Решение № 93398251, 08.12.2020, Хозяйственный суд города Киева

Дата принятия
08.12.2020
Номер дела
910/15344/20
Номер документа
93398251
Форма судопроизводства
Хозяйственное
Государственный герб Украины

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01054, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.uaРІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Київ

08.12.2020Справа № 910/15344/20

Господарський суд міста Києва у складі судді Ковтуна С.А., дослідивши матеріали справи

за позовом товариства з обмеженою відповідальністю «Контракт 61»

до товариства з обмеженою відповідальністю «СПЕЦАВТО-БУД»

про стягнення 920322,64 грн.,

Представники:

не викликались

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

До Господарського суду міста Києва звернулося з позовом товариство з обмеженою відповідальністю «Контракт 61» до товариства з обмеженою відповідальністю «СПЕЦАВТО-БУД» про стягнення 920322,64 грн., з яких: 872911,89 грн. боргу, 10984,98 грн. інфляційних втрат, 36425,77 грн. 3% річних

Позовні вимоги мотивовані тим, що відповідач не в повному обсязі розрахувався за виконані позивачем роботи по договору підряду № 06/05/19-П від 06.05.2019 (далі - Договір).

Суд своєю ухвалою від 12.10.2020 відкрив провадження у справі № 910/15344/20 та постановив розглядати справу в порядку спрощеного позовного провадження без виклику сторін.

Відповідач позовні вимоги відхилив у повному обсязі з огляду на те, що:

- надані позивачем акт виконаних робіт по формі КБ-2в та довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за формою КБ-3 не відповідають вимогам ДСТУ БД.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва», а саме: не містять дати, місяця, року, печатки підрядника, прізвища та імені уповноваженої особи на підписання первинних документів;

- на вказаних акті по формі КБ-2в та довідці по формі КБ-3 відсутні будь-які відмітки відповідача;

- позивачем не надано відповідачу підтверджуючі документи на виконання ним робіт у повному обсязі та висновок Укрдержбудекспертизи на підтвердження відповідності актів нормам чинного законодавства та проектно-кошторисній документації.

Позивач у відповіді на відзив зазначив, що відповідач не оспорює того факту, що роботи виконані у повному обсязі та належної якості. Надані позивачем акти за формою КБ-2в та довідки по формі КБ-3 містять, крім відомостей щодо виконаних робіт та їх вартості, також підписи підписантів як з боку позивача (директора Каліберди О.І.) так і з боку відповідача (директора Дубенка С.С.), дату їх підписання, рік та місяць за які складались відповідні документи, печатки позивача та відповідача.

Жодним нормативно-правовим актом, в т.ч. ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва» не передбачено внесення генпідрядником до акту за формою КБ-2в та довідки за формою КБ-3 будь-яких додаткових відміток.

Також позивач зазначив, що Договір не містить жодного положення, згідно з яким саме позивач повинен проводити будь-яку експертизу чи надати висновок Укрдержбудекспертизи.

Факт прийняття відповідачем акту №1 за формою № КБ-2в підтверджується також актом звіряння взаємних розрахунків за період з 01.01.2019 по 30.09.2019, який складено та підписано сторонами з накладанням електронних цифрових підписів директорів та печаток сторін.

Відповідач під час підписання акту та довідки, а також в подальшому не звертався до позивача з будь-якими претензіями чи вимогами щодо невиконання позивачем обов`язків по Договору та надання будь-яких документів.

Крім того 26.09.2019 відповідач підписав акт надання послуг № 469, в якому сторони зафіксували надання генпідрядних послуг (вартість становить 3% від вартості виконаних робіт по Договору) на суму 208287,40 грн.

З 11.10.2019, здійснюючи оплату, відповідач вказував призначення платежу «Опл.за вигот.та монт.перил.огород.зг.дог. № 06/05/19-П від 06.05.19 зг.акт №1 вересень 2019 р.».

