Дата принятия
01.12.2020
Номер дела
280/4894/20
Номер документа
93297227
Форма судопроизводства
Административное
Государственный герб Украины

ЗАПОРІЗЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

01 грудня 2020 року (12 год. 54 хв.)Справа № 280/4894/20 м.ЗапоріжжяЗапорізький окружний адміністративний суд

у складі головуючого судді Конишевої О.В.,

за участю секретаря судового засідання Туяк О.К.,

представників сторін:

позивача -Демченко Р.В.,

відповідача -Міщенко О.В.,

розглянув у відкритому судовому засіданні адміністративну справу

за позовом ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КУР`ЄР» (69083, м. Запоріжжя, вул. Кедрова, буд. 4, код ЄДРПОУ 31348069)

до Головного управління ДПС у Запорізькій області (69107, м. Запоріжжя, пр. Соборний, буд. 166, код ЄДРПОУ 43143945)

про визнання протиправними та скасування податкових повідомлень - рішень,

ВСТАНОВИВ:

21.07.2020 до Запорізького окружного адміністративного суду надійшов адміністративний позов ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КУР`ЄР» (далі - позивач) до Головного управління ДПС у Запорізькій області (далі - відповідач), в якому позивач просить суд: визнати протиправними та скасувати податкові повідомлення - рішення Головного управління ДПС у Запорізькій області №0004800507 від 17.04.2020 та № 0004810507 від 17.04.2020.

Ухвалою суду від 27.07.2020 позовну заяву було залишено без руху на підставі ст. 169 Кодексу адміністративного судочинства України (далі - КАС України) та встановлено відповідачу термін для усунення недоліків. Позивачем через канцелярію суду надані документи на виконання ухвали суду, якими були усунуті недоліки позовної заяви.

Ухвалою суду від 13.08.2020відкрито провадження у справі та призначено підготовче засідання на 31.08.2020.

Протокольною ухвалою суду від 31.08.2020 відкладено підготовче засідання на 12.10.2020.

Ухвалою суду від 12.10.2020 продовжено строк проведення підготовчого провадження на 30 днів, відкладено підготовче засідання на 20.10.2020.

Ухвалою суду від 20.10.2020 зупинено провадження у справі для надання сторонам часу для примирення до 16.11.2020.

Ухвалою суду від 16.11.2020 поновлено провадження у справі.

Протокольною ухвалою суду від 16.11.2020 закрито підготовче провадження та призначено справу до судового розгляду на 01.12.2020.

В обґрунтування позовних вимог позивач зазначив, що спірні податкові повідомлення-рішення ґрунтується на помилкових судженнях суб`єкта владних повноважень, що викладені в акті перевірки. Зокрема зазначає, що ним були подані всі первинні документи, які підтверджують реальність господарської операції та подальшу його реалізацію іншим покупцям, що спростовує висновки перевірки про неможливість проведення вказаних господарських операцій. Також окремо звертає увагу, що у позивача відсутній обов`язок щодо перевірки фінансового стану контрагента, аналізу його попередньої господарської діяльності, дотримання належного порядку ведення бухгалтерського та податкового обліків, наявності кримінальних проваджень щодо нього. Просить позовні вимоги задовольнити.

Представник відповідача проти задоволення позовних вимог заперечував з підстав, викладених у відзиві на позовну заяву, в якому зазначає, що позивачем не надано документів які підтверджують наявний рух товару від контрагента до позивача, перевезення товару не підтверджується належно складеними первинними документами, що унеможливлює визначити чи відбулось фактичне постачання товару, що в свою чергу, не дає можливості достовірно перевірити задекларований податковий кредит на придбання товарів та фактичне здійснення господарських операцій і отримання доходу від будь-якої діяльності, що стало підставою для прийняття оскаржуваних податкових повідомлень-рішень. Крім того, звертає увагу, що при проведенні перевірки були дотримані норми податкового законодавства. Просить у задоволенні позовних вимог відмовити.

Розглянувши подані документи і матеріали, всебічно і повно з`ясувавши всі фактичні обставини, на яких ґрунтується позов, об`єктивно оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, судом встановлено наступне.

