Постановление суда № 92856013, 12.11.2020, Хозяйственный суд Харьковской области

Дата принятия
12.11.2020
Номер дела
922/4114/17
Номер документа
92856013
Форма судопроизводства
Хозяйственное
Государственный герб Украины

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Держпром, 8-й під`їзд, майдан Свободи, 5, м. Харків, 61022,

тел. приймальня (057) 705-14-14, тел. канцелярія 705-14-41, факс 705-14-41

________________

УХВАЛА

"12" листопада 2020 р.Справа № 922/4114/17 вх. № 4114/17

Господарський суд Харківської області у складі:

судді Міньковського С.В.

при секретарі судового засідання Тютюник О.Ю.

за участю сторін:

ліквідатор - Чипиженко Є.В.,

пр-к ГУ ДПС у Харківській області - Поліщук Я.О., витяг з ЄДР від 13.07.2020

розглянувши заяву ліквідатора про стягнення грошової винагороди

По справі за заявою Східної ОДПІ м. Харкова ГУ ДФС у Харківській області

до ТОВ "Дізал", м. Харків

про визнання банкрутом

ВСТАНОВИВ:

КОРОТКИЙ ЗМІСТ ТА ПІДСТАВИ ВИМОГ ЗАЯВНИКА.

Постановою суду від 05.07.2018 ТОВ "Дізал" визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру, ліквідатором по справі призначено арбітражного керуючого Падалко Ю.П., зобов`язавши його виконати ліквідаційну процедуру.

Ухвалою суду від 17.09.2019 ліквідатором боржника призначено арбітражного керуючого Чипиженко Є.В.

19.10.2020 року до суду надійшла заява арбітражного керуючого Чипиженко Є.В. (вх. № 24241), в якій заявник просить суд стягнути з Головного управління ДПС у Харківській області на його користь 171777,60грн., у тому числі: сума оплати послуг ліквідатора ТОВ "Дізал" за період з 17.09.2019р. по 17.09.2020р. у сумі 160790,90грн., відшкодування витрат, пов`язаних із проведенням ліквідаційної процедури - 10986,70грн.

Ухвалою суду від 22.10.2020 призначено заяву арбітражного керуючого Чипиженка Є.В. про стягнення грошової винагороди до розгляду в судовому засіданні на "12" листопада 2020

Присутній в судовому засіданні ліквідатор підтримує свою заяву та просив суд її задовольнити.

Представник ГУ ДПС у Харківській області в судовому засіданні не заперечує проти задоволення заяви ліквідатора про стягнення грошової винагороди.

Розглянувши заяву ліквідатора про стягнення грошової винагороди на користь арбітражного керуючого з кредитора ГУ ДПС у Харківській області, заслухавши пояснення учасників у справі про банкрутство, суд дійшов висновку про наступне.

НОРМИ, ЯКІ ПІДЛЯГАЮТЬ ЗАСТОСУВАННЮ.

18.10.2018 прийнятий новий Кодекс України з процедур банкрутства, який набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та вводиться в дію через шість місяців з дня набрання чинності цим Кодексом. Кодекс України з процедур банкрутства почав діяти з 21.10.2019.

Відповідно до ч. 4 Прикінцевих та Перехідних положень Кодексу України з процедур банкрутства, з дня введення в дію цього Кодексу подальший розгляд справ про банкрутство здійснюється відповідно до положень цього Кодексу незалежно від дати відкриття провадження у справі про банкрутство, крім справ про банкрутство, які на день введення в дію цього Кодексу перебувають на стадії санації, провадження в яких продовжується відповідно до Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

Ухвалою суду від 19.11.2019 здійснено перехід на норми нового Кодексу України з процедур банкрутства

Таким чином, подальший розгляд справи про банкрутство ТОВ "Дізал" повинен відбуватись за нормами нового Кодексу України з процедур банкрутства.

Проте, згідно ст. 58 Конституції України закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони пом`якшують або скасовують відповідальність особи.

