Дата принятия
03.12.2020
Номер дела
947/21738/20
Номер документа
93581973
Форма судопроизводства
Гражданское
Компании, указанные в тексте судебного документа
Государственный герб Украины

______________________

Справа № 947/21738/20

Провадження № 2/947/3516/20

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03.12.2020 року

Київський районний суд м. Одеси у складі:

Головуючого – судді Коваленко О.Б.,

За участю – секретаря Нечитайло Є.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні цивільну справу за позовною заявою Товариства з обмеженою відповідальністю «Таіс-Дістрибьюшн» до ОСОБА_1 про стягнення грошових коштів,

ВСТАНОВИВ:

Позивач ТОВ «Таіс-Дістрибьюшн» звернувся до суду з позовом до ОСОБА_1 про стягнення суму безпідставно отриманих грошових коштів у розмірі 20927,13 (двадцять тисяч дев`ятсот двадцять сім) гривень 13 коп.; грошові кошти в розмірі інфляційного збільшення суми безпідставно отриманих грошових коштів у розмірі 421,12 (чотириста двадцять одна) гривня 12 коп. ; три відсотки річних від простроченої суми у розмірі 370,54 (триста сімдесят) гривень 54 коп.; проценти за безпідставне користування грошовими коштами у розмірі 1167,68 (одна тисяча сто шістдесят сім) гривень 68 коп. та витрат пов`язаних зі сплатою судового збору у розмірі 2102,00 гривень.

Представник позивача позовні вимоги мотивував тим, щоОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , працюючи на посаді торгового представника товариства з обмеженою відповідальністю «ТАІС-ДІСТРИБЬЮШН» з 02.06.2019 року, будучи матеріально-відповідальною особою, умисно, з корисливих мотивів, привласнив матеріальні цінності Товариства, що були отримані ним від контрагентів Товариства за поставлений товар на загальну суму 77718,13 (сімдесят сім тисяч сімсот вісімнадцять) гривень 13 коп., з яких 20927,13 (двадцять тисяч дев`ятсот двадцять сім) гривень 13 коп. згідно договору поставки №09841 від 07.10.2016р., укладеного між Позивачем та ПП «Дімон» та, які були ввірені йому для передачі в касу Товариства. З огляду на викладене вище, було відкрито кримінальне провадження, яке внесене до ЄРДР 24.01.2020р. за №12020161490000101 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

ОСОБА_1 винним себе визнав повністю, підтвердив всі обставини скоєного ним злочину та те, що дійсно грошові кошти у розмірі 77718,13 грн., які належать Позивачеві, на торгових точках отримав, про що, відповідно, поставив свій підпис на первинних документах бухгалтерського обліку, але до каси Товариства грошові кошти не передав.

Під час проведення досудового розслідування кримінального правопорушення ОСОБА_1 добровільно сплатив (повернув) частину безпідставно привласнених грошових коштів у розмірі 56791,00 грн. до каси Товариства.

Враховуючи визнання ОСОБА_1 своєї провини та добровільне часткове повернення останнім безпідставно отриманих та збережених грошових коштів товариству, старший слідчий СВ Хаджибеївського ВП прийшов до висновку, що між TOB «Таіс-Дістрибьюшн» та гр. ОСОБА_1 присутні цивільно-правові відносини, спори по яких вирішуються згідно цивільно-правового законодавства та своєю постановою від 15.05.2020 року закрила кримінальне провадження .

При цьому, між Позивачем та Відповідачем було досягнуто усної домовленості щодо повернення останнім залишку безпідставно збережених грошових коштів у розмірі 20927,13 грн. до каси Товариства в строк до 06.02.2020 року.

Проте, станом на 29.07.2020 року безпідставно набуті 25.12.2019 року та 26.12.2019 року, що підтверджується видатковими накладними №1401164 від 25.12.2019р. та №1402184 від 26.12.2019р., та безпідставно збережені гр. ОСОБА_1 грошові кошти у розмірі 20927,13 грн., Відповідачем до каси Товариства так і не повернуті.

Особи, що беруть участь у справі, про час і місце судового розгляду повідомлялись належним чином у порядку ст.128, 131 ЦПК України.

Представник позивача у судове засідання надав до суду заяву, в якій просив розглянути справу у його відсутність, проти винесення заочного рішення не заперечував.

Відповідач в судове засідання не з`явився, про час та місце його проведення повідомлявся належним чином, про причини неявки суду не повідомив, заяв та клопотань про відкладення слухання справи до суду не надходило.

