Постановление суда № 92904074, 28.10.2020, Новомосковский городской суд Днепропетровской области

Дата принятия
28.10.2020
Номер дела
183/9067/13-ц
Номер документа
92904074
Форма судопроизводства
Гражданское
Государственный герб Украины

Справа № 183/9067/13-ц

№ 6/183/222/20

У Х В А Л А

28 жовтня 2020 року м. Новомосковськ Дніпропетровської області

Суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області Городецький Д.І., ознайомившись із заявою Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Дніпрофінансгруп», заінтересовані особи: Публічне акціонерне товариство «Комерційний Банк «Надра», Новомосковський міськрайонний відділ держаної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 про заміну сторони виконавчого провадження, -

В С Т А Н О В И В:

26 жовтня 2020 року заявник Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Дніпрофінансгруп» звернулось до суду із вищезазначеною заявою, у якій зазначає, що рішенням Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області від 22.07.2014 року у цивільній справі №183/9067/13-ц частково задоволено позов Публічного акціонерного товариства "Комерційний банк "Надра" до ОСОБА_1 , ОСОБА_2 про стягнення заборгованості. З ОСОБА_1 , та ОСОБА_2 на користь Публічного акціонерного товариства "Комерційний банк "Надра" стягнута солідарно заборгованість за кредитним договором № 8/2007/840-К/1343-Н від 17 вересня 2007 року, яка утворилась станом на 21 жовтня 2013 року в сумі 298 576 грн. 51 коп., що складається з наступного:

заборгованості за сумою кредиту – 22 412,87 доларів США, що у перерахунку за офіційним курсом Національного Банку України складає 179 146,07 гривень;

заборгованості по процентам – 13 065,89 доларів США, що у перерахунку за офіційним курсом Національного Банку України складає 104 435,65 гривень;

пені за несвоєчасне погашення заборгованості – 1875,99 доларів США, що у перерахунку за офіційним курсом Національного Банку України складає 14 994,79 гривень.

Стягнуто солідарно з ОСОБА_1 та ОСОБА_2 на користь Публічного акціонерного товариства "Комерційний банк "Надра" судовий збір в розмірі 3168 грн. 01 коп. В задоволенні іншої частини позовних вимог – відмовлено.

На виконання рішення Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області від 22.07.2014 року стягнуто солідарно з ОСОБА_1 , ОСОБА_2 видані виконавчі листи № 183/9067/13-ц.

Згідно Договору №GL48N718070_I_3 про відступлення прав вимоги від 17.07.2020 року, який посвідчений Бочкарьовою А.В. приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу та зареєстровано за № 509, право вимоги за кредитним договором № 8/2007/840-К/1343-Н від 17 вересня 2007 року, укладені між Публічним акціонерним товариством «Комерційний банк» Надра» та ОСОБА_1 , Публічним акціонерним товариством «Комерційний банк» Надра» відступлені права

вимоги на користь ТОВ «ФК «Дніпрофінансгруп» адреса: 49089,

Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Автотранспортна, буд. 2, офіс 205; код ЄДРПОУ 40696815, п/р № НОМЕР_1 у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 305299, разом з усіма додатками до нього (у т.ч. графіками здійснення платежів) та додатковими договорами (угодами), договорами про внесення змін змінами і доповненнями, що є невід`ємними частинами, а саме: договором поруки від 17.09.2007 року, який

укладений з ОСОБА_2 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ).

З метою виконання рішення Новомосковського районного суду Дніпропетровської області, Публічне акціонерне товариство «Комерційний банк» Надра» звернулось, з заявами про відкриття виконавчого провадження до Новомосковського міськрайонного відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області, 04.10.2016 року відкриті виконавчі провадження № 52723169 та №52723280.

Згідно з частиною п`ятою статті 15 Закону України «Про виконавче провадження» у разі вибуття однієї із сторін виконавець за заявою сторони, а також заінтересована особа мають право звернутися до суду із заявою про заміну сторони її правонаступником. Для правонаступника усі дії, вчинені до його вступу у виконавче провадження, є обов`язковими тією мірою, якою вони були б обов`язковими для сторони, яку правонаступник замінив.

Посилаючись на вимоги ст.ст. 512, 514 ЦК України, просило замінити стягувача Публічне акціонерне товариство «Комерційний Банк «Надра», на його правонаступника – Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Дніпрофінансгруп», код ЄДРПОУ 40696815, місцезнаходження: 49089, Дніпропетровська область, м. Дніпро вул. Автотранспортна, будинок 2, офіс 205, у виконавчих провадженнях з виконання рішення Новомосковського міськрайонного суду від 22 липня 2014 року у цивільній справі № 183/9067/13-ц про солідарне стягнення з ОСОБА_1 , ОСОБА_2 заборгованості за кредитним договором № 8/2007/840-К/1343-Н від 17 вересня 2007 року на користь Публічного акціонерного товариства "Комерційний банк "Надра".