За цих обставин, оскільки арбітражний керуючий Чипиженко Є.В. звернувся з заявою про стягнення грошової винагороди за період з 17.09.2019 по 17.09.2020, тобто під час дії Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом в редакції після 19.01.2013 (далі - Закон про банкрутство) та Кодексу України з процедур банкрутства з 21.10.2019 до 17.09.2020, суд доходить висновку про застосування до даних правовідносин норм Закону про банкрутство та нового Кодексу України з процедур банкрутства.

Згідно ст. 7 Кодексу України з процедур банкрутства визначено порядок вирішення спорів у справі про банкрутство.

За приписами статті 9 зазначеного Кодексу визначено, що за результатом розгляду господарським судом заяв, клопотань та скарг, суд виносить ухвали.

Відповідно до ст. 2 Кодексу України з процедур банкрутства провадження у справах про банкрутство регулюється цим Кодексом, Господарським процесуальним кодексом України, іншими законами України.

Згідно ст. 11 ГПК України суд при розгляді справи керується верховенством права. Суд розглядає справи відповідно до Конституції України, законів України, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України. Суд застосовує при розгляді справ Конвенцію про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року і протоколи до неї, згоду на обов`язковість яких надано ВРУ, та практику Європейського суду з прав людини як джерело права.

ФАКТИЧНІ ОБСТАВИНИ СПРАВИ І ВИСНОВОК СУДУ.

Ухвалою суду від 27.10.2020 затверджено звіт арбітражного керуючого Чипиженко Є.В. про здійснення та відшкодування витрат, пов`язаних з ліквідаційною процедурою ТОВ "Дізал" в сумі 10 986,70 грн.; затверджено звіт про основну грошову винагороду арбітражного керуючого Чипиженка Є.В. за виконання повноважень ліквідатора у справі №922/4114/17 на загальну суму 160 790,90 грн за період з 17.09.2019 по 17.09.2020.

Відповідно до частин 1, 3 статті 115 Закону про банкрутство, арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий санацією, ліквідатор) виконує повноваження за грошову винагороду. Грошова винагорода арбітражного керуючого за виконання повноважень ліквідатора складається з основної та додаткової грошових винагород. Основна грошова винагорода арбітражного керуючого за виконання повноважень ліквідатора визначається в розмірі двох середньомісячних заробітних плат керівника боржника за останні дванадцять місяців його роботи до відкриття господарським судом процедури ліквідації банкрута за кожний місяць виконання арбітражним керуючим повноважень ліквідатора, а її розмір не може перевищувати десяти мінімальних заробітних плат за кожний місяць виконання ним повноважень. Право вимоги основної грошової винагороди виникає в арбітражного керуючого в останній день кожного календарного місяця виконання ним повноважень ліквідатора.

Статтею 43 Конституції України передбачено, що кожен має право на належні, безпечні і здорові умови праці, на заробітну плату, не нижчу від визначеної законом.

Згідно з частиною 1 статті 41 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (далі - Закон про банкрутство), ліквідатор - фізична особа, яка відповідно до судового рішення господарського суду організовує здійснення ліквідаційної процедури боржника, визнаного банкрутом, та забезпечує задоволення вимог кредиторів у встановленому цим Законом порядку.

Відповідно до частини 1 статті 98 Закону про банкрутство, арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий санацією, ліквідатор) користується усіма правами розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора відповідно до законодавства, у тому числі має право отримувати винагороду в розмірі та порядку, передбачених цим Законом.

Отже, надання послуг арбітражного керуючого, як суб`єкта незалежної професійної діяльності, відбувається на платній основі.

Згідно ст. 1 Закону про банкрутство арбітражний керуючий - це фізична особа, призначена господарським судом у встановленому порядку в справі про банкрутство як розпорядник майна, керуючий санацією або ліквідатор з числа осіб, які отримали відповідне свідоцтво і внесені до Єдиного реєстру арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) України.

Відповідно до ст. 4 Закону про банкрутство арбітражні керуючі є суб`єктами незалежної професійної діяльності.

Пункт 14.1.226. ст. 14 Податкового кодексу України визначає: самозайнята особа - платник податку, який є фізичною особою - підприємцем або провадить незалежну професійну діяльність за умови, що така особа не є працівником в межах такої підприємницької чи незалежної професійної діяльності.

