Дата принятия
20.11.2020
Номер дела
182/6644/20
Номер документа
92976778
Форма судопроизводства
Гражданское
Государственный герб Украины

Справа № 182/6644/20

Провадження № 2-о/0182/216/2020

Р І Ш Е Н Н Я

Іменем України

20.11.2020 року м. Нікополь

Нікопольський міськрайонний суд Дніпропетровської області у складі:

головуючої – судді Багрової А.Г.

за участю секретаря судового засідання – Снєгульської В.М.

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Нікополь цивільну справу за заявою ОСОБА_1 , про встановлення факту смерті на тимчасово окупованій території України, заінтересована особа: Нікопольський міськрайонний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Південно-Східного Міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Дніпро).

Заяви по суті справи.

ОСОБА_1 звернувся до суду в порядку окремого провадження із заявою про встановлення факту смерті.

В обґрунтування заяви посилається на те, що ІНФОРМАЦІЯ_1 у м.Луганськ, Луганської області померла його мати ОСОБА_2 .

На даний час територія м.Луганськ, Луганської області є тимчасово окупованою.

З метою проведення державної реєстрації смерті ОСОБА_3 відповідно до вимог чинного законодавства України заявник звернувся до Нікопольський міськрайонний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Південно-Східного Міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Дніпро).

Однак, йому було відмовлено у проведенні державної реєстрації смерті матері, оскільки ним не пред`явлено документ, який відповідає вимогам чинного законодавства України.

Враховуючи наведені обставини, ОСОБА_1 просив суд встановити факт смерті ОСОБА_2 , померлої ІНФОРМАЦІЯ_1 в м.Луганськ, Луганської області.

Встановлення даного факту необхідно заявнику для державної реєстрації смерті матері та отримання свідоцтва про смерть відповідно до зразка та вимог, встановлених чинним законодавством України.

Заявник подав суду заяву про розгляд справи без його участі, на задоволенні заяви наполягає (а.с.18)

Від представника Нікопольського міськрайонного відділу державної реєстрації актів цивільного стану Південно-Східного Міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Дніпро) надійшла заява про розгляд справи без представника відділу ДРАЦС (а.с.19).

Інших заяв та клопотань учасники справи до суду не подавали.

Процесуальні дії у справі.

Провадження по справі відкрито 19.11.2020 року (а.с.16).

Судом встановлено.

Відповідно до ст. 3 ЦПК України, кожна особа має право в порядку, встановленому цим Кодексом, звернутися до суду за захистом своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав.

Згідно з положеннями п. 2 ч. 1ст. 17 Закону України "Про державну реєстрацію актів цивільного стану", державна реєстрація смерті проводиться органом державної реєстрації актів цивільного стану на підставі рішення суду про встановлення факту смерті особи в певний час або про оголошення її померлою.

Якщо документи про смерть особи відсутні, то державна реєстрація її смерті проводиться на підставі рішення суду про встановлення факту смерті.

Відповідно до положень ч. 2ст. 49 ЦК України, актами цивільного стану є, серед іншого, смерть фізичної особи. А згідно з положеннями частинами 3 і 4 цієї ж статті, смерть фізичної особи підлягає державній реєстрації відповідно до закону.

Пунктом 5 частини 2 статті 293 ЦПК України встановлено, що суд розглядає в порядку окремого провадження справи про встановлення фактів, що мають юридичне значення.

Згідно абз. 2 ч. 1 та ч. 2 ст. 317 ЦПК України заява про встановлення факту смерті особи на тимчасово окупованій території України, визначеній Верховною Радою України, може бути подана родичами померлого або їхніми представниками до суду за межами такої території України.

Судом встановлено, що ОСОБА_4 є сином ОСОБА_2 (а.с.2), померлої ІНФОРМАЦІЯ_1 в м.Луганськ, Луганської області (а.с.3,4,5).

На окупованій території Луганської області заявнику було видано документ про смерть ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Відповідно до статті 9 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» будь-які органи, їх посадові та службові особи на тимчасово окупованій території та їх діяльність вважаються незаконними, якщо ці органи або особи створені, обрані чи призначені у порядку, не передбаченому законом. Будь-який акт (рішення, документ), виданий органами та/або особами, передбаченими частиною другою цієї статті, є недійсним і не створює правових наслідків.

Поряд з цим, відповідно до практики ЄСПЛ, Консультативного висновку Міжнародного суду (ООН) у справі Намібії не можуть визнаватись недійсними всі документи, видані на окупованій територій, оскільки це може зашкодити правам мешканців такої території. Це стосується реєстрації смертей, народжень, шлюбів.

