Решение № 93591626, 17.12.2020, Тернопольский окружной административный суд

Дата принятия
17.12.2020
Номер дела
500/3729/20
Номер документа
93591626
Форма судопроизводства
Административное
Государственный герб Украины

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 500/3729/20

17 грудня 2020 рокум.ТернопільТернопільський окружний адміністративний суд, у складі головуючого судді Мандзія О.П., розглянувши у порядку письмового провадження за правилами спрощеного позовного провадження адміністративну справу за позовною заявою Головного управління ДПС у Тернопільській області до товариства з обмеженою відповідальністю "Тернопіль Транс Сервіс" про стягнення податкового боргу,

ВСТАНОВИВ:

Головне управління ДПС у Тернопільській області (далі – позивач) звернулося до Тернопільського окружного адміністративного суду з позовною заявою до товариства з обмеженою відповідальністю "Тернопіль Транс Сервіс" (далі – відповідач, ТОВ "Тернопіль Транс Сервіс"), в якій просить стягнути з рахунків у банках ТОВ "Тернопіль Транс Сервіс", що обслуговують такого платника та за рахунок готівки, що належить ТОВ "Тернопіль Транс Сервіс" кошти у розмірі податкового боргу в сумі 945701,00 грн.

В обґрунтування позовних вимог зазначено, що станом на 19.10.2020 року за відповідачем рахується заборгованість по податку на додану вартість (далі – ПДВ) та податок на прибуток приватних підприємств в загальному розмірі 945701,00 грн. Податковий борг виник по узгоджених грошових зобов`язаннях, самостійно визначених платником згідно податкових декларацій та уточнюючого розрахунку. Контролюючим органом вживалися заходи для його погашення, проте податковий борг відповідачем не сплачено у повній мірі, що слугувало підставою для звернення до суду з даним позовом.

Ухвалою суду від 25.11.2020 року прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі. Ухвалено розгляд справи проводити за правилами спрощеного позовного провадження з повідомленням (викликом) сторін та призначено судове засідання на 17.12.2020 року.

На адресу суду 17.12.2020 року надійшло клопотання про розгляд справи за відсутності представника Головного управління ДПС у Тернопільській області. Позовні вимоги підтримує, просить задовольнити в повному обсязі.

В судове засідання представник відповідача не з`явився, хоча ТОВ "Тернопіль Транс Сервіс" належним чином повідомлено про дату, час та місце судового розгляду відповідно до ст.124, 126 Кодексу адміністративного судочинства України (далі – КАС України) за місцемзнаходження юридичної особи.

Враховуючи положення ч.3 ст.194, ч.1, 9 ст.205 та ч.4 ст.229 КАС України, суд дійшов висновку про наявність підстав для розгляду справи у порядку письмового провадження без фіксування судового засідання за допомогою звукозаписувального технічного засобу.

Дослідивши матеріали справи та з`ясувавши всі обставини справи, суд вважає, що позов підлягає до задоволення з наступних міркувань.

Судом встановлено, що ТОВ "Тернопіль Транс Сервіс" (код ЄДРПОУ 41107470) з 30.01.2017 року зареєстроване як юридична особа та знаходиться на обліку в Тернопільському управлінні Головного управління ДПС у Тернопільській області як платник податків, що підтверджується витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 20.10.2020 року (а.с.6-9).

Згідно з довідки Головного управління ДПС у Тернопільській області за ТОВ "Тернопіль Транс Сервіс" станом на 19.10.2020 року рахується податковий борг в загальному розмірі 945701,00 грн., з яких 942953,00 грн. по ПДВ та 2748,00 грн. по податку на прибуток приватних підприємств (а.с.10), що також підтверджується розрахунком суми податкового боргу по ПДВ (а.с.11), розрахунком суми податкового боргу по податку на прибуток (а.с.12) та відображений в інтегрованій картці платника податків (а.с.21-23).

Як видно з матеріалів адміністративної справи, податковий борг виник у зв`язку з несплатою відповідачем узгодженого податкового зобов`язання, самостійно визначеного у податкових деклараціях з ПДВ та з податку на прибуток (а.с.16-20).

