Дата принятия
17.12.2020
Номер дела
920/449/20
Номер документа
93661302
Форма судопроизводства
Хозяйственное
Государственный герб Украины

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

____________

ПОСТАНОВА

17.12.2020 Справа № 920/449/20

Господарський суд Сумської області у складі судді Соп`яненко О.Ю., розглянувши матеріали справи № 920/449/20 про визнання банкрутом Товариства з обмеженою відповідальністю "Гермес Суми" (40022, м.Суми, вул.Троїцька, 26, код ЄДРПОУ 41510281)

За участю представників сторін:

Кредитор Сидоренко О.Б.

Кредитор ТОВ «Орбіта» - Шульга О.О.

Кредитор НУ ДПС у Сумській області - Притула Д.А., Ювченко Н.В.

Арбітражний керуючий Клигіна І.В. (в режимі відеоконференції)

Секретар судового засідання - Молодецька О.В.

ВСТАНОВИВ:

Ухвалою господарського суду від 18.06.2020 відкрито провадження у даній справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Гермес Суми" (40022, м. Суми, вул. Троїцька, 26, код ЄДРПОУ 41510281), введено мораторій на задоволення вимог кредиторів, розпорядником майна призначено арбітражного керуючого Клигіну Ірину Володимирівну.

19.06.2020 на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України оприлюднено повідомлення про відкриття провадження у справі № 920/449/20 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Гермес Суми". Строк подання заяв кредиторів з вимогами до боржника встановлено 19.07.2020.

Ухвалою суду від 27.11.2020 призначено підсумкове засідання суду; призначено розгляд: клопотання від 13.10.2020 (вх. № 3137з) про призначення ліквідатора; клопотання від 13.10.2020 (вх. №3138з) про перехід до ліквідаційної процедури; звіту №02-06/42 від 12.10.2020 (вх. №3170з) розпорядника майна про нарахування і виплату грошової винагороди арбітражного керуючого, здійснення та відшкодування його витрат; звіту №02-06/41 від 12.10.2020 (вх. №3171з) розпорядника майна за підсумками процедури розпорядження майном ТОВ "Гермес Суми".

Від ТОВ «Торгсервіс» до суду надійшов відзив на звіти розпорядника майна № 0511/01-20 від 05.11.2020, в якому звіти розпорядника майна погоджено.

Арбітражний керуючий Клигіна І.В. в судовому засіданні підтримала подані звіти.

Заперечень щодо поданих клопотань та звітів до суду не надходило.

Розглянувши матеріали справи, дослідивши подані документи, заслухавши повноважних учасників судового процесу, суд встановив наступне.

21.10.2019 набрав чинності Кодекс України з процедур банкрутства від 18.10.2018 № 2597-VIII.

Зі змісту п.2 Прикінцевих та перехідних положень Кодексу України з процедур банкрутства вбачається, що з дня введення в дію цього Кодексу визнається такими, що втратив чинність зокрема Закон України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 31, ст. 440 із наступними змінами).

Відповідно до ч.1 ст. 2 Кодексу України з процедур банкрутства провадження у справах про банкрутство регулюється цим Кодексом, Господарським процесуальним кодексом України, іншими законами України.

Згідно з вимогами п.6 ст. 48 Кодексу України з процедур банкрутства під час проведення процедур банкрутства інтереси всіх кредиторів представляє комітет кредиторів, утворений відповідно до цього Кодексу.

Відповідно до ч. 5 ст. 48 Кодексу України з процедур банкрутства до компетенції кредиторів належить прийняття рішення про: звернення до господарського суду з клопотанням про введення наступної процедури у справі про банкрутство; частиною 8 ст. 48 встановлено, що до компетенції комітету кредиторів належить рішення про звернення до господарського суду з клопотанням про призначення арбітражного керуючого.

Виходячи з положень ст. 48 Кодексу України з процедур банкрутства рішення зборів кредиторів чи комітету кредиторів є способом волевиявлення кредиторів.

12.10.2020 відбулося засідання комітету кредиторів ТОВ «Гермес Суми», на якому було обрано голову комітету кредиторів Сидоренка О.Б., схвалено звіт розпорядника майна боржника арбітражного керуючого Клигіної І.В. за підсумками процедури розпорядження майно ТОВ «Гермес Суми», схвалено звіт розпорядника майна про нарахування і виплату грошової винагороди арбітражного керуючого, здійснення та відшкодування витрат в розмірі 60 330,57 грн.; погоджено перехід до ліквідаційної процедури ТОВ «Гермес Суми; погоджено кандидатуру арбітражного керуючого Іваненко Н.О. для призначення ліквідатором ТОВ «Гермес Суми»; вирішено звернутися до суду з клопотанням про призначення арбітражного керуючого Іваненко Н.О. ліквідатором ТОВ «Гермес Суми». Вказані рішення оформлені протоколом комітету кредиторів ТОВ «Гермес Суми» № 1 від 12.10.2020.