Незалежна професійна діяльність - участь фізичної особи у науковій, літературній, артистичній, художній, освітній або викладацькій діяльності, діяльність лікарів, приватних нотаріусів, приватних виконавців, адвокатів, арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів), аудиторів, бухгалтерів, оцінщиків, інженерів чи архітекторів, особи, зайнятої релігійною (місіонерською) діяльністю, іншою подібною діяльністю за умови, що така особа не є працівником або фізичною особою - підприємцем та використовує найману працю не більш як чотирьох фізичних осіб;

Отже, відповідно до приписів Податкового кодексу України поняття незалежна професійна діяльність визначене через термін "самозайнята особа".

Статтею 178 Податкового кодексу України встановлено, що особи, які мають намір здійснювати незалежну професійну діяльність, зобов`язані стати на облік в органах державної податкової служби за місцем свого постійного проживання як самозайняті особи.

Порядок сплати грошової винагороди арбітражного керуючого під час виконання повноважень у справі про банкрутство визначено положеннями статті 115 Закону про банкрутство, який діяв до 21.10.2019 та положеннями ст. 30 Кодексу України з процедур банкрутства з 21.10.2019.

Як свідчить наданий суду повний звіт ліквідатора від 23.10.2020, будь-які активи у банкрута відсутні.

Отже, оскільки у боржника ТОВ "Дізал" відсутні будь-які активи, ліквідатором 15.10.2020 скликано збори комітету кредиторів (протокол №2), на засіданні якого кредиторами ТОВ "Дізал" було одноголосно прийнято рішення: визнати роботу арбітражного керуючого Чипиженко Є.В. в якості ліквідатора ТОВ "Дізал" задовільною. Погодити розмір основної грошової винагороди ліквідатора ТОВ "Дізал" з 21.10.2019 у розмірі трьох розмірів мінімальної заробітної плати за кожен місяць виконання арбітражним керуючим повноважень, схвалити звіт про нарахування і виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат ліквідатора ТОВ "Дізал", а також створити фонд для авансування (виплати) грошової винагороди арбітражного керуючого Чипиженко Є.В. - ліквідатора ТОВ "Дізал" за період з 17.09.2019 по 17.09.2020 в сумі 160790,90 грн та відшкодування витрат в сумі 10986,70 грн. Формування та використання коштів фонду здійснюється за рахунок коштів ГУ ДПС у Харківській області за наявності відповідних бюджетних асигнувань в порядку, встановленому законодавством України або згідно рішення суду.

Частини 5, 6, 7 ст.115 Закону про банкрутство передбачають, що оплата грошової винагороди та відшкодування витрат арбітражного керуючого у зв`язку з виконанням ним повноважень у справі про банкрутство здійснюються за рахунок наявних у боржника коштів, одержаних у результаті господарської діяльності боржника, або коштів, одержаних від продажу майна (майнових прав) боржника. Кредитори можуть створювати фонд для авансування грошової винагороди та відшкодування витрат арбітражного керуючого. Формування фонду та порядок використання його коштів визначаються рішенням комітету кредиторів та затверджуються ухвалою господарського суду.

Враховуючи вищезазначені приписи законодавства, суд зазначає, що, оплата послуг ліквідатора за період виконання ним своїх повноважень здійснюється за рахунок коштів, одержаних у результаті господарської діяльності боржника, або коштів, одержаних від продажу його майна (майнових прав), або із фонду для авансування грошової винагороди та відшкодування витрат арбітражного керуючого, якщо такий створено комітетом кредиторів боржника. При цьому, оскільки законодавцем виключається можливість безоплатного надання послуг арбітражного керуючого у справі про банкрутство, керуючись принципом пропорційності голосів кредиторів на зборах кредиторів кількості їх грошових вимог відповідно до статті 26 Закону про банкрутство, господарський суд вправі застосувати такий принцип до розподілу між кредиторами витрат, пов`язаних з проведенням ліквідаційної процедури (в тому числі на виплату грошової винагороди ліквідатора), за відсутності у боржника коштів від господарської діяльності, від реалізації його майна та рішення комітету кредиторів про утворення фонду для оплати грошової винагороди ліквідатору чи відшкодування його витрат.

