Решение № 93154458, 27.11.2020, Хозяйственный суд города Киева

Дата принятия
27.11.2020
Номер дела
910/13061/20
Номер документа
93154458
Форма судопроизводства
Хозяйственное
Государственный герб Украины

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01054, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.uaРІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Київ

27.11.2020Справа № 910/13061/20

Господарський суд міста Києва у складі судді Ковтуна С.А., дослідивши матеріали справи

за позовом товариства з обмеженою відповідальністю «АСГАР»

до товариства з обмеженою відповідальністю «Будівельна компанія «Олімпікс»

про стягнення 33892,70 грн.,

Представники:

не викликались

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

До Господарського суду міста Києва звернулося з позовом товариство з обмеженою відповідальністю «АСГАР» до товариства з обмеженою відповідальністю «Будівельна компанія «Олімпікс» про стягнення 33892,70 грн., з яких: 30744,00 грн. боргу, 2780,43 грн. пені, 368,27 грн. інфляційних.

Позовні вимоги мотивовані тим, що відповідач не розрахувався за надані послуги по договору про надання послуг № 31-12/2019/001 від 31.12.2019.

Суд своєю ухвалою від 04.09.2020 відкрив провадження у справі № 910/13061/20, постановив розглядати справу у порядку спрощеного позовного провадження без виклику сторін.

Позивач подав «уточнення позовних вимог», в яких зазначив, що відповідач сплатив 30744,00 грн. боргу лише 23.09.2020, тобто прострочив оплату на вісім місяців.

Відповідач позовні вимоги відхилив повністю, зазначивши, що 23.09.2020 перерахував позивачеві 30744,00 грн. (платіжне доручення № 1551 від 23.09.2020).

Розглянувши надані документи і матеріали, всебічно та повно з`ясувавши обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги та заперечення проти позовних вимог, об`єктивно оцінивши в сукупності докази, які мають значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, суд встановив:

31.12.2019 товариство з обмеженою відповідальністю «будівельна компанія «Олімпікс» (замовник) та товариство з обмеженою відповідальністю «АСГАР» (виконавець) уклали договір № 31-12/2019/001 Ф про надання послуг з фізичної охорони об`єктів (далі - Договір).

Відповідно до п. 2.2 Договору замовник доручає, а виконавець зобов`язується здійснювати охорону об`єкту охорони - ТРЦ «Скай Парк», що знаходиться за адресою: м. Вінниця, вул. М. Оводова (Козицького), 51/Соборна, 24, згідно з дислокацією (додаток 3) та відповідно до умов цього договору, а замовник зобов`язується своєчасно здійснювати оплату послуг виконавця на умовах і в порядку, установлених цим договором.

Згідно з п. 2.5 Договору замовник передає об`єкт під охорону, що засвідчується складанням і підписанням відповідного двостороннього акту (додаток 2). Перелік об`єктів охорони, їх балансова вартість та деталізація визначається в акті прийняття об`єкту під охорону (додаток 2).

Відповідно п 3.1 Договору вартість послуг визначається сторонами на основі протоколу узгодження вартості послуг (додаток № 1), який є невід`ємною частиною цього договору, а також з виплат за послуги, які надаються на основі додаткових угод.

Оплата здійснюється замовником на умовах передплати і проводиться щомісячно, в термін перших п`яти банківських днів, шляхом перерахування замовником грошових коштів у сумі місячної вартості послуг на рахунок виконавця (п. 3.4 Договору).

Згідно з п. 3.5 Договору замовник здійснює оплату за перший місяць наперед в розмірі 100% місячної договірної ціни протягом 5 (п`яти) банківських днів з моменту набрання чинності даним договором та отримання від виконавця відповідного рахунку.

Відповідно до додатку № 1 до Договору «Протокол узгодження ціни охоронного обслуговування» вартість послуг з охорони за календарний місяць складає 30744,00 грн., в тому числі ПДВ - 5124,00 грн.

Вартість надання послуг, з розрахунку оплати послуг за одну годину роботи цілодобового поста за одну особу, погоджена сторонами та становить: 42,00 грн./год., в тому числі ПДВ - 7.00 грн.

31 грудня 2019 року виконавець прийняв об`єкт під охорону. Сторони погодили, що фактичний початок надання послуг з охорони починається з 15.01.2020.

Позивач надав послуги на суму 30744,00 грн.

Відповідач за надані послуги не сплатив.