При викладених обставинах суд вважає за можливе розглянути справу у відсутності відповідача, який повідомлений про розгляд справи належним чином, від якого не надійшло повідомлення про причини неявки, ухваливши заочне рішення у справі, зі згодою представника позивача, що відповідає положенням ст. 280-282 ЦПК України, так як надані матеріали є повними і достатніми для розгляду справи у відсутності відповідача.

Дослідивши матеріали справи, суд вважає позов таким, що підлягає задоволенню.

У судовому засіданні встановлено, що 15.05.2020 року постановою ст.слідчого СВ Хаджибеївського ВП Суворовського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за заявою ОСОБА_2 за №12020161490000177 від 12.02.2020-закрито.

Згідно накладних від 25.12.2019 року та 26.12.2019 року ОСОБА_1 отримав 15523,65 гривень та 5403,48 гривень.

Відповідно до ч. 1 ст. 1212 Цивільного кодексу України, особа, яка набула майно або зберегла його у себе за рахунок іншої особи (потерпілого) без достатньої правової підстави (безпідставно набуте майно), зобов`язана повернути потерпілому це майно.

Згідно із частиною першою ст. 177 Цивільного кодексу України об`єктами цивільних прав є, зокрема, речі, у тому числі гроші.

Під відсутністю правової підстави розуміється такий перехід майна від однієї особи до іншої, який або не ґрунтується на прямій вказівці закону, або суперечить меті правовідношення і його юридичному змісту. Тобто відсутність правової підстави означає, що набувач збагатився за рахунок потерпілого поза підставою, передбаченою законом, іншими правовими актами чи правочином.

Чинний договір чи інший правочин є достатньою та належною правовою підставою набуття майна (отримання грошей).

Вказана правова позиція висловлена Верховним Судом у постановах: від 10 вересня 2018 року у справі № 638/11807/15-ц (касаційне провадження № 61-1215св17), від 12 вересня 2018 року у справі № 154/948/16 (касаційне провадження № 61-4497ск18), від 12 грудня 2018 року у справі № 205/3З30/14-ц (касаційне провадження № 61-1133св18). У ч. 4 ст. 263 Цивільного процесуального кодексу України визначено, що при виборі і застосуванні норми права до спірних правовідносин суд враховує висновки щодо застосування відповідних норм права, викладені в постановах Верховного Суду.

Отже, майно, а саме спірні грошові кошти у розмірі 20927,13 грн. набуті та

збережені гр. ОСОБА_1 , з яким TOB «Таіс-Дістрибьюшн» не пов`язане жодними договірними правовідносинами щодо такого майна, без правової підстави на те, тому у Відповідача виникло зобов`язання перед Позивачем повернути отримане майно, яке є безпідставно набутим та безпідставно зберігається Відповідачем.

Вказана правова позиція висловлена Верховним Судом у постанові від 14 квітня 2020 року у справі № 495/2442/16-ц (касаційне провадження № 61-15428св19).

Відповідно до ст. 611 Цивільного кодексу України, у разі порушення зобов`язання настають правові наслідки, встановлені договором або законом, зокрема, відшкодування збитків та сплата неустойки (пені).

У разі порушення зобов`язання згідно вимог ст. 625 Цивільного кодексу України, боржник не звільняється від відповідальності за неможливість виконання ним грошового зобов`язання.

Боржник, який прострочив виконання грошового зобов`язання, на вимогу кредитора зобов`язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

Згідно ст. 536 Цивільного кодексу України, за користування чужими грошовими коштами боржник зобов`язаний сплачувати проценти, якщо інше не встановлено договором між фізичними особами. Розмір процентів за користування чужими грошовими коштами встановлюється договором, законом або іншим актом цивільного законодавства.

У випадку розмір процентів за безпідставне користування чужими грошовими коштами законом або іншим актом цивільного законодавства не встановлений.

Статтею 8 Цивільного кодексу України передбачено, якщо цивільні відносини не регульовані цим Кодексом, іншими актами цивільного законодавства або договором, зони регулюються тими правовими нормами цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, що регулюють подібні за змістом цивільні відносини (аналогія закону).

Так, відповідно до ч. 1 ст. 1048 Цивільного кодексу України, позикодавець має право на одержання від позичальника процентів від суми позики, якщо інше не встановлено

говором або законом. Розмір і порядок одержання процентів встановлюються договором. Якщо договором не встановлений розмір процентів, їх розмір визначається на рівні облікової ставки Національного банку України.