ВССУ в інформаційному листі від 11.04.2017 року № 9-697/0/4-17 зазначив, що, враховуючи ключове значення, яке має встановлення факту народження або смерті особи для реалізації майнових та особистих немайнових прав заявників, документи, видані органами та установами (зокрема, лікарняними закладами), що знаходяться на тимчасово окупованій території, як виняток можуть братися до уваги судом та оцінюватись разом з іншими доказами в їх сукупності та взаємозв`язку при розгляді справ про встановлення факту смерті особи на тимчасово окупованій території.

З письмової відповіді № 2888/20.34-33, наданої 18.11.2020 року Нікопольським міськрайонним відділом державної реєстрації актів цивільного стану Південно-Східного Міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Дніпро), вбачається, що заявникові було відмовлено у внесенні відомостей до актового запису про смерть ОСОБА_2 , з посиланням на те, що надані документи не відповідають формі, що визначена законодавством України (а.с.9).

За правилами ст.1,9,17,18 Закону України "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України", тимчасово окупована територія України є невід`ємною частиною території України, на яку поширюється дія Конституції та законів України; державні органи та органи місцевого самоврядування, утворені відповідно до Конституції та законів України, їх посадові та службові особи на тимчасово окупованій території діють лише на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Будь-які органи, їх посадові та службові особи на тимчасово окупованій території та їх діяльність вважаються незаконними, якщо ці органи або особи створені, обрані чи призначені у порядку, не передбаченому законом. Будь-який акт (рішення, документ), виданий органами та/або особами, передбаченими частиною другою цієї статті, є недійсним і не створює правових наслідків; у разі порушення положень цього Закону державні органи України застосовують механізми, передбачені законами України та нормами міжнародного права, з метою захисту миру, безпеки, прав, свобод і законних інтересів громадян України, які перебувають на тимчасово окупованій території, а також законних інтересів держави Україна; громадянам України гарантується дотримання у повному обсязі їхніх прав і свобод, передбачених Конституцією України, у тому числі соціальних, трудових, виборчих прав та права на освіту, після залишення ними тимчасово окупованої території.

Надані заявником документи про смерть та про реєстрацію смерті ОСОБА_2 , що підтверджують факт її смерті, видані органами державної влади, які створені всупереч законодавства України, а тому вони не є підставою для реєстрації смерті за правилами ст. 17 Закону України "Про державну реєстрацію актів цивільного стану" органом державної реєстрації актів цивільного стану.

Однак, оскільки заявник не може отримати від закладу охорони здоров`я або судово-медичної установи, що створені за законодавством України, документ встановленої форми про смерть та на його підставі зареєструвати смерть матері, суд приходить до висновку про необхідність задоволення заяви ОСОБА_1 про встановлення факту смерті матері у судовому порядку, що також за правилами ст. 17 Закону України "Про державну реєстрацію актів цивільного стану" є підставою для державної реєстрації смерті органом державної реєстрації актів цивільного стану.

Відповідно до правил ст. 317 ЦПК України рішення суду про встановлення факту смерті допустити до негайного виконання.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 10-13,76-81, 259, 263-265, 268, 272, 317, 319 ЦПК України, Законом України "Про державну реєстрацію актів цивільного стану", Закону України "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України", -

УХВАЛИВ:

Заяву ОСОБА_1 задовольнити.

Встановити факт смерті ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженки с.Солідарне, Білокуракинського району, Луганської області, яка настала ІНФОРМАЦІЯ_1 в селищі м.Луганськ, Луганської області, Україна.

Рішення підлягає негайному виконанню.

Оскарження рішення не зупиняє його виконання.

Невідкладно направити копію рішення до Нікопольського міськрайонного відділу державної реєстрації актів цивільного стану Південно-Східного Міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Дніпро) для державної реєстрації смерті ОСОБА_5 .

Рішення суду набуває чинності після закінчення строку для подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано.

Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом тридцяти днів з дня його складання.

Рішення складено 20.11.2020 року.

Дані про учасників справи:

Заявник – ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 .

Заінтересована особа – Нікопольський міськрайонний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Південно-Східного Міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Дніпро), ЄДРПОУ 40247692, адреса: 53207, Дніпропетровська область, м. Нікополь, вул. Патріотів України, 163.

Суддя: А. Г. Багрова

Часті запитання

Який тип судового документу № 92976778 ?

Документ № 92976778 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 92976778 ?

Дата ухвалення - 20.11.2020

Яка форма судочинства по судовому документу № 92976778 ?

Форма судочинства - Цивільне

В якому cуді було засідання по документу № 92976778 ?

В Никопольский горрайонный суд Днепропетровской области
Предыдущий документ : 92949439
Следующий документ : 92976794