Фахівцями ГУ ДПС у Запорізькій області відповідно до Наказу від 04.03.2020 №718 та направлення на перевірку від 05.03.2020 №442 та №443 проведено документальну позапланову виїзну перевірку TOB «КУР`ЄР». Перевірка проводилася ГУ ДПС у Запорізькій області за період з 01.04.2018 року по 30.04.2018 року з питань дотримання вимог податкового законодавства України при визначенні показників декларацій з податку на додану вартість по взаємовідносинам з TOB «Халбрейн» (код ЄДРПОУ 41698216).

19.03.2020 було складено акт про результати документальної позапланової виїзної перевірки TOB «Кур`єр» від №125/08- 01-05-07/31348069, який отримано позивачем 26 березня 2020 року.

За результатами перевірки встановлені порушення:

1)п. п.44.1 ст.44. пп. 134.1.1 п. 134.1 ст.134. п. 135.1 ст.135 Податкового Кодексу України, в результаті чого TOB «КУР`ЄР» занижено податок на прибуток підприємства, який підлягає сплаті до бюджету за 2018 рік на загальну суму 90 638 грн.

2)п.п.14.1.36, п.п.14.1.181. п.п.14.1.231. п.14.1 ст.14. п.44.1 ст.44, п.198.1. п.198.2, п.198.3. п. 198.6 СТ.198. п. 201.1, п. 201.10 ст. 201 Податкового кодексу України, в результаті чого завищено від`ємне значення різниці між сумою податкового зобов`язання та сумою податкового кредиту поточного звітного (податкового) періоду (по рядку 21 податкових декларацій з податку на додану вартість) на за травень 2018 року па загальну суму 100 708 грн.

На підставі вказаного акту перевірки винесено спірні податкові повідомлення-рішення Головного управління ДПС у Запорізькій області №0004800507 від 17.04.2020 та № 0004810507 від 17.04.2020.

Товариство не погодилося з висновками акта перевірки та 01.04.2020 року подало заперечення на адресу ГУ ДПС у Запорізькій області. Разом із запереченням TOB «Кур`єр» подало додаткові документи на обґрунтування своєї позиції та клопотання про розгляд заперечень за участю його представника. Доказів задоволення скарги позивача надано не було. Натомість, 11.06.2020 Товариство звернулося до ГУ ДПС у Запорізькій області з листом про видачу податкових повідомлень-рішень. 17 червня 2020 року, згідно відповіді контролюючого органу, вих.№35878/0/08-01-05-07-13 від 17.06.2020 року, Товариство отримало оскаржувані податкові повідомлення-рішення.

Незгода позивача з вказаним податковим повідомленням - рішенням зумовила його звернення до адміністративного суду за захистом своїх прав

Надаючи правову оцінку спірним правовідносинам, суд зазначає наступне.

Відповідно до п. 44.1 ст. 44 Податкового кодексу України для цілей оподаткування платники податків зобов`язані вести облік доходів, витрат та інших показників, пов`язаних з визначенням об`єктів оподаткування га/або податкових зобов`язань, на підставі первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документів, пов`язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів, ведення яких передбачено законодавством.

Згідно пп.134.1.1.п134.1. ст.134 Податкового кодексу України прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень цього Кодексу.

Платникам податків забороняється формування показників податкової звітності, митних декларацій на підставі даних, не підтверджених документами, що визначені абзацом першим цього пункту.

Згідно з ч. 2 ст.3 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» бухгалтерський облік є обов`язковим видом обліку, який ведеться підприємством. Фінансова, податкова, статистична та інші види звітності, що використовують грошовий вимірник, грунтуються на даних бухгалтерського обліку.

Податковий кредит для цілей визначення об`єкта оподаткування податком на додану вартість має бути підтверджений первинними документами, складеними належним чином, які відображають реальність здійсненої господарської операції.

Тобто, для надання юридичної сили і доказовості, первинні документи повинні бути складені відповідно до вимог чинного законодавства та не порушувати публічний порядок, встановлений Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.99 №996-XIV (із змінами та доповненнями).

Аналіз вказаних норм свідчить про те, що будь-які документи (у тому числі договори, накладні, рахунки тощо) мають силу первинних документів лише в разі фактичного здійснення господарської операції.

Якщо ж фактичне здійснення господарської операції відсутнє, відповідні документи не можуть вважатися первинними документами для цілей ведення податкового обліку навіть за наявності всіх формальних реквізитів таких документів, що передбачені законодавством.