Станом на дату подачі позову до суду (26.08.2020) відповідач не сплатив позивачеві 30744,00 грн. боргу.

Згідно з нормами ст. 530 Цивільного кодексу України, якщо у зобов`язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін). Якщо строк (термін) виконання боржником обов`язку не встановлений або визначений моментом пред`явлення вимоги, кредитор має право вимагати його виконання у будь-який час. Боржник повинен виконати такий обов`язок у семиденний строк від дня пред`явлення вимоги, якщо обов`язок негайного виконання не випливає із договору або актів цивільного законодавства.

Факт наявності у відповідача перед позивачем 30744,00 грн. боргу належним чином доведений, документально підтверджений та відповідачем не спростований.

Після відкриття провадження у справі відповідач сплатив 30744,00 грн. боргу. Суд закриває провадження у справі в цій частині на підставі п. 2 ч. 1 ст. 231 ГПК України, у зв`язку з відсутністю предмету спору в цій частині.

Відповідно до ст. 610 Цивільного кодексу України порушенням зобов`язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов`язання (неналежне виконання).

У разі порушення зобов`язання настають правові наслідки, встановлені договором або законом, зокрема, відшкодування збитків, сплата неустойки (ст. 611 Цивільного кодексу України).

У пункті 3.9 Договору сторони погодили, що у випадку несвоєчасної оплати за цим Договором нараховується пеня у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, яка діяла в період стягнення, від суми простроченої плати за кожен день прострочення.

За розрахунком позивача, перевіреним судом, до стягнення з відповідача підлягає 2780,43 грн. пені.

Відповідно до ст. 625 ЦК України боржник на вимогу кредитора у випадку прострочення грошового зобов`язання повинен сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції та три проценти річних з простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

За розрахунком позивача, перевіреним судом, до стягнення з відповідача підлягає 368,27 грн. інфляційних втрат.

Відповідно до ст. 73 Господарського процесуального кодексу України, доказами у справі є будь-які фактичні дані, на підставі яких господарський суд встановлює наявність чи відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставини, які мають значення для вирішення справи.

Згідно зі ст. 74 Господарського процесуального кодексу України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень.

Приймаючи рішення, суд зобов`язаний керуватись наданими сторонами доказами.

Позивач належним чином довів порушення його прав зі сторони відповідача.

Обставини, на які посилається позивач як на підставу своїх вимог, належним чином доведені і відповідачем не спростовані, а тому позовні вимоги позивача до останнього підлягають задоволенню в частині стягнення 2780,43 грн. пені, 368,27 грн. інфляційних втрат. Суд закриває провадження в частині стягнення 30744,00 грн. боргу.

Відповідно до ст. 129 Господарського процесуального кодексу України суд покладає судовий збір на відповідача.

На підставі викладеного, керуючись статтями 129, 232, 233, 236, 237, 238, 240, 248 Господарського процесуального кодексу України, суд

ВИРІШИВ:

Задовольнити частково позов товариства з обмеженою відповідальністю «АСГАР» до товариства з обмеженою відповідальністю «Будівельна компанія «Олімпікс».

Стягнути з товариства з обмеженою відповідальністю «Будівельна компанія «Олімпікс» (вул. Банкова, буд. 2, м. Київ, 01601, код 39288133) на користь товариства з обмеженою відповідальністю «АСГАР» (вул. Щорса, 32 В, м. Київ, 01133, код 36460061) 2780,43 грн. пені, 368,27 грн. інфляційних втрат, 2102,00 грн. судового збору.

Закрити провадження в частині стягнення 30744,00 грн. боргу.

Відповідно до ст. 241 Господарського процесуального кодексу України, рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закритті апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Згідно з ч. 1 ст. 256 Господарського процесуального кодексу України, апеляційна скарга на рішення суду подається протягом двадцяти днів з дня його проголошення. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини рішення суду або у разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Апеляційна скарга може бути подана в порядку, передбаченому підпунктом 17.5 пункту 17 розділу XI «Перехідні положення» Господарського процесуального кодексу України».

Суддя С. А. Ковтун

Часті запитання

Який тип судового документу № 93154458 ?

Документ № 93154458 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 93154458 ?

Дата ухвалення - 27.11.2020

Яка форма судочинства по судовому документу № 93154458 ?

Форма судочинства - Господарське

В якому cуді було засідання по документу № 93154458 ?

В Хозяйственный суд города Киева
Предыдущий документ : 93154457
Следующий документ : 93154459