Решение № 93786695, 24.12.2020, Сумской окружной административный суд

Дата принятия
24.12.2020
Номер дела
480/7357/20
Номер документа
93786695
Форма судопроизводства
Административное
Государственный герб Украины

СУМСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

вул. Герасима Кондратьєва, 159, м. Суми, 40021, E-mail: inbox@adm.su.court.gov.ua

Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 грудня 2020 року Справа № 480/7357/20

Сумський окружний адміністративний суд у складі головуючого судді - Савицької Н.В., розглянувши в порядку письмового провадження в приміщенні суду в м. Суми адміністративну справу №480/7357/20 за позовом Головного управління ДПС у Сумській області до Товариства з обмеженою відповідальністю "Шузгрін" про стягнення податкового боргу,-

В С Т А Н О В И В:

Головне управління ДПС у Сумській області (далі по тексту - позивач, ГУ ДПС у Сумській області) звернулося до Сумського окружного адміністративного суду з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю "Шузгрін" (далі по тексту - відповідач, ТОВ "Шузгрін"), і просить суд стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «Шузгрін» за рахунок коштів на рахунках у банках, обслуговуючих такого платника податків та готівки, що належить такому платнику податків податковий борг з податку на додану вартість із вироблених в Україні товарів (робіт, послуг) в сумі 30 339,00 грн на користь державного бюджету України на р/р UA298999980313060029000018258, одержувач УК Недригайл.р/Недригайлів р./14060100, код одержувача 37427397, банк одержувача Казначейство України (ЕАП), МФО банка одержувача 899998.

Свої вимоги позивач мотивує тим, що за відповідачем обліковується податковий борг, який виник у зв`язку з несвоєчасним поданням податкової декларації з податку на додану вартість. Відповідачу надсилалась податкова вимога, однак сума боргу залишилась несплаченою. З урахуванням того, що у платника податків наявний податковий борг в загальному розмірі 30 339,00 грн, позивач звернувся до суду з даним позовом та просить стягнути з відповідача вказану суму.

Ухвалою суду від 02.11.2020 прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі, розгляд проводиться за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення (виклику) сторін.

Поштове відправлення, яке направлялося Товариству з обмеженою відповідальністю "Шузгрін" за адресою, зазначеною позивачем у позовній заяві, та в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань а саме: вул. Івана Франка, 13, смт. Недригайлів, Сумська область, 42100, було повернуто до суду з відміткою пошти: "адресат відсутній за вказаною адресою, не існує" (а.с.26).

Відповідно до ч. 11 ст. 126 КАС України у разі повернення поштового відправлення із повісткою, яка не вручена адресату з незалежних від суду причин, вважається, що така повістка вручена належним чином.

Відповідно до ч. 6 ст. 162 КАС України, у разі ненадання відповідачем відзиву у встановлений судом строк без поважних причин суд вирішує справу за наявними матеріалами.

Дослідивши матеріали справи та оцінивши докази в їх сукупності, суд дійшов висновку, що позовні вимоги підлягають задоволенню, виходячи з наступного.

З матеріалів справи судом встановлено, що відповідач перебуває на обліку в ГУ ДПС у Сумській області та є платником податків.

На підставі акту перевірки №004430/15-32-55-04/41490763 від 20.12.2019 контролюючим органом було сформовано податкове повідомлення-рішення від 11.02.2020 №0013985504, яким збільшено суму податкового зобов`язання з ПДВ в сумі 25 069,00 грн.

На підставі акту перевірки №000176/15-32-55-04/41490763 від 17.01.2020 контролюючим органом було сформовано податкове повідомлення-рішення від 12.02.2020 №0015115504, яким нараховано штрафні (фінансові) санкції в сумі 170,00 грн.

На підставі акту перевірки №000298/15-32-55-04/41490763 від 24.01.2020 контролюючим органом було сформовано податкове повідомлення-рішення від 05.03.2020 №0030385504, яким нараховано штрафні (фінансові) санкції в сумі 1 020,00 грн.