Розглянувши надані документи і матеріали, всебічно та повно з`ясувавши обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги та заперечення проти позовних вимог, об`єктивно оцінивши в сукупності докази, які мають значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, суд встановив:

06.05.2019 товариство з обмеженою відповідальністю «СПЕЦАВТО-БУД» (генпідрядник) та товариством з обмеженою відповідальністю «Контракт 61» (підрядник) уклали договір підряду № 06/05/19-П (далі - Договір).

Згідно з п. 1.1 Договору підрядник зобов`язується на свій ризик, власними силами та засобами виконати роботи з виготовлення та монтажу перильного огородження на об`єкті: «Будівництво мостового пішоходно-велосипедного переходу між парками «Хрещатий» та «Володимирська гірка», виконання яких передбачено даним договором відповідно до затвердженої кошторисної документації, а генпідрядник зобов`язується прийняти ці роботи та оплатити їх.

У п. 2.1 Договору сторони визначили, що загальна вартість робіт за цим договором згідно з договірною ціною № 1 становить 7140975,60 грн.

Згідно з п. 2.4 Договору договірна ціна складена відповідно до кошторисного розрахунку Локальний кошторис, який є невід`ємною частиною цього договору.

Генпідрядник протягом 5 (п`яти) днів після двостороннього підписання даного договору перераховує підряднику аванс на придбання матеріалів у розмірі 50% від вартості даного договору (п. 4.1 Договору).

У пункті 4.2 Договору сторони визначили, що остаточний розрахунок по договору здійснюється генпідрядником протягом 30 (тридцяти) робочих днів після підписання актів виконаних робіт за формою № КБ-2в та довідкою КБ-3, що з відповідним висновком пройшли Укрдержбудекспертизу та усіма іншими підтверджуючими документами.

Пунктом 4.3 Договору встановлено, що генпідрядник протягом 14 робочих днів перевіряє документи і підписує акти виконаних робіт, а у разі не підписання обґрунтовує причину відмови.

Відповідно до розділу 5 Договору підрядник зобов`язується скласти та надати генпідряднику на підпис акти виконаних робіт за формою № КБ-2в та довідку за формою № КБ-3 з усіма підтверджуючими документами; генпідрядник зобов`язується приймати виконані роботи шляхом підписання актів виконаних робіт за формою № КБ-2в та довідки за формою КБ-3, які своєчасно надійшли з усіма підтверджуючими документами, що визначені у п. 4.2. цього договору.

З 06.05.2019 по 11.07.2019 відповідач чотирма платежами сплатив позивачу попередню оплату (аванс) по договору підряду в загальному розмірі 2413000,00 грн.

26.09.2019 сторони підписали довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за формою КБ-3 (за вересень 2019 року) та акт за формою № КБ-2в (за вересень 2019 року), згідно з якими підрядник належним чином виконав зобов`язання по Договору на загальну суму 6942913,30 грн.

В розумінні Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 № 996-XIV (далі - Закон) первинним документом є документ, який містить відомості про господарську операцію. Вимоги до первинного документу наведені у статті 9 даного Закону, яка визначає, що первинні та зведені облікові документи можуть бути складені у паперовій або в електронній формі та повинні мати такі обов`язкові реквізити: назву документа (форми); дату складання; назву підприємства, від імені якого складено документ; зміст та обсяг господарської операції, одиницю виміру господарської операції; посади осіб, відповідальних за здійснення господарської операції і правильність її оформлення; особистий підпис або інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції.

Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за формою КБ-3 та акт за формою № КБ-2в відповідають вищевказаним вимогам Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» (містять інформацію про договір, на підставі якого виконувались роботи, перелік виконаних робіт та їх вартість, дату підписання, підписи сторін, ПІБ осіб, які їх підписали, а також печатки сторін) в силу чого, підлягають кваліфікації як первинні документи, що фіксують вчинення господарської операції.

З огляду на умови Договору відповідач зобов`язаний сплатити за виконані позивачем роботи до 08.11.2019.

Водночас відповідач сплатив 872911,89 грн.

Таким чином станом на 08.11.2019 (дата сплину строку оплати по договору підряду) відповідач сплатив 3209932,39 грн.

Всього за період з 06.05.2019 по 05.10.2020 відповідач сплатив 6062913,30 грн.

