Постановление суда № 93455833, 07.12.2020, Шевченковский районный суд города Киева

Дата принятия
07.12.2020
Номер дела
761/34936/20
Номер документа
93455833
Форма судопроизводства
Уголовное
Компании, указанные в тексте судебного документа
Государственный герб Украины

Справа № 761/34936/20

Провадження № 1-кс/761/21253/2020

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 грудня 2020 року місто Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва Кваша А.В., при секретарі Ковальчуку В.А., за участю адвоката Грабовського Є.Г., розглянувши у відкритому судовому засіданні скаргу адвоката Грабовського Євгенія Георгійовича, який діє в інтересах ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ТОВ «Дісбуд», ТОВ «Д-І-М», на бездіяльність уповноважених осіб слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у місті Києві, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні №32019100000000398 від 23.05.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Шевченківського районного суду міста Києва надійшла зазначена скарга, в якій адвокат Грабовський Є.Г. просить повернути все майно (речі, документи, комп`ютерну техніку тощо згідно протоколу обшуку від 12.03.2020), що було тимчасово вилучено в ході проведення 12.03.2020 обшуку у нежитлових приміщеннях, які перебувають у користуванні адвокатів ОСОБА_2 , ОСОБА_4 , ОСОБА_3 та ТОВ «Дісбуд» за адресою: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 .

В обґрунтування скарги адвокат Грабовський Є.Г. зазначає, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32019100000000398 від 23.05.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212 КК України.

В ході досудового розслідування вищевказаного кримінального провадження 10.03.2020 слідчим суддею Дарницького районного суду міста Києва надано дозвіл слідчим 2 СВ РКП СУФР ДФС у місті Києві та прокурорам групи прокурорів Офісу Генерального прокурора у кримінальному провадженні №32019100000000398 від 23.05.2019 на проведення обшуку в нежитловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2, де знаходиться офісне приміщення ТОВ «Дісбуд», з метою відшукання речей та документів, які мають значення для кримінального провадження.

На підставі вказаної ухвали слідчого судді 12.03.2020 старшим слідчим з ОВС 2 СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у місті Києві Осипчуком Р.В., за участю інших слідчих, прокурорів та оперативних працівників проведено обшук у нежитлових приміщеннях АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 , про що складено відповідний протокол.

Адвокат у клопотанні зазначає, що виявлене під час обшуку 12.03.2020 майно вилучено слідчим незаконно та на даний час безпідставно утримується органом досудового розслідування і власникам - ТОВ «Дісбуд», іншим суб`єктам господарювання, а також адвокату ОСОБА_2 не повертається, що перешкоджає їм реалізовувати своє конституційне право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, з огляду на наступне.

Так, згідно зі ст. 41 Конституції України, кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю. Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності.

При цьому, Верховний Суд в ухвалі від 06.03.2018 (судова справа № 243/6674/17-к) зазначив, що кримінальне процесуальне законодавство за своєю суттю складає корпус положень, які обмежують свободу дій держави при розслідувані злочинів. Сенс кримінального процесуального законодавства у демократичній країні полягає в тому, щоб збалансувати цей легітимний інтерес у розслідуванні злочинів з іншими - не менш важливими - цінностями і інтересами суспільства: захистом від надмірного втручання держави в приватну сферу, захистом від свавілля, цінністю особистої свободи, запобіганню приниженню гідності, цінністю сімейних зв`язків, свободою підприємницької діяльності тощо.

Згідно з вимогами п. 18 ч. 1 ст. 3 КПК України, саме до повноважень слідчого судді входить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.

Відповідно до положень ст.ст. 7-9 КПК України, зміст та форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, якими зокрема передбачено, що кримінальне провадження здійснюється з додержанням принципу верховенства права, відповідно до якого людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Під час кримінального провадження слідчий суддя, прокурор, інші службові особи органів державної влади зобов`язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, цього Кодексу, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства.

Крім того, з вимог ст. 19 Конституції України вбачається, що держава не може виходити за межі повноважень, що передбачені Конституцією та законами України.

Так, згідно зі ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень,охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ст. 103 КПК України, процесуальні дії під час кримінального провадження можуть фіксуватися: 1) у протоколі; 2) на носії інформації, на якому за допомогою технічних засобів зафіксовані процесуальні дії; 3) у журналі судового засідання.

Згідно зі ст. 104 КПК України, у випадках, передбачених цим Кодексом, хід і результати проведення процесуальної дії фіксуються у протоколі. У випадку фіксування процесуальної дії під час досудового розслідування за допомогою технічних засобів про це зазначається у протоколі. Протокол складається з: 1) вступної частини, яка повинна містити відомості про: місце, час проведення та назву процесуальної дії; особу, яка проводить процесуальну дію (прізвище, ім`я, по батькові, посада); всіх осіб, які присутні під час проведення процесуальної дії (прізвища, імена, по батькові, дати народження, місця проживання); інформацію про те, що особи, які беруть участь у процесуальній дії, заздалегідь повідомлені про застосування технічних засобів фіксації, характеристики технічних засобів фіксації та носіїв інформації, які застосовуються при проведенні процесуальної дії, умови та порядок їх використання; 2) описової частини, яка повинна містити відомості про: послідовність дій; отримані в результаті процесуальної дії відомості, важливі для цього кримінального провадження, в тому числі виявлені та/або надані речі і документи; 3) заключної частини, яка повинна містити відомості про: вилучені речі і документи та спосіб їх ідентифікації; спосіб ознайомлення учасників зі змістом протоколу; зауваження і доповнення до письмового протоколу з боку учасників процесуальної дії.

Відповідно до ст. 223 КПК України, слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні. Підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети. Слідчий, прокурор вживає належних заходів для забезпечення присутності під час проведення слідчої (розшукової) дії осіб, чиї права та законні інтереси можуть бути обмежені або порушені. Перед проведенням слідчої (розшукової) дії особам, які беруть у ній участь, роз`яснюються їх права і обов`язки, передбачені цим Кодексом, а також відповідальність, встановлена законом.

Статтею 233 КПК України передбачено, що ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

Згідно зі ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Відповідно до ч. 4 ст. 234 КПК України, клопотання про обшук розглядається у суді в день його надходження за участю слідчого або прокурора.

Відповідно до ст. 236 КПК України, ухвала про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи може бути виконана слідчим чи прокурором. Слідчий, прокурор вживає належних заходів для забезпечення присутності під час проведення обшуку осіб, чиї права та законні інтереси можуть бути обмежені або порушені. Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка володіє житлом чи іншим володінням, а за її відсутності - іншій присутній особі повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія.

Разом з цим, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення дотримання прав учасників кримінального провадження та інших осіб правоохоронними органами під час здійснення досудового розслідування» від 16.11.2017 внесено зміни до положень ч. 2 ст. 168 КПК України, відповідно до яких, з часу вступу у дію цих змін, забороняється тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, їх вилучення можливе лише у разі, якщо вони безпосередньо зазначені в ухвалі суду. Забороняється тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, крім випадків, коли їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі об`єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.У разі необхідності слідчий чи прокурор здійснює копіювання інформації, що міститься в інформаційних (автоматизованих) системах, телекомунікаційних системах, інформаційно-телекомунікаційних системах, їх невід`ємних частинах. Копіювання такої інформації здійснюється із залученням спеціаліста.

При цьому, відповідно до пояснювальної записки до проекту зазначеного Закону, вищеописані зміни були внесені законодавцем до кримінального процесуального закону саме для вирішення проблемних питань, що виникають під час здійснення досудового розслідування кримінальних проваджень правоохоронними органами за участі суб`єктів господарювання, зокрема щодо безпідставного вилучення органами досудового розслідування оригіналів документів та комп`ютерної техніки у суб`єктів господарювання,що фактично паралізує роботу суб`єктів господарювання, та ці зміни були спрямовані на підвищення рівня захисту суб`єктів господарювання під час досудового розслідування кримінального провадження.

Окрім того, відповідно до ч. 9 ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність», копії первинних документів та регістрів бухгалтерського обліку можуть бути вилучені у підприємства лише за рішенням відповідних органів, прийнятим у межах їх повноважень, передбачених законами. Обов`язковим є складання реєстру документів, що вилучаються у порядку, встановленому законодавством.

Пунктом 7 ч. 1 ст. 480 КПК України передбачено застосування особливого порядку кримінального провадження, у тому числі, стосовно адвоката.

Відповідно до ч. 2 ст. 23 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», у разі проведення обшуку чи огляду житла, іншого володіння адвоката, приміщень, де він здійснює адвокатську діяльність, тимчасового доступу до речей і документів адвоката слідчий суддя, суд у своєму рішенні в обов`язковому порядку зазначає перелік речей, документів, що планується відшукати, виявити чи вилучити під час проведення слідчої дії чи застосування заходу забезпечення кримінального провадження, а також враховує вимоги пунктів 2-4 частини першої цієї статті.

Однак, вищевказані вимоги чинного кримінального процесуального законодавстваслідчими та прокурорами, які проводили обшук у нежитлових приміщеннях АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 , не дотримано, чим грубо порушено права та законні інтереси ТОВ «Дісбуд», інших суб`єктів господарювання, а також адвокатів - користувачів нежитлового приміщення іза відсутності відповідних правових підстав, здійснено незаконне вилучення речей та документів, які не мають жодного відношення до вчинення кримінального правопорушення.

Так, в ухвалі слідчого судді Дарницького районного суду міста Києва від 10.03.2020 (справа № 753/4161/20) щодо надання дозволу на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1, АДРЕСА_2, в порушення ч. 2 ст. 23 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», відсутній дозвіл слідчого судді щодо проведення обшуку робочих місць будь-яких адвокатів. Однак грубо порушуючи норми положень ст. 236 КПК України, Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» слідчими та прокурорами було проведено обшук у робочих кабінетах адвоката ОСОБА_2 (посвідчення адвоката НОМЕР_10 від 19.03.2009), на робочому місці та в особистих речах адвоката ОСОБА_4 (свідоцтво адвоката НОМЕР_11 від 20.07.2018), на робочому місці адвоката ОСОБА_3(свідоцтво адвоката НОМЕР_12 від 20.07.2018), яказдійснює діяльність за вказаною адресою, де проводився обшук, при цьому остання взагалі була відсутньою під час обшуку.