З урахуванням зазначеного, відсутність реально вчиненої господарської операції за змістом пункту 44.1 Кодексу не дозволяє формувати дані податкового обліку незалежно від спрямованості умислу платників податку - учасників відповідної операції.

Відповідно до п. 198.1 ст. 198 Податкового кодексу України 198.1. До податкового кредиту відносяться суми податку, сплачені/нараховані у разі здійснення операцій з:

а) придбання або виготовлення товарів та послуг;

б) придбання (будівництво, спорудження, створення) необоротних активів (у тому числі у зв`язку з придбанням та/або ввезенням таких активів як внесок до статутного фонду та/або при передачі таких активів на баланс платника податку, уповноваженого вести облік результатів спільної діяльності);

в) отримання послуг, наданих нерезидентом на митній території України, та в разі отримання послуг, місцем постачання яких є митна територія України;

г) ввезення необоротних активів на митну територію України за договорами оперативного або фінансового лізингу;

ґ) ввезення товарів та/або необоротних активів на митну територію України.

Згідно п. 198.2 ст. 198 Податкового кодексу України Датою віднесення сум податку до податкового кредиту вважається дата тієї події, що відбулася раніше: дата списання коштів з банківського рахунка платника податку на оплату товарів/послуг; дата отримання платником податку товарів/послуг.

Для операцій із ввезення на митну територію України товарів датою віднесення сум податку до податкового кредиту є дата сплати податку за податковими зобов`язаннями згідно з пунктом 187.8 статті 187 цього Кодексу, а для операцій з постачання послуг нерезидентом на митній території України - дата складення платником податкової накладної за такими операціями, за умови реєстрації такої податкової накладної в Єдиному реєстрі податкових накладних.

Датою збільшення податкового кредиту орендаря (лізингоотримувача) для операцій фінансової оренди (лізингу) є дата фактичного отримання об`єкта фінансового лізингу таким орендарем.

Датою віднесення сум до податкового кредиту замовника з договорів (контрактів), визначених довгостроковими відповідно до пункту 187.9 статті 187 цього Кодексу, є дата фактичного отримання замовником результатів робіт (оформлених актами виконаних робіт) за такими договорами (контрактами).

Для товарів/послуг, постачання (придбання) яких контролюється приладами обліку, факт постачання (придбання) таких товарів/послуг засвідчується даними обліку.

Відповідно до п. 198.3 ст. 198 Податкового кодексу України податковий кредит звітного періоду визначається виходячи з договірної (контрактної) вартості товарів/послуг та складається із сум податків, нарахованих (сплачених) платником податку за ставкою, встановленою пунктом 193.1 статті 193 цього Кодексу, протягом такого звітного періоду у зв`язку з: придбанням або виготовленням товарів та наданням послуг; придбанням (будівництвом, спорудженням) основних фондів (основних засобів, у тому числі інших необоротних матеріальних активів та незавершених капітальних інвестицій у необоротні капітальні активи); ввезенням товарів та/або необоротних активів на митну територію України.

Нарахування податкового кредиту здійснюється незалежно від того, чи такі товари/послуги та основні фонди почали використовуватися в оподатковуваних операціях у межах провадження господарської діяльності платника податку протягом звітного податкового періоду, а також від того, чи здійснював платник податку оподатковувані операції протягом такого звітного податкового періоду.

Пунктом 198.6 ст. 198 Податкового кодексу України передбачено, що не відносяться до податкового кредиту суми податку сплаченого (нарахованого) у зв`язку з придбанням товарів/послуг, не підтверджені зареєстрованими в Єдиному реєстрі податкових накладних податковими накладними чи не підтвердженні митними деклараціями (іншими подібними документами згідно із пунктом 201.11 статті 201 цього Кодексу). У разі якщо на момент перевірки платника податку контролюючими органами суми податку, які попередньо віднесені до податкового кредиту, залишаються не підтвердженими зазначеними у абзаці першому цього пункту документами, платник податку несе відповідальність відповідно до Кодексу.

Судом під час розгляду справи встановлено, що між TOB «ХАЛБРЕЙН» (продавець) та TOB «КУР`ЄР» (покупець) укладено договір купівлі - продажу №1604/18 від 16.04.2018 відповідно до якого постачальник зобов`язується поставити покупцю у власність товар (насіння, зерно, сільськогосподарську продукцію, іншу продукцію), а покупець зобов`язується прийняти товар та передбачених у специфікаціях до даного договору, що укладаються окремо на кожну партію товару.

