Дата принятия
09.11.2020
Номер дела
183/2843/20
Номер документа
92766693
Форма судопроизводства
Гражданское
Государственный герб Украины

Справа № 183/2843/20

№ 2/183/2599/20

ЗАОЧНЕ РІШЕННЯ

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 листопада 2020 року Новомосковський міськрайонний суд Дніпропетровської області, у складі:

головуючої судді Сороки О.В.,

секретаря Устименко М.О.,

розглянувши, в порядку загального позовного провадження, цивільну справу за позовом Акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» в особі філії - Головне управління по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за договором про споживчий кредит, -

в с т а н о в и в:

26 травня 2020 року Акціонерне товариство «Державний ощадний банк України» в особі філії - Головне управління по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк» (надалі - АТ «Ощадбанк») звернулося до суду з позовом до ОСОБА_1 , в якому просить стягнути заборгованість за договором про споживчий кредит № 82_018 від 11.11.2019 року, що виникла станом на 13.03.2020 року, у розмірі 35 913,48 грн.

В обґрунтування позовних вимог АТ «Ощадбанк» зазначає, що 11.11.2019 року між позивачем та відповідачем ОСОБА_1 був укладений Договір про споживчий кредит № 82_018, в результаті підписання якого відповідач отримала кредит в сумі 32 150,00 грн.

Відповідно до п. 2.1. Кредитного договору Банк зобов`язується надати Позичальнику на умовах цього Договору, а позичальник має право отримати та зобов`язується належним чином використати і повернути в передбачені цим Договором строки Кредит, сплатити проценти за користування Кредитом та інші платежі у порядку та на умовах, визначених цим Договором.

Згідно пунктів 2.2, 2.3 Кредитного договору Кредит надається в загальному розмірі 32 150,00 грн., строком на 60 місяців з терміном остаточного повернення Кредиту не пізніше 10 листопада 2024 року. Кредит надається на споживчі цілі. Річна процента ставка за Кредитним договором встановлена в розмірі 56%.

Так, позивач зазначає, що зі своєї сторони виконав умови договору, надав відповідачеві кредитні кошти у зазначеному вище розмірі. Однак, відповідач в порушення взятих на себе зобов`язань за договором, не виконувала умови договору щодо погашення кредиту, відсотків, а також інших витрат, у встановлений договором строк, у зв`язку з чим станом на 13.03.2020 року виникла заборгованість у розмірі 35 913,48 грн., яка складається з:

-31 078,34 грн. – загальна сума простроченого кредиту;

- 4 664,69 грн. – загальна сума прострочених платежів за відсотками;

- 0,00 грн. – комісія;

- 149,25 грн. – пеня;

- 6,80 грн. – 3% річних від прострочення сум по кредиту;

-12,93 грн. – 3% річних від прострочених сум заборгованості по відсоткам;

- 0,00 грн. – витрати від інфляції за несвоєчасне погашення основного боргу;

- 1,47 грн. – витрати від інфляції за несвоєчасне погашення відсотків.

Зазначену суму заборгованості АТ «Ощадбанк» просить стягнути з відповідача, а також покласти на відповідача судові витрати.

Ухвалою суду від 01 липня 2020 року по справі було відкрито провадження, розгляд справи здійснюється за правилами загального позовного провадження.

В судове засідання представник позивача не з`явився, надіславши до суду заяву про розгляд справи у його відсутність, одночасно позов підтримав та не заперечував проти заочного розгляду справи.

Відповідач відзив на позов не подала, в судове засідання не з`явилася, про розгляд справи була повідомлена належним чином, причина неявки суду не відома, а тому у відповідності до ст. 280 ЦПК України, суд з погодження позивача, провів заочний розгляд справи, за наявними у справі доказами.

Згідно з ч.4 ст. 223 ЦПК України, у разі повторної неявки в судове засідання відповідача, повідомленого належним чином, суд вирішує справу на підставі наявних у ній даних чи доказів (постановляє заочне рішення).

На підставі ч.2 ст. 247 ЦПК України фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється, у зв`язку з неявкою в судове засідання всіх учасників справи.

Суд, дослідивши подані докази, з точки зору належності та допустимості, а у своїй сукупності з точки зору достатності, дійшов до наступного висновку.

Судом встановлено, що 11.11.2019 року між позивачем та відповідачем ОСОБА_1 був укладений Договір про споживчий кредит № 82_018 в результаті підписання якого відповідач отримала кредит в сумі 32 150,00 грн., що підтверджується копією договору (а.с. 21-29).

Згідно пунктів 2.2, 2.3 Кредитного договору Кредит надається в загальному розмірі 32 150,00 грн., строком на 60 місяців з терміном остаточного повернення Кредиту не пізніше 10 листопада 2024 року. Кредит надається на споживчі цілі. Річна процента ставка за Кредитним договором встановлена в розмірі 56%.