Вказане рішення мотивовано результатами проведеного аналізу фінансово-господарського стану, результатами інвентаризації, наданим розпорядником майна звітом про свою роботу, інформацією про фінансове становище боржника, відсутністю складеного плану санації на етапі проведення процедури розпорядження майном, відсутністю потенційних інвесторів та осіб, які бажають прийняти участь у санації боржника, наявністю значного розміру кредиторської заборгованості. Розпорядником майна не виявлено будь-яких активів підприємства, які б свідчили про спроможність боржника в подальшому здійснювати ефективну господарську діяльність та розрахуватися з кредиторами за рахунок грошових коштів, отриманих у результаті такої діяльності. Підприємство є нерентабельним та збитковим. Розпорядником майна вжито вичерпний перелік всіх необхідних заходів, передбачених Кодексом України з процедур банкрутства, однак майновий стан боржника залишився над кризовим.

Голова комітету кредиторів Сидоренко О.Б. звернувся до суду з клопотанням про відкриття ліквідаційної процедури у справі про банкрутство ТОВ «Гермес Суми» та призначення ліквідатором арбітражного керуючого Іваненко Наталію Олександрівну.

Згідно з ч.ч. 1,2 ст.49 Кодексу України з процедур банкрутства у підсумковому засіданні суду у процедурі розпорядження майном боржника здійснюється перехід до наступної судової процедури (процедури санації, ліквідації) або закривається провадження у справі. До закінчення процедури розпорядження майном боржника збори кредиторів приймають одне з таких рішень, зокрема, подати до господарського суду клопотання про визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури.

Враховуючи викладені обставини, а також той факт, що були виконані всі необхідні умови процедури розпорядження майном, розпорядником майна боржника подано клопотання про перехід до процедури ліквідації, відсутні пропозиції щодо санації боржника, господарський суд приходить до висновку щодо необхідності введення процедури ліквідації та визнання боржника банкрутом.

Відповідно до ч.1 ст. 60 Кодексу України з процедур банкрутства у постанові про визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури господарський суд призначає ліквідатора банкрута з урахуванням вимог, установлених цим Кодексом, з числа арбітражних керуючих, внесених до Єдиного реєстру арбітражних керуючих України.

Враховуючи той факт, що на засіданні зборів кредиторів було запропоновано призначити ліквідатором ТОВ «Гермес Суми» арбітражного керуючого Іваненко Н.О. (свідоцтво № 253 від 26.02.2013), яка надала згоду на призначення, господарський суд дослідивши подані документи дійшов висновку про відповідність кандидатури арбітражного керуючого Іваненко Н.О. вимогам Кодексу України з процедур банкрутства для призначення її ліквідатором ТОВ «Гермес Суми» у справі № 920/449/20.

Відповідно до положень ст. 58 Кодексу України з процедур банкрутства у випадках, передбачених цим Кодексом, господарський суд у судовому засіданні за участю сторін ухвалює постанову про визнання боржника банкрутом і відкриває ліквідаційну процедуру. Суд визначає строк, протягом якого ліквідатор зобов`язаний здійснити ліквідацію боржника. Цей строк не може перевищувати 12 місяців.

Відповідно до положень ч.1 ст.59 Кодексу України з процедур банкрутства з дня ухвали господарським судом постанови про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури: господарська діяльність банкрута завершується закінченням технологічного циклу з виготовлення продукції у разі можливості її продажу, крім укладення та виконання договорів, що мають на меті захист майна банкрута або забезпечення його збереження (підтримання) у належному стані, договорів оренди майна, яке тимчасово не використовується, на період до його продажу у процедурі ліквідації тощо; строк виконання всіх грошових зобов`язань банкрута вважається таким, що настав; у банкрута не виникає жодних додаткових зобов`язань, у тому числі зі сплати податків і зборів (обов`язкових платежів), крім витрат, безпосередньо пов`язаних із здійсненням ліквідаційної процедури; припиняється нарахування неустойки (штрафу, пені), процентів та інших економічних санкцій за всіма видами заборгованості банкрута; відомості про фінансове становище банкрута перестають бути конфіденційними чи становити комерційну таємницю; продаж майна банкрута допускається в порядку, передбаченому цим Кодексом; скасовуються арешт, накладений на майно боржника, визнаного банкрутом, та інші обмеження щодо розпорядження майном такого боржника, накладення нових арештів або інших обмежень щодо розпорядження майном банкрута не допускається; припиняються повноваження органів управління банкрута щодо управління банкрутом та розпорядження його майном, якщо цього не було зроблено раніше, члени виконавчого органу (керівник) банкрута звільняються з роботи у зв`язку з банкрутством підприємства, а також припиняються повноваження власника (органу, уповноваженого управляти майном) майна банкрута.

