Постановление суда № 92976676, 20.11.2020, Ленинский районный суд города Днепропетровска

Дата принятия
20.11.2020
Номер дела
205/5969/15-ц
Номер документа
92976676
Форма судопроизводства
Гражданское
Государственный герб Украины

20.11.2020 Єдиний унікальний номер 205/5969/15-ц

Провадження № 6/205/308/20

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 листопада 2020 року Ленінський районний суд м. Дніпропетровська в складі: головуючого судді Терещенко Т.П., за участю секретаря судового засідання Далакян Л.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Дніпрі справу за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Дніпрофінансгруп» про заміну стягувача у виконавчому листі № 205/5969/15-ц та поновлення пропущеного строку на його пред`явлення,

В С Т А Н О В И В:

02 листопада 2020 року ТОВ «ФК «Дніпрофінансгруп» засобами поштового зв`язку Укрпошта Стандарт направило до суду вищевказану заяву, яка надійшла до канцелярії суду 11 листопада 2020 року.

У своїй заяві заявник посилався на те, що 11 березня 2016 року Ленінським районним судом м.Дніпропетровська розглянута з винесенням судового рішення цивільна справа № 205/5969/15-ц за позовом ПАТ «КБ «Надра» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за кредитним договором, яким позовні вимоги ПАТ «КБ «Надра» задоволені повністю. На виконання зазначеного рішення видано виконавчі листи. Згідно Договору № GL48N718070_I_3 про відступлення (купівлі - продажу)прав вимоги від 17 липня 2020 року, право вимоги за кредитним договором №8/2007/840-К/1421-Н, укладеним 12 жовтня 2007 року між ПАТ «КБ «Надра» та ОСОБА_1 , первісний кредитор відступив права вимоги на користь ТОВ «ФК «Дніпрофінансгруп» разом з усіма додатками до нього (у т.ч. графіками здійснення платежів) та додатковими договорами (угодами), договорами поруки, договорами про внесення змін, змінами і доповненнями, що є невід`ємними частинами. Також при перевірці наглядової кредитної справи банку щодо позичальника ОСОБА_1 було виявлено, що банк отримав рішення суду від 11 березня 2016 року, але виконавчого листа та постанови про відкриття виконавчого провадження виявлено не було. На цей час, жодного виконавчого провадження з виконання вказаного рішення не відкрито, виконавчий лист на виконанні не перебуває, а отже є підстави вважати, що він був втрачений при пересилці. Таким чином, виконавчий лист фактично не було отримано, а строк його пред`явлення для повторного виконання пропущено. Тому заявник просив замінити стягувача у виконавчому листі у справі № 205/5969/15-ц, а саме замінити стягувача ПАТ «КБ «Надра» його правонаступником ТОВ «ФК «Дніпрофінансгруп», та поновити пропущений строк для пред`явлення до виконання виконавчого документа, а також просив заяву розглянути без участі представника заявника.

Інші сторони у судове засідання не з`явилися, про час і місце розгляду справи були повідомлені належним чином, про причини своєї неявки до суду не повідомили.

У зв`язку з неявкою в судове засідання всіх учасників справи, суд розглядає справу відповідно до ч. 2 ст. 247 ЦПК України, без фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу.

Вивчивши заяву та матеріали цивільної справи, суд дійшов таких висновків.

Як встановлено у судовому засіданні, 11 березня 2016 року Ленінським районним судом м.Дніпропетровська розглянута, з винесенням судового рішення, цивільна справа № 205/5969/15-ц за позовом ПАТ «КБ «Надра» до ОСОБА_1 про з стягнення заборгованості за кредитним договором № 8/2007/840-К/1421-Н від 12 жовтня 2007 року, яким позовні вимоги ПАТ «КБ «Надра» задоволені повністю (а. с. 41).

Згідно Договору № GL48N718070_I_3 про відступлення (купівлі - продажу) прав вимоги від 17 липня 2020 року, посвідченим приватним нотаріусом КМНО Бочкарьовою А.В., зареєстрованого в реєстрі за № 509, право вимоги до правонаступників боржників за кредитними договорами, тобто первісний кредитор - ПАТ «КБ «Надра» відступив права вимоги на користь ТОВ «ФК «Дніпрофінансгруп» - (новий кредитор), адреса: 49089, Дніпропетровська область, м.Дніпро, вул. Автотранспортна, буд. 2, офіс 205; код ЄДРПОУ 40696815, п/р № НОМЕР_1 в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 305299, разом з усіма додатками до нього (у т.ч. графіками здійснення платежів) та додатковими договорами (угодами), договорами поруки, договорами про внесення змін, змінами і доповненнями, що є невід`ємними частинами, в тому числі за кредитним договором № 8/2007/840-К/1421-Н від 12 жовтня 2007 року (а. с. 50-52).

Згідно із ст. 442 ЦПК України, у разі вибуття однієї із сторін виконавчого провадження суд замінює таку сторону її правонаступником. Заяву про заміну сторони її правонаступником може подати сторона (заінтересована особа), державний або приватний виконавець. Суд розглядає заяву про заміну сторони її правонаступником у десятиденний строк з дня її надходження до суду у судовому засіданні з повідомленням учасників справи та заінтересованих осіб. Неявка учасників справи та інших осіб не є перешкодою для вирішення питання про заміну сторони виконавчого провадження. Ухвала про заміну сторони виконавчого провадження надсилається (надається) учасникам справи, а також державному виконавцю, приватному виконавцю в порядку, передбаченому статтею 272 цього Кодексу. Положення цієї статті застосовуються також у випадку необхідності заміни боржника або стягувача у виконавчому листі до відкриття виконавчого провадження.

