Дата принятия
11.11.2020
Номер дела
520/12443/2020
Номер документа
92784407
Форма судопроизводства
Административное
Государственный герб Украины

Харківський окружний адміністративний суд 61022, м. Харків, майдан Свободи, 6, inbox@adm.hr.court.gov.ua, ЄДРПОУ: 34390710

Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

Харків

11 листопада 2020 року № 520/12443/2020

Харківський окружний адміністративний суд у складі:головуючого судді – Зінченко А.В., розглянувши в порядку спрощеного провадження адміністративну справу за позовом Головного управління Держпраці у Харківській області (вул. Алчевських, буд. 40,м. Харків, 61002, код ЄДРПОУ 39779919) до Товариства з обмеженою відповідальністю "МФК-Перспектива" (пров. Б. Хмельницького, буд. 5, смт. Золочів, Харківська область, 62203, код ЄДРПОУ 35804904) про застосування заходів реагування у сфері державного нагляду , -

В С Т А Н О В И В:

До Харківського окружного адміністративного суду звернулось Головне управління Держпраці у Харківській області з адміністративним позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю "МФК-Перспектива" , в якому просив суд застосувати заходи реагування у сфері державного нагляду (контролю) до Товариства з обмеженою відповідальністю “МФК-Перспектива” до усунення порушень, шляхом зупинення виробництва (виготовлення), виконання робіт, експлуатації (застосування) машин, механізмів, усталювання підвищеної небезпеки, а саме: зупинити експлуатацію газопроводів підприємства за адресою: 62203, Харківська область, Золочівський район, селище міського типу Золочів, вул. Привокзальна буд. 1; зупинити експлуатацію газових горілок ГГБ - 200 - 2 одиниці в приміщенні зерносушарки за адресою: 62203, Харківська область, Золочівський район, селище міського типу Золочів, вул. Привокзальна буд. 1.

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що Відповідно до наказу від 06.08.2020 за № 1212 та направлення від 06.08.2020 за №03.04-03/1973 у період з 10.08.2020 по 20.08.2020 посадовими особами Управління Держпраці проведено позапланову перевірку Товариства з обмеженою відповідальністю «МФК-Перспектива», код ЄДРПОУ 35804904, 62203, Харківська область., Золочівський р-н, смт. Золочів, пров. Б. Хмельницького, б. 5, на предмет дотримання вимог законодавчих та нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки.

Під час проведення планової перевірки ТОВ «МФК-Перспектива» виявлено 22 порушення нормативно-правових актів з охорони праці, з яких 6 (№ 1, 2, 3, 4, 12, 14) на момент подання позову, створюють загрозу життю та здоров`ю людей. Цей факт підтверджується Актом перевірки від 20.08.2020 за № 19-06-5221/0517 та приписом від 20.08.2020 за № 19-06-5221/0517-2084/5221.

Відповідно до Акту від 20.08.2020 за № 19-06-5221/0517 на момент подання адміністративного позову існують такі порушення:

- діаметр встановлених опор на яких прокладений газопровід, менше за діаметр газопроводу, що не відповідає проектному рішенню та нормам ДБН, що є порушенням п.3.2 розділу III НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання».

- газопровід який прокладений на території підприємства не відповідає проектному рішенню, а саме: в проекті передбачено кріплення газопроводу на консолі до огорожі периметру підприємства, а фактично прокладка газопроводу частково виконана на кріпленнях до огорожі периметру підприємства, та частина газопроводу прокладена на опорах по території підприємства, що є порушенням п.3.2 розділ III НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання»

- не контролюється зовнішній стан газопроводу - порушена охоронна зона газопроводу, а саме: наявне провисання газопроводу; та частково огорожа периметру підприємства впирається в газопровід, що приводить до часткової деформації газопроводу та створює загрозу виникнення аварійної ситуації і не уможливлює безпечну експлуатацію газопроводу, що є порушенням п.1.5 розділу V НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання».