Окрім того, підчас обшуку слідчим вилучено речі та документи, у тому числі фінансово-господарську документацію, печатки підприємств, дозвіл на вилучення яких відсутній в ухвалі слідчого судді від 10.03.2020 (справа №753/4161/20), що перешкоджає подальшій належній господарській діяльності цих підприємств.

Так, відповідно до витягу з ЄРДР та ухвали слідчого судді, у кримінальному провадженні досліджуються обставини вчинення кримінального правопорушення нібито, вчиненого у період 2017-2018 років, однак більша частина документів, вилучених слідчим виготовлено у період,який не має будь-якого відношення до вищевказаних подій (2015-2016 та 2019-2020 роки). Як приклад, такі документи містяться в пунктах 2-10, 25-45, 61-71, 134-148 та інших пунктах опису, долученого до протоколу обшуку від 12.03.2020.

Також, було вилучено документи та печатки суб`єктів господарської діяльності, назви яких відсутні в ухвалі слідчого та дозвіл на відшукання яких слідчим суддею не надавався - ТОВ «Конкорд» (п.п. 12, 17 опису), ТОВ «Скайбілд» (п.п. 12, 14 опису), ТОВ «Будфінансгруп» (п.п. 25-30 опису), ТОВ «Геопроект-500» (п.п. 102-111 опису), ТОВ «Спец» (п.п. 237, 288 опису), ТОВ «Будівельна Компанія Сармат» (п.п. 238, 287 опису), ТОВ «Дортбуд» (п.п. 241, 302 опису), ТОВ «МК-Буд Плюс» (п.п. 247, 321 опису), ТОВ «Підгірський Алмаз» (п.п. 251, 312 опису), ТОВ «Будгранітвантаж» (п.п. 252, 298 опису), ТОВ «Центрбуд Альянс» (п.п. 254, 297 опису), ТОВ «Будінформ» (п.п. 258, 295 опису),ТОВ «ПСВ» (п.п. 260, 301 опису), ТОВ «Буд Аудит» (п.п. 261, 311 опису),ТОВ «ДаймонДевелокмент» (п.п. 264, 316 опису), ТОВ «ДІМ Ріелт» (п.п. 266, 294 опису), ТОВ «ЮННА Констракшен» (п.п. 267, 314 опису),ТОВ «Дім Ріелт» (п. 266 опису), ТОВ «Будпрофторг» (п.п. 270, 320 опису),ТОВ «БГ Конкорд» (п.п. 272, 299 опису),ТОВ «Дім Ріелт» (п. 266 опису), ТОВ «Сімакс Україна» (п. 326 опису), ТОВ «Рентакран Буд» (п.п. 340-347 опису) та інші.

За таких обставин всі вищевказані речі та документи, вилучені під час обшуку 12.03.2020, не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку.

Згідно з ч. 7 ст. 236 КПК України, вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Відповідно до ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Частиною 2 ст. 168 КПК України, передбачено, що тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Згідно ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Вищезазначені вимоги ч. 5 ст. 171 КПК України слідчими СУФР ГУ ДФС у місті Києві та прокурори Офісу Генерального прокурора не виконані, у зв`язку з чим, майно вилучено під час обшуку у нежитлових приміщеннях АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 підлягає негайному поверненню, однак станом на день подачі цієї скарги слідчим, прокурором майно не повернуто.

Окрім того, в порушення вимог ст. 104 КПК України, слідчим у протоколі жодним чином не ідентифіковано частину вилучених речей, а саме - вилучені чорнові записи, а також документи, що містилися у папках скоросшивачах, які були вилучені у ході обшуку (пункти 354,355, 433-484 Додатку №1 до протоколу обшуку), у тому числі бухгалтерська документація підприємств (ст. 104-105 КПК України, ч. 9 ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність»).

Також, у ході обшуку слідчим у порушення вимог ч. 2 ст. 168 КПК України, вилучено системний блок комп`ютера, хоча доступ до нього не обмежувався та не був пов`язаний з подоланням системи логічного захисту. Окрім того, слідчому та прокурорам пропонувалось здійснити копіювання інформації, що містилася на ньому. При цьому, в порушення вимог ст. 104 КПК України, слідчим взагалі нічого не зазначено про вилучення вказаного системного блоку ні у заключній частині протоколу, ні у додатку до нього.

Вивченням матеріалів кримінального провадження №32019100000000398, встановлено, що наступного дня після вилучення речей та документів старшим оперуповноваженим другого відділу ОУ ГУ ДФС у м. Києві Шевелем В.Г. було їх оглянуто, однак у вступній частині протоколу з невідомих причин зазначено, що предметом огляду взагалі є грошові кошти, які вилучені при проведені обшуку 12.03.2020 поряд з будівлею за адресою: АДРЕСА_1 . Окрім того, в протоколі огляду лише зазначено перелік оглянутого майна, однак, в порушення вимог ч. 3 ст. 104 КПК України, не зазначено яке значення вказані речі та документи мають для цього кримінального провадження.

Окрім того, слідчий на даний час обґрунтовує неможливість повернення речей та документів, вилучених під час обшуку, тим, що вони передані спеціалісту ГУ ДПС у м. Києві. Однак, з наданої слідчим постанови про залучення спеціаліста, незрозуміло з якою метою вказаний спеціаліст взагалі залучається до кримінального провадження. Якщо відповідно до описової частини постанови органом досудового розслідування вже констатується факт встановлення суми ухилення від сплати податків. Також, відповідно до змісту вказаної постанови, взагалі незрозумілим причину залучення для встановлення сум податків не нарахованих та не сплачених до бюджетусаме спеціаліста управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, адже у ході досудового розслідування взагалі не досліджується факт легалізації грошових коштів, отриманих злочинним шляхом.

Більш того, відповідно до ч. 2 ст. 84 КПК України, процесуальними джерелами доказів є висновки експерта. Згідно з ч. 1 ст. 101, висновок експерта - це докладний опис проведених експертом досліджень та зроблені за їх результатами висновки, обґрунтовані відповіді на запитання, поставлені особою, яка залучила експерта, або слідчим суддею чи судом, що доручив проведення експертизи.

За таких обставин не зрозуміло, чому упродовж більш ніж пів року з моменту вилучення документів та речей у нежитлових приміщеннях АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 , слідчим не призначено саме судові експертизи з питань, які виникли під час досудового розслідування. Натомість слідчий обмежився лише залученням спеціаліста дослідження якого не матиме жодного доказового значення під час досудового розслідування, що може вказувати лише на створення слідчим штучних підстав для подальшого протиправного утримання органом досудового розслідування майна суб`єктів господарювання, що, у свою чергу, перешкоджає їх подальшій законній господарській діяльності.

За вищевказаних обставин, слідчим та прокурорами 12.03.2020під час обшуку приміщень за адресою: АДРЕСА_1, АДРЕСА_2, всупереч вимог чинного кримінального процесуального законодавства, протиправно вилучено речі та документи, суб`єктів господарювання та адвокатів, які не мають жодного відношення до вчинення кримінального правопорушення, та які на даний час орган досудового розслідування продовжує протиправно утримувати в себе та законним власникам не повертає.

У зв`язку з чим адвокат Грабовський Є.Г. звернувся до слідчого судді з даною скаргою, в якій просить повернути власникам тимчасово вилучене майно.

В судовому засіданні представник власників майна - адвокат Грабовський підтримала подану скаргу та просив її задовольнити.

Слідчий в судове засідання за викликом не з`явився та про причини неявки не повідомив, що відповідально до частини третьої статті 306 КПК України не є перешкодою для розгляду скарги без участі належним чином повідомленого слідчого.

Слідчий суддя, дослідивши скаргу та додані до неї матеріали, дійшла висновку, що скарга підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Адвокат Грабовський Є.Г. в інтересах ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ТОВ «Дісбуд», ТОВ «Д-І-М» просить повернути все майно (речі, документи, комп`ютерну техніку тощо згідно протоколу обшуку від 12.03.2020), що було тимчасово вилучено в ході проведення 12.03.2020 обшуку у нежитлових приміщеннях, які перебувають у користуванні адвокатів ОСОБА_2 , ОСОБА_4 , ОСОБА_3 та ТОВ «Дісбуд» за адресою: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2.

Положенням статті 303 КПК України, передбачено вичерпний перелік рішень, дій чи бездіяльності слідчого, дізнавача або прокурора, що підлягають оскарженню, а саме на досудовому провадженні, окрім іншого, може бути оскаржена бездіяльність слідчого, прокурора, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна - володільцем тимчасово вилученого майна.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32019100000000398 від 23.05.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212 КК України.

Ухвалою слідчого судді Дарницького районного суду міста Києва від 10.03.2020 надано дозвіл слідчим 2 СВ РКП СУФР ДФС у місті Києві та прокурорам групи прокурорів Офісу Генерального прокурора у кримінальному провадженні №32019100000000398 від 23.05.2019 на проведення обшуку в нежитловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2, де знаходиться офісне приміщення ТОВ «Дісбуд», з метою відшукання речей та документів, які мають значення для кримінального провадження.

12.03.2020 на підставі зазначеної ухвали старшим слідчим з ОВС 2 СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у місті Києві Осипчуком Р.В., за участю інших слідчих, прокурорів та оперативних працівників проведено обшук у нежитлових приміщеннях АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 , в ході якого було вилучено перераховане у додатку до протоколу обшуку майно.

