Постановление суда № 92898295, 13.11.2020, Броварской горрайонный суд Киевской области

Дата принятия
13.11.2020
Номер дела
361/7839/20
Номер документа
92898295
Форма судопроизводства
Гражданское
Компании, указанные в тексте судебного документа
Государственный герб Украины

БРОВАРСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 361/7839/20 провадження № 2-з/361/224/20

13.11.2020

У Х В А Л А

«13» листопада 2020 року м.Бровари Київської області

Суддя Броварського міськрайонного суду Київської області Василишин В.О., розглянувши заяву приватного акціонерного товариства «Айбокс Банк» про забезпечення позову у справі

№ 361/7839/20 за позовом приватного акціонерного товариства «Айбокс Банк» до ОСОБА_1 до товариства з обмеженою відповідальністю «Фьючер Медіа» про захист особистого немайнового права на недоторканість ділової репутації та відшкодування моральної (немайнової) шкоди,

в с т а н о в и в:

У листопаді 2020 року приватне акціонерне товариство «Айбокс Банк» звернулося до суду із позовом, в якому просить: - визнати недостовірною та такою, що порушує особисте немайнове право на недоторканість ділової репутації інформацію поширену ОСОБА_1 та ТОВ «Фьючер Медіа» на інформаційному ресурсі товариства (веб-сайті) «mind.ua» у мережі інтернет у публікації від 22 жовтня 2020 року (за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_1 ), з назвою: «робота на РФ, офшори та «оптова торгівля комп`ютерами»: як працюють онлайн-казино в Україні», а саме інформацію наступного змісту…; - визнати недостовірною та такою, що порушує особисте немайнове право на недоторканість ділової репутації акціонерного товариства «Айбокс Банк», інформацію, поширену ОСОБА_1 у дописі від ІНФОРМАЦІЯ_2 на її сторінці у соціальній мережі «Facebook»; - зобов`язати ОСОБА_1 та ТОВ «Фьючер Медіа» з дня набрання законної сили судовим рішенням спростувати вказану недостовірну інформацію про позивача, шляхом розміщення в мережі Інтернет на інформаційному ресурсі (веб-сайт) «mind.ua» та на сторінці ОСОБА_1 у соціальній мережі «Facebook» вступної та резолютивної частини рішення суду у цій справі таким самим шрифтом, як і спростовувана інформація, не допускаючи при цьому власних коментарів, із забезпечення вільного доступу до спростування без вимоги внесення паролів та/або кодів доступу тощо, під заголовком «Спростування недостовірної інформації щодо АТ «Айбокс Банк»; - зобов`язати ОСОБА_1 та ТОВ «Фьючер Медіа» протягом місяця з дня набрання законної сили судовим рішенням видалити визнану недостовірну інформацію про позивача, розміщену в мережі Інтернет, зокрема на інформаційному ресурсі (веб-сайті) «mind.ua» та на сторінці ОСОБА_1 у соціальній мережі «Facebook»; - стягнути солідарно із ОСОБА_1 та ТОВ «Фьючер Медіа» на свою користь моральну (немайнову) шкоду у розмірі - 2 000 000 грн.

00 коп., а також судовий збір у розмірі – 38 788 грн. 00 коп.

Одночасно із позовною заявою приватним акціонерним товариством «Айбокс Банк» подано до суду заяву про забезпечення позову, в якій позивач просить: - заборонити (припинити) ТОВ «Фьючер Медіа» та ОСОБА_1 розповсюджувати публікацію під назвою: « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: як працюють онлайн-казино в Україні» (за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_1 та розміщену на ній та у дописах на сторінці ОСОБА_1 у соціальній мережі «Facebook» ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) інформацію щодо АТ «Айбокс Банк» та зобов`язати цих осіб прибрати ці публікації з веб-сайту «mind.ua» та сторінки ОСОБА_1 у соціальній мережі «Facebook»; - накласти арешт на рухоме та нерухоме майно, грошові кошти ТОВ «Фьючер Медіа» та ОСОБА_1 , зокрема на гривневий рахунок ОСОБА_1 : НОМЕР_1 , МФО банка 302689, Вінницька філія АТКБ «ПриватБанк», м. Вінниця. Заява про забезпечення позову мотивована тим, що відповідачі поширюють недостовірну інформацію, що завдає шкоди діловій репутації позивача. З метою припинення ознайомленні інших осіб з недостовірною інформацією та збільшення кола таких осіб, слід зупинити розповсюдження інформації. Враховуючи специфіку такого порушення, значну суму коштів, яку позивач обґрунтовано бажає отримати від відповідачів, а також ймовірність вчинення ними дій щодо унеможливлення у разі задоволення позову отримати компенсацію за спричинений цими особами підрив ділової репутації, зокрема шляхом відчуження належного їм на праві власності об`єктів рухомого та нерухомого майна та переведення грошових коштів на рахунки третіх осіб, є підстави для накладення арешту на майно та банківські рахунки відповідачів.

Відповідно до частини першої статті 149 Цивільного процесуального кодексу України (далі –ЦПК України) суд за заявою учасника справи має право вжити передбачених ст. 150 цього Кодексу заходів забезпечення позову.