Згідно з ч. 3 ст. 59 Кодексу України з процедур банкрутства з метою виявлення кредиторів з вимогами за зобов`язаннями боржника, визнаного банкрутом, що виникли під час проведення процедур банкрутства, господарський суд здійснює офіційне оприлюднення повідомлення про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури на офіційному веб-порталі судової влади України.

Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що Повідомлення про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури має містити:

найменування та інші реквізити боржника, визнаного банкрутом;

найменування господарського суду, у провадженні якого знаходиться справа про банкрутство;

дату ухвалення господарським судом постанови про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури;

відомості про ліквідатора.

Розпорядником майна боржника подано до суду Звіт арбітражного керуючого Клигіної І.В. №02-06/41 від 12.10.2020 (вх. №3171з) за підсумками процедури розпорядження майном ТОВ "Гермес Суми". Суд розглянув поданий звіт і прийняв його до відома.

Також розпорядником майна боржника подано на затвердження до суду Звіт арбітражного керуючого Клигіної І.В. №02-06/42 від 12.10.2020 (вх. №3170з) про нарахування і виплату грошової винагороди арбітражного керуючого, здійснення та відшкодування його витрат у сумі 60 330,57 грн.

Розглянувши поданий звіт розпорядника майна боржника суд прийшов до висновку про його затвердження з огляду на наступне.

З поданого розпорядником майна звіту вбачається, що за період з 18.06.2020 по 20.10.2020 (дата підсумкового засідання суду) грошова винагорода арбітражного керуючого Клигіної І.В. за виконання повноважень розпорядник майна ТОВ «Гермес Суми» нарахована у розмірі 60 330,57 грн.

Відповідно до ч. 1 ст. 12 Кодексу України з процедур банкрутства арбітражний керуючий користується усіма правами розпорядника майна, керуючого санацією, керуючого реструктуризацією, керуючого реалізацією, ліквідатора відповідно до законодавства, у тому числі має право, зокрема, отримувати винагороду в розмірі та порядку, передбачених цим Кодексом.

Згідно ст. 30 Кодексу України з процедур банкрутства арбітражний керуючий виконує повноваження за грошову винагороду.

Звіт про нарахування та виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат за підсумками процедур розпорядження майном, санації, ліквідації, реструктуризації заборгованості, погашення боргів подається арбітражним керуючим до господарського суду за п`ять днів до закінчення відповідної процедури, розглядається судом та затверджується ухвалою, що може бути оскаржена у встановленому порядку.

Нормами ч. 2 ст. 30 Кодексу України з процедур банкрутства передбачено, що розмір основної грошової винагороди арбітражного керуючого за виконання ним повноважень розпорядника майна або ліквідатора визначається в розмірі середньомісячної заробітної плати керівника боржника за останніх 12 місяців його роботи до відкриття провадження у справі, але не менше трьох розмірів мінімальної заробітної плати за кожний місяць виконання арбітражним керуючим повноважень. Право вимоги основної грошової винагороди виникає в арбітражного керуючого в останній день кожного календарного місяця виконання ним повноважень.

Матеріали справи свідчать, що ухвалою господарського суду Сумської області від 18.06.2020 відкрито провадження у справі № 920/449/20 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю ТОВ «Гермес Суми», введено мораторій на задоволення вимог кредиторів, введено процедуру розпорядження майном, розпорядником майна боржника призначено арбітражного керуючого Клигіну Ірину Володимирівну (вул.Пилипа Орлика, 32/30, офіс № 205, м.Херсон, 73003; свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого № 903 від 14.05.2013) та встановлено розпоряднику майна розмір основної грошової винагороди за виконання повноважень розпорядника майна у розмірі трьох мінімальних заробітних плат за кожний місяць виконання ним повноважень за рахунок коштів, авансованих на депозитний рахунок господарського суду Сумської області.