В липні 2020 року відповідач провів коригування вартості виконаних робіт по Договору та зменшив загальну вартість виконаних робіт по Договору на 7088,11 грн.

У зв`язку з проведенням коригування вартості виконаних робіт сторони підписали акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2020 року форма КБ-2в; довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за липень 2020 форма КБ-3.

Загальна вартість робіт зменшилась до 6935825,19 грн.

Враховуючи скориговану загальну вартість робіт, часткову сплату за виконані роботи, відповідач повинен сплатити позивачеві 872911,89 грн.

Після звернення позивача з цим позовом до суду відповідач не сплатив 872911,89 грн. боргу.

Згідно з нормами ст. 530 Цивільного кодексу України, якщо у зобов`язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін). Якщо строк (термін) виконання боржником обов`язку не встановлений або визначений моментом пред`явлення вимоги, кредитор має право вимагати його виконання у будь-який час. Боржник повинен виконати такий обов`язок у семиденний строк від дня пред`явлення вимоги, якщо обов`язок негайного виконання не випливає із договору або актів цивільного законодавства.

Факт наявності боргу у відповідача перед позивачем на суму 872911,89 грн. належним чином доведений, документально підтверджений та відповідачем не спростований.

Відповідно до ст. 610 Цивільного кодексу України порушенням зобов`язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов`язання (неналежне виконання).

Відповідно до ст. 625 ЦК України боржник на вимогу кредитора у випадку прострочення грошового зобов`язання повинен сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції та три проценти річних з простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

За розрахунком позивача, перевіреним судом, до стягнення з відповідача підлягають 10984,98 грн. інфляційних втрат та 36425,77 грн. 3% річних.

Відповідно до ст. 73 Господарського процесуального кодексу України, доказами у справі є будь-які фактичні дані, на підставі яких господарський суд встановлює наявність чи відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставини, які мають значення для вирішення справи.

Згідно зі ст. 74 Господарського процесуального кодексу України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень.

Приймаючи рішення, суд зобов`язаний керуватись наданими сторонами доказами.

Позивач належним чином довів порушення його прав зі сторони відповідача.

Обставини, на які посилається позивач як на підставу своїх вимог, належним чином доведені і відповідачем не спростовані, а тому позовні вимоги позивача до останнього підлягають задоволенню повністю.

Відповідно до ст. 129 Господарського процесуального кодексу України судовий збір покладається на відповідача.

На підставі викладеного, керуючись статтями 129, 232, 233, 236, 237, 238, 240, 248 Господарського процесуального кодексу України, суд

ВИРІШИВ:

Задовольнити повністю позов товариства з обмеженою відповідальністю «Контракт 61» до товариства з обмеженою відповідальністю «СПЕЦАВТО-БУД».

Стягнути з товариства з обмеженою відповідальністю «СПЕЦАВТО-БУД» (вул. Святошинська, 34-Л, кімната 2, м. Київ, 03680, код 40106979) на користь товариства з обмеженою відповідальністю «Контракт 61» (вул. Сухоярська, 16, Біла Церква, Київська область, 09109, код 32456444) 872911,89 грн. боргу, 10984,98 грн. інфляційних втрат, 36425,77 грн. 3% річних, 13804,84 грн. судового збору.

Відповідно до ст. 241 Господарського процесуального кодексу України, рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закритті апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Згідно з ч. 1 ст. 256 Господарського процесуального кодексу України, апеляційна скарга на рішення суду подається протягом двадцяти днів з дня його проголошення. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини рішення суду або у разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Апеляційна скарга може бути подана в порядку, передбаченому підпунктом 17.5 пункту 17 розділу XI «Перехідні положення» Господарського процесуального кодексу України».

Суддя С. А. Ковтун

Часті запитання

Який тип судового документу № 93398251 ?

Документ № 93398251 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 93398251 ?

Дата ухвалення - 08.12.2020

Яка форма судочинства по судовому документу № 93398251 ?

Форма судочинства - Господарське

В якому cуді було засідання по документу № 93398251 ?

В Хозяйственный суд города Киева
Предыдущий документ : 93398250
Следующий документ : 93398252