Узгоджені суми грошових зобов`язань ТОВ "Тернопіль Транс Сервіс" своєчасно не були сплачені та набули статусу податкового боргу. З метою погашення заборгованості контролюючим органом була виставлена податкова вимога форми "Ю" від 20.02.2020 року №7620-54, яка 05.03.2020 року вручена відповідачу (а.с.15), проте вжиті заходи не призвели до сплати податкового боргу платником податків. При цьому, з часу виставлення податкової вимоги податковий борг не переривався. Заперечень щодо суми податкового боргу або доказів його сплати відповідачем суду не надано.

До спірних правовідносин суд застосовує наступні правові норми.

У ст.16 Податкового кодексу України (далі – ПК України) визначені зобов`язання платників податків, один з яких зобов`язує, зокрема, сплачувати податки та збори в строки та у розмірах, встановлених цим Кодексом та законами з питань митної справи.

Відповідно до п.57.1 ст.57 ПК України платник податків зобов`язаний самостійно сплатити суму податкового зобов`язання, зазначену у поданій ним податковій декларації, протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку, передбаченого цим Кодексом для подання податкової декларації, крім випадків, встановлених цим Кодексом.

Згідно з п.202.1 ст.202 ПК України звітним (податковим) періодом для податку на додану вартість є один календарний місяць.

Податкова декларація по податку на додану вартість подається за базовий звітний (податковий) період, що дорівнює календарному місяцю, протягом 20 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця (п.203.1 ст.203 ПК України).

Сума податкового зобов`язання, зазначена платником податку в поданій ним податковій декларації підлягає сплаті протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку, передбаченого пунктом 203.1 цієї статті для подання податкової декларації (п.203.2 ст.203.ПК України).

Відповідно до п.50.1 ст.50 ПК України у разі якщо у майбутніх податкових періодах (з урахуванням строків давності, визначених статтею 102 цього Кодексу) платник податків самостійно (у тому числі за результатами електронної перевірки) виявляє помилки, що містяться у раніше поданій ним податковій декларації (крім обмежень, визначених цією статтею), він зобов`язаний надіслати уточнюючий розрахунок до такої податкової декларації за формою чинного на час подання уточнюючого розрахунку.

Платник податків має право не подавати такий розрахунок, якщо відповідні уточнені показники зазначаються ним у складі податкової декларації за будь-який наступний податковий період, протягом якого такі помилки були самостійно (у тому числі за результатами електронної перевірки) виявлені.

Не підлягає оскарженню грошове зобов`язання, самостійно визначене платником податків (п.56.11. ст.56 ПК України).

Як слідує з матеріалів справи, податкове зобов`язання по ПДВ та по податку на прибуток приватних підприємств є узгодженим у порядку і на умовах, визначених ПК України.

Податковий борг – сума грошового зобов`язання (з урахуванням штрафних санкцій за їх наявності), самостійно узгодженого платником податків або узгодженого в порядку оскарження, але не сплаченого у встановлений строк, а також пеня, нарахована на суму такого грошового зобов`язання (п.п.14.1.175 п.14.1 ст.14 ПК України).

Оскільки податкове зобов`язання по ПДВ та по податку на прибуток приватних підприємств відповідачем не сплачено в установлений чинним законодавством строк, таке зобов`язання є податковим боргом.

Згідно із п.п.20.1.34 п.20.1 ст.20 ПК України контролюючі органи мають право звертатися до суду щодо стягнення коштів платника податків, який має податковий борг, з рахунків у банках, що обслуговують такого платника податків, на суму податкового боргу або його частини.

Так, п.95.1 ст.95 ПК України передбачено, що контролюючий орган здійснює за платника податків і на користь держави заходи щодо погашення податкового боргу такого платника податків шляхом стягнення коштів, які перебувають у його власності, а в разі їх недостатності - шляхом продажу майна такого платника податків, яке перебуває у податковій заставі.

Відповідно до абз.1 п.95.3 ст.95 ПК України стягнення коштів з рахунків платника податків у банках, обслуговуючих такого платника податків, та з рахунків платників податків у системі електронного адміністрування податку на додану вартість, відкритих в центральному органі виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, здійснюється за рішенням суду, яке направляється до виконання контролюючим органам, у розмірі суми податкового боргу або його частини.

