Решение № 92959239, 19.11.2020, Комсомольский городской суд Полтавской области

Дата принятия
19.11.2020
Номер дела
534/759/20
Номер документа
92959239
Форма судопроизводства
Гражданское
Компании, указанные в тексте судебного документа
Государственный герб Украины

КОМСОМОЛЬСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 534/759/20

Провадження № 2/534/582/20

ЗАОЧНЕ РІШЕННЯ

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 листопада 2020 року м. Горішні Плавні

Комсомольський міський суд Полтавської області в складі головуючого судді Куц Т.О., з участю секретаря судового засідання Похилої В.В.,

розглянувши за правилами спрощеного позовного провадження у відкритому судовому засіданні в залі суду справу за цивільним позовом Акціонерного товариства «Акцент Банк» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за кредитним договором,

в с т а н о в и в:

АТ «Акцент Банк» звернулось до суду із зазначеним позовом до відповідача, в якому прохає стягнути з ОСОБА_1 заборгованість за кредитним договором № SAMABWFC00001160752 від 09.08.2017 в розмірі 18468,09 грн та понесені судові витрати в розмірі 2102 грн.

Заявлені вимоги мотивує тим, що між АТ «Акцент Банк» та ОСОБА_1 09.08.2017 було підписано анкету-заяву про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг та укладено кредитний договір № SAMABWFC00001160752. На підставі підписаної анкети-заяви та укладеного кредитного договору ОСОБА_1 отримала кредит у вигляді встановленого кредитного ліміту на платіжну картку зі сплатою процентів за користування кредитом у розмірі 46,80% щомісячно на суму залишку заборгованості за кредитом. Відповідач підтвердила свою згоду на те, що підписана анкета-заява разом з «Умовами і правилами надання банківських послуг та тарифами, правилами користування, основними умовами обслуговування і кредитування, які розміщені на банківському сайті www.a-bank.com.ua, складає між нею та Банком Договір про надання банківських послуг, що підтверджується підписом у заяві. В порушення взятих на себе зобов`язань ОСОБА_1 умови договору не виконувала, внаслідок чого, станом на 25.05.2020 утворилася заборгованість в розмірі 18468,09 грн.

Ухвалою суду від 10.07.2020 за згаданою позовною заявою відкрито провадження у справі за правилами спрощеного позовного провадження з викликом сторін.

У відповідності до вимог ч.1 ст.281 ЦПК України судом постановлена ухвала про проведення заочного розгляду даної справи.

Будучи належним чином повідомленими про дату, час і місце розгляду справи, сторони до суду не з`явились.

Від представника позивача надійшло письмове клопотання про розгляд справи за його відсутності у заочному порядку, заявлені вимоги ним підтримані повністю.

Відповідач ОСОБА_1 правом надання відзиву на позовну заяву та доказів, що підтверджують заперечення проти позову, не скористалася.

Дослідивши приєднані до справи матеріали, судом встановлено наступне.

09.08.2017 ОСОБА_1 звернулася до АТ «Акцент Банк» з анкетою-заявою про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг про надання кредиту. У підписані анкеті-заяві ОСОБА_1 висловила згоду з тим, що підписана анкета-заява разом з «Умовами і правилами надання банківських послуг та тарифами, правилами користування, основними умовами обслуговування і кредитування, які розміщені на банківському сайті www.a-bank.com.ua, складає між нею та Банком Договір про надання банківських послуг.

До кредитного договору Банк додав витяг з Умов та правил надання банківських послуг в Банку, що розміщені на сайті https://a-bank.com.ua/terms/.

У зв`язку із невиконанням відповідачем взятих на себе зобов`язань за вказаним вище кредитним договором станом на 25.05.2020 утворилась заборгованість в розмірі 18468,09 грн, яка складається із заборгованості за кредитом - 13805,79 грн та заборгованості за відсотками - 4662,30 грн, що підтверджується наданим розрахунком заборгованості.

Відповідно до ч.1, ч.2 ст.207 ЦК України правочин вважається таким, що вчинений у письмовій формі, якщо його зміст зафіксований в одному або кількох документах, у листах, телеграмах, якими обмінялися сторони. Правочин вважається таким, що вчинений у письмовій формі, якщо він підписаний його стороною (сторонами).

За змістом статей 626,628 ЦК України договором є домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов`язків. Зміст договору становлять умови (пункти), визначені на розсуд сторін і погоджені ними, та умови, які є обов`язковими відповідно до актів цивільного законодавства.

Відповідно до ч.1 ст.634 ЦК України, договором приєднання є договір, умови якого встановлені однією із сторін у формулярах або інших стандартних формах, який може бути укладений лише шляхом приєднання другої сторони до запропонованого договору в цілому. Друга сторона не може запропонувати свої умови договору. Отже, підписана відповідачем анкета-заява про приєднання разом із умовами та правилами банку складають укладений між сторонами у справі договір про надання кредиту у вигляді встановленого ліміту на платіжну картку.