На підставі акту перевірки №000100/15-28-52-04/41490763 від 18.02.2020 контролюючим органом було сформовано податкове повідомлення-рішення від 12.03.2020 №0007685204, яким нараховано штрафні (фінансові) санкції в сумі 1 020,00 грн.

На підставі акту перевірки №000166/18-28-52-04/41490763 від 17.03.2020 контролюючим органом було сформовано податкове повідомлення-рішення від 28.04.2020 №0009465204, яким нараховано штрафні (фінансові) санкції в сумі 1 020,00 грн.

На підставі акту перевірки №000181/15-28-52-04/41490763 від 16.04.2020 контролюючим органом було сформовано податкове повідомлення-рішення від 13.05.2019 №0009555204, яким нараховано штрафні (фінансові) санкції в сумі 1 020,00 грн.

На підставі акту перевірки №004430/15-32-55-04/41490763 від 11.02.2020 контролюючим органом було сформовано податкове повідомлення-рішення від 12.06.2020 №0010405204, яким нараховано штрафні (фінансові) санкції в сумі 1 020,00 грн.

Вказані податкові повідомлення-рішення відповідачем не оскаржено.

Відповідно до ст.59 ПК України у разі коли платник податків не сплачує узгоджену суму грошового зобов`язання в установлені законодавством строки, орган фіскальної служби надсилає йому податкову вимогу в порядку, визначеному для надсилання податкового повідомлення-рішення.

На виконання вказаних норм відповідачу направлено податкову вимогу №2529-52 від 11.03.2020 (а.с.18). Податковий борг ТОВ "Шузгрін" з часу направлення податкової вимоги не переривався, податкова заборгованість не погашалася.

Надаючи правову оцінку матеріалам справи, суд виходить з наступного.

Згідно зі ст. 67 Конституції України відповідач зобов`язаний сплачувати податки і збори в порядку та розмірах встановлених законом.

Відповідно до ст. 15 ПК України, платниками податків визнаються фізичні особи (резиденти і нерезиденти України), юридичні особи (резиденти і нерезиденти України) та їх відокремлені підрозділи, які мають, одержують (передають) об`єкти оподаткування або провадять діяльність (операції), що є об`єктом оподаткування згідно з цим Кодексом або податковими законами, і на яких покладено обов`язок із сплати податків та зборів згідно з цим Кодексом.

Податкове зобов`язання - сума коштів, яку платник податків, у тому числі податковий агент, повинен сплатити до відповідного бюджету як податок або збір на підставі, в порядку та строки, визначені податковим законодавством (у тому числі сума коштів, визначена платником податків у податковому векселі та не сплачена в установлений законом строк (підпункт 14.1.156 пункт 14.1 стаття 14 ПК України).

Виконанням податкового обов`язку згідно з п. 38.1 ст. 38 ПК України є сплата в повному обсязі платником відповідних сум податкових зобов`язань у встановлений податковим законодавством строк.

Підпунктом 14.1.175 пункту 14.1 статті 14 ПК України визначено, що податковий борг - сума узгодженого грошового зобов`язання (з урахуванням штрафних санкцій за їх наявності), але не сплаченого платником податків у встановлений цим Кодексом строк, а також пеня, нарахована на суму такого грошового зобов`язання.

Згідно з п. 54.1 ст. 54 ПК України платник податків самостійно обчислює суму податкового та/або грошового зобов`язання та/або пені, яку зазначає у податковій (митній) декларації або уточнюючому розрахунку, що подається контролюючому органу у строки, встановлені цим Кодексом. Така сума грошового зобов`язання та/або пені вважається узгодженою.

Згідно з п. 59.1 ст. 59 ПК України, у разі коли платник податків не сплачує узгодженої суми грошового зобов`язання в установлені законодавством строки, контролюючий орган надсилає (вручає) йому податкову вимогу в порядку, визначеному для надсилання (вручення) податкового повідомлення-рішення.