Зазначену заяву заявником подано до суду у порядку, передбаченому Розділом VI ЦПК України "Процесуальні питання, пов`язані з виконанням судових рішень у цивільних справах та рішень інших органів (посадових осіб)", зокрема статтями 433, 442 цього Кодексу.

Відповідно до ч.ч. 1,2, 3 ст. 183 ЦПК України будь-яка письмова заява, клопотання, заперечення повинні містити: 1) повне найменування (для юридичних осіб) або ім`я (прізвище, ім`я та по батькові) (для фізичних осіб) особи, яка подає заяву чи клопотання або заперечення проти них, її місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб), ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (для юридичних осіб, зареєстрованих за законодавством України); 2) найменування суду, до якого вона подається; 3) номер справи, прізвище та ініціали судді (суддів), якщо заява (клопотання, заперечення) подається після постановлення ухвали про відкриття провадження у справі; 4) зміст питання, яке має бути розглянуто судом, та прохання заявника; 5) підстави заяви (клопотання, заперечення); 6) перелік документів та інших доказів, що додаються до заяви (клопотання, заперечення); 7) інші відомості, що вимагаються цим Кодексом. Вимога вказати в заяві по суті справи, скарзі, заяві, клопотанні або запереченні ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України стосується лише юридичних осіб, зареєстрованих за законодавством України. Іноземна юридична особа подає документ, що є доказом її правосуб`єктності за відповідним іноземним законом (сертифікат реєстрації, витяг з торгового реєстру тощо). Письмові заява, клопотання чи заперечення підписуються заявником чи його представником. До заяви, скарги, клопотання чи заперечення, які подаються на стадії виконання судового рішення, в тому числі в процесі здійснення судового контролю за виконанням судових рішень, додаються докази їх надіслання (надання) іншим учасникам справи (провадження). Учасник справи має право додати до письмової заяви, клопотання проект ухвали, постановити яку він просить суд.

Згідно з ч. 4 ст. 183 ЦПК України суд, встановивши, що письмову заяву (клопотання, заперечення) подано без додержання вимог частини першої або другої цієї статті, повертає її заявнику без розгляду.

Встановлено судом та підтверджується матеріалами справи, до заяви про заміну сторони виконавчого провадження заявником додана копія квитанції АТ «Укрпошта» ВПЗ №89 м. Дніпропетровськ про оплату поштових пересилань від 22 жовтня 2020 року та список

згрупованих відправлень Укрпошта Стандарт на замовлення ТОВ «ФК «Дніпрофінансгруп», у якому за порядковими номерами 1, 2, 3 та 4 адресатами зазначені ПАТ «КБ «Надра», Новомосковський міськрайонний ВДВС, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , водночас до заяви не додано опис вкладення у відправлення, що позбавляє суд можливості визначитися зі змістом відправлень на адреси заінтересованих осіб, а тому заявником не виконано вимог ч. 2 ст. 183 ЦПК України.

З огляду на вищевикладене, та відповідно до ч.4 ст.183 ЦПК України суд дійшов висновку повернути заяву заявникові без розгляду.

Роз`яснити заявникові, що повернення заяви не перешкоджає повторному зверненню із заявою до суду, якщо перестануть існувати обставини, що стали підставою для повернення заяви.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 183, 260 ЦПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Дніпрофінансгруп», заінтересовані особи: Публічне акціонерне товариство «Комерційний Банк «Надра», Новомосковський міськрайонний відділ держаної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 про заміну сторони виконавчого провадження– повернути заявникові без розгляду.

Роз`яснити Товариству з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Дніпрофінансгруп» його право звернутися із зазначеною заявою після того, як перестануть існувати обставини, що стали підставою для повернення заяви.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддею і може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду через Новомосковський міськрайонний суд Дніпропетровської області. Апеляційна скарга подається протягом 15 днів, починаючи з наступного за днем складення ухвали суду.

Ухвала суду складена і підписана 28 жовтня 2020 року.

Суддя Д.І. Городецький

Часті запитання

Який тип судового документу № 92904074 ?

Документ № 92904074 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 92904074 ?

Дата ухвалення - 28.10.2020

Яка форма судочинства по судовому документу № 92904074 ?

Форма судочинства - Цивільне

В якому cуді було засідання по документу № 92904074 ?

В Новомосковский городской суд Днепропетровской области
Предыдущий документ : 92904065
Следующий документ : 92904101