Поставка Товару відбувається на підставі специфікації до цього Договору та є невід`ємною частиною цього договору , в яких сторонами узгоджується: зернова або маслична культура, ціна, кількість, умови поставки, умови оплати, інші необхідні умови поставки конкретного погодженого об`єму товару.

Згідно п.4.1. договору умови та терміни поставки (відповідно до міжнародних правил інтерпретації комерційних термінів ІНКОЕРМС-2010 ), узгоджується Сторонами в специфікаціях, які є невідємною частиною цього договору.

Пунктом 4.3. визначено, що датою поставки товару вважається дата виписки видаткової накладної.

Відповідно до п. 4.5. договору зазначено, що поставка товару здійснюється автотранспортом продавця за рахунок продавця.

Відповідно до наданих до перевірки специфікацій від 16.04.2018 р. умовами поставки є FCA (франко склад продавця), якість товару визначається згідно з результатами аналізу інспекції на приймальному терміналі покупця

Перевіркою встановлено, що згідно умов вищевказаного договору поставки (специфікацій), якість товару визначається згідно з результатами аналізу інспекції на приймальному Терміналі Покупця.

На підтвердження реальності проведеної господарської операції між позивачем та TOB «ХАЛБРЕЙН» були надані наступні первинні документи:

договір купівлі - продажу №1604/18 від 16.04.2018: платіжні доручення №453 та №454 від 16.04.2018, специфікації №1 (сочевиця) ,№2 (нут насіння Тріумф) та №3 (гірчиця жовта) від 16.04.2018 термін постачання в них зазначений 30.04.2018 та видаткові накладні №РН-180 від 16.04.2018 (насіння нуту Тріумф ) та №РН-179 від 17.04.2018 (гірчиця жовта).

З аналізу наданих документів судом встановлено, що відповідно до видаткових накладних поставка була насіння нуту Тріумф та гірчиця жовта. За сочевицю позивачем була здійснена оплата, однак видаткова накладна не надавалася, відповідно до п.4.3. договору купівлі - продажу №1604/18 від 16.04.2018 поставка товару не відбулася.

На підтвердження подальшої реалізації позивачем товарів придбаних у TOB «ХАЛБРЕЙН» іншим контрагентам, до суду були надані наступні документи.

Договір купівлі-продажу №0103/18 від 01.03.2018 року щодо продажу TOB «ДЕР ТРЕЙ» товару відповідно до специфікацій.

Щодо специфікації №5 від 26.03.2018 (товар сочевиця) термін постачання до 26.04.2018 року, умови поставки склад покупця (м. Харків, пр.Московський 259, товар фасується та завантажується в автотранспорт продавця та доставляється на склад покупця за рахунок продавця).

Щодо специфікації №8 від 30.03.2018 термін постачання по 18.04.2018 року (товар гірчиця жовта) , умови поставки склад покупця (м. Харків, пр.Московський 259, товар фасується та завантажується в автотранспорт продавця та доставляється на склад покупця за рахунок продавця).

Також були надані:

платіжне доручення № 210 від 12.04.2018 року на суму 137 500 грн., відповідно до якого TOB «Кур`єр» отримало від TOB «ДЕР ТРЕЙ» кошти за реалізацію сочевиці та видаткова накладна 16.04.2018 №РН-0000022 (товар сочевиця);

платіжне доручення №174 від 30.03.2018 (товар гірчиця) та видаткова накладна 17.04.2018 №РН- №РН-0000020 (гірчиця жовта).

Так як суду не була надана видаткова накладна на поставу позивачу від TOB «ХАЛБРЕЙН» товару- сочевиця, відповідно, у суду виникають обґрунтовані сумніви щодо поставки цього товару на адресу TOB «ДЕР ТРЕЙ».

Крім того, позивач надав суду договір купівлі-продажу №2703/18 від 27.03.2018, відповідно до якого TOB «Біоленд УАЕГ» отримало від TOB «Кур`єр» товар відповідно до специфікацій.