Частиною першою статті 638 ЦК України встановлено, що істотними умовами договору є умови про предмет договору, умови, що визначені законом як істотні або є необхідними для договорів даного виду, а також усі ті умови, щодо яких за заявою хоча б однієї із сторін має бути досягнуто згоди.

Згідно ст.526 ЦК України зобов`язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог відповідно до звичаїв ділового обороту або до інших вимог, що звичайно ставляться.

За змістом ст.610 ЦК України порушенням зобов`язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов`язання (неналежне виконання).

Відповідно до ч.1 ст.1048 ЦК України позикодавець має право на одержання від позичальника процентів від суми позики, якщо інше не встановлено договором або законом. Розмір і порядок одержання процентів встановлюються договором. Якщо договором не встановлений розмір процентів, їх розмір визначається на рівні облікової ставки Національного банку України. У разі відсутності іншої домовленості сторін проценти виплачуються щомісяця до дня повернення позики.

Згідно зі ст.1049 ЦК України позичальник зобов`язаний повернути позикодавцеві позику (грошові кошти у такій самій сумі або речі, визначені родовими ознаками, у такій самій кількості, такого самого роду та такої самої якості, що були передані йому позикодавцем) у строк та в порядку, що встановлені договором. Договір позики є укладеним з моменту передання грошей або інших речей, визначених родовими ознаками.

Виходячи із змісту 1054 ЦК України, за кредитним договором кредитодавець зобов`язується надати грошові кошти позичальнику в розмірі та на умовах, встановлених договором, а позичальник зобов`язується повернути кредит та сплатити відсотки.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що спір між сторонами виник за договірних обставин, суть яких ніким в судовому засіданні не спростовувалась, сам договір не суперечить діючому законодавству, та враховуючи положення ст.1049 ЦК України, яким визначено обов`язок позичальника повернути позикодавцеві грошові кошти у строк та в порядку, встановленому договором, суд доходить висновку про обґрунтованість вимог позивача.

Питання про судові витрати вирішено судом у відповідності до вимог ст.141 ЦПК України, за приписами якої судовій збір у разі задоволення позову покладається на відповідача.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.526,527,610,625,1048,1049,1050,1054 ЦК України, ст.ст.223,280, ЦПК України, суд, -

у х в а л и в :

Цивільний позов Акціонерного товариства «Акцент Банк» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за кредитним договором - задовольнити.

Стягнути з ОСОБА_1 на користь Акціонерного товариства «Акцент Банк» заборгованість за кредитним договором № SAMABWFC00001160752 від 09.08.2017 у розмірі 18468,09 грн та судові витрати в сумі 2102 грн.

Заочне рішення може бути переглянуте судом, що його ухвалив, за письмовою заявою відповідача. Заяву про перегляд заочного рішення може бути подано протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Учасник справи, якому повне заочне рішення суду не було вручене у день його проголошення, має право на поновлення пропущеного строку на подання заяви про його перегляд - якщо така заява подана протягом двадцяти днів з дня вручення йому повного заочного рішення суду.

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом тридцяти днів з дня складання повного судового рішення. До початку функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи апеляційна скарга подається до Полтавського апеляційного суду через Комсомольський міський суд Полтавської області.

Під час дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), суд за заявою учасників справи та осіб, які не брали участі у справі, якщо суд вирішив питання про їхні права, інтереси та (або) обов`язки (у разі наявності у них права на вчинення відповідних процесуальних дій, передбачених цим Кодексом), поновлює процесуальні строки, встановлені нормами цього Кодексу, якщо визнає причини їх пропуску поважними і такими, що зумовлені обмеженнями, впровадженими у зв`язку з карантином. Суд може поновити відповідний строк як до, так і після його закінчення.

Суд за заявою особи продовжує процесуальний строк, встановлений судом, якщо неможливість вчинення відповідної процесуальної дії у визначений строк зумовлена обмеженнями, впровадженими у зв`язку з карантином.

Повне найменування позивача: Акціонерне товариство «Акцент Банк», ЄДРПОУ 14360080, адреса: 49074, місто Дніпро, вулиця Батумська, 11;Повне ім`я відповідача:ОСОБА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 .

Суддя Т.О.Куц

Часті запитання

Який тип судового документу № 92959239 ?

Документ № 92959239 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 92959239 ?

Дата ухвалення - 19.11.2020

Яка форма судочинства по судовому документу № 92959239 ?

Форма судочинства - Цивільне

В якому cуді було засідання по документу № 92959239 ?

В Комсомольский городской суд Полтавской области
Предыдущий документ : 92959237
Следующий документ : 92959240