- власник не забезпечив належне утримання системи газопостачання, а саме: газопровід який прокладений по території підприємства обвитий рослинністю та частково торкаються гілок дерев, що є порушенням п.4.3 НПАОП 45.2-7.02-12 Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека у будівництві, п.п. 3.2, 3.3 розділу III НПАОП 0.00- 1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання».

- у приміщенні зерносушарки на газопроводі встановлений клапан відтинач з відхиленням від робочого проекту «ТОМ 1 від 2018 року «ООО Золочевское ХПП», що є порушенням п.3.2 розділу III, п. 1.4 розділу V НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання».

- не надані до перевірки Акти перевірки автоматики безпеки газовикористовуючого обладнання газових горілок ГГБ - 200 - 2 одиниці, що є порушенням п.3.2 розділу III, п. 3.19 розділу V НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання».

Відповідно до Акту від 04.03.2020 за № 19-06-5221/0259 на момент подання адміністративного позову існуючі порушення не усунено, а тому позивач просить позов задовольнити.

Відповідачем по справі подано відзив на позов, в якому проти позову заперечує, вказавши, що листом Позивача було повідомлено про те, що Відповідачем були виконані пункти Припису.

Однак, вищевказане повідомлення Відповідача та додані до нього письмові матеріали були проігноровані посадовими особами Головного управлінні Держпраці у Харківській області та залишені без відповідного реагування. Крім того, враховуючи вчинені Відповідачем дії звертаючись із даним позовом, Позивач, з урахуванням вищевказаного принципу співмірності не обґрунтував чи можливе, застосування інших заходів реагування окрім повного зупинення (заборони) проведення навчання та перевірки знань, а якщо неможливо - то чому. На підставі вищевикладеного відповідач просить в задоволенні позовних вимог відмовити.

Надаючи правову оцінку вищевказаному та дослідивши надані матеріали справи, суд зазначає наступне.

Згідно з п. 1 Положення про Державну службу України з питань праці, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2015 року N 96, Державна служба України з питань праці (Держпраці) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра соціальної політики України.

Держпраці України входить до системи органів виконавчої влади та забезпечує реалізацію державної політики з промислової безпеки, охорони праці, гігієни праці, здійснення державного гірничого нагляду, а також з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, зайнятість населення, загальнообов`язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, у зв`язку з тимчасовою втратою працездатності, на випадок безробіття (далі - загальнообов`язкове державне соціальне страхування) в частині призначення, нарахування та виплати допомоги, компенсацій, надання соціальних послуг та інших видів матеріального забезпечення з метою дотримання прав і гарантій застрахованих осіб.

Відповідно до п. 7 даного Положення Держпраці здійснює свої повноваження безпосередньо та через утворені в установленому порядку територіальні органи.

Наказом Державної служби України з питань праці від 03.08.2018 року № 84 затверджено Положення про Головне управління Держпраці у Харківській області (далі - Управління Держпраці), згідно з пунктом 1 якого, Управління Держпраці є територіальним органом Державної служби України з питань праці, що їй підпорядковується.

Відповідно до вимог статті 38 Закону України «Про охорону праці» державний нагляд за додержанням законів та інших нормативно-правових актів про охорону праці здійснює центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці.

Відповідно до статті 1 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» (далі - Закон N 877-У) державний нагляд (контроль) - діяльність уповноважених законом центральних органів виконавчої влади, їх територіальних органів, державних колегіальних органів, органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування (далі - органи державного нагляду (контролю)) в межах повноважень, передбачених законом, щодо виявлення та запобігання порушенням вимог законодавства суб`єктами господарювання та забезпечення інтересів суспільства, зокрема належної якості продукції, робіт та послуг, допустимого рівня небезпеки для населення, навколишнього природного середовища.