Відповідно до ухвали слідчого судді від 10.03.2020 досудовим розслідуванням перевіряється період 2017-2018 р.р., у зв`язку з чим вилучення документів, що виходить за межі даного періоду не стосується кримінального провадження, а тому таке майно отримало статус тимчасово вилученого, на яке в установленому порядку, згідно наявних в дослідженні документів, арешт не накладено.

Частиною 7 ст. 236 КПК України визначено, що при обшуку слідчий має право вилучати речі та документи, які мають значення для кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукування в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Частиною 2 ст. 168 КПК України регламентовано, що тимчасове вилучення майна може здійснюватись під час обшуку.

Стаття 169 КПК України містить положення щодо порядку припинення тимчасово вилученого майна. Так, таке майна повертається особі, у якої воно було вилучено: 1) за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; 2) за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; 3) у випадках, передбачених ч. 5 ст. 171, якою передбачено, що клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено та у випадку, передбаченому ч. 6 ст. 173 КПК України - коли ухвала про арешт тимчасово вилученого майна слідчий суддя постановляє не пізніше 72 годин з дня надходження до суд у клопотання, інакше таке майно повертається особі, у якої його було вилучено, 4) у разі скасування арешту.

Положеннями ст. ст. 7, 16 КПК України встановлено, що загальною засадою кримінального провадження є недоторканість права власності. Позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Зазначені у скарзі документи, які не стосуються періоду 2017-2018 р.р. року, є тимчасово вилученими та підлягають поверненню власнику, оскільки інакше буде порушено вимоги статті 41 Конституції України щодо недоторканості права власності та можливості обмеження цього права тільки за рішенням суду.

Враховуючи встановлені в судовому засіданні обставини, слідчий суддя приходить до висновку, що дозвіл в установленому порядку на вилучення зазначених у скарзі документів, які виходять за межі періоду з 2017-2018 років, не надавався, дані про те, що вилучене майно містить на собі фактичні дані, що мають значення для кримінального провадження, - слідчим в суді не надані, враховуючи, що слідчий в судове засідання за викликом не з`явився та в розумінні принципу змагальності, визначеного статтею 22 КПК України, не спростував доводи викладені в скарзі, не надав відомостей щодо арешту тимчасово вилученого майна, а відтак, зв`язку із викладеним вище, слідчий суддя дійшла висновку, що зазначене скарзі майно має статус тимчасово вилученого майна та підлягає поверненню власнику, окрім документів за 2017-2018 роки.

Крім того, підлягають поверненню установчі документи підприємств, зважаючи на те, що їх вилучення перешкоджає повноцінному функціонуванню суб`єктам господарської діяльності, враховуючи, що службовим особам вказаних підприємств у даному кримінальному провадженні не було повідомлено про підозру, у зв`язку з чим, з метою відновлення їх конституційного права власності дані документи підлягають поверненню їх законним володільцям.

Щодо інших доводів адвоката, викладених у скарзі, то вони заслуговують на увагу, однак, вони спростовані ухвалою слідчого судді Дарницького районного суду міста Києва від 10.03.2020, якою було надано дозвіл на обшук та відшукання речей та фінансово-господарських документів ТОВ «Дісбуд», ТОВ «ДОМІАН», АТ «Закритий не диверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Антілія», ТОВ «КУА «Ейві Інвестмент» та ТОВ «КУА» Адміністратор пенсійних фондів «Укрсоц-капітал», ТОВ «ДОМІАН», ТОВ «ДІМ КОНСТРАКШН», ТОВ «ЦЕНТУРІОН-ДІСТРІБЮШН», ТОВ «Д-І-М», ТОВ «ФРОНТОН ІНЖИНІРИНГ», ТОВ «МАНГУС», ТОВ «ФАСАД», ТОВ «ВІОЛІЯ», ТОВ «РЕГІОН РІЕЛТІ ГРУП», ТОВ «ФРОСБІ-М», ТОВ ДП «ГОСПОДАРНИК ПЛЮС», ТОВ «ЕДВАНС БУД», ТОВ «ОЛТА», ТОВ «ЕСТЕТ ПРАЙМ БУД», ТОВ «ЦЕНТРДОРРЕСУРС», ТОВ «АВІОКОМПАНІЯ «ВІТА», ТОВ «НОВА СЛОБІДКА», ТОВ «ЛОТОС ЛТД», ТОВ «СОФФІТРЕЙД», ТОВ «ЕКСПЕРЕС МС», ТОВ «РЕМБУДМОНТАЖСЕРВІС», ТОВ «ЮННА ДЕВЕЛОПМЕНТ», ТОВ «АНТАЛІЯ ЛТД», ТОВ «ЖИТЛОІНВЕСТПРОЕКТ», ТОВ «ПРОЕКТНА МАЙСТЕРНЯ АРХІГРУП», ТОВ «ЕКОЛАЙТ ГРУП», ТОВ «ВОЛЛЗ», ТОВ «Компанія Реал Груп», ТОВ «ДІМ ЕКСПЕРТ ІНЖИНІРИНГ» та фізичних осіб, а саме: ОСОБА_2 , ОСОБА_6 , ОСОБА_2 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , а також ТОВ «Айфорт», ТОВ «Юннна Девелопмент», ТОВ «Дісбуд», ТОВ «Сучасні віконні технології», ППВХ «М-ЕКО», ТОВ «Естет прайм буд», ТОВ «Дім логістик», товарно-матеріальних цінностей, закритих сейфів (металевих шаф), в яких можуть знаходитися вищезазначені речі, готівкових грошових коштів, електронних носіїв інформації (комп`ютерної техніки, на якій виготовлялась вказана документація) та інших носіїв інформації, на яких зберігаються відомості щодо взаємовідносин між вищевказаними підприємствами, вільні зразки підписів та почерку, комп`ютерну техніку, на якій зберігається переписка із особами, задіяними у схемі ухилення від сплати податків, переписку із службовими особами, інших причетних до вчинення правопорушення осіб, чорнові записи, які використовувалися у ході злочинної діяльності , печатки, штампи, кліше, факсиміле підпису, договори оренди, банківські картки, договори про банківське обслуговування, довіреності на отримання готівкових коштів в установах банків, грошові кошти, мобільні телефони та інші речі, які мають значення для кримінального провадження, документи, що посвідчують осіб, які брали участь у реєстрації суб`єктів господарювання, документи, бланки з відбитками печаток та інші фінансово-господарські документи, які є знаряддям кримінального правопорушення, мають значення для досудового розслідування і містять відомості, що можуть бути доказами під час судового розгляду. Із зазначеного слідує, що дозвіл на відшукання інших документів надавався слідчим суддею, а тому статус їх як тимчасово вилученого майна не доведено.

Таким чином, скарга підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 167-169,171,173,303-307 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Скаргу задовольнити частково.

Зобов`язати слідчого слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у місті Києві, який здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32019100000000398 від 23.05.2019 повернути тимчасово вилучене майно в ході обшуку 12.03.2020 в нежитлових приміщеннях, які перебувають у користуванні адвокатів ОСОБА_2 , ОСОБА_4 , ОСОБА_3 та ТОВ «Дісбуд» за адресою: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2, а саме:

1.Акт звірки розрахунків №5 від 31.12.2019 ПАТ «Авіакомпанія «Віта» 2 арк.

2.Акт звірки розрахунків №5 від 31.12.2019 ПАТ «Авіакомпанія «Віта» 2 арк.

3.Додаткова угода №1 до договору поворотної безпроцентної фінансової допомоги №В/03-05/18-1ф від 01 квітня 2019 між позикодавець ПП «Верона» код 33634069 та ТОВ «ДІМ констракшн» код 41040715 1 арк.

4.Додаткова угода від 29 червня 2017 року №1 до договору поворотної безпроцентної фінансової допомоги №02/01А-2016 від 01.07.2016. між ОСОБА_1 НОМЕР_2 та ТОВ «Антілія ЛТД» код 39742014 на 2 арк.

5.Додаткова угода від 27 грудня 2019 року №1 до договору поворотної безпроцентної фінансової допомоги №07/1А-2015 від 10.06.2015 між ОСОБА_15 НОМЕР_3 та ТОВ «Д-І-М» код 39219384 на 2 арк.

6.Договір №251019-ПФД про надання поворотної фінансової допомоги від 25 жовтня 2019 між ТОВ «Деорбуд`код 40442478 та ТОВ «Едвансбуд» 42750580 на 1 арк.

7.Договір №251019-ПФД про надання поворотної фінансової допомоги від 25 жовтня 2019 між ТОВ «Магнат будсервіс ЛТД »код 33692010 та ТОВ «Едвансбуд» 42750580 на 2 арк.

8.Договір №23/01А-2016 про надання поворотної фінансової допомоги від 21 вересня 2016 року між ТОВ «ДІСБУД» 33055528 та ТОВ «Мангус» код 40623836 на 2 арк.

9.Копія договору №8/НП купівлі продажу майнових прав від 27 липня 2016 року між ТОВ «ДІСБУД» 33055528 та ОСОБА_16 НОМЕР_4 на 9 арк.

10.Заявка на оформлення додаткової угоди до договору №ДУ№1 дог №09/12-2019-А від 09.12.2019 ТОВ «Конкорд» та ТОВ «Скайбілд» на 1 арк.

11.Службова записка на погодження від ТОВ «Скайбілд» на 1 арк.

12.Додаткова угода №1 про внесення змін та доповнень до додаткової угоди №21 від 09 грудня 2019 року до договору генерального підряду №10/7-2018-А від 10 липня 2018 року з додатками між ТОВ «Віолія» 41364946 та ТОВ «Будіфельна група «Конкорд» 42063073 на 4 арк.

13.Додаткова угода №1 про внесення змін та доповнень до додаткової угоди №21 від 09 грудня 2019 року до договору генерального підряду №10/7-2018-А від 10 липня 2018 року з додатками між ТОВ «Віолія» 41364946 та ТОВ «Будівельна група «Конкорд» 42063073 на 4 арк.