Щодо специфікації №2 від 27.03.2018 (товар-нут Тріумф) термін постачання 16.04.2018 року, умови поставки склад покупця (С.Чогарівка Ширяїського р-ну Одеської області)

Щодо специфікації №8 від 30.03.2018 термін постачання по 18.04.2018 року (товар- гірчиця жовта), умови поставки склад покупця (м. Харків, пр.Московський 259)

Також були надані:

платіжне доручення № 465 від 17.04.2018 року на суму 550 000 грн., відповідно до якого TOB «Кур`єр» отримало від TOB «Біоленд УАЕГ» кошти за реалізацію нуту та видаткова накладна 16.04.2018 №РН-0000011 (нут Тріумф).

Щодо самої поставки товару позивач пояснив, що відповідно до договору №1604/18 від 16.04.2018 між TOB «ХАЛБРЕЙН» (продавець) та TOB «КУР`ЄР» (покупець) у п.4.5. поставка товару здійснюється автотранспортом продавця за рахунок продавця, але товар відгружався TOB «Біоленд УАЕГ» та TOB «ДЕР ТРЕЙ» зі складу продавця TOB «ХАЛБРЕЙН» вже за рахунок позивача, що передбачено договорами між позивачем та TOB «Біоленд УАЕГ» та TOB «ДЕР ТРЕЙ».

В ТТН пункт навантаження значиться Донецька область м. Маріуполь, вантажовідправник TOB «ХАЛБРЕЙН», але поставка вантажу була переадресована TOB «ДЕР ТРЕЙ» та TOB «Біоленд УАЕГ», пункт розвантаження збігається з адресами зазначеними в специфікаціях при реалізації товару позивачем. А адреса навантаження, це юридична адреса ТОВ «Халбрейн».

Так як юридична адреса ТОВ «Халбрейн» це Донецька обл. м. Маріуполь, бульвар Шевченка, б.258, офіс 1, а об`єми поставки товару великі і товар який потребує відповідного зберігання, тому у суд виникають сумніви, щодо можливості зберігання та можливості поставки товару.

Так як за умовами договорів купівлі- продажу товару між позивачем і TOB «ДЕР ТРЕЙ» та TOB «Біоленд УАЕГ», саме на позивача покладається обов`язок поставки товару, тому до матеріалів справи був наданий договір на транспортно-експедиційні послуги з перевезення вантажу по території України №03.03./5 від 30.03.2018 відповідно до якого TOB «КУР`ЄР» (замовник) та TOB «Фенікс-17» (виконавець) домовилися про наступне: п.1.1. замовник доручає, а Виконавець бере на себе зобов`язання за рахунок Замовника виконати експедиційно-транспортні послуги по території України;

пп.2.2.1. п.2 встановлено, що виконавець має право укладати договори та інші угоди з транспортними та експедиторськими організаціями для виконання своїх зобов`язань;

пп.2.3.2 п.2 забезпечити навантаження та розвантаження вантажу в межах нормативного часу, тобто протягом 24 годин з моменту подачі автомобіля (...)

З аналізу наданого договору всі послуги щодо перевезення були покладені на TOB «Фенікс 17», однак під час перевірки податковим органом не було встановлено наявність транспортних засобів, а також згідно аналізу Єдиного реєстру податкових накладних та податкової звітності (форма 1 ДФ) не встановлено придбання TOB «Фенікс 17» послуг оренди транспортних засобів або транспортних послуг у суб`єктів господарювання та громадян.

Відповідно до ТТН від 16.04.2018 б/н, в яких автомобільним перевізником значиться TOB «Фенікс-17», перевезення проводилось автомобілями ІВЕКО НОМЕР_1 , причеп не вказано, FORD TRANSIT НОМЕР_2 , РЕНО ПРЕМІУМ НОМЕР_3 з причепом НОМЕР_4 .

Відповідачем під час перевірки встановлено, що:

1.Автомобіль ІВЕКО НОМЕР_5 має тип кузову - сідловий тягач та має 2 сидячих міста. Власник авто - ОСОБА_1 , згідно аналізу Єдиного реєстру податкових накладних та податкової звітності (форма І ДФ) у TOB «Фенікс 17» та у TOB «КУР`ЄР» відсутні взаємовідносини з ОСОБА_1 . Для транспортування вантажів при використанні сідлових тягачів в обов`язковому порядку використовуються причепи. При цьому в товарно - транспортній накладній від 16.04.2018 відсутня інформація паро причеп та вказано вид пакування - насипом, вага брутто - 9 тон 850 кг. вага товару (сочевиця) - 5 500 кг, вага тари - 4 350 кг.

