.

Статтею 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року (ратифіковано Україною 17 липня 1997 року) визначено, що кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом, який вирішить спір щодо його прав та обов`язків цивільного характеру або встановить обґрунтованість будь-якого висунутого проти нього кримінального обвинувачення.

Разом з тим, як зазначив Європейський Суд з прав людини в ухвалі щодо прийнятності від 30.08.2006 року (справа «Каменівська проти України»), «право на звернення до суду, одним з аспектів якого є право доступу до суду..., не є абсолютним; воно може бути обмеженим. Правила регулювання строків для подання скарги, безумовно, мають на меті забезпечення належного відправлення правосуддя і дотримання принципу юридичної визначеності».

Отже, за практикою Європейського Суду з прав людини право на звернення до суду не є абсолютним і може бути обмеженим, в тому числі і встановленням строків на звернення до суду за захистом порушених прав (справа «Стаббігс та інші проти Великобританії», справа «Девеер проти Бельгії»).

Відповідно до листа Військово-цивільної адміністрації м. Сєвєродонецька від 03.09.2020 за вх. 8807/9 за даними містобудівного кадастру відділу містобудування та архітектури управління землеустрою, містобудування та архітектури військово-цивільної адміністрації м. Сєвєродонецька Луганської області адреса: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Горького, буд. 70 в реєстрі адрес міста відсутня.

Відповідно до ідентифікаційних даних платника Товариство з обмеженою відповідальністю «Денатек» (ідентифікаційний код 39523149) перебуває за основним місцем обліку в Сєвєродонецькому управлінні Головного управління ДПС у Луганській області, як платник податків та зборів з 16.08.2018.

За встановлених обставин по даній справі позивач достовірно міг дізнатися про порушення своїх прав, оскільки ТОВ «Денатек» ще з 16.08.2018 перебуває за основним місцем обліку в Сєвєродонецькому управлінні Головного управління ДПС у Луганській області як платник податків та зборів.

З урахуванням викладеного, підстави, зазначені позивачем в клопотанні про поновлення строку звернення до адміністративного суду, визнаються судом неповажними.

Згідно з пунктом 9 частини четвертої статті 169 КАС України позовна заява повертається позивачеві у випадках, передбачених частиною другою статті 123 цього Кодексу.

З огляду на вищевикладене, позовна заява Головного управління ДПС у Луганській області до Товариства з обмеженою відповідальністю «Денатек», Київської обласної філії комунального підприємства «Правочин» Мартинівської сільської ради Пулинського району Житомирської області про скасування запису про державну реєстрацію змін до установчих документів юридичної особи підлягає поверненню у зв`язку з невизнанням судом підстав для поновлення строку звернення до адміністративного суду поважними.

Керуючись статтями 122, 123, 169 Кодексу адміністративного судочинства України, суд

УХВАЛИВ:

Позовну заяву Головного управління ДПС у Луганській області до Товариства з обмеженою відповідальністю «Денатек», Київської обласної філії комунального підприємства «Правочин» Мартинівської сільської ради Пулинського району Житомирської області про скасування запису про державну реєстрацію змін до установчих документів юридичної особи повернути позивачу.

Повернення позовної заяви не позбавляє права повторного звернення до адміністративного суду в порядку, встановленому законом.

Копію ухвали разом з позовною заявою і доданими до неї документами невідкладно надіслати особі, яка подала позовну заяву.

Ухвала набирає законної сили з моменту підписання суддею та може бути оскаржена в апеляційному порядку окремо від рішення суду.

Апеляційна скарга на ухвалу суду подається до Першого апеляційного адміністративного суду через Луганський окружний адміністративний суд протягом п`ятнадцяти днів з дня її проголошення. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини ухвали суду, або розгляду справи в порядку письмового провадження, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

СуддяС.В. Борзаниця

Часті запитання

Який тип судового документу № 93846927 ?

Документ № 93846927 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 93846927 ?

Дата ухвалення - 28.12.2020

Яка форма судочинства по судовому документу № 93846927 ?

Форма судочинства - Адміністративне

В якому cуді було засідання по документу № 93846927 ?

В Луганский окружной административный суд
Предыдущий документ : 93846925
Следующий документ : 93846928