14.Додаткова угода №1 1 про внесення змін та доповнень до договору підряду №09/12-2019-А від 09 грудня 2019 від 06 березня 2020 між ТОВ «Будівельна група «Конкорд»42063073 та ТОВ «Скайбілд» із додатками на 5 арк.

15.Договір №0108/18 про надання поворотної фінансової допомоги від 13 лютого 2020 року між ТОВ «ДІСБУД» 33055528 та ТОВ «Протасів Яр» код 31238331. На 1 арк.

16.Договір №0708-2019 про відступлення право вимоги від 07 серпня 2019 року ТОВ «Фронтон інжиніринг» код 41358761 та ТОВ «ДІСБУД» код 33055528 на 2 арк.

17.Договір №05/08 про надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги від 05 серпня 2019 року між ТОВ «Фронтон інжиніринг» 41358761 та ОСОБА_9 НОМЕР_5 на 3 арк.

18.Додаткова угода №1 від 27 грудня 2019року до договору поворотної безпроцентної фінансової допомоги №05/08 від 05 серпня 2019 05 вересня 2019 між «Фронтон інжиніринг» 41358761 та ОСОБА_9 НОМЕР_5 на 1 арк.

19.Додаткова угода №2 від 6 вересня 2019року до договору поворотної безпроцентної фінансової допомоги №05/08 від 05 серпня 2019 між ТОВ «Фронтон інжиніринг» 41358761 та ОСОБА_9 НОМЕР_5 з додатком на 2 арк.

20.Додаткова угода №2 до Договору №2905/18 про надання поворотної фінансової допомоги від 29 травня 2018 між ТОВ «ДІСБУД» 33055528 ТОВ «Фронтон інжиніринг» 41358761 від 05 серпня 2019 на 1 арк.

21.Договір №20/11 про надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги від 20 листопада 2019 року між ТОВ «БУДФІНАНСГРУП» код 42444346 та ОСОБА_17 НОМЕР_6 на 3 арк.

22.Заявка на оформлення договору від 20.11.2019 ТОВ «БУДФІНАНСГРУП» та ОСОБА_18 НОМЕР_7 на 1 арк.

23.Договір №29/11 про надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги 29 листопада 2019 між ТОВ«БУДФІНАНСГРУП» код 42444346 та ОСОБА_17 НОМЕР_6 на 3 арк.

24.Заявка на оформлення договору про надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги 29 листопада 2019 року 2019 між ТОВ«БУДФІНАНСГРУП» код 42444346 та ОСОБА_17 НОМЕР_6 на 1 арк.

25.Договір №18/12 про надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги від 18 грудня 2019 між ТОВ«БУДФІНАНСГРУП» код 42444346 та ОСОБА_19 НОМЕР_8 на 3 арк.

26.Заявка на оформлення договору про надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги від 17 грудня 2019 між ТОВ«БУДФІНАНСГРУП» код 42444346 та ОСОБА_19 НОМЕР_8 на 1 арк.

27.Договір №150120-ПФД про надання поворотної фінансової допомоги від 15 січня 2020 ТОВ «ДІСБУД» 33055528 та ТОВ «Будівельна Група Конкорд» 42063073 на 2 арк.

28.Угода про зарахування зустрічних однорідних вимог 10 грудня 2019 ТОВ «ДІСБУД» 33305528 та ТОВ «Фронтон інжиніринг» 41358761 на 1 арк.

29.Договір №2911-2019 про відступлення права Вимоги 29 листопада 2019 ТОВ «Фронтон інжиніринг» 41358761 та ТОВ «ДІСБУД» 33305528 на 2 арк.

30.Аркуш узгодження до договору №2911-2019 про відступлення права Вимоги ТОВ «Фронтон інжиніринг» 41358761 та ТОВ «ДІСБУД» 33305528 від 02.12.2019 на 1 арк.

35.Договір №2911-2019 про відступлення права Вимоги 29 листопада 2019 ТОВ «Фронтон інжиніринг» 41358761 та ТОВ «ДІСБУД» 33305528 з додатками на З арк.

36.Угода про зарахування зустрічних однорідних вимог від 8 листопада 2019 ТОВ «ДІСБУД» 33055528 ТОВ «Фронтон інжиніринг» 41358761 на 1 арк.

37.аркуш узгодження до угоди про зарахування зустрічних однорідних вимог від 8 листопада 2019 ТОВ «ДІСБУД» 33055528 ТОВ «Фронтон інжиніринг» 41358761 від 02.12.2019 на 1 арк.

38.Договір №3110-2019 про відступлення права Вимоги від 31 жовтня 2019 ТОВ «Фронтон інжиніринг» 41358761 та ТОВ «ДІСБУД» 33055528 з додатками на З арк.

39.аркуш узгодження до договору №3110-2019 про відступлення права Вимоги від 31 жовтня 2019 ТОВ «Фронтон інжиніринг» 41358761 та ТОВ «ДІСБУД» 33055528 від 02.12.2019 на 1 арк.

40.Угода про зарахування зустрічних однорідних вимог від 10 жовтня 2019 ТОВ «ДІСБУД» 33055528 та ТОВ «Фронтон інжиніринг» 41358761 на 1 арк.

41.аркуш узгодження до угоди про зарахування зустрічних однорідних вимог від 10 жовтня 2019 ТОВ «ДІСБУД» 33055528 ТОВ «Фронтон інжиніринг» 41358761 від 02.12.2019 на 1 арк.

42.Договір №0110-2019 про відступлення права вимоги 01 жовтня 2019 ТОВ «Фронтон інжиніринг» 41358761 та ТОВ «ДІСБУД» 33055528 з додатками на З арк.

43.аркуш узгодження до договору №0110-2019 про відступлення права Вимоги від 1 жовтня 2019 ТОВ «Фронтон інжиніринг» 41358761 та ТОВ «ДІСБУД» 33055528 від 02.12.2019 на 1 арк.

44.Договір №211019-ПФДпро надання поворотної фінансової допомоги від 21 жовтня 2019 між ТОВ «Дизайн Бюро Антрацит» 431148 Юта ТОВ «Естет Прайм Буд» код 40554658 на 2 арк.

45.Заявка на оформлення договору 21.10.19 між ТОВ «Дизайн Бюро Антрацит»43114810та ТОВ «Естет Прайм Буд» код 40554658 на 1 арк.

46.Договір №121119-ПФД про надання поворотної фінансової допомоги від 12 листопада 2019 між ТОВ «ДімЛогістик» 41024955 та ТОВ «Естет Прайм Буд» код 40554658 на 2 арк.

47.Заявка на оформлення договору 12.11.19 між ТОВ «Дім Логістик» 41024955 та ТОВ «Естет Прайм Буд» код 40554658 на 1 арк.

48.Договір №281019-ПФД про надання поворотної фінансової допомоги від 28 жовтня 2019 між ТОВ «Фасад» 32628761 та ТОВ «Експрес MC» код 33404397 на 2 арк.

49.Договір №070219-ПФД про надання поворотної фінансової допомоги від 07лютого 2019 між ТОВ «Дісбуд» 33055528 та ТОВ «Едванс Буд» код 42750580 на 2арк.

50.Додаткова угода №1 до Договіру №070219-ПФД про надання поворотноїфінансової допомоги від 07 лютого 2019 між ТОВ «Дісбуд» 33055528 та ТОВ«Едванс Буд» код 42750580 від 01 березня 2019 на 1 арк.

51.Договір №010319-ПФД про надання поворотної фінансової допомоги від 01березня 2019 між ОСОБА_20 (і.п.н. НОМЕР_9 ) та ТОВ«Едванс Буд» код 42750580 на 2 арк.

52.Договір №251019-ПФД про надання поворотної фінансової допомоги від 25жовтня 2019 між ТОВ «Деорбуд код 40442478 та ТОВ «Едванс Буд» код 42750580на 2 арк.

53.Договір №251019-ПФД про надання поворотної фінансової допомоги від 25 жовтня 2019 між ТОВ «Магнат БудСервіс» код 33692010 та ТОВ «Едванс Буд» код 42750580 на 2 арк.

54.Заявка на оформлення договору між ТОВ «Магнат БудСервіс» код 33692010 та ТОВ «Едванс Буд» код 42750580 від 05.11.2019 на 1 арк.

55.Договір №291019-ПФД про надання поворотної фінансової допомоги від 29 жовтня 2019 між ТОВ «Едванс Буд» код 42750580 та ТОВ «БУДЕРАНІТМОНТАЖ» 42878367 на 2 арк.

56.Заявка на оформлення договору №291019-ПФД від 24.10.19 між ТОВ «Едванс Буд» код 42750580 та ТОВ «БУДГРАНІТМОНТАЖ» 42878367.

71.Договір №1811-2019 про відступлення права вимоги від 18 листопада 2019 ТОВ «Деорбуд» та ТОВ «Передові Технології плюс» та ТОВ «Едванс Буд» на 2 арк.

72.Договір №281019-ПФД про надання поворотної фінансової допомоги від 28 жовтня 2019 року між ТОВ «ФАСАД» ТОВ «Експрес Мс» на 2арк.

73.Договір №280519-ПФД про надання поворотної фінансової допомоги від 28 травня 2019 між ТОВ «Дісбуд» та ТОВ «Еколайт Груп» код 42960629 на 2 арк.

74.Договір №301019-ПФД надання поворотної фінансової допомоги від 30 жовтня 2019 між ПАТ «Авіакомпанія «ВІТА» та ТОВ « ЦентрБуд Альянс» на 2 арк.

75.Договір «»290119-ПФД про ПФД надання поворотної фінансової допомоги від 29 січня 2019 року між ТОВ «Будпрофторг» та ТОВ «ДІМ Коснтракшн» із заявкою на оформлення договору на 3 арк.