Згідно із п. 59.5 ст. 59 ПК України, у разі якщо у платника податків, якому надіслано (вручено) податкову вимогу, сума податкового боргу збільшується (зменшується), погашенню підлягає вся сума податкового боргу такого платника податку, що існує на день погашення. У разі якщо після направлення (вручення) податкової вимоги сума податкового боргу змінилася, але податковий борг не був погашений в повному обсязі, податкова вимога додатково не надсилається (не вручається).

Відповідно до припису норми пп.14.1.137 п.14.1 ст.14 ПК України, орган стягнення - державний орган, уповноважений здійснювати заходи щодо забезпечення погашення податкового боргу в межах повноважень, встановлених цим Кодексом та іншими законами України.

За приписами пунктів 95.1, 95.2 статті 95 ПК України орган державної податкової служби здійснює за платника податків і на користь держави заходи щодо погашення податкового боргу такого платника податків шляхом стягнення коштів, які перебувають у його власності, а в разі його недостатності-шляхом продажу майна такого платника податків, яке перебуває у податковій заставі.

Стягнення коштів та продаж майна платника податків провадяться не раніше ніж через 30 календарних днів з дня надіслання (вручення) такому платнику податкової вимоги.

Відповідно до статті 95 ПК України податкова заборгованість платника податків стягується органами державної податкової служби на підставі рішення суду шляхом: стягнення коштів з рахунків платника податків у банках, обслуговуючих такого платника податків; реалізації майна платника податків, що перебуває у податковій заставі; стягнення коштів за рахунок готівки, що належить платнику податків.

Відповідно до ст. 77 КАС України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення, а суд, згідно ст. 90 цього Кодексу, оцінює докази, які є у справі, за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на їх безпосередньому, всебічному, повному та об`єктивному дослідженні.

Згідно з ч. 2 ст. 73 КАС України, предметом доказування є обставини, які підтверджують заявлені вимоги чи заперечення або мають інше значення для розгляду справи і підлягають встановленню при ухваленні судового рішення.

Станом на день розгляду справи сума податкового зобов`язання, яка рахується за відповідачем у розмірі 30 339,00 грн є узгодженою та у встановлені законом строки не сплаченою, тому відповідно до пп. 14.1.175 п. 14.1 ст. 14 ПК України визнається сумою податкового боргу. Доказів зворотного відповідачем не подано, а судом не встановлено.

З урахуванням викладеного, суд дійшов висновку, що позовні вимоги є обґрунтованими та такими, що підлягають задоволенню.

Керуючись ст.ст. 2, 77, 90, 139, 143, 241-246, 250, 255, 257, 262, 295 Кодексу адміністративного судочинства України, суд, -

В И Р І Ш И В:

Позов Головного управління ДПС у Сумській області до Товариства з обмеженою відповідальністю "Шузгрін" про стягнення податкового боргу – задовольнити.

Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Шузгрін" (вул. Івана Ранка, буд. 13, смт. Недригайлів, Сумська область, 42100, код ЄДРПОУ 41490763) за рахунок коштів на рахунках у банках, обслуговуючих такого платника податків та готівки, що належить такому платнику податків податковий борг з податку на додану вартість із вироблених в Україні товарів (робіт, послуг) в сумі 30 339,00 грн на користь державного бюджету України на р/р UA298999980313060029000018258, одержувач УК Недригайл.р/Недригайлів р./14060100, код одержувача 37427397, банк одержувача Казначейство України (ЕАП), МФО банка одержувача 899998.

Рішення може бути оскаржено до Другого апеляційного адміністративного суду шляхом подання апеляційної скарги протягом тридцяти днів з дня складення повного рішення. Апеляційні скарги до дня початку функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи подаються через Сумський окружний адміністративний суд.

Рішення набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови судом апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Суддя Н.В. Савицька

Часті запитання

Який тип судового документу № 93786695 ?

Документ № 93786695 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 93786695 ?

Дата ухвалення - 24.12.2020

Яка форма судочинства по судовому документу № 93786695 ?

Форма судочинства - Адміністративне

В якому cуді було засідання по документу № 93786695 ?

В Сумской окружной административный суд
Предыдущий документ : 93786694
Следующий документ : 93786698