Згідно ухвали суду від 05.10.2020 заяву арбітражного керуючого Клигіної І.В. про виплату грошової винагороди у справі №920/449/20 задоволено, присуджено до сплати арбітражному керуючому Клигіній І.В. 42507,00 грн. за період з 18.06.2020 по 18.09.2020 з депозитного рахунку Господарського суду Сумської області.

Процедура розпорядження майном у даній справі тривала з 18.06.2020 по 20.10.2020.

Відповідно до вимог п.6 ст. 30 Кодексу України з процедур банкрутства арбітражний керуючий не менше одного разу на два місяці звітує про нарахування та виплату грошової винагороди арбітражного керуючого, здійснення та відшкодування його витрат на засіданнях зборів кредиторів (у процедурі банкрутства фізичної особи) чи комітету кредиторів (у процедурі банкрутства юридичної особи), а в частині витрат, що стосуються заставного майна, - перед забезпеченим кредитором.

Звіт арбітражного керуючого про нарахування і виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат має бути схвалений зборами кредиторів (у процедурі банкрутства фізичної особи) чи комітетом кредиторів (у процедурі банкрутства юридичної особи), а в частині витрат, що стосуються заставного майна, - забезпеченим кредитором.

Згідно з вимогами п.6 ст. 48 Кодексу України з процедур банкрутства під час проведення процедур банкрутства інтереси всіх кредиторів представляє комітет кредиторів, утворений відповідно до цього Кодексу.

Звіт арбітражного керуючого про нарахування грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат за період з 18.06.2020 по 20.10.2020 у розмірі 60 330,57 грн. за підсумками процедури розпорядження майном схвалений комітетом кредиторів (протокол засідання комітету кредиторів ТОВ «Гермес Суми» від 12.10.2020).

Враховуючи наведене, дослідивши матеріали справи та проаналізувавши норми чинного законодавства України, суд дійшов висновку про затвердження звіту розпорядника майна про нарахування та виплату грошової винагороди у розмірі 60 330,57 грн за підсумками процедури розпорядження майном у справі № 920/449/20.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 9, 12, 30, 48, 49, 58-60 Кодексу України з процедур банкрутства, суд

ПОСТАНОВИВ:

1.Звіт розпорядника майна боржника арбітражного керуючого Клигіної І.В. №02-06/41 від 12.10.2020 (вх. №3171з) за підсумками процедури розпорядження майном ТОВ "Гермес Суми" прийняти до відома.

2.Звіт розпорядника майна боржника арбітражного керуючого Клигіної І.В. №02-06/42 від 12.10.2020 (вх. №3170з) про нарахування і виплату грошової винагороди арбітражного керуючого, здійснення та відшкодування його витрат у сумі 60 330,57 грн. - затвердити.

3.Клопотання голови комітету кредиторів Сидоренка О.Б. від 13.10.2020 (вх. №3138з) про перехід до ліквідаційної процедури та клопотання від 13.10.2020 (вх. № 3137з) про призначення ліквідатора - задовольнити.

4.Визнати юридичну особу - Товариство з обмеженою відповідальністю "Гермес Суми" (40022, м.Суми, вул.Троїцька, 26, код ЄДРПОУ 41510281) банкрутом та відкрити ліквідаційну процедуру строком на дванадцять місяців.

З дня прийняття господарським судом постанови про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури:

господарська діяльність банкрута завершується закінченням технологічного циклу з виготовлення продукції у разі можливості її продажу за виключенням укладення та виконання договорів, що мають на меті захист майна банкрута або забезпечення його збереження (підтримання) у належному стані, договорів оренди майна, яке тимчасово не використовується, на період до його продажу в процедурі ліквідації тощо;

строк виконання всіх грошових зобов`язань банкрута вважається таким, що настав;

у банкрута не виникає жодних додаткових зобов`язань (у тому числі зі сплати податків і зборів (обов`язкових платежів), крім витрат, безпосередньо пов`язаних із здійсненням ліквідаційної процедури;

припиняється нарахування неустойки (штрафу, пені), процентів та інших економічних санкцій за всіма видами заборгованості банкрута;

відомості про фінансове становище банкрута перестають бути конфіденційними чи становити комерційну таємницю;

продаж майна банкрута допускається в порядку, передбаченому цим Законом;

