Постановление суда № 93062462, 16.10.2020, Звенигородский районный суд Черкасской области

Дата принятия
16.10.2020
Номер дела
712/8465/20
Номер документа
93062462
Форма судопроизводства
Гражданское
Компании, указанные в тексте судебного документа
Государственный герб Украины

Справа №712/8465/20

провадження № 2/694/490/20

У Х В А Л А

про прийняття позовної заяви до розгляду та відкриття спрощеного позовного провадження

16.10.2020 року м. Звенигородка

Суддя Звенигородського районного суду Черкаської області Сакун Д.І., ознайомившись з позовною заявою ОСОБА_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 ; реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ; паспорт НОМЕР_2 , виданий 06.10.2019 Соснівським РВ УМВС в Черкаській області; засоби зв`язку: телефон НОМЕР_3 ; E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 ) до Товариства з обмеженою відповідальністю «Науково-виробнича фірма «Урожай» (місцезнаходження за адресою: вул. Благовісна, 193, м.Черкаси, 18001, код ЄДРПОУ 31860551, засоби зв`язку: (0472) 32074, E-mail: urozhay@mhp.com.ua) про розірвання договору оренди земельної ділянки та стягнення заборгованості по орендній платі, зобов`язати вчинити певні дії,

В С Т А Н О В И В:

До Звенигородського районного суду Черкаської області 15.10.2020 року надійшли матеріали цивільного позову №712/8465/20 за позовною заявою ОСОБА_1 до Товариства з обмеженою відповідальністю «Науково-виробнича фірма «Урожай» про розірвання договору оренди земельної ділянки та стягнення заборгованості по орендній платі, зобов`язати вчинити певні дії.

Відповідно до ухвали Соснівського районного суду м.Черкаси від 04 вересня 2020 року, матеріали цивільного позову №712/8465/20 /провадження №2/712/2154/20 ОСОБА_1 до Товариства з обмеженою відповідальністю «Науково-виробнича фірма «Урожай» про розірвання договору оренди земельної ділянки та стягнення заборгованості по орендній платі, зобов`язати вчинити певні дії передано на розгляд до Звенигородського районного суду Черкаської області для вирішення питання про відкриття провадження у справі.

15.10.2020 року здійснено автоматизований розподіл судової справи між суддями та автоматизованою системою документообігу суду для розгляду даної цивільної справи визначено суддю Сакун Д.І.

Спори між судами про підсутність не допускаються.

Відповідно до ч.2 ст.32 ЦПК України справа, передана з одного суду до іншого в порядку, встановленому статтею 31 ЦПК України, повинна бути прийнята до провадження судом, якому вона надіслана.

Вивчивши матеріали цивільної справи, суддя дійшла висновку про необхідність прийняття справи до свого провадження.

Вирішуючи питання про відкриття провадження у справі суд встановив, що позов поданий і відповідає порядку, встановленому ст.ст.175-177ЦПК України, справа підсудна Звенигородському районному суду Черкаської області.

Підстав для відмови у відкритті провадження по справі, повернення позову, залишення без руху немає.

Згідно ч.1 ст. 19 ЦПК України суди розглядають у порядку цивільного судочинства справи, що виникають з цивільних, земельних, трудових, сімейних, житлових та інших правовідносин, крім справ, розгляд яких здійснюється в порядку іншого судочинства.

Відповідно до п. 2 ч. 6ст. 19 ЦПК України малозначними є справи незначної складності, визнані судом малозначними, крім справ, які підлягають розгляду лише за правилами загального позовного провадження та справ, ціна позову в яких перевищує двісті п`ятдесят розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Пунктом 4 ч.2ст. 187 ЦПК України передбачено, що при відкритті провадження у справі суд встановлює, за якими правилами позовного провадження (загального чи спрощеного) буде розглядатися справа.

Згідно ч.4 ст. 274 ЦПК України в порядку спрощеного позовного провадження не можуть бути розглянуті справи у спорах: 1) що виникають з сімейних відносин, крім спорів про стягнення аліментів, збільшення їх розміру, оплату додаткових витрат на дитину, стягнення неустойки (пені) за прострочення сплати аліментів, індексацію аліментів, зміну способу їх стягнення, розірвання шлюбу та поділ майна подружжя;2) щодо спадкування;3) щодо приватизації державного житлового фонду;4) щодо визнання необґрунтованими активів та їх витребування відповідно до глави 12 цього розділу;5) в яких ціна позову перевищує двісті п`ятдесят розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб;6) інші вимоги, об`єднані з вимогами у спорах, вказаних у пунктах 1-5 цієї частини.

Дана справа підпадає під ознаки малозначної справи та не віднесена до категорії справ, які підлягають розгляду лише за правилами загального позовного провадження.