76.Договір №300119-ПФД надання поворотної фінансової допомоги від 30 січня 2019 між ТОВ «ДІСБУД» та ТОВ «БУДПРОФТОРГ» на 2 арк

77.Додаткова угода №2 до договору №79/01а-2017 про надання поворотної фінансової допомоги від 16 листопада 2017 від 01 квітня 2019 між ТОВ «ДІСБУД» та ТОВ «Нова Слобідка» на 1 арк.

78.Договір №22/04-2019 про надання поворотної фінансової допомоги від 22 квітня 2019 між ФО ОСОБА_21 та ТОВ « Соффітрейд» на 1 арк.

79.Додаткова угода №3 до договору договору №79/01а-2017 про надання поворотної фінансової допомоги від 16 листопада 2017 між ТОВ «ДІСБУД» та ТОВ «Нова Слобідка» від 26 листопада 2019 на 1 арк.

80.Договір №260319 ПФД про надання поворотної фінансової допомоги від 26 березня 2019 на 2 арк.

81.Договір №18/01а-2015 від 22 червня 2016 на 2 арк.

82.Договір №02/01а-2016 про надання поворотної фінансової допомоги від 01 липня 2016 на 2 арк.

83.Аркуш погодження до проекту договору №2/01а2016від 01.07.2016 на 1 арк.

84.Договір №0104019/2 про надання фінансової поворотної допомоги від 01 квітня 2019 на 2 арк.

93.Заявка на оформлення договору №010419/2-ПФД від 01.04.19 на 1 арк.

94.Реквізити до зарахування коштів на поточний рахунок в гривні від 22.04.2019 на 1 арк.

95.Договір №010419/2-ПФД про надання фінансової поворотної допомоги від 01 квітня 2019 на 2 арк.

96.Договір №290119-ПФД про надання фінансової поворотної допомоги від 29 січня2019 на 2 арк.

97.Договір №23/12 безпроцентної фінансової допомоги на зворотній основі від 23 грудня 2019 на 2 арк.

98.Заявка на оформлення договору від 15.05.2019 на 1 арк.

99.Довідка про наявність матеріально-технійчної бази та обладнання ТОВ «Геопроект-500» код 42785262 на 1 арк.

100.Довідка про наявність працівників відповідної кваліфікації які мають необхідні знання та досвід для виконання вишукувальних робіт ТОВ «Геопроект- 500» код 42785262 на 1 арк.

101.Свідоцтво про підвищення кваліфікації ОСОБА_22 на 1 арк.

102.Свідоцтво про звірку законодавчо регульованого засобу вимірювальної техніки від 15 03. 2019 на 1 арк.

103.Протокол №1 загальних зборів засновників Довідка про наявність матеріально- технійчної бази та обладнання ТОВ «Геопроект-500» код 42785262 на 2 арк.

104.Витяг з єдиного державного реєстру юр. Осіб, ФОП, та ГФ на 1 арк.

105.Витяг № 1926524500120 на 1 арк.

106.Статут Довідка про наявність матеріально-технійчної бази та обладнання ТОВ «Геопроект-500» код 42785262 на 10 арк.

107.Договір №18-19 на створення проектно-вишукувальної продукції від 15 травня 2019 із додатком на 4 арк.

108.Договір №02/01а/16 про надання фінансової поворотної допомоги від 30 вересня 2016 на 2 арк

109.Договір №23/01 а/16 про надання фінансової поворотної допомоги від 21вересня 2016 на 1 арк

110.Договір №23/01а/16 про надання фінансової поворотної допомоги від 21вересня 2016 на 2 арк

111.Заявка на оформлення договору від 30.01.2019 на 1 арк.

112.Договір №03/04 безвідсоткової поворотної фінансової допомоги від 03 квітня 2019 на 1 арк.

113.Додаткова угода №1 до договору про надання поворотної фінансової допомоги №18/01а~2015 від 22.06.2016 від 22 червня 2018 року на 1 арк.

114.Договір 18/01а-2015 від 22.06.2016 про надання поворотної фінансової допомоги від 22 червня 2016 року на 2 арк.

115.Договір №140819/1 про переведення боргу від 14.08.2019 року на 2 арк.

116.Заявка на оформлення договору на 2 арк.

117.Угода про зарахування зустрічних одноріднихвимог від 10 липня2019 року на2 аркушах в 2 примірниках

118.Договір №2706-2019 про відступлення права вимоги від 27 червня 2019 року на 2 аркушах в 3 примірниках

119.Угода про зарахування зустрічних однорідних вимог від 20 червня 2019 року на 2 аркушах в 2 примірниках

120.Договір №3105-2019 про відступлення права вимоги від 31 травня 2019 року на 2 аркушах в 3 примірниках

121.Угода про зарахування зустрічних однорідних вимог від 15 травня 2019 року на 2 аркушах в 2 примірниках

122.Угода про зарахування зустрічних однорідних вимог від 15 травня 2019 року на 2 аркушах в 2 примірниках

123.Угода про зарахування зустрічних однорідних вимог від 14 травня 2019 року на 2 аркушах в 2 примірниках

124.Договір №3004-2019-2 про відступлення права вимоги від 30 квітня 2019 року на 2 аркушах в 3 примірниках

125.Договір №3004-2019-2 про відступлення права вимоги від 30 квітня 2019 року на 2 аркушах в 3 примірниках.

149.Договір №3004-2019 про відступлення права вимоги від 30 квітня 2019 року на 2 аркушах в 3 примірниках

150.Договір №3004-2019-1 про відступлення права вимоги від 30 квітня 2019 року на 2 аркушах в 3 примірниках

151.Угода про співробітництво № 18.04.19/02-ДЦ від 18 квітня 2019 року на 2 аркушах

152.Угода про зарахування зустрічних однорідних вимог від 17 квітня 2019 року на 2 аркушах в 2 примірниках

153.Договір №0104-2019 про відступлення права вимоги від 01 квітня 2019 року на 2 аркушах в 3 примірниках

154.Договір №260319-ПФД про надання поворотної фінансової допомоги від 26 березня 2019 року на 2 аркушах

155.Додаткова угода №1 від 02 грудня 2019 року на 1 аркуші

156.Додаткова угода №6 від 01 вересня 2019 року на 1 аркуші

157.Додаткова угода №8 від 25 червня 2019 року на 1 аркуші

158.Додаткова угода №7 до договору № 1109/2018-ПДФ від 11.09.2018 від 12 березня 2019 року на 1 аркуші

159.Додаткова угода №6 до договору №18/06-2018 від 12 червня 2019 року на 1 аркуші в двух примірниках

160.Заявка на оформлення договору від №6 від 12.06.2019 на 1 аркуші

161.Додаткова угода №7 до договору № 18/06-2018 від 05 листопада 2019 року на 1 аркуші в двух примірниках

162.Заявка на оформлення договору від №7 від 05.11.2019 на 1 аркуші

163.Додаткова угода №8 від 20 листопада 2019 рокуна 1 аркушах

164.Додаткова угода №8 від 20 листопада 2019 року на 1 аркушах

214.Додаткова угода №6 від 31 травня 2019 року на 1 аркушах

215.Договір про надання поворотної безвітсоткової фінансової допомоги №1685/1 від 01 грудня 2016 року на 2 аркушах

216.Договір про надання поворотної безвітсоткової фінансової допомоги №21/01а- 2016 від 23 листопада 2016 року на 2 аркушах

217.Угода про зарахування зустрічних однорідних вимог від 07 квітня 2016 року на 2 аркушах в двух примірниках

218.Договір №11 від 11 березня 2016 року на 2 аркушах

219.Договір про надання поворотної безвітсоткової фінансової допомоги №03/01а- 2015 від 05 червня 2015 року на 1 аркушах на 4 примірниках

220.Додаткова угода №1 від 03 червня 2016 року на 1 аркушах

221.Заявка на оформлення договору на 1 аркушах в двух примірниках

222.Договір про надання поворотної безвітсоткової фінансової допомоги №38/01а- 2015 від 27 травня 2015 року на 4 аркушах

223.Договір №02/01а-2015 від 27 травня 2015 року на 5 аркушах

224.Договір про надання поворотної безвітсоткової фінансової допомоги №23-12 від 23 грудня 2014 року на 1 аркушах на 4 примірниках

313.Договір № 211019-ПФД про надання поворотної фінансової допомоги від 21.10.2019 між ТОВ «Естет Прайм Буд» та ТОВ «Дизайн бюро Антрацит» оригінал на 2 аркушах

314.Договір про переведення боргу №140819/3 від 14.08.2019 між ТОВ «Фронтон Інжиніринг» та ТОВ «Арсан-Буд» оригінал на 2 аркушах

315.Заявка на оформлення договору від 15.08.2019 на 1 аркуші

316.Лист ТОВ «Сімакс Україна » вих.№1308/03 від 13.08.2019 копіяна 1аркуші

317.Договір про переведення боргу №140819/2 від 14.08.2019 між ТОВ «ФронтонІнжиніринг» та ТОВ «Арсан-Буд» оригінал на 2 аркушах

318.Заявка на оформлення договору від 15.08.2019 на 1 аркуші

319.Лист ТОВ «Сімакс Україна » вих. №1308/04 від 13.08.2019 копія на 1 аркуші

320.Заявка на оформлення договору від 28.11.2018 на 1 аркуші

321.Договір позики №1-П від 03.01.2019 між ТОВ «Компанія з управління активами «ЕйвіІнвестмент» та ТОВ «Арсан-Буд» оригінал на 3 аркушах

322.Договір про надання повотної фінансової допомоги №081118-ПФД від 08.11.2008 між ОСОБА_23 та ТОВ «Арсан-Буд» оригінал на 2 аркушах

323.Статут ТОВ «Рентакран Буд» копія на 11 аркушах

324.Виписка з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «Рентакран Буд» копія на 2 арк.