скасовується арешт, накладений на майно боржника, визнаного банкрутом, чи інші обмеження щодо розпорядження майном такого боржника. Накладення нових арештів або інших обмежень щодо розпорядження майном банкрута не допускається;

вимоги за зобов`язаннями боржника, визнаного банкрутом, що виникли під час проведення процедур банкрутства, можуть пред`являтися тільки в межах ліквідаційної процедури протягом двох місяців з дня офіційного оприлюднення повідомлення про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури. Зазначений строк є граничним і поновленню не підлягає. Кредитори, вимоги яких заявлені після закінчення строку, встановленого для їх подання, або не заявлені взагалі, не є конкурсними, а їх вимоги погашаються в шосту чергу в ліквідаційній процедурі;

виконання зобов`язань боржника, визнаного банкрутом, здійснюється у випадках і порядку, передбачених цим розділом.

припиняються повноваження органів управління банкрута щодо управління банкрутом та, розпорядження його майном, якщо цього не було зроблено раніше, керівник банкрута звільняється з роботи у зв`язку з банкрутством підприємства, а також припиняються повноваження власника (власників) майна банкрута.

4.Процедуру розпорядження майном та повноваження розпорядника майна ТОВ "Гермес Суми" (40022, м.Суми, вул.Троїцька, 26, код ЄДРПОУ 41510281) арбітражного керуючого Клигіної І.В. - припинити.

Оприлюднити на офіційному веб-порталі судової влади України оголошення про визнання юридичної особи - Товариства з обмеженою відповідальністю "Гермес Суми" (40022, м.Суми, вул.Троїцька, 26, код ЄДРПОУ 41510281) банкрутом.

5.Призначити ліквідатором банкрута арбітражного керуючого Іваненко Наталію Олександрівну (проспект Курський, буд.26/1, каб.4, м.Суми, 40020; свідоцтво № 253 від 26.02.2013).

Встановити основну грошову винагороду ліквідатора в розмірі трьох мінімальних заробітних плат за кожний місяць виконання повноважень ліквідатора.

6. Скасувати арешти, накладені на майно боржника, визнаного банкрутом, чи інші обмеження щодо розпорядження майном такого боржника. Накладення нових арештів або інших обмежень щодо розпорядження майном банкрута не допускається.

7.Зобов`язати ліквідатора виконати ліквідаційну процедуру, надати суду обґрунтований звіт про виконану роботу, всі докази, що свідчать про виконання ліквідаційної процедури у відповідності з вимогами законодавства.

8.Копію постанови направити банкруту, ліквідатору, кредитору, державній виконавчій службі за місцезнаходженням боржника, державному реєстратору, Північно-Східному міжрегіональному управлінню Міністерства юстиції (м.Суми).

Постанова набирає законної сили негайно після її оголошення та підлягає оскарженню в порядку передбаченому розділом IV ГПК України.

Інформацію по справі, що розглядається можна отримати на сторінці суду на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою: htps://court.gov.ua/sud5021/.

Повний текст постанови складено 21.12.2020.

Суддя О.Ю. Соп`яненко

Часті запитання

Який тип судового документу № 93661302 ?

Документ № 93661302 це

Яка дата ухвалення судового документу № 93661302 ?

Дата ухвалення - 17.12.2020

Яка форма судочинства по судовому документу № 93661302 ?

Форма судочинства - Хозяйственное

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 93661302 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Данные о судебном решении № 93661302, Хозяйственный суд Сумской области

Судебное решение № 93661302, Хозяйственный суд Сумской области было принято 17.12.2020. Форма судопроизводства - Хозяйственное, форма решения – . На этой странице вы сможете найти полезные сведения об этом судебном решении. Мы предоставляем удобный и быстрый доступ к текущим судебным решениям, чтобы вы могли быть в курсе недавних судебных прецедентов. Наша база данных содержит полный спектр необходимой информации, позволяя вам быстро находить полезные сведения.

Судебное решение № 93661302 относится к делу № 920/449/20

то решение относится к делу № 920/449/20. Фирмы, указанные в тексте настоящего судебного документа:


Наша платформа позволяет поиск по разным критериям, таким как регион или название суда. Также в личном кабинете есть возможность подробной настройки, что существенно ускоряет процесс поиска данных. Это позволяет эффективно экономить ваше время при получении необходимой информации из реестра судебных решений и других официальных источников.

Предыдущий документ : 93661301
Следующий документ : 93661303