2.Напівпричеп НОМЕР_6 - власник авто - ОСОБА_2 . В ТТН б/н від 16.0.12020 зазначено вид пакування - мішки, вага брутто -28 ти 740 кг, вага товару (нут «ТРІУМФ») -11 000 кг, вага тари - 17 740 кг). Згідно аналізу Єдиного реєстру податкових накладних та податкової звітності (форма 1 ДФ) у TOB «Фенікс 17» та у TOB «КУР`ЄР» відсутні взаємовідносини з ОСОБА_2 , що унеможливлює фактичне транспортування товару, зазначеного в ТТН.

3.Автомобіль FORD TRANSIT НОМЕР_2 - власник авто - ОСОБА_3 . В ТТН б/н від 16.0.12020 зазначено вид пакування - мішки, вага брутто -2 тн 770 кг, вага товару ( гірчиця жовта) -750 кг, вага тари - 2 020 кг. Згідно аналізу Єдиного реєстру податкових накладних та податкової звітності (форма 1 ДФ) у TOB «Фенікс 17» та у TOB «КУР`ЄР» відсутні взаємовідносини з ОСОБА_3 , що унеможливлює фактичне транспортування товару, зазначеного в ТТН.

Крім того, відповідач зазначив, що станом на дату складання Акту перевірки відсутня інформація щодо реєстрації Автомобіля РЕНО ПРЕМІУМ НОМЕР_3 на території України, позивач заперечив оскільки зазначений автомобіль зареєстрований в Україні 02.06.2016 року, власник - ОСОБА_4 , м.Миколаїв, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_7 , однак доказів на підтвердження зазначеного не надає.

Жодних доказів на спростування аргументів відповідача суду надано не було.

З приводу посвідчення водія НОМЕР_8 , яке значиться в ТТН за водієм ОСОБА_5 , відповідачем був отриманий лист від 10.03.2020 МВС України відповідно до якого посвідчення водія ОСОБА_6 має статус загубленого ( однак коли саме воно було загублено інформація відсутня), а посвідчення водія НОМЕР_8 було видано іншій особі, а саме ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 у м. Рівному. Так як суду не доведено коли саме було втрачене посвідчення, а позивачем не було доведено суду щодо можливої помилки у номері посвідчення водія під час оформлення ТТН, тому суд не приймає даний аргумент як належний.

Також з аналізу наданих до суду документів, судом встановлено, що останню звітність з податку на додану вартість TOB «ХАЛБРЕЙН» подано за період листопад 2018 року з показниками про відсутність діяльності.

Декларацію з податку на прибуток та фінансовий звіт суб`єкта малого підприємництва за 2018 рік підприємством до ДПС обліку не подано.

Відповідно до податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (Форма №1-ДФ) за II квартал 2018 прийнятого 07.08.2018 за №9163862366, працювало за трудовими договорами (контрактами) - 3 особи, працювало за цивільно-правовими договорами - 0 осіб.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно. Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна встановлено, що у TOB «ХАЛБРЕЙН» нерухоме майно відсутнє. Також, аналізом ЄРПН, не встановлено проведення фінансово - господарських операцій з набуття в оренду нежитлових приміщень TOB «ХАЛБРЕЙН» у зв`язку з чим, не можливо встановити фактичне місце відвантаження товарів Постачальником (TOB «ХАЛБРЕЙН»), а відповідно і набуття його у власність Покупцем (ТОН «КУР`ЄР») та подальшу його реалізацію.

Як вже зазначалося вище юридична адреса ТОВ «Халбрейн» Донецька обл. м. Маріуполь, бульвар Шевченка, б.258, офіс 1, відвантаження товару зазначена адреса: Донецька обл. м. Маріуполь.

Так як під час розгляду справи не було встановлено наявність власних складських приміщень або орендованих складських приміщень TOB «ХАЛБРЕЙН», а товар який був реалізований це сочевиця, гірчиця та нут, які потребують особливих умов зберігання, зокрема об`єми поставки товару досить великі, тому у суду виникають сумніви, щодо можливості зберігання та можливості відвантаження товару з офісу 1 ТОВ «Халбрейн».