Суд зазначає, що звернення у справі про банкрутство з кредиторськими вимогами є одним із способів захисту своїх майнових прав кредиторами боржника, яке не тільки надає право конкурсному кредитору у процедурі банкрутства отримати задоволення своїх грошових вимог, але й покладає на нього певні обов`язки, як учасника конкурсного процесу, зокрема, обов`язки оплати витрат в проведенні процедури банкрутства (обов`язки з оплати грошової винагороди ліквідатора, який здійснює таку процедуру).

З огляду на встановлене та взявши до уваги обставини відсутності будь-яких активів боржника, а також обставини того, що фонд для авансування грошової винагороди та відшкодування витрат ліквідатора кредиторами створено, але не авансовано, суд, керуючись принципом пропорційності суми витрат кожного із кредиторів на оплату грошової винагороди арбітражного керуючого розміру визнаних їх кредиторських вимог у справі про банкрутство, дійшов висновку про покладення обов`язку з виплати грошової винагороди арбітражного керуючого Чипиженко Є.В. на кредитора (єдиного у справі) боржника: Головного управління ДПС у Харківській області в розмірі 171777.60 грн (з якої сума основної грошової винагороди за період з 17.09.2019 по 17.09.2020 складає 160790,90 грн, сума витрат складає - 10986,70 грн), яка була затверджена судом ухвалою від 27.10.2020, та стягнення з кредитора зазначеної суми грошових коштів.

Висновки суду про необхідність оплати грошової винагороди ліквідатора за рахунок кредиторів боржника зроблені із застосуванням положень статті 115 Закону про банкрутство, ст. 30 Кодексу України з процедур банкрутства, та гарантій на оплату праці згідно статті 43 Конституції України, принципу верховенства права згідно статті 8 Конституції України, що надає право суду прийняти рішення, яке б відповідало загальним засадам справедливості в межах тих правових регулювань, які передбачені законодавством.

Керуючись ст. 58 Конституції України, ст.ст. 37-48, 115 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", ст.ст. 2, 7, 9, 30 Кодексу України з процедур банкрутства, ст.ст. 11, 233-235 ГПК України,

УХВАЛИВ:

1. Заяву арбітражного керуючого Чипиженка Є.В. (вх. № 24241) задовольнити.

2. Стягнути з Головного управління ДПС у Харківській області (код ЄДРПОУ 43143704, адреса: 61057, м. Харків, вул. Пушкінська, 46) на користь арбітражного керуючого Чипиженка Євгена Віталійовича, ІНФОРМАЦІЯ_1 , ( АДРЕСА_1 ; п/р № НОМЕР_1 в АТ КБ "ПриватБанк", МФО 351533, РНОКПП НОМЕР_2 ) грошову винагороду за виконання повноважень ліквідатора ТОВ "Дізал" в загальній сумі 171777,60 грн, з якої: сума оплати послуг ліквідатора ТОВ "Дізал" за період з 17.09.2019 по 17.09.2020 складає 160790,90 грн, відшкодування витрат, пов`язаних із проведенням ліквідаційної процедури - 10986,70грн.

Видати наказ.

3. Ухвалу направити арбітражному керуючому Чипиженку Є.В., ГУ ДПС у Харківській обл.

Ухвала набирає законної сили з моменту її прийняття та може бути оскаржена до Східного апеляційного господарського суду протягом десяти днів з дня складення повного судового рішення.

Ухвалу підписано 16.11.2020.

Суддя Міньковський С.В.

Часті запитання

Який тип судового документу № 92856013 ?

Документ № 92856013 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 92856013 ?

Дата ухвалення - 12.11.2020

Яка форма судочинства по судовому документу № 92856013 ?

Форма судочинства - Господарське

В якому cуді було засідання по документу № 92856013 ?

В Хозяйственный суд Харьковской области
Предыдущий документ : 92856012
Следующий документ : 92856014