Тобто законом передбачено, що заміна сторони у виконавчому провадженні відбувається у разі її вибуття на правонаступника.

За загальним правилом, суть правонаступництва полягає в переході прав та обов`язків, що особисто не пов`язані з особою, яка вибуває з правовідносин, до іншої особи, яка вступає у спірні правовідносини.

Підставою для заміни сторони виконавчого провадження, тобто процесуального правонаступництва, є наступництво у матеріальних правовідносинах, внаслідок якого відбувається вибуття сторони у правовідносинах і переходу до іншої особи прав і обов`язків вибулої сторони в цих правовідносинах.

Пунктом 1 частини 1 статті 512 ЦК України передбачено, що кредитор у зобов`язанні може бути замінений іншою особою внаслідок передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги).

Отже, законодавством передбачено, що відступлення права вимоги є однією із форм процесуального правонаступництва, яке тягне за собою заміну сторони виконавчого провадження.

Приймаючи до уваги те, що від ПАТ «КБ «Надра» до ТОВ «ФК «Дніпрофінансгруп» перейшло право вимоги за договором кредиту, суд дійшов висновку про заміну стягувача у виконавчому листі.

Щодо вимоги заявника про поновлення строку для пред`явлення виконавчого документу до виконання, суд зазначає наступне.

Відповідно до статті 1 Закону України «Про виконавче провадження» виконавче провадження є завершальною стадією судового провадження.

Згідно із ч. 1 ст. 433 ЦПК України у разі пропуску строку для пред`явлення виконавчого документа до виконання з причин, визнаних судом поважними, пропущений строк може бути поновлено.

Частиною 6 статті 12 Закону України «Про виконавче провадження» передбачено, що стягувач, який пропустив строк пред`явлення виконавчого документа до виконання, має право звернутися із заявою про поновлення такого строку до суду, який розглядав справу як суд першої інстанції.

Причина пропуску строку є поважною, якщо вона відповідає одночасно таким умовам: це обставина або кілька обставин, яка безпосередньо унеможливлює або ускладнює можливість вчинення процесуальних дій у визначений законом або судом строк, це обставина, яка виникла об`єктивно, незалежно від волі особи, яка пропустила строк, виникла протягом строку, який пропущено та підтверджується належними і допустимими засобами доказування.

Обов`язок пред`явити виконавчий лист до виконання в межах строків, визначених Закону України «Про виконавче провадження», покладено саме на стягувача.

З матеріалів справи встановлено, що 26 липня 2016 року представник ПАТ «КБ «Надра» зверталася до суду, який ухвалив судове рішення, із заявою про видачу рішення та виконавчих листів, які вона отримала 02 серпня 2016 року, що підтверджується розпискою від представника та завіреною її підписом (а. с. 45).

Стаття 80 ЦПК України передбачає, що достатніми є докази, які у своїй сукупності дають змогу дійти висновку про наявність або відсутність обставин справи, які входять до предмета доказування.

Згідно із ч. ч. 1 та 5 ст. 81 ЦПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених цим Кодексом. Доказування не може ґрунтуватися на припущеннях.

Отже, у матеріалах справи відсутні будь-які належні, допустимі та достатні докази, що стягувач ПАТ «КБ «Надра» протягом декількох років намагався забезпечити виконання судового рішення у справі № 205/5969/15-ц.

Також ТОВ «ФК «Дніпрофінансгруп» не надано жодного доказу, який свідчить про поважність причин пропуску пред`явлення його до виконання в межах строків, визначених Законом України «Про виконавче провадження».

При таких обставинах у суду відсутні підстави для поновлення строку, встановленого для пред`явлення виконавчого документа до виконання.

Враховуючи вищезазначене, суд дійшов висновку про відмову в задоволенні вимог в частині поновлення строку для пред`явлення виконавчого документу до виконання.

Керуючись ст. ст. 12, 13, 55, 247, 258-260, 355, 433, 442 ЦПК України, суд

П О С Т А Н О В И В:

Заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Дніпрофінансгруп» про заміну стягувача у виконавчому листі № 205/5969/15-ц та поновлення пропущеного строку на його пред`явлення – задовольнити частково.

Замінити стягувача Публічне акціонерне товариство «Комерційний банк «Надра» у виконавчому листі у справі № 205/5969/15-ц, виданному Ленінським районним судом м. Дніпропетровська про стягнення з ОСОБА_1 заборгованості за кредитним договором, на його правонаступника Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Дніпрофінансгруп» (код ЄДРПОУ 40696815, адреса: 49089, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Автотранспортна, буд. 2, офіс 205; п/р № НОМЕР_2 в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 305299).

У задоволенні вимог Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Дніпрофінансгруп» про поновлення пропущеного строку на його пред`явлення - відмовити.

Ухвалу може бути оскаржено до Дніпровського апеляційного суду через Ленінський районний суд м. Дніпропетровська, шляхом подачі апеляційної скарги на ухвалу суду протягом п`ятнадцяти днів з дня її постановлення.

Суддя: Т.П. Терещенко

.

Часті запитання

Який тип судового документу № 92976676 ?

Документ № 92976676 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 92976676 ?

Дата ухвалення - 20.11.2020

Яка форма судочинства по судовому документу № 92976676 ?

Форма судочинства - Цивільне

В якому cуді було засідання по документу № 92976676 ?

В Ленинский районный суд города Днепропетровска
Предыдущий документ : 92976661
Следующий документ : 92976704