325.Додаткова угода №1 від 30.05.2019 до Договору №010618-ПФД про надання поворотної фінансової допомоги від 01.06.2018 між ТОВ «Дісбуд» та ТОВ «Арсан- Буд» оригінал на 1 аркуші

326.Договір на проведення робіт №ДМ-49/2016 від 13.07.2016 між ТОВ «Арсан- Буд» та ТОВ «Рентакран» копія на 6 аркушах

384.Договір відповідального зберігання майна №24/01а-2016 від 21.06.2016 між ПППВФ «М-Еко`та ТОВ «Арсан-Буд» оригінал на 2 аркушах

385.Договір про надання поворотної фінансової допомоги №20/01а-2016від 23.11.2016 між ТОВ «Арсан-Буд» та ПППВФ «М-Еко» оригінал на 2 аркушах

386.Додаткова угода №1 від 03.10.2016 до Договору №02/01а-2016 про надання поворотної фінансової допомоги від 01.02.2016 між ОСОБА_23 та ТОВ «Арсан-буд» оригінал на Іаркуші в 4 примірниках

387.Додаткова угода №1 від 17.01.2019 до Договіру про надання поворотної фінансової допомоги №80/01а-2018 між ТОВ «Дім експерт інжиниринг» та ТОВ «Дісбуд» оригінал на

388.Додаткова угода №2 від 01.04.2019 до Договору про надання поворотної фінансової допомоги №79/01а-2017 між ТОВ «Дісбуд» та ТОВ «Нова Слобідка» оригінал на 1 арк.

389.Додаткова угода №1/2 від 05.11.2019 до Договору про надання поворотної фінансової допомоги №79/01а-2017 між ТОВ «Дісбуд» та ТОВ «Нова Слобідка» оригінал на 1 арк

390.Заявка на оформлення договору між ТОВ «Дісбуд» та ТОВ «Нова Слобідка» від 26.11.2019 на 1 аркуші

391.Додаткова угода №3 від 26.11.2019 до Договору про надання поворотної фінансової допомоги №79/01а-2017 між ТОВ «Дісбуд» та ТОВ «Нова Слобідка» оригінал на 1 арк

392.Заявка на оформлення договору між ТОВ «Дісбуд» та ТОВ «Нова Слобідка» від 26.11.2019 на 1 аркуші

393.Додаткова угода №1від 25.02.2019 до договору про надання поворотної фінансової допомоги №01/03-2018ПФД від 01.02.2018 між ТОВ «Д-І-М2 та ТОВ «Дім Ріелт» оригінал на 1 аркуші в 2 примірниках

394.Додаткова угода №1 від 25.02.2019 до договору про надання поворотної фінансової допомоги №01/03-2018ПФД від 01.03.2018 між ТОВ «Д-І-М» та ТОВ «Дім ріелт» копія на 1 аркуші.

395.Заявка на оформлення договору між ДП «Строй-Маркт-Груп» та ТОВ «Дісбуд» від 05.03.2019 на 1 аркуші

396.Папка червоного кольору з написом («ПАТ» ЗНВКІФ Антілія» Договір: Форвардний контракт 31.08.2016-21.11.2016)

397.Папка червоного кольору з написом (АТ ЗНВКІФ «Антілія» Договір 14.06.2016- 29.08.2019)

444.Папка червоного кольору з написом (АТ ЗНВКІФ «Антілія» Договір Деривативу 30.08.2016-14.11.2016)

445.Папка червоного кольору з написом (АТ ЗНВКІФ «Антілія» Договір Деривативу 01.03.2016-13.06.2016)

446.Папкачервоного кольору з написом(АТ ЗНВКІФ «Антілія» Договірфорвардний контракт 22.06.2016-31.08.2016)

447.Папкачервоного кольору з написом (АТ ЗНВКІФ «Антілія» Договірфорвардний контракт 01.03.2016-21.06.2016)

470.Папка зеленого кольору з написом (ТОВ «Дісбуд» 01 а-Договори цесії, позики, комісії з 1 по 50 2015 року)

471.Папка зеленого кольору з написом (ТОВ «КУА ЕйвіІнвестмент» договора2015)

492.Аркуш погодження до проекту Договору №29/01 а-2016 про надання поворотної фінансової допомоги від 28.12.2016 на 1-му арк;

493.Електронний лист від 28.12.2016 на 1-му арк;

494.Аркуш погодження до проекту додаткової угоди №1 від 30.01.2017 до Договору №29/01 а-2016 про надання поворотної фінансової допомоги від 28.12.2016 на 1-му арк;

495.Договір №27/01 а-2016 про надання поворотної фінансової допомоги від 29.11.2016 на 2-х арк;

496.Аркуш погодження до проекту Договору №27/01 а-2016 про надання поворотної фінансової допомоги від 29.11.2016 на 1-му арк;

497.Електронний лист від 29.11.2016 на 1-му арк;

498.Електронний лист від 20.03.2019 на 1-му арк;

499.Додаткова угода №3 до Договору №27/01 а-2016 про надання поворотної фінансової допомоги від 29.11.2016 від 01.11.2019 на 1 -му арк;

500.Заявка на оформлення договору на 1-му арк.;

517.Договір позики №13-ІІ від 24.11.2016 на 2-х арк;

518.Договір позики №12-ІІ від 24.11.2016 на 3-х арк;

519.Договір №24/01а-2016 про надання поворотної фінансової допомоги від 30.09.2016на 2-х арк;

520.Аркуш погодження до Договору №24/01а-2016 про надання поворотної фінансової допомоги від 30.09.2015 на 1-му арк;

521.Договір №23/01а-2016 про надання поворотної фінансової допомоги від 21.09.2016 на 2-х арк;

522.Заявка на оформлення договору на 1-му арк;

523.Аркуш погодження до Договору №23/01а-2016 про надання поворотноїфінансової допомоги від 21.09.2015 на 1-му арк;

524.Договір позики №7-11 від 10.08.2016 на 3-х арк;

525.Договір №21/01 а-2016 про надання поворотної фінансової допомоги від 19.07.2016 на 1-му арк;

526.Аркуш погодження до Договору №21/01а-2016 19.07.2016 на 1-му арк;

527.Додаткова угода №1 до Договору №21 /01 а-2016 про надання поворотної фінансової допомоги від 19.07.2016 від 20.07.2016 на 1-му арк;

528.Аркуш погодження до проекту додаткової угоди №1 до Договору №21/01а-

201519.07.2016 на 1-му арк;

529.Додаткова угода №2 до Договору №21 /01 а-2016 про надання поворотної фінансової допомоги від 19.07.2016 від 27.07.2016 на 1-му арк;

530.Договір №21/01а-2016 про надання поворотної фінансової допомоги від 19.09.2016 на 1-му арк;

531.Додаткова угода №1 до Договору №21/01 а-2015 про надання поворотної фінансової допомоги від 19.07.2016 від 20.07.2016 на 1-му арк;

532.Додаткова угода №1 до Договору №21/01 а-2015 про надання поворотної фінансової допомоги від 19.07.2016 від 20.07.2016 на 1-му арк;

533.Договір №21/01а-2015 про надання поворотної фінансової допомоги від 19.07.2016 на 1-му арк;

534.Додаткова угода №3 до Договору №21/01а-2016 про надання поворотної фінансової допомоги від 19.07.2016 від 10.08.2016 на 1-му арк;

535.Аркуш погодження до проекту додаткової угоди №3 від 10.08.2016 до Договору №21/01 а-2015 про надання поворотної фінансової допомоги від 19.07.2016 на 1-му арк;

536.Додаткова угода №4 до Договору №21/01а-2016 про надання поворотної фінансової допомоги від 19.07.2016 від 17.08.2016 на 1-му арк;

537.Аркуш погодження до проекту додаткової угоди №4 від 10.08.2016 до Договору №31/01 а-2016 про надання поворотної фінансової допомоги від 19.07.2016 на 1-му арк;

538.Додаткова угода №5 до Договору №21/01а-2016 про надання поворотної фінансової допомоги від 19.07.2016 від 31.08.2016 на 1-му арк;

539.Аркуш погодження до проекту додаткової угоди №5 від 31.08.2016 до Договору №21/01 а-2016 про надання поворотної фінансової допомоги від 19.07.2016 на 1-му арк;

540.Додаткова угода №6 до Договору №21/01 а-2016 про надання поворотної фінансової допомоги від 19.07.2016 від 07.09.2016 на 1-му арк;

541.Додаткова угода №7 до Договору №21 /01 а-2016 про надання поворотної фінансової допомоги від 19.07.2016 від 08.09.2016 на 1-му арк;

542.Аркуш погодження до проекту додаткової угоди №7 до Договору №21/01а-2016 про надання поворотної фінансової допомоги від 19.07.2016 на 1-му арк;

543.Додаткова угода №8 до Договору №21/01а-2016 про надання поворотної фінансової допомоги від 19.07.2016 від 14.09.2016 на 1-му арк;

544.Аркуш погодження до проекту додаткової угоди №8 до Договору №21/01а- 2016 про надання поворотної фінансової допомоги від 19.07.2016 на 1-му арк;

545.Аркуш погодження до проекту додаткової угоди №6 до Договору №21/01а- 2016 про надання поворотної фінансової допомоги від 19.07.2016 на 1-му арк;

546.Договір №20/01а-2015 про надання поворотної фінансової допомоги від19.07.2016 на 2-х арк;

547.Аркуш погодження до проекту Договору №20/01а-2016 про надання поворотної фінансової допомоги від 19.07.2016 на 1-му арк;

548.Електронний лист від 19.07.2016 на 1-му арк;

549.Додаткова угода №1 до Договору №20/01 а-2016 про надання поворотної фінансової допомоги від 19.07.2016 від 18.07.2016 на 1-му арк;

550.Заявка на оформлення договору на 1-му арк;

551.Договір №19/01а-2015 про надання поворотної фінансової допомоги від 05.07.2016 на 2-х арк;

552.Аркуш погодження до проекту Договору №19/01а-2016 про надання поворотної фінансової допомоги від 05.07.2016 на 1-му арк;

