Постановление № 92679553, 06.11.2020, Юрьевский районный суд Днепропетровской области

Дата принятия
06.11.2020
Номер дела
198/489/20
Номер документа
92679553
Форма судопроизводства
Дела об административных правонарушениях
Компании, указанные в тексте судебного документа
Государственный герб Украины

Справа № 198/489/20

Провадження № 3/0198/210/20

06.11.2020

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06.11.2020

року суддя Юр`ївського районного суду Дніпропетровської області Гордієнко К.М., за участю секретаря судових засідань Шморгун Є.В., прокурора Жикіної Я.В., особи що притягається до адміністративної відповідальності ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в Юр`ївському районному суді Дніпропетровської області справу про адміністративне правопорушення пов`язане з корупцією про накладення адміністративного стягнення на

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України (паспорт НОМЕР_1 ), який зареєстрований та мешкає по АДРЕСА_1 , до 18.05.2018 року депутат Шандрівської сільської Ради Юр`ївського району Дніпропетровської області,

за ч.1 ст.172-6 КУпАП,

ВСТАНОВИВ :

Відповідно до ст.68 Конституції України, кожен зобов`язаний неухильно додержуватися Конституції України та Законів України.

Згідно зі ст.1 Закону України «Про запобігання корупції», правопорушення, пов`язане з корупцією – діяння, що не містить ознак корупції, але порушує встановлені цим Законом вимоги, заборони та обмеження вчинене особою, зазначеною у ч.1 ст.3 цього Закону, за яке законом встановлено кримінальну, адміністративну, дисциплінарну та/або цивільно-правову відповідальність. Суб`єкти декларування – особи, зазначені у п.1 ч.1 ст.3 цього Закону.

Як вбачається з підпункту «б» п.1 ч.1 ст.3 Закону України «Про запобігання корупції», суб`єктами на яких поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції» є депутати місцевих рад.

Частина 1 ст.45 Закону України «Про запобігання корупції» наголошує: Особи, зазначені у п.1 ч.1 ст.3 цього Закону, зобов`язані щорічно до 01 квітня подати шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій місцевого самоврядування, за минулий рік за формою, що визначається Національним агентством.

Особи, які припинили діяльність, пов`язану з виконанням функцій місцевого самоврядування, зобов`язані наступного року після припинення діяльності подати в установленому ч.1 ст.45 Закону України «Про запобігання корупції» порядку декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій місцевого самоврядування, за минулий рік (абз.2 ч.2 ст.45 Закону України «Про запобігання корупції»).

Безпосередньо в судовому засіданні встановлено таке.

Відповідно постанови Шандрівської сільської виборчої комісії Юр`ївського району Дніпропетровської області від 26.10.2015 року №25 ОСОБА_1 визнаний депутатом Шандрівської сільської ради Юр`ївського району Дніпропетровської області (результати чергових виборів депутатів місцевих рад від 25.10.2015 року).

У відповідності до Закону України «Про добровільне об`єднання територіальних громад» від 05.02.2015 року територіальні громади м.Перещепино Новомосковського району Дніпропетровської області, сіл Новошандрівка, Шандрівка Юр`ївського району Дніпропетровської області об`єднані в Перещепинську об`єднану територіальну громаду з адміністративним центром у м.Перещепино Новомосковського району Дніпропетровської області.

Постановою центральної виборчої комісії від 16.02.2018 року №22 на 29.04.2018 року призначені перші вибори депутатів сільських, селищних, міських рад об`єднаних територіальних громад, в тому рахунку до Перещепинської міської об`єднаної територіальної громади Новомосковського району Дніпропетровської області до складу котрої увійшла Шандрівська сільська рада Юр`ївського району Дніпропетровської області.

Відповідно до рішення 1-а сесії Перещепинської міської ради Новомосковського району Дніпропетровської області від 18.05.2018 року №1-1/VII депутати обрані до Перещепинської міської ради Новомосковського району Дніпропетровської області (Перещепинської міської об`єднаної територіальної громади Новомосковського району Дніпропетровської області) почали свої повноваження.

Згідно з ч.2 ст.8 Закону України «Про добровільне об`єднання територіальних громад», повноваження сільських, селищних, міських рад обраних територіальними громадами, що об`єдналися, завершується в день набуття повноважень сільською, селищною, міською радою, обраною об`єднаною територіальною громадою.

Таким чином ОСОБА_1 почавши свої повноваження депутата Шандрівської сільської ради Юр`ївського району Дніпропетровської області, котрі завершились в день набуття повноважень Перещепинською міською радою Новомосковського району Дніпропетровської області, обраною Перещепинською міською об`єднаною територіальною громадою Новомосковського району Дніпропетровської області, тобто 18.05.2018 року, як особа уповноважена на виконання функцій місцевого самоврядування, будучи суб`єктом відповідальності за адміністративне правопорушення пов`язане з корупцією, в тому числі за порушення вимог фінансового контролю, у відповідності до абз.2 ч.2 ст.45 Закону України «Про запобігання корупції», був зобов`язаний після припинення діяльності, пов`язаної з виконанням функцій місцевого самоврядування, до 01 квітня 2019 року подати шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства декларацію особи за минулий – 2018 рік за формою, що визначена Національним агентством.

Однак, ОСОБА_1 проявляючи бездіяльність, всупереч вимог абз.2 ч.2 ст.45 Закону України «Про запобігання корупції», за відсутності поважних причин, які об`єктивно унеможливлювали виконати такий обов`язок у передбачені законом строки, до 01 квітня 2019 року не подав, шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства, декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій місцевого самоврядування, за 2018 рік, подавши таку несвоєчасно, з порушенням строку – лише 14 липня 2020 року, чим допустив порушення вимог фінансового контролю.

Місцем вчинення правопорушення є с.Шандрівка Юр`ївського (нині Павлоградського) району Дніпропетровської області.

Дата вчинення правопорушення – 01 квітня 2019 року.

В судовому засіданні ОСОБА_1 вину у вчиненні адміністративного правопорушення пов`язаного з корупцією визнав повністю та дав пояснення про те, що після припинення (у 2018 році) повноважень депутата Шандрівської сільської ради Юр`ївського району Дніпропетровської області подав декларацію особи, за відсутності поважних причин, 14 липня 2020 року.

Окрім зізнавальних свідчень ОСОБА_1 його вина у вчиненні адміністративного правопорушення пов`язаного з корупцією підтверджується:

- протоколом про адміністративне правопорушення №945 від 25.09.2020 року (а