Дата принятия
16.11.2020
Номер дела
560/5841/20
Номер документа
92865931
Форма судопроизводства
Административное
Государственный герб Украины

Справа № 560/5841/20

РІШЕННЯ

іменем України

16 листопада 2020 рокум. Хмельницький

Хмельницький окружний адміністративний суд в особі головуючого-судді Петричковича А.І. розглянувши адміністративну справу за позовом ОСОБА_1 до Головного управління Пенсійного фонду України в Хмельницькій області про визнання дій протиправними та зобов`язання вчинити дії,

ВСТАНОВИВ:

Позивач звернувся до суду з позовом від 29.09.2020, в якому просить: 1) визнати протиправними дії Головного управління Пенсійного фонду України в Хмельницькій області щодо не врахування до страхового стажу ОСОБА_1 період роботи з червня 2013 року до травня 2014 року у Товаристві з обмеженою відповідальністю «СТІОМІ ХОЛДІНГ»; 2) зобов`язати Головне управління Пенсійного фонду України у Хмельницькій області врахувати до страхового стажу ОСОБА_1 період роботи з червня 2013 року по квітень 2014 року у Товаристві з обмеженою відповідальністю «СТІОМІ ХОЛДІНГ».

В обґрунтування вимог позову зазначила, що після одержання індивідуальних відомостей про застраховану особу з`ясувала, що період з 01.06.2013 по 30.04.2014 роботи на ТОВ «Стіомі-Холдінг» не було зараховано до страхового стажу, оскільки вказане підприємство має заборгованість із сплати єдиного соціального внеску. Не зарахування відповідачем до страхового стажу періоду роботи в ТОВ «Стіомі-Холдінг» вважає неправомірним, тому звернулася до суду з цим позовом.

Відповідно до ухвали від 06.10.2020, суд відкрив спрощене провадження без повідомлення учасників справи.

27.10.2020 до суду поступив відзив на позовну заяву, в якому відповідач просить відмовити у задоволенні позову. Зазначає, що згідно індивідуальних відомостей про застраховану особу, що містяться в системі персоніфікованого обліку, після призначення пенсії по інвалідності (03.09.2013) позивачка працювала по квітень 2014 року, за період з червня 2013 року по квітень 2014 року наявні суми нарахованої заробітної плати, інформація про сплату страхових внесків роботодавцем ТзОВ "Стіомі-Холдінг" за даний період відсутня. Вказує, що підстави для проведення перерахунку пенсії з врахуванням страхового стажу за період з червня 2013 року по квітень 2014 року без сплати страхових внесків ТзОВ "Стіомі-Холдінг" за вказаний період відсутні. Також просив провести розгляд справи в судовому засіданні з викликом (повідомленням) сторін.

Ухвалою від 28.10.2020 у задоволенні клопотань Головного управління Пенсійного фонду України в Хмельницькій області про розгляд справи №560/5841/20 з викликом (повідомленням) сторін та про залучення третьої особи, відмовлено.

З`ясувавши обставини, на які учасники справи посилаються як на підставу своїх вимог та заперечень, і дослідивши докази, суд прийшов до таких висновків, враховуючи наступне.

Позивач перебуває на обліку у Головному управлінні Пенсійного фонду України в Хмельницькій області та отримує пенсію по інвалідності, призначену відповідно до Закону України "Про загальнообов`язкове державне пенсійне страхування" від 9 липня 2003 року №1058-IV (далі - Закон №1058-IV).

Копією Трудової книжки серії НОМЕР_1 , дата заповнення 03.07.1979 (далі - Трудова книжка) стверджено, що позивач 13.11.2005 прийнята ТОВ «Стіомі-Холдінг» майстером пекарем 6 розряду по переводу з ТОВ "Хмельницький хлібокомбінат" на підставі Наказу №14к/хв від 15.11.2005, а 30.04.2014 звільнена за власним бажанням на підставі Наказу №47к від 30.04.2014 (записи №18-19) (арк. спр. 8).

17.07.2020 позивач звернулася до Головного управління Пенсійного фонду України в Хмельницькій області з заявою від 16.07.2020, в якій просила зарахувати страховий стаж за період з 01.06.2013 по 30.04.2014 для обчислення та виплати пенсії за віком (арк. спр. 44).