553.Електронний лист від 05.07.2016 на 1-му арк;

554.Електронний лист від 06.07.2016 на 1-му арк;

555.Додаткова угода №1 до Договору №19/01а-2015 про надання поворотної фінансової допомоги від 05.07.2016 від 04.08.2016 на 1-му арк;

556.Аркуш погодження до проекту додаткової угоди №1 від 04.08.2016 до Договору № 19/01 а-2016 про надання поворотної фінансової допомоги від 05.07.2016 на 1-му арк;

557.Договір № 18/01 а-2015 про надання поворотної фінансової допомоги від 22.06.2016 на 2-х арк;

558.Електронний лист від 22.06.2016 на 1-му арк;

559.Виписка з ЄДРПОУ ТОВ «Антілія ЛТД» копія на 2-х арк;

560.Заявка на оформлення договору на 1-му арк;

561.Додаткова угода №1 до Договору про надання поворотної фінансової допомоги №18/01а-2015 від 22.06.2016 від 22.06.2018 на 1-му арк;

562.Заявка на оформлення договору на 1-му арк;

563.Договір позики №3-11 від 08.06.2016 на 2-х арк;

564.Договір №26-05ф про надання поворотної фінансової допомоги від 26.05.2016 на 2-х арк;

565.Аркуш погодження до проекту Договору №26-05ф про надання поворотної фінансової допомоги від 26.05.2016 на 1-му арк;

566.Заявка на оформлення договору №26-05ф про надання поворотної фінансової допомоги від 26.05.2016 на 1-му арк;

567.Договір №26-05ф від 26.05.2016 на 1-му арк;

568.Статут ТОВ «Компанія Реал Груп» на 3-х арк;

569.Протокол №4/11 загальних зборів учасників ТОВ «Компанія Реал Груп» на 1- му арк;

570.Договір №15/01 а-2015 про надання поворотної фінансової допомоги від 01.06.2016 на 2-х арк;

571.Договір №14/01 а-2015 про надання поворотної фінансової допомоги від 27.05.2016 на 2-х арк;

572.Аркуш погодження до проекту Договору №14/01а-2015 про надання поворотної фінансової допомоги від 27.05.2016 на 1-му арк;

573.Заявка на оформлення договору №14/01а-2015 про надання поворотної фінансової допомоги від 27.05.2016 на 3 арк;

574.Договір позики №2-11 від 27.04.2016 на 2-х арк;

575.Додаткова угода №1 до договору позики №2-П від 27.04.2016 на 1-му арк.

576.Договір позики №1-11 від 04.04.2016 на 3-х арк;

577.Договір №11/01 а-2015 про надання поворотної фінансової допомоги від 01.12.2016 на 2-х арк;

578.Аркуш погодження до проекту Договору №11/01 а-2015 про надання поворотної фінансової допомоги від 01.12.2015 на 1-му арк;

579.Договір №11/01 а-2015 про надання поворотної фінансової допомоги від 01.12.2016 на 1 арк;

580.Заява на складання договору від 01.12.2015 на 1 арк

581.Договір №11/01а-2015 про надання поворотної фінансової допомоги від 29.07.2015 на 2 арк;

582.Договір №Ф-2 про надання поворотної фінансової допомоги від 18.05.2015 на 2 арк;

583.Договір №6 про надання поворотної фінансової допомоги від 27.04.2015 на 2 арк;

584.Договір №32 про надання поворотної фінансової допомоги від 31.03.2015 на 2 арк;

585.Договір №32 про надання поворотної фінансової допомоги від 31.03.2015 на 2 арк;

586.Договір №3 про надання поворотної фінансової допомоги від 30.03.2015 на 2 арк;

587.Договір №20/1 про надання поворотної фінансової допомоги від 02.02.2015. на 2 арк

588.Договір №20/1 про надання поворотної фінансової допомоги від 02.02.2015. на 2 арк

589.Договір №1 про надання поворотної фінансової допомоги від 20.03.2015 на 1 арк;

590.Договір №1 про надання поворотної фінансової допомоги від 11.03.2015 на 2 арк;

591.Договір №20 про надання поворотної фінансової допомоги від 02.02.2015 на 2 арк;

592.Договір комісії № 18 від 02.02.2015 на 3 арк.

593.Договір комісії № 18 від 02.02.2015 на 3 арк.

594.Додаток №1 до договору комісії №18 від 02.02.2015р на 2 арк

595.Додаток №2 до договору комісії №18 від 02.02.2015р на 2 арк

596.Договір №0108/18 про надання поворотної фінансової допомоги від 13.02.2020 між ТОВ «Дісбуд» та ТОВ «Протасів Яр» на 1-му арк.;

597.Договір №150120 про надання поворотної фінансової допомоги від 15.01.2020 між ТОВ «Дісбуд» та ТОВ «Будівельна Група «Конкорд» на 2-х арк.;

598.Заявка на оформлення договору між ТОВ «Дісбуд» та ТОВ «Будівельна Група «Конкорд» на 1-му арк.;

599.Угода про зарахування зустрічних однорідних вимог від 10.12.2019 між ТОВ «Дісбуд» та ТОВ «Фронтон Інжиніринг» на 1-му арк.;

600.Аркуш узгодження до угоди про зарахування зустрічних однорідних вимог №б/н від 10.12.2019 між ТОВ «Дісбуд» та ТОВ «Фронтон Інжиніринг» на 1-му арк.;

601.Договір №2911-2019 про відступлення права вимоги від 29.11.2019 між ТОВ «Дісбуд» та ТОВ «Фронтон Інжиніринг» на 2-х арк.;

602.Додаток №1 до Договору №2911-2019 про відступлення права вимоги від29.11.2019 на 1-му арк.;

603.Аркуш узгодження до Договору №2911-2019 про відступлення права вимоги від 29.11.2019 на 1-му арк.;

604.Заявка на оформлення договору між ТОВ «Дісбуд» та боржником ОСОБА_9 на 1-му арк.;

605.Договір №20/11-19-ПФД про надання поворотної фінансової допомоги від 20.11.2019 між ТОВ «Дісбуд» та ДП «Рітейл Вест» на 2-х арк.;

606.Заявка на оформлення договору між ТОВ «Дісбуд» та ДП «Рітейл Вест» на 1 - му арк.;

607.Додаткова угода №1 до Договору №20/11-19-ПФД про надання поворотної фінансової допомоги від 20.11.2019 між ТОВ «Дісбуд» та ДП «Рітейл Вест» від 27.11.2019 на 1-му арк.;

608.Заявка на оформлення договору між ТОВ «Дісбуд» та ДП «Рітейл Вест» на 1- му арк.;

609.Угода про зарахування зустрічних однорідних вимог від 08.11.2019 між ТОВ «Дісбуд» та ТОВ «Фронтон Інжиніринг» на 1 -му арк.;

610.Аркуш узгодження до угоди про зарахування зустрічних однорідних вимог №б/н від 08.11.2019 між ТОВ «Дісбуд» та ТОВ «Фронтон Інжиніринг» на 1-му арк.;

611.Договір №3110-2019 про відступлення права вимоги від 31.10.2019 між ТОВ «Дісбуд» та ТОВ «Фронтон Інжиніринг» на 2-х арк.;

612.Додаток №1 до Договору №3110-2019 про відступлення права вимоги від 31.10.2019 на 1-му арк.;

613.Аркуш узгодження до Договору №3110-2019 про відступлення права вимоги від 31.10.2019 між ТОВ «Дісбуд» та ТОВ «Фронтон Інжиніринг» на 1-му арк.;

614.Заявка на оформлення договору між ТОВ «Дісбуд» та та боржником ОСОБА_9 на 1-му арк.;

615.Угода про зарахування зустрічних однорідних вимог від 10.10.2019 між ТОВ «Дісбуд» та ТОВ «Фронтон Інжиніринг» на 1-му арк.;

616.Аркуш узгодження до Угоди про зарахування зустрічних однорідних вимог №б/н від 10.10.2019 між ТОВ «Дісбуд» та ТОВ «Фронтон Інжиніринг» на 1-му арк.;

617.Договір №0110-2019 про відступлення права вимоги від 01.10.2019 між ТОВ «Дісбуд» та ТОВ «Фронтон Інжиніринг» на 2-х арк.;

618.Додаток №1 до Договору №0110-2019 про відступлення права вимоги від 01.10.2019 між ТОВ «Дісбуд» та ТОВ «Фронтон Інжиніринг» на 1-му арк.;

619.Аркуш узгодження до Договору №0110-2019 про відступлення права вимоги від 01.10.2019 між ТОВ «Дісбуд» та ТОВ «Фронтон Інжиніринг» на 1-му арк.;

620.Заявка на оформлення договору між ТОВ «Дісбуд» та боржником ОСОБА_9 на 1-му арк.;

621.Чорнові записи на 1 -му арк.;

622.Договір №120919-ПФД про надання поворотної фінансової допомоги від 19.09.2019 між ТОВ «Дісбуд» та ТОВ «Віндом» на 2-х арк.;

623.Заявка на оформлення договору між ТОВ «Дісбуд» та ТОВ «Віндом» на 1-му арк.;

624.Договір про зарахування зустрічних однорідних вимог від 07.08.2019 між ТОВ «Дісбуд» та ТОВ «Фронтон Інжиніринг» на 2-х арк.;

625.Договір №0708-2019 про відступлення права вимоги від 07.08.2019 між ТОВ «Дісбуд» та ТОВ «Фронтон Інжиніринг» на 2-х арк.;

626.Заявка на оформлення договору між ТОВ «Дісбуд» та ТОВ «Фронтон Інжиніринг» на 1-му арк.;

627.Оборотно-сальдова відомість по рахунку НОМЕР_13 за липень 2019 - серпень 2019 на 1-му арк.;

628.Договір №030619-ПФД про надання поворотної фінансової допомоги від 03.06.2019 між ТОВ «Дісбуд» та ПАТ «Авіакомпанія «Віта» на 2-х арк.;