Щодо відсутності власних транспортних засобів та орендованих за TOB «ХАЛБРЕЙН», з цього приводу суд зазначає, що перевезення TOB «ХАЛБРЕЙН» на адресу позивача не здійснювало, тому що стосується господарської операції із позивачем дана обставина не може підтвердити або спростувати її реальність. Однак і не виявляться можливим прослідкувати ланцюг постачання товару до TOB «ХАЛБРЕЙН».

Крім того, відповідачем був проведений аналіз ЄРПН за результатами якого встановлено, що за квітень 2018 року податковий кредит TOB «ХАЛБРЕЙН» сформовано за відсутності придбання товарів з ідентичною номенклатурою, тобто у ТОВ «ХАЛБРЕЙН» відсутнє придбання даної номенклатури товарів (сочевиця, гірчиця жовта, насіння путу "Тріумф") та TOB «ХАЛБРЕЙН» не було імпортером зазначеного товару.

Також відповідно до проведеного аналізу ЄРПН встановлено, що придбання даної номенклатури товарів (сочевиця, гірчиця жовта, насіння нуту "Тріумф") у TOB «ХАЛБРЕЙ» сформовано у травні 2018 року за рахунок придбання товарів з ідентичною номенклатурою у ТОВ "НЕОКОМ ЛТД", TOB «РАЙМОНДЄ», ТОВ "ОХОРОННА КОМПАНІЯ "ПОЛОСАТИЙ КІТ".

Так як під час перевірки було встановлено придбання товарів (сочевиця, гірчиця жовта, насіння путу "Тріумф") TOB «ХАЛБРЕЙН» лише у травні 2018 року, при цьому видаткові накладні на відвантаження товару (сочевиця, гірчиця жовта, насіння нут "Тріумф") та ТТН на адресу TOB «КУР`ЄР» оформлено 16.04.2018 року, тому суд погоджується з висновками відповідача, що це унеможливлює постачання вказаного товару по ланцюгу постачання на TOB «КУР`ЄР» у квітні 2018 року.

Враховуючи відсутність належних, достатніх та допустимих доказів щодо можливість підтвердження реальності господарських операцій позивача з зазначеними контрагентами, суд вважає, що оскаржувані податкові повідомлення-рішення прийняті правомірно та не підлягають скасуванню.

Згідно ч.1 ст.9 КАС України розгляд і вирішення справ в адміністративних судах здійснюються на засадах змагальності сторін та свободи в наданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості.

Відповідно до ст.77 КАС України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення. В адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб`єкта владних повноважень обов`язок щодо доказування правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності покладається на відповідача.

З урахуванням з`ясованих обставин, досліджених матеріалів справи суд приходить до висновку, що позовні вимоги позивача є не обґрунтованими та такими, що не підлягають задоволенню в повному обсязі.

Згідно вимог ст.139 КАС України судові витрати не підлягають відшкодуванню.

Керуючись ст.ст. 241-246, 250,255 КАС України, суд

ВИРІШИВ:

В задоволенні позовної заяви ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КУР`ЄР» (69083, м. Запоріжжя, вул. Кедрова, буд. 4, код ЄДРПОУ 31348069) до Головного управління ДПС у Запорізькій області (69107, м. Запоріжжя, пр. Соборний, буд. 166, код ЄДРПОУ 43143945) - відмовити.

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови судом апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Відповідно до п.п. 15.5 п. 15 ч. 1 Перехідних положень КАС України рішення може бути оскаржено в апеляційному порядку до Третього апеляційного адміністративного суду через Запорізький окружний адміністративний суд протягом тридцяти днів з дня його проголошення. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини рішення суду, або розгляду справи в порядку письмового провадження, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Рішення виготовлено повному обсязі 04.12.2020.

Суддя О.В. Конишева

Часті запитання

Який тип судового документу № 93297227 ?

Документ № 93297227 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 93297227 ?

Дата ухвалення - 01.12.2020

Яка форма судочинства по судовому документу № 93297227 ?

Форма судочинства - Адміністративне

В якому cуді було засідання по документу № 93297227 ?

В Запорожский окружной административный суд
Предыдущий документ : 93297226
Следующий документ : 93297228