Згідно з підпунктом 16 пункту 4 Положення про Управління Держпраці відповідно до покладених на нього завдань, серед іншого:

- здійснює державний нагляд (контроль) за додержанням законодавства у сфері охорони праці в частині безпечного ведення робіт, гігієни праці, промислової безпеки, безпеки робіт у сфері поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення, у тому числі з питань:

- забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального та колективного захисту;

монтажу, ремонту, реконструкції, налагодження і безпечної експлуатації машин, механізмів, устаткування, транспортних та інших засобів виробництва і машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки;

безпеки робіт у сфері поводження з вибуховими матеріалами, проведення робіт з утилізації звичайних видів боєприпасів, ракетного палива та вибухових матеріалів військового призначення;

виробництва, зберігання, використання отруйних речовин у виробничих процесах, у тому числі продуктів біотехнологій та інших біологічних агентів;

організації проведення навчання (в тому числі спеціального) і перевірки знань з питань охорони праці; навчання працівників у сфері поводження з вибуховими матеріалами та перевірки їх знань.

Судом встановлено, що Відповідно до наказу від 06.08.2020 за № 1212 та направлення від 06.08.2020 за №03.04-03/1973 у період з 10.08.2020 по 20.08.2020 посадовими особами Управління Держпраці проведено позапланову перевірку Товариства з обмеженою відповідальністю «МФК-Перспектива», код ЄДРПОУ 35804904, 62203, Харківська область., Золочівський р-н, смт. Золочів, пров. Б. Хмельницького, б. 5, на предмет дотримання вимог законодавчих та нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки.

Під час проведення планової перевірки ТОВ «МФК-Перспектива» виявлено 22 порушення нормативно-правових актів з охорони праці, з яких 6 (№ 1, 2, 3, 4, 12, 14) на момент подання позову, створюють загрозу життю та здоров`ю людей. Цей факт підтверджується Актом перевірки від 20.08.2020 за № 19-06-5221/0517 та приписом від 20.08.2020 за № 19-06-5221/0517-2084/5221.

Актом від 20.08.2020 за № 19-06-5221/0517 , зокрема, зафіксовані такі порушення:

- діаметр встановлених опор на яких прокладений газопровід, менше за діаметр газопроводу, що не відповідає проектному рішенню та нормам ДБН, що є порушенням п.3.2 розділу III НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання».

- газопровід який прокладений на території підприємства не відповідає проектному рішенню, а саме: в проекті передбачено кріплення газопроводу на консолі до огорожі периметру підприємства, а фактично прокладка газопроводу частково виконана на кріпленнях до огорожі периметру підприємства, та частина газопроводу прокладена на опорах по території підприємства, що є порушенням п.3.2 розділ III НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання»

- не контролюється зовнішній стан газопроводу - порушена охоронна зона газопроводу, а саме: наявне провисання газопроводу; та частково огорожа периметру підприємства впирається в газопровід, що приводить до часткової деформації газопроводу та створює загрозу виникнення аварійної ситуації і не уможливлює безпечну експлуатацію газопроводу, що є порушенням п.1.5 розділу V НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання».

- власник не забезпечив належне утримання системи газопостачання, а саме: газопровід який прокладений по території підприємства обвитий рослинністю та частково торкаються гілок дерев, що є порушенням п.4.3 НПАОП 45.2-7.02-12 Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека у будівництві, п.п. 3.2, 3.3 розділу III НПАОП 0.00- 1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання».

- у приміщенні зерносушарки на газопроводі встановлений клапан відтинач з відхиленням від робочого проекту «ТОМ 1 від 2018 року «ООО Золочевское ХПП», що є порушенням п.3.2 розділу III, п. 1.4 розділу V НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання».

- не надані до перевірки Акти перевірки автоматики безпеки газовикористовуючого обладнання газових горілок ГГБ - 200 - 2 одиниці, що є порушенням п.3.2 розділу III, п. 3.19 розділу V НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання».

Статтею 4 Закону України «Про охорону праці» визначено, що державна політика в галузі охорони праці базується, у тому числі на принципах пріоритету життя і здоров`я працівників, повної відповідальності роботодавця за створення належних, безпечних і здорових умов праці.