629.Заявка на оформлення договору між ТОВ «Дісбуд» та ПАТ «Авіакомпанія «Віта» на 1-му арк.;

630.Додаткова угода №1 до договору №030619-ПФД про надання поворотної фінансової допомоги від 03.06.2019 між ТОВ «Дісбуд» та ПАТ «Авіакомпанія «Віта» від 27.12.2019 на 1-му арк.;

631.Заявка на оформлення договору між ТОВ «Дісбуд» та ПАТ «Авіакомпанія «Віта» на 1-му арк.;

632.Договір №280519-ПФД про надання поворотної фінансової допомоги від 28.05.2019 між ТОВ «Дісбуд» та ТОВ «Еколайт Груп» на 2-х арк.;

633.Заявка на оформлення договору між ТОВ «Дісбуд» та ТОВ «Еколайт Груп» на 1-му арк.;

634.Інвестиційний договір №263/02-19 від 29.03.2019 на 9-ти арк.;

635.Характеристика обєкта будівництва додаток №1 до Інвестиційного договору №263/02-19 від 29.03.2019 на 1-му арк.;

636.Акт приймання-передачі основних засобів додаток №2 до Інвестиційного договору №263/02-19 від 29.03.2019 на 1-му арк.;

637.Перелік виконавчої документації за обєктом додаток №3 до Інвестиційного договору №263/02-19 від 29.03.2019 на 2-х арк.;

638.Акт приймання-передачі у власність обєкта нерухомості додаток №4 до Інвестиційного договору №263/02-19 від 29.03.2019 на 1-му арк.;

639.Заявка на оформлення договору між ТОВ «Дісбуд» та Прат «ДТЕК Київські Електромережі» на 1-му арк.;

640.Договір №280519-ПФД про надання поворотної фінансової допомоги від 28.05.2019 між ТОВ «Дісбуд» та ТОВ «Еколайт Груп» на 2-х арк.;

641.Договір №070219-ПФД про надання поворотної фінансової допомоги від 27.02.2019 на 2-х арк.;

642.Заявка на оформлення договору між ТОВ «Дісбуд» та ТОВ «Едванс Буд» на 1-му арк.;

643.Додаткова угода №1 до Договір №070219-ПФД про надання поворотної фінансової допомоги від 27.02.2019 від 01.03.2019 на 1-му арк.;

644.Заявка на оформлення договору між ТОВ «Дісбуд» та ТОВ «Едванс Буд» на 1- му арк.;

645.Договір №300119-ПФД про надання поворотної фінансової допомоги від 30.01.2019 на 2-х арк.;

646.Заявка на оформлення договору між ТОВ «Дісбуд» та ТОВ «Буд Проф Торг» на 1-му арк.;

647.Договір №030119-ПФД про надання поворотної фінансової допомоги від 03.01.2019 на 2-х арк.;

648.Заявка на оформлення договору між ТОВ «Дісбуд» та ТОВ «Проектна майстерня архігруп» на 1-му арк.

649.Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «Проектна майстерня архігруп» копія на 1-му арк.

650.Довідка АА №781280 ТОВ «Проектна майстерня архігруп» на 12-х арк.;

651.Договір №221218-ПФД про надання поворотної фінансової допомоги від 22.12.2019 на 2-х арк.;

652.Інформація по договору №221218-ПФД від 22.12.2019 збільшити суму на сьогодні 200 000 000,00 на 1-му арк.;

653.Додаткова угода №1 до Договору №221218-ПФД про надання поворотної фінансової допомоги від 22.12.2019 від 02.12.2019 на 1-му арк.;

654.Заявка на оформлення додаткового договору №1 від 01.12.2019 до договору №221218-ПФД про надання поворотної фінансової допомоги на 1-му арк.;

655.Договір №071118-ПФД про надання поворотної фінансової допомоги від 07.11.2019 на 2-х арк.;

656.Заявка на оформлення договору №071118-ПФД на 1 -му арк.;

657.Додаткова угода № 1 до Договору №071118-ПФД про надання поворотної фінансової допомоги від 07.11.2019 від 05.12.2019 на 1-му арк.;

658.Заявка на оформлення договору між ТОВ «Дісбуд» та ТОВ «Будінформ на 1-му арк.;

659.Договір № про надання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги від 30.10.2019 на 2-х арк.;

660.Аркуш погодження до Договору про надання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги на 1-му арк.;

661.Додаткова угода № 1 до Договору №221218-ПФД про надання поворотної фінансової допомоги від 30.10.2018 від 20.06.2019 на 1-му арк.;

662.Заявка на оформлення договору між ТОВ «Дісбуд» та ТОВ «Адаманс» на 1-му арк.;

663.Детальна інформація про юридичну особу ТОВ «Адаманс» на 2 арк.

664.Додаткова угода №2 до Договору №221218-ПФД про надання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги від 30.10.2018 від 10.06.2019 на 1-му арк.;

665.Заявка на оформлення договору між ТОВ «Дісбуд» та ТОВ «Адаманс» на 1-му арк.;

667.Додаткова угода №1 до Договору №2205/18 про надання поворотної фінансової допомоги від 22.05.2018 від 20.05.2019 на 1-му арк.;

668.Заявка на оформлення договору від 06.12.2019 на 1 -му арк.;

669.Договір №2905/18 про надання поворотної фінансової допомоги від 22.05.2019 на1-х арк.;

670.Додаткова угода №2 до Договору №2905/18 про надання поворотної фінансової допомоги від 29.05.2018 від 05.05.2019 на 1-му арк.;

671.Заявка на оформлення договору від 05.08.2019 на 1-му арк.;

672.Додаткова угода №2 до Договору №010618-ПФД про надання поворотної фінансової допомоги від 01.06.2018 від 05.06.2019 на 1-му арк.;

673.Заявка на оформлення договору від 30.09.2019 на 2-му арк.;

674.Додаткова угода № 1 до Договору №010618-ПФД про надання поворотної фінансової допомоги від 01.06.2018 від 30.05.2019 на 1-му арк.;

675.Заявка на оформлення договору від 25.09.2019 на 1-му арк.;

676.Додаткова угода № 1 до Договору №010618-ПФД про надання поворотної фінансової допомоги від 14.05.2018 від 07.05.2019 на 1-му арк.;

694.Заявка на оформлення договору від 23.12.2019 на 1-му арк.;

695.Додаткова угода №1 про надання поворотної фінансової допомоги №2202/18 від 22.02.2018 від 20.02.2019 на 1-му арк.;

696.Заявка на оформлення договору між ДІСБУД та ТОВ «БУД АУДИТ» від 06.12.2019 на 1-му арк.;

697.Заява на оформленнядоговору від 31.05.2019р. на 1 арк.

698.Додаткова угода № 5 до договору №210918-ПФД про надання поворотноїфінансової допомоги від 21.09.2018 від 07.02.2019 на Іарк.

718.Договір №04-10/2016 про надання поворотної фінансової допомоги від 04.10.2016 на 2 арк.

719.Договір №20/01 а-2015 про надання поворотної фінансової допомоги від 16.07.2016 на 2 арк.

720.Додаткова угода № 1 до договору №210918-ПФД про надання поворотної фінансової допомоги від 16.07.2016р від 18.07.2017 на Іарк.

721.Договір №17/08-2016 про надання поворотної фінансової допомоги від 17.06.2016 на 1 арк.

722.Додаткова угода№ 6 до договору №1109/2018-ПФД про надання поворотної фінансової допомоги від 01.02.2019 на 1 арк.

723.Договір №030119-ПФД про надання поворотної фінансової допомоги від 03.01.2019 на 2 арк

724.Додаткова угода № 2 до договору №66/01а-2017 про надання поворотної фінансової допомоги від 01.11.2019р на 1 арк.

725.Договір №120918-ПФД про надання поворотної фінансової допомоги від 12.11.2019р на 2 арк.

726.Договір №120918-ПФД про надання поворотної фінансової допомоги від 03.06.2019р на 2 арк.

727.Додаткова угода №1 до договору №030119-ПФД про надання фінансової допомоги від 27.12.2019 на 1 арк.

740.Договір №030119-ПФД про надання поворотної фінансової допомоги від 30.10.2019р на 2 арк.

741.Заява на оформлення договору від 24.10.2019р. на 1 арк.

742.Договір №151118-ПФД про надання поворотної фінансової допомоги від 15.11.2018р на 2 арк.

743.Заява на оформлення договору від 07.08.2019р. на 2 арк.

В задоволенні іншої частини скарги - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: А.В. Кваша

Часті запитання

Який тип судового документу № 93455833 ?

Документ № 93455833 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 93455833 ?

Дата ухвалення - 07.12.2020

Яка форма судочинства по судовому документу № 93455833 ?

Форма судочинства - Уголовное

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 93455833 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Сведения о судебном решении № 93455833, Шевченковский районный суд города Киева

Судебное решение № 93455833, Шевченковский районный суд города Киева было принято 07.12.2020. Форма судопроизводства - Уголовное, форма решения – Постановление суда. На этой странице вы сможете найти ключевые данные об этом судебном решении. Мы предоставляем удобный и быстрый доступ к актуальным судебным решениям, чтобы вы могли быть в курсе последних судебных прецедентов. Наша база данных включает полный спектр необходимой информации, позволяя вам легко находить ключевые данные.

Судебное решение № 93455833 относится к делу № 761/34936/20

то решение относится к делу № 761/34936/20. Юридические лица, указанные в тексте настоящего судебного документа:


Наша система поддерживает поиск по разным критериям, таким как регион или название суда. Также в личном кабинете есть возможность подробной настройки, что существенно ускоряет процесс поиска данных. Это позволяет результативно экономить ваше время при получении необходимой информации из реестра судебных решений и других официальных источников.

Предыдущий документ : 93455818
Следующий документ : 93455848