Згідно із п.95.4 ст.95 ПК України контролюючий орган на підставі рішення суду здійснює стягнення коштів у рахунок погашення податкового боргу за рахунок готівки, що належить такому платнику податків. Стягнення готівкових коштів здійснюється у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Встановлені судом обставини свідчать про те, що відповідач несвоєчасно та не в повному обсязі сплачував узгодженні суми податкових зобов`язань по ПДВ та по податку на прибуток приватних підприємств, що призвело до виникнення податкового боргу станом на 19.10.2020 року на загальну суму 945701,00 грн., а тому даний податковий борг підлягає до стягнення в судовому порядку, шляхом стягнення коштів з рахунків платника податків у банках, які обслуговують такого платника податків, та за рахунок готівки, що належить платнику податків.

Виходячи з вищенаведеного, суд приходить до висновку, що вимоги позивача є обґрунтованими, відповідають дійсним обставинам та матеріалам справи, ґрунтуються на вимогах чинного законодавства, не спростовані відповідачем, а отже підлягають до задоволення в повному обсязі.

Відповідно до ч.2 ст.139 КАС України, при задоволенні позову суб`єкта владних повноважень з відповідача стягуються виключно судові витрати суб`єкта владних повноважень, пов`язані із залученням свідків та проведенням експертиз.

Керуючись ст.139, 205, 241-246, 250 КАС України, суд

ВИРІШИВ:

Позов задовольнити повністю.

Стягнути з рахунків у банках товариства з обмеженою відповідальністю "Тернопіль Транс Сервіс", обслуговуючих платника податків, та за рахунок готівки, що належить товариству з обмеженою відповідальністю "Тернопіль Транс Сервіс", кошти у розмірі податкового боргу в сумі 945701 (дев`ятсот сорок п`ять тисяч сімсот одна) гривня 00 (нуль) копійок, з них:

942953 (дев`ятсот сорок дві тисячі дев`ятсот п`ятдесят три) гривні 00 (нуль) копійок з податку на додану вартість із вироблених в Україні товарів (робіт, послуг) на р/р UA198999980313090029000019751, код одержувача 37977726, МФО 899998, код бюджетної класифікації 14010100;

2748 (дві тисячі сімсот сорок вісім) гривень 00 (нуль) копійок з податку на прибуток приватних підприємств на р/р UA758999980333189318000019751, код одержувача 37977726, МФО 899998, код бюджетної класифікації 11021000.

Позивач: Головне управління ДПС у Тернопільській області (46003, Тернопільська область, місто Тернопіль, вулиця Білецька, будинок 1, код ЄДРПОУ 43142763).

Відповідач: товариство з обмеженою відповідальністю "Тернопіль Транс Сервіс" (46008, Тернопільська область, місто Тернопіль, вулиця Микулинецька, будинок 3А, офіс 214, код ЄДРПОУ 41107470).

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови судом апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Апеляційна скарга на рішення суду може бути подана до Восьмого апеляційного адміністративного суду через Тернопільський окружний адміністративний суд протягом тридцяти днів з дня складення повного судового рішення.

Повне судове рішення складено 17 грудня 2020 року.

Головуючий суддя Мандзій О.П.

Часті запитання

Який тип судового документу № 93591626 ?

Документ № 93591626 це Решение

Яка дата ухвалення судового документу № 93591626 ?

Дата ухвалення - 17.12.2020

Яка форма судочинства по судовому документу № 93591626 ?

Форма судочинства - Административное

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 93591626 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Сведения о судебном решении № 93591626, Тернопольский окружной административный суд

Судебное решение № 93591626, Тернопольский окружной административный суд было принято 17.12.2020. Форма судопроизводства - Административное, форма решения – Решение. На этой странице вы сможете найти важные данные об этом судебном решении. Мы предлагаем удобный и быстрый доступ к актуальным судебным решениям, чтобы вы могли быть в курсе недавних судебных прецедентов. Наша база данных содержит полный спектр необходимой информации, позволяя вам легко находить важные данные.

Судебное решение № 93591626 относится к делу № 500/3729/20

то решение относится к делу № 500/3729/20. Компании, указанные в тексте настоящего судебного документа:


Наша платформа позволяет поиск по разным критериям, таким как регион или название суда. Также в личном кабинете есть возможность подробной настройки, что существенно ускоряет процесс поиска данных. Это позволяет продуктивно экономить ваше время при получении необходимой информации из реестра судебных решений и других официальных источников.

Предыдущий документ : 93591625
Следующий документ : 93591627