Згідно із частиною другою статті 149 ЦПК України забезпечення позову допускається як до пред`явлення позову, так і на будь-якій стадії розгляду справи, якщо невжиття таких заходів може істотно ускладнити чи унеможливити виконання рішення суду або ефективний захист, або поновлення порушених чи оспорюваних прав або інтересів позивача, за захистом яких він звернувся або має намір звернутися до суду.

Під забезпеченням позову слід розуміти вжиття судом заходів щодо охорони матеріально-правових інтересів позивача, які гарантують реальне виконання судового рішення, прийнятого за його позовом. Інститут забезпечення позову спрямований проти несумлінних дій відповідача, який може приховати майно, розтратити його, продати, знецінити.

Згідно із пунктами 1, 2 частини першої статті 150 ЦПК України позов забезпечується, зокрема, накладенням арешту на майно та (або) грошові кошти, що належать або підлягають передачі або сплаті відповідачеві і знаходяться у нього чи в інших осіб; забороною вчиняти певні дії.

Відповідно до роз`яснень пункту 4 Постанови Пленуму Верховного Суду України від

22 грудня 2006 року № 9 «Про практику застосування судами цивільного процесуального законодавства при розгляді заяв про забезпечення позову» розглядаючи заяву про забезпечення позову суд (суддя) має з урахуванням доказів, наданих позивачем на підтвердження своїх вимог, пересвідчитися, зокрема, в тому, що між сторонами дійсно виник спір та існує реальна загроза невиконання чи утруднення виконання можливого рішення суду про задоволення позову; з`ясувати обсяг позовних вимог, дані про особу відповідача, а також відповідність виду забезпечення позову, який просить застосувати особа, котра звернулася з такою заявою, позовним вимогам.

Частиною третьою статті 150 ЦПК України визначено, що заходи забезпечення позову, крім арешту морського судна, що здійснюється для забезпечення морської вимоги, мають бути співмірними із заявленими позивачем вимогами.

Співмірність передбачає співвідношення судом негативних наслідків від вжиття заходів до забезпечення позову з тими негативними наслідками, які можуть настати в результаті невжиття цих заходів, з урахуванням відповідності права чи законного інтересу, за захистом яких заявник звертається до суду, вартості майна, на яке він заявляє клопотання накласти арешт, чи майнових наслідків заборони відповідачу здійснювати певні дії.

Отже, умовою застосування заходів забезпечення позову є достатньо обґрунтоване припущення, що невжиття таких заходів може утруднити чи зробити неможливим виконання судового рішення. При цьому, суд зобов`язаний перевірити співмірність заходів забезпечення позову із заявленими позовними вимогами.

Види забезпечення позову застосовуються для того, щоб гарантувати виконання можливого рішення суду, а таке рішення може бути постановлено тільки відповідно до заявлених позовних вимог.

Згідно із частиною десятою статті 150 ЦПК України не допускається вжиття заходів забезпечення позову, які за змістом є тотожними задоволенню заявлених позовних вимог, якщо при цьому спір не вирішується по суті.

Зазначена норма закону містить пряму заборону суду вживати заходів забезпечення позову, які за змістом є тотожними задоволенню заявлених позовних вимог.

Забезпечення позову у спосіб заборони ТОВ «Фьючер Медіа» та ОСОБА_1 розповсюджувати публікацію під назвою: « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: як працюють онлайн-казино в Україні» та розміщену на ній та у дописах на сторінці ОСОБА_1 у соціальній мережі «Facebook» інформацію щодо АТ «Айбокс Банк» та зобов`язання прибрати ці публікації з веб-сайту «mind.ua» та сторінки ОСОБА_1 у соціальній мережі «Facebook» за свою суттю є тотожнім позовом вимогам про захист особистого немайнового права на недоторканість ділової репутації, а тому в силу приписів частини десятої статті 150 ЦПК України не може бути застосований. Вирішивши питання про забезпечення позову у заявлений спосіб, суд фактично вирішить частину позовних вимог по суті.

Щодо вимоги про накладення арешту на майно та грошові кошти відповідачів, то суду не надано доказів тих обставин, що невжиття зазначених у заяві заходів забезпечення позову може істотно ускладнити чи унеможливити виконання рішення суду або ефективний захист, або поновлення порушених чи оспорюваних прав або інтересів позивача, за захистом яких він звернувся.

З огляду на викладені обставини, суд дійшов висновку про відмову у задоволенні даної заяви.

Керуючись статтями 149, 150, 151, 157, 260, 353 ЦПК України,

у х в а л и в:

У задоволенні заяви приватного акціонерного товариства «Айбокс Банк» про забезпечення позову у справі № 361/7839/20 - відмовити.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду через Броварський міськрайонний суд Київської області шляхом подання апеляційної скарги протягом п`ятнадцяти днів з дня її проголошення.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо її не було подано. У разі подання апеляційної скарги ухвала, якщо її не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним судом.

Суддя В.О.Василишин

Часті запитання

Який тип судового документу № 92898295 ?

Документ № 92898295 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 92898295 ?

Дата ухвалення - 13.11.2020

Яка форма судочинства по судовому документу № 92898295 ?

Форма судочинства - Цивільне

В якому cуді було засідання по документу № 92898295 ?

В Броварской горрайонный суд Киевской области
Предыдущий документ : 92898293
Следующий документ : 92898309