Згідно ст. 279 ЦПК України, розгляд справи у порядку спрощеного позовного провадження здійснюється судом за правилами, встановленими цим Кодексом для розгляду справи в порядку загального позовного провадження, з особливостями, визначеними у цій главі. Підготовче засідання при розгляді справи у порядку спрощеного провадження не проводиться. Суд розглядає справу в порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення сторін за наявними у справі матеріалами, за відсутності клопотання будь-якої зі сторін про інше. За клопотанням однієї із сторін або з власної ініціативи суду розгляд справи проводиться в судовому засіданні з повідомленням (викликом) сторін.

На підставі викладеного, суд приходить до висновку про те, що справа підлягає розгляду в порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення (виклику) сторін за наявними у справі матеріалами.

На підставі викладеного, керуючись ст.19, 175-177,187,274,277, 279 ЦПК України, суддя,

ухвалила:

Прийняти до свого провадження та відкрити провадження у справі за позовом ОСОБА_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 ; реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ; паспорт НОМЕР_2 , виданий 06.10.2019 Соснівським РВ УМВС в Черкаській області; засоби зв`язку: телефон НОМЕР_3 ; E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 ) до Товариства з обмеженою відповідальністю «Науково-виробнича фірма «Урожай» (місцезнаходження за адресою: вул. Благовісна, 193, м.Черкаси, 18001, код ЄДРПОУ 31860551, засоби зв`язку: (0472) 32074, E-mail: urozhay@mhp.com.ua) про розірвання договору оренди земельної ділянки та стягнення заборгованості по орендній платі, зобов`язати вчинити певні дії.

Справу розглядати у порядку спрощеного позовного провадження без виклику сторін у приміщенні Звенигородського районного суду по проспекту Шевченка 12-а в м.Звенигородка Черкаської області.

Повідомити сторони, що розгляд справи буде проведений 17.11.2020 року.

Зобов`язати відповідача у разі не визнання позову надати відзив на позов та докази, якими він обґрунтовується, у строк протягом п`ятнадцяти днів з дня отримання копії ухвали про відкриття провадження у справі. Роз`яснити відповідачу, що копія відзиву та доданих до нього документів іншим учасникам справи повинна бути надіслана (надана) одночасно з надісланням (наданням) відзиву до суду. До відзиву додаються: 1) докази, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються заперечення відповідача, якщо такі докази не надані позивачем; 2) документи, що підтверджують надіслання (надання) відзиву і доданих до нього доказів іншим учасникам справи. У разі ненадання відповідачем відзиву у встановлений судом строк без поважних причин суд вирішує справу за наявними матеріалами (ч. 8ст. 178 ЦПК України).

Відповідно до ч. 1ст. 193 ЦПК Україниу строк для подання відзиву відповідач має право пред`явити зустрічний позов.

Позивач має право подати до суду відповідь на відзив у п`ятиденний строк з дня отримання відзиву у порядку, передбаченому ст.179, 278 ЦПК України.

Відповідач має право подати до суду заперечення щодо наведених позивачем у відповіді на відзив пояснень, міркувань і аргументів у п`ятиденний строк з дня отримання відповіді на відзив в порядку, передбаченому ст.180, 278 ЦПК України.

Треті особи мають право подати пояснення щодо позову в строк, встановлений судом в ухвалі про відкриття провадження у справі, а щодо відзиву - протягом десяти днів із дня його отримання, передбаченому ч. 3 ст. 278 ЦПК України.

Повідомити учасників по справі, що інформацію щодо справи, що розглядається вони можуть отримати на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет на сторінці «http://zv.ck.court.gov.ua».

Ухвалу про відкриття провадження у справі надіслати учасникам справи, відповідачу надіслати також копію позовної заяви з копіями доданих до неї документів.

Роз`яснити учасникам справи, що відповідно до ч. 5 ст. 279 ЦПК України суд розглядає справу в порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення сторін за наявними у справі матеріалами, за відсутності клопотання будь-якої зі сторін про інше. За клопотанням однієї із сторін або з власної ініціативи суду розгляд справи проводиться в судовому засіданні з повідомленням (викликом) сторін.

Клопотання про розгляд справи у судовому засіданні з повідомленням сторін відповідач має подати в строк для подання відзиву, а позивач - разом з позовом або не пізніше п`яти днів з дня отримання відзиву (ч. 7ст. 279 ЦПК України).

Копії ухвали невідкладно надіслати особам, які беруть участь у справі. Одночасно відповідачу надіслати копію позовної заяви з копіями доданих до неї документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Д. І. Сакун

Часті запитання

Який тип судового документу № 93062462 ?

Документ № 93062462 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 93062462 ?

Дата ухвалення - 16.10.2020

Яка форма судочинства по судовому документу № 93062462 ?

Форма судочинства - Цивільне

В якому cуді було засідання по документу № 93062462 ?

В Звенигородский районный суд Черкасской области
Предыдущий документ : 93034584
Следующий документ : 93062465