Відповідно до ч. 5 статті 4 Закону N 877 виробництво (виготовлення) або реалізація продукції, виконання робіт, надання послуг суб`єктами господарювання можуть бути зупинені повністю або частково виключно за рішенням суду.

Відповідно до ч. 7 статті 7 Закону № 877 на підставі акта, складеного за результатами здійснення заходу, в ході якого виявлено порушення вимог законодавства, орган державного нагляду (контролю) за наявності підстав для повного або часткового зупинення виробництва (виготовлення), реалізації продукції, виконання робіт, надання послуг звертається у порядку та строки, встановлені законом, з відповідним позовом до адміністративного суду.

Відповідно до ч. 4 статті 5 Кодексу адміністративного судочинства України, суб`єкти владних повноважень мають право звертатися до адміністративного суду виключно у випадках, визначених Конституцією та законами України.

Згідно із ст. 6 КАС суд при вирішенні справи керується принципом верховенства права, відповідно до якого, зокрема, людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави, звернення до адміністративного суду для захисту прав і свобод людини і громадянина безпосередньо на підставі Конституції України гарантується.

Статтею 3 Конституції України закріплено, що людина, її життя і здоров`я, честь і юність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю.

Відповідно до статті 19 Конституції України, органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Згідно частин 1, 2 статті 77 Кодексу адміністративного судочинства України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення, крім випадків, встановлених статтею 78 цього Кодексу.

Враховуючи вищевикладене, суд приходить до висновку, що позовні вимоги позивача є обґрунтованими та такими, що підлягають задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 19 Конституції України, ст.ст. 243, 244, 245, 246 Кодексу адміністративного судочинства України, суд, -

ВИРІШИВ:

Адміністративний позов Головного управління Держпраці у Харківській області (вул. Алчевських, буд. 40,м. Харків,61002, код ЄДРПОУ 39779919) до Товариства з обмеженою відповідальністю "МФК-Перспектива" (пров. Б. Хмельницького, буд. 5, смт. Золочів, Харківська область, 62203, код ЄДРПОУ 35804904) про застосування заходів реагування у сфері державного нагляду - задовольнити.

Застосувати заходи реагування у сфері державного нагляду (контролю) до Товариства з обмеженою відповідальністю “МФК-Перспектива” (код ЄДРПОУ 35804904, 62203, Харківська обл., смт. Золочів, пров. Б. Хмельницького, б. 5), до усунення порушень, шляхом зупинення виробництва (виготовлення), виконання робіт, експлуатації (застосування) машин, механізмів, усталювання підвищеної небезпеки, а саме:

- зупинити експлуатацію газопроводів підприємства за адресою: 62203, Харківська область, селище міського типу Золочів, вул. Привокзальна буд. 1;

- зупинити експлуатацію газових горілок ГГБ - 200 - 2 одиниці в приміщенні зерносушарки за адресою: 62203, Харківська область, селище міського типу Золочів, вул. Привокзальна буд. 1.

Рішення суду може бути оскаржене в апеляційному порядку шляхом подачі безпосередньо до Другого апеляційного адміністративного суду апеляційної скарги протягом тридцяти днів з дня вручення повного рішення суду у відповідності до ст. 295 цього Кодексу.

Рішення набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого цим Кодексом, якщо таку скаргу не було подано.

У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті апеляційного провадження або набрання законної сили рішенням за наслідками апеляційного провадження.

Суддя Зінченко А.В.

Часті запитання

Який тип судового документу № 92784407 ?

Документ № 92784407 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 92784407 ?

Дата ухвалення - 11.11.2020

Яка форма судочинства по судовому документу № 92784407 ?

Форма судочинства - Адміністративне

В якому cуді було засідання по документу № 92784407 ?

В Харьковский окружной административный суд
Предыдущий документ : 92784406
Следующий документ : 92784408