Решение № 93240358, 26.11.2020, Черкасский районный суд Черкасской области

Дата принятия
26.11.2020
Номер дела
707/719/20
Номер документа
93240358
Форма судопроизводства
Гражданское
Компании, указанные в тексте судебного документа
Государственный герб Украины

707/719/20

2/707/579/20

З А О Ч Н Е Р І Ш Е Н Н Я

І м е н е м У к р а ї н и

26 листопада 2020 року м.Черкаси

Черкаський районний суд Черкаської області в складі:

головуючого судді Смоляра О.А.

при секретарі Зарубі Н.М.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в порядку спрощеного позовного провадження цивільну справу за позовом Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Альянс» до ОСОБА_1 про стягнення страхового відшкодування, -

ВСТАНОВИВ:

Позивач звернувся до суду з вищевказаним позовом в обґрунтування якого зазначив, що 17.10.2019 року о 12 год. 50 хв. на вул.Благовісна, 159, в м.Черкаси сталася дорожньо-транспортна пригода, в результаті якої було пошкоджено автомобіль марки «Honda Civic» д.н.з. НОМЕР_1 , який належить ТОВ «Арда-Трейдинг» та застрахований в ПАТ «Страхова компанія «Альянс» за Договором страхування транспортного засобу. Постановою Соснівського районного суду м.Черкаси відповідача було визнано винним у скоєні даної ДТП. Розмір шкоди, завданої пошкодженням в ДТП автомобіля марки «Honda Civic» відповідно до звіту №119/19 про оцінку від 30.10.2019 року склав 145429,61 грн. Позивач відповідно до умов Договору здійснив виплату страхового відшкодування ТОВ «Арда-Трейдинг» в розмірі 138939,30 грн. Крім того, за рахунок позивача було проведено оцінку розміру збитків, завданих пошкодженням автомобіля «Honda Civic» у ДТП, вартість якої склала 1555 грн. Таким чином до позивача, як до страховика, що виплатив страхове відшкодування за Договором, в межах сплаченої суми в розмірі 140494,30, перейшло право вимоги, яке ТОВ «Арда-Трейдинг» мало до ОСОБА_1 , а тому позивач змушений звернутись до суду з вимогою про стягнення з відповідача на свою користь розмір виплаченого страхового відшкодування, та розмір понесених судових витрат по справі.

Відповідно до ухвали суду від 05.05.2020 року про відкриття провадження, розгляд справи проводиться за правилами спрощеного позовного провадження. Відповідачу визначено п`ятнадцятиденний строк з дня вручення ухвали, для подання відзиву до суду.

Представник позивача в судове засідання не з`явився, але на адресу суду надав клопотання, в якому позовні вимоги підтримав в повному обсязі, проти заочного розгляду справи не заперечує.

Відповідач в судове засідання не з`явився, будучи повідомленим про дату, час і місце судового розгляду належним чином, заяви про відкладення розгляду справи або розгляду справи без його участі до суду не подавав, про причини неявки суд не повідомив, своїм правом подання до суду відзиву на позов не скористався, а тому суд зі згоди позивача ухвалює рішення при заочному розгляді справи відповідно до вимог ст.280 ЦПК України.

Дослідивши наявні в матеріалах справи докази та оцінивши їх у сукупності, судом встановлені наступні обставини справи та відповідні їм правовідносини.

26.06.2019 р. між позивачем та ТОВ «Арда-Трейдинг» укладено договір добровільного страхування наземного транспорту № 23.0021543.03, відповідно до умов якого було застраховано транспортний засіб «Honda Civic» д.н.з. НОМЕР_1 , 2012 року, страхова сума за цим Договором визначена в розмірі 298 800 грн.

17.10.2019 р. о 12 год. 50 хв. в м.Черкаси, на вул.Благовісна, 159 сталася дорожньо-транспортна пригода за участю транспортного засобу «Renault Master» д.н.з. НОМЕР_2 , під керуванням ОСОБА_1 та транспортного засобу «Honda Civic» д.н.з. НОМЕР_1 , який належить ТОВ «Арда-Трейдинг» та застрахований в ПАТ «Страхова компанія «Альянс»

Дана дорожньо-транспортна пригода сталася з вини ОСОБА_1 , що підтверджується постановою Соснівського районного суду м.Черкаси від 19.11.2019 року, відповідно до якої ОСОБА_1 визнано винним в скоєнні адміністративного правопорушення, передбаченого ст.124 КУпАП.

Як вбачається з розрахунку страхового відшкодування за Договором страхування № 23.0021543.03 від 26.06.2019 року, сума завданих збитків становить 138939,30 грн. (298 800,00 грн. - 23904,00 грн. - 135956,70 грн.)

Згідно Звіту про оцінку автомобіля №119/19 від 30 жовтня 2019 року, внаслідок ДТП, яка мала місце 17 жовтня 2019 року, вартість матеріального збитку, заданого власнику автомобіля «Honda Civic» д.н.з. НОМЕР_1 , складає 145429,61 грн.

Відповідно до страхового акту №23.0368.19 та умов Договору № 23.0021543.03 від 26.06.2019 р. позивач визнав дорожньо-транспортну пригоду страховим випадком та здійснив виплату страхового відшкодування ТОВ «Арда-Трейдинг» в розмірі 138939,30 грн., що підтверджується платіжним дорученням № 2186 від 20.11.2019 р.

Крім того, за рахунок позивача проведено оцінку розміру збитків, завданих пошкодженням автомобіля «Honda Civic» д.н.з. НОМЕР_1 при дорожньо-транспортній пригоді, вартість якої склала 1555 грн, щопідтверджується актом надання послуг № 208 від 21 лютого 2020 року та платіжним дорученням № 104 від 27.02.2020 р.