Оскільки в даному випадку подібність відносин полягає в користуванні грошовими коштами, вважаємо що Позивачем мають бути сплачені проценти за безпідставне користування чужими грошовими коштами у розмірі облікової ставки Національного банку України.

Приймаючи до уваги, що станом на 29.07.2020р.:

-обов`язок Відповідача з повернення Позивачеві безпідставно отриманих та збережених грошових коштів не виконаний у повному обсязі;

-розмір безпідставно отриманих та збережених Відповідачем грошових коштів складає 20927,13 грн.;

-строк повернення грошових коштів сплинув 06 лютого 2020 року.

Інфляційне збільшення суми боргу складає 421,12 грн.

Якщо розраховувати три відсотки річних на день складання цієї позовної заяви, вони

складають - 370,54 грн.

Розмір процентів за безпідставне збереження і користування грошовими коштами складає - 1167,68 грн.

Відповідно до ст.ст. 15, 16 Цивільного кодексу України, кожна особа має право на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання та має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу. Способом захисту цивільних прав та інтересів може бути, зокрема, примусове виконання обов`язку в натурі.

З урахуванням наведених правових положень та встановлених обставин справи суд вважає, що доводи позивача є обґрунтованими, оскільки вони підтверджуються зібраними по справі доказами і відповідають вимогам закону, а тому позовні вимоги про відшкодування шкоди підлягають задоволенню в повному обсязі.

Згідно з ч. 1 ст. 141 ЦПК України, судовий збір покладається на сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог.

Керуючись ст.ст. 2, 5, 10, 13,76-81, 259, 263-265, 268, 273, 280-282 352, 354 ЦПК України, суд,

ВИРІШИВ:

Позов Товариства з обмеженою відповідальністю «Таіс-Дістрибьюшн» до ОСОБА_1 про стягнення грошових коштів, - задовольнити.

Стягнути з ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Таіс-Дістрибьюшн» (ЄДРПОУ 38351958) суму безпідставно отриманих грошових коштів у розмірі 20927,13 (двадцять тисяч дев`ятсот двадцять сім) гривень 13 коп.

Стягнути з ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Таіс-Дістрибьюшн» (ЄДРПОУ 38351958) грошові кошти в розмірі інфляційного збільшення суми безпідставно отриманих грошових коштів у розмірі 421,12 (чотириста двадцять одна) гривня 12 коп.

Стягнути з ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Таіс-Дістрибьюшн» (ЄДРПОУ 38351958) три відсотки річних від простроченої суми у розмірі 370,54 (триста сімдесят) гривень 54 коп.

Стягнути з ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Таіс-Дістрибьюшн» (ЄДРПОУ 38351958) проценти за безпідставне користування грошовими коштами у розмірі 1167,68 (одна тисяча сто шістдесят сім) гривень 68 коп.

Стягнути з ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Таіс-Дістрибьюшн» (ЄДРПОУ 38351958) суму сплаченого судового збору у розмірі 2102,00 (дві тисячі сто дві) гривні 00 коп.

Заочне рішення набирає законної сили, якщо протягом строків, встановлених цим Кодексом, не подані заява про перегляд заочного рішення або апеляційна скарга, або якщо рішення залишено в силі за результатами апеляційного розгляду справи.

Заяву про перегляд заочного рішення може бути подано протягом тридцяти днів з дня його проголошення. Учасник справи, якому повне заочне рішення суду не було вручене у день його проголошення, має право на поновлення пропущеного строку на подання заяви про його перегляд - якщо така заява подана протягом двадцяти днів з дня вручення йому повного заочного рішення суду. Строк на подання заяви про перегляд заочного рішення може бути також поновлений в разі пропуску з інших поважних причин.

Рішення може бути оскаржено до Одеського апеляційного суду шляхом подання до Київського районного суду м. Одеси апеляційної скарги протягом тридцяти днів з дня складання повного тексту рішення суду.

Повний текст рішення суду буде складено у строк до 13.12.2020 року включно.

Суддя Коваленко О. Б.

Часті запитання

Який тип судового документу № 93581973 ?

Документ № 93581973 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 93581973 ?

Дата ухвалення - 03.12.2020

Яка форма судочинства по судовому документу № 93581973 ?

Форма судочинства - Цивільне

В якому cуді було засідання по документу № 93581973 ?

В Киевский районный суд города Одессы
Предыдущий документ : 93581972
Следующий документ : 93581975