Листом від 14.08.2020 №3994-3423/С-03/8-2200/20 відповідач повідомив, що страховий стаж обчислюється територіальними органами Пенсійного фонду відповідно до вимог цього Закону за даними, що містяться в системі персоніфікованого обліку (з 01.01.2004 року - згідно сплати страхових внесків), а за періоди до впровадження системи персоніфікованого обліку (до 01.01.2004) - на підставі документів та в порядку, визначеному законодавством, що діяло раніше. У реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов`язкового державного соціального страхування наявні відомості про нараховану заробітну плату з червня 2013 року по квітень 2014 року у ТОВ «Стіомі - Холдінг», однак сплата страхових внесків за вказаний період відсутня. ТОВ «Стіомі - Холдінг» (код ЄДРПОУ 32827667) перебуває на обліку в головному управлінні Пенсійного фонду України в м. Києві. Відповідно до листа головного управління Пенсійного фонду України в м. Києві від 12.06.2020 №2600-0604-9/77001 страхувальником ТОВ «Стіомі - Холдінг» (код ЄДРПОУ 32827667) внески за період з січня 2013 року по травень 2018 року не сплачено, платник є боржником. Враховуючи вищезазначене, підстави для зарахування до страхового стажу періоду роботи з червня 2013 року по квітень 2014 року у ТОВ «Стіомі - Холдінг» відсутні (арк. спр. 43).

Отже, відповідач не заперечує факт роботи позивача у ТОВ «Стіомі - Холдінг» в період з 01 червня 2013 року по 30 квітня 2014 року, та одержання ОСОБА_1 заробітної плати, однак зазначає про відсутність сплати страхових внесків товариством за вказаний період, тому не зараховує позивачу відповідний страховий стаж.

Надаючи правову оцінку спірним правовідносинам, суд зазначає та враховує наступне.

Принципи, засади і механізми функціонування системи загальнообов`язкового державного пенсійного страхування, призначення, перерахунку і виплати пенсій, надання соціальних послуг з коштів Пенсійного фонду визначає Закон №1058-IV.

Згідно з абз. 37, 39 ст. 1 Закону №1058-IV, страхові внески - кошти відрахувань на соціальне страхування, збір на обов`язкове державне пенсійне страхування та страхові внески на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування, сплачені (які підлягають сплаті) згідно із законодавством, що діяло раніше; надходження від сплати єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, що спрямовуються на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування. Страхувальники - роботодавці та інші особи, які відповідно до закону сплачують єдиний внесок на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та/або є платниками відповідно до цього Закону.

Відповідно до ст. 20 Закону №1058-IV, страхові внески обчислюються виключно в грошовій формі, у тому числі з виплат (доходу), що здійснюються в натуральній формі. Обчислення страхових внесків застрахованих осіб, зазначених у пунктах 1, 2, 5 - 7, 9, 10, 12, 15, 17 і 18 статті 11 цього Закону, здійснюється страхувальниками на підставі бухгалтерських та інших документів, відповідно до яких провадиться нарахування (обчислення) або які підтверджують нарахування (обчислення) заробітної плати (доходу), грошового забезпечення, на які відповідно до цього Закону нараховуються страхові внески. Обчислення страхових внесків територіальними органами Пенсійного фонду у випадках, передбачених цим Законом, здійснюється на підставі складених актів перевірки правильності нарахування та сплати страхових внесків, звітності, що подається страхувальником, бухгалтерських та інших документів, що підтверджують суму заробітної плати (доходу), на які відповідно до цього Закону нараховуються страхові внески. Страхові внески обчислюються територіальним органом Пенсійного фонду в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, за непрямим методом виходячи з оцінки валового доходу та витрат страхувальника, кількості осіб, які перебувають з ним у трудових відносинах, обсягу виробленої (реалізованої) продукції (послуг), суми сплачених ним податків, інших обов`язкових платежів, передбачених законодавством, у разі: ухилення страхувальника чи його посадових осіб від надання територіальному органу Пенсійного фонду звітності чи інших документів про сплату страхових внесків; неведення страхувальником бухгалтерського обліку чи відсутності в нього відповідних первинних документів; якщо сума страхових внесків, нарахована страхувальником, не підтверджується документами. Обчислення територіальними органами Пенсійного фонду сум страхових внесків за минулі періоди провадиться виходячи з розміру страхового внеску, що діяв на день нарахування виплат (доходу), на які відповідно до цього Закону нараховуються страхові внески. Якщо страхувальники несвоєчасно або не в повному обсязі сплачують страхові внески, до них застосовуються фінансові санкції, передбачені цим Законом, а посадові особи, винні в порушенні законодавства про сплату страхових внесків, несуть дисциплінарну, адміністративну, цивільно-правову або кримінальну відповідальність згідно із законом.

Згідно з ч. 16 ст. 106 Закону №1058-IV, виконавчі органи Пенсійного фонду накладають на посадових осіб, які вчинили правопорушення, адміністративні стягнення у разі, зокрема, несплати або несвоєчасної сплати страхових внесків, у тому числі авансових платежів.