Статтею 1166 ЦК України встановлено, що шкода, завдана майну фізичної чи юридичної особи, відшкодовується у повному обсязі особою, яка її завдала. Відповідно до частини другої статті 1187 ЦК України шкода, заподіяна джерелом підвищеної небезпеки, відшкодовується особою, яка на відповідній правовій підставі (право власності, інше речове право, договір оренди, підряду тощо) володіє транспортним засобом.

Відповідно до п.1 ч.1.ст 1188 ЦК України шкода, завдана внаслідок взаємодії кількох джерел підвищеної небезпеки, відшкодовується на загальних підставах, а саме: шкода, завдана одній особі з вини іншої особи, відшкодовується винною особою.

Відповідно ст.1922 ЦК України розмір збитків, що підлягають відшкодуванню потерпілому, визначається відповідно до реальної вартості втраченого майна на момент розгляду справи або виконання робіт, необхіднихдля відновлення пошкодженої речі.

Для настання цивільної відповідальності повинні існувати чотири підстави: 1) наявність шкоди; 2) протиправна дія заподіювача шкоди; 3) наявність причинного зв`язку між протиправною дією та шкодою; 4) вина заподіювача шкоди.

Відповідно до ст.22 Закону України «Про обов`язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів», страховик відповідно до лімітів відповідальності страховика відшкодовує у встановленому цим Законом порядку оцінену шкоду, яка була заподіяна у результаті дорожньо-транспортної пригоди життю, здоров`ю, майну третьої особи.

За приписами статей 512, 514 ЦК України кредитор у зобов`язанні може бути замінений іншою особою у випадках, встановлених законом.

Стаття 993 Цивільного кодексу України (надалі ЦК України) та стаття ст. 27 Закону України № 85/96-ВР від 07.03.1996 року «Про страхування» передбачають, що до страховика, який виплатив страхове відшкодування за договором майнового страхування, у межах фактичних витрат переходить право вимоги, яке страхувальник або інша особа, що одержала страхове відшкодування, має до особи, відповідальної за завдані збитки.

Як роз`яснив Пленум Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ в п .27 постанови № 4 від 01 березня 2013р., що при вирішенні спорів про право зворотної вимоги страховика, суди повинні розрізняти поняття «регрес» та «суброгація». Так, у випадку суброгації, відбувається лише заміна осіб у вже наявному зобов`язанні, із збереженням самого зобов`язання, на підставі договору страхування, а також ст. 993 ЦК України, ст. 27 Закону України «Про страхування». У випадку регресу, одне зобов`язання замінює собою інше, але переходу прав від одного кредитора до іншого не відбувається. При цьому регрес регулюється нормами ст. 1191 ЦК України.

Враховуючи те, що позивач виплатив суму страхового відшкодування за договором добровільного страхування назменого транспорту у розмірі 138939,30 грн., а також за його рахунок було проведено оцінку розміру збитків в розмірі 1555 грн., до нього в порядку та на умовах передбачених ст. ст. 512, 514, 993 ЦК України та ст.27 Закону України «Про страхування», перейшло суброгаційне право вимоги до відповідача, тому суд приходить до висновку, що позовні вимоги позивача підлягають задоволенню в повному обсязі, а тому з відповідача на користь позивача підлягає стягненню сплачена сума страхового відшкодування у розмірі 138939,30 грн. та сума вартості оцінки розміру збитків в розмірі 1555 грн., а разом - 140494,30 грн.

На підставі ст. 141 ЦПК України, ст.4 Закону України "Про судовий збір" підлягають відшкодуванню за рахунок відповідача на користь позивача і судові витрати по справі, а саме: судовий збір в сумі 2107,41 грн.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 141, 263-268, ЦПК України, ст. 993, ст.1187 ЦК України суд,-

ВИРІШИВ:

Позов Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Альянс» до ОСОБА_1 про стягнення страхового відшкодування - задовольнити.

Стягнути з ОСОБА_1 на користь Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Альянс» суму страхового відшкодування в розмірі 138939,30 грн. та суму оцінки розміру збитків в розмірі 1555 грн., а разом - 140494,30 грн.

Стягнути з ОСОБА_1 на користь Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Альянс» судові витрати, які складаються із сплати судового збору в сумі 2107,41 грн

Учасники справи можуть ознайомитись з текстом судового рішенням, в електронній формі, на офіційному веб-порталі Єдиного державного реєстру судових рішень в мережі Інтернет - http://reyestr.court.gov.ua.

Заочне рішення суду може бути переглянуте судом, що його ухвалив, за письмовою заявою відповідача, заява має бути подана протягом 30 днів з дня його проголошення.

Рішення може бути оскаржене в апеляційному порядку до судової палати у цивільних справах Черкаського апеляційного суду через Черкаський районний суд Черкаської області шляхом подання апеляційної скарги протягом 30 днів з дня проголошення рішення.

Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини судового рішення або у разі розгляду справи без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Заочне рішення набирає законної сили, якщо протягом встановлених строків, не подані заява про перегляд заочного рішення або апеляційна скарга, або якщо рішення залишено в силі за результатами апеляційного розгляду справи.

Відомості про учасників справи:

Позивач - Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Альянс», 49044, м.Дніпро, бульвар Катеринославський, 2, оф.603, код ЄДРПОУ - 32195221;

Відповідач - ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 .

Суддя: О. А. Смоляр

Часті запитання

Який тип судового документу № 93240358 ?

Документ № 93240358 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 93240358 ?

Дата ухвалення - 26.11.2020

Яка форма судочинства по судовому документу № 93240358 ?

Форма судочинства - Цивільне

В якому cуді було засідання по документу № 93240358 ?

В Черкасский районный суд Черкасской области
Предыдущий документ : 93240357
Следующий документ : 93240364