У відповідності до вимог ст. 525, 526 ЦК України зобов`язання має виконуватися належним чином, відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться. Одностороння відмова від зобов`язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом.

Згідно положень ст. 1054 ЦК України, за кредитним договором банк або інша фінансова установа (кредитодавець) зобов`язується надати грошові кошти (кредит) позичальникові у розмірі та на умовах, встановлених договором, а позичальник зобов`язується повернути кредит та сплатити проценти.

Положеннями статті 610 ЦК України передбачено, що порушенням зобов`язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов`язання (неналежне виконання).

Судом встановлено, що позивач умови договору виконав в повному обсязі, надавши відповідачеві кредитні кошти у зазначеному вище розмірі, що стверджується виписками по рахунку ОСОБА_1 (а.с.7-20).

Однак, відповідач, в порушення умов договору взяті на себе зобов`язання щодо погашення кредиту, сплати відсотків та інших платежів, у встановлений строк не виконувала, у зв`язку з чим, станом на 13.03.2020 року виникла заборгованість у розмірі 35 913,48 грн., яка складається з: 31 078,34 грн. – загальна сума простроченого кредиту; 4 664,69 грн. – загальна сума прострочених платежів за відсотками; 0,00 грн. – комісія; 149,25 грн. – пеня; 6,80 грн. – 3% річних від прострочення сум по кредиту;12,93 грн. – 3% річних від прострочених сум заборгованості по відсоткам; 0,00 грн. – витрати від інфляції за несвоєчасне погашення основного боргу; 1,47 грн. – витрати від інфляції за несвоєчасне погашення відсотків.

При цьому, станом на момент розгляду справи, даних про погашення відповідачем вищевказаної заборгованості за кредитом матеріали справи не містять.

Відповідно до ч.1 ст.81 ЦПК України, кожна сторона зобов`язана довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень.

У відповідності до п.4 ч.2 ст. 43 ЦПК України учасникисправи зобов`язані подавати усі наявні у них докази в порядку та строки, встановлені законом або судом, не приховувати докази.

В свою чергу, відповідачем по справі суду не надано жодного належного та допустимого в розумінні ст.ст. 76-81 ЦПК України доказу на спростування обставин, викладених позивачем в позові.

Аналізуючи викладене, суд приходить до висновку, що позов АТ «Ощадбанк» обґрунтований та підлягає задоволенню, з відповідача на користь позивача належить стягнути заборгованість за Договором про споживчий кредит № 82_018 від 11.11.2019 року, що виникла станом на 13.03.2020 року у розмірі 35 913,48 грн..

Крім того, відповідно до вимог ст. 141 ЦПК України, з відповідача на користь позивача належить стягнути сплачений позивачем при подачі позову судовий збір у розмірі 2 102,00 грн. (а.с.1).

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 12,76-82,89,141,223,263,265,280 ЦПК України, суд, -

у х в а л и в:

Позов Акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» в особі філії – Головне управління по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за договором про споживчий кредит, - задовольнити.

Стягнути з ОСОБА_1 на користь Акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» заборгованість за Договором про споживчий кредит № 82_018 від 11.11.2019 року, станом на 13.03.2020 року, у розмірі 35 913 (тридцять п`ять тисяч дев`ятсот тринадцять) грн. 48 коп., яка складається з: 31 078,34 грн. – загальна сума простроченого кредиту; 4 664,69 грн. – загальна сума прострочених платежів за відсотками; 0,00 грн. – комісія; 149,25 грн. – пеня; 6,80 грн. – 3% річних від прострочення сум по кредиту; 12,93 грн. – 3% річних від прострочених сум заборгованості по відсоткам; 0,00 грн. – витрати від інфляції за несвоєчасне погашення основного боргу; 1,47 грн. – витрати від інфляції за несвоєчасне погашення відсотків.

Стягнути з ОСОБА_1 на користь Акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» судовий збір в розмірі 2 102,00 грн..

Реквізити сторін:

Позивач: Акціонерне товариство «Державний ощадний банк України» в особі філії – Головне управління по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк» (Код ЄДРПОУ 09322277, місцезнаходження: 01001, м. Київ, вул. Володимирська, 27.

Відповідач: ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 ).

Заочне рішення може бути переглянуте судом, що його ухвалив, за письмовою заявою відповідача, поданою протягом 30 днів з дня його проголошення.

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Рішення суду може бути оскаржено в апеляційному порядку безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду. Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом тридцяти днів з дня його проголошення. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини судового рішення або у разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Суддя О.В.Сорока.

Часті запитання

Який тип судового документу № 92766693 ?

Документ № 92766693 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 92766693 ?

Дата ухвалення - 09.11.2020

Яка форма судочинства по судовому документу № 92766693 ?

Форма судочинства - Цивільне

В якому cуді було засідання по документу № 92766693 ?

В Новомосковский городской суд Днепропетровской области
Предыдущий документ : 92766685
Следующий документ : 92766697