За змістом вищезазначених норм, обов`язок по сплаті страхових внесків та відповідальність за несвоєчасну або не в повному обсязі сплату страхових внесків законом покладено на страхувальника.

Таким чином, позивач не повинна відповідати за неналежне виконання підприємством-страхувальником свого обов`язку щодо належної сплати страхових внесків, а отже, наявність заборгованості підприємства по страховим внескам не може бути підставою для не зарахування до страхового стажу позивача періодів її роботи.

Аналогічна правова позиція викладена в постановах Верховного Суду від 12 вересня 2019 року у справі №489/2283/16-а (провадження № К/9901/18617/18), від 24 травня 2018 року у справі №490/12392/16-а.

Згідно з ч. 1 ст. 77 КАС України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення, крім випадків, встановлених статтею 78 цього Кодексу.

Таким чином, суд, з урахуванням висновку Верховного Суду у постанові від 12 вересня 2019 року у справі №489/2283/16-а (провадження № К/9901/18617/18), та встановлених обставин у цій адміністративній справі, приходить до висновку, що позивач довів позовні вимоги, а відповідач не довів, що не порушив закону при обчисленні страхового стажу ОСОБА_1 , тому позов задовольняється.

Відповідно до ч. 1 ст. 139 КАС України, при задоволенні позову сторони, яка не є суб`єктом владних повноважень, всі судові витрати, які підлягають відшкодуванню або оплаті відповідно до положень цього Кодексу, стягуються за рахунок бюджетних асигнувань суб`єкта владних повноважень, що виступав відповідачем у справі, або якщо відповідачем у справі виступала його посадова чи службова особа.

Згідно з квитанцією №0.0.1848369691.1 від 24.09.2020 позивач сплатила судовий збір у розмірі 840,80 гривень, тому ці витрати слід присудити на її користь.

Відповідно до Наказу Хмельницького окружного адміністративного суду від 29.10.2020 №185-од "Про тимчасове припинення відправлення поштової кореспонденції Хмельницьким окружним адміністративним судом", у зв`язку із недостатнім фінансуванням, відсутністю поштових знаків та відмови Державної судової адміністрації України щодо виділення коштів відповідно до листа від 16.09.2020 №14-17229/20, наказано відділу документального забезпечення тимчасово припинити відправлення поштової кореспонденції до надходження коштів, тому суд про прийняте рішення у справі повідомляє учасників на вказані ними у позові засоби зв`язку (телефон, електронна пошта).

Керуючись статтями 6, 72-77, 139, 244, 246, 250, 255, 295 Кодексу адміністративного судочинства України, суд

ВИРІШИВ:

Адміністративний позов ОСОБА_1 задовольнити.

Визнати протиправним не врахування Головним управлінням Пенсійного фонду України в Хмельницькій області до страхового стажу ОСОБА_1 період роботи з 01 червня 2013 року по 30 квітня 2014 року у Товаристві з обмеженою відповідальністю «СТІОМІ ХОЛДІНГ».

Зобов`язати Головне управління Пенсійного фонду України у Хмельницькій області зарахувати до страхового стажу ОСОБА_1 період роботи з 01 червня 2013 року по 30 квітня 2014 року у Товаристві з обмеженою відповідальністю «СТІОМІ ХОЛДІНГ».

Стягнути на користь ОСОБА_1 судові витрати в розмірі 840,80 (вісімсот сорок гривень вісімдесят копійок) гривень за рахунок асигнувань Головного управління Пенсійного фонду України в Хмельницькій області.

Копії рішення надати учасникам судового розгляду наявними в них засобами зв`язку та відповідному підрозділу Хмельницького окружного адміністративному суду, який зобов`язати невідкладно організувати виконання вимог ст. 44, 251 КАС України, після усунення підстав, які стали підставою для не надсилання поштової кореспонденції учасникам справи, і про це повідомити суддю.

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови судом апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Рішення може бути оскаржене в апеляційному порядку до Сьомого апеляційного адміністративного суду протягом тридцяти днів з дня складення повного судового рішення.

Повне рішення складене 16 листопада 2020 року

Позивач:ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер - НОМЕР_2 ) Відповідач:Головне управління Пенсійного фонду України в Хмельницькій області (вул. Герцена, 10, м. Хмельницький, Хмельницька область, 29000 , код ЄДРПОУ - 21318350)

Головуючий суддя А.І. Петричкович

Часті запитання

Який тип судового документу № 92865931 ?

Документ № 92865931 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 92865931 ?

Дата ухвалення - 16.11.2020

Яка форма судочинства по судовому документу № 92865931 ?

Форма судочинства - Адміністративне

В якому cуді було засідання по документу № 92865931 ?

В Хмельницкий окружной административный суд
Предыдущий документ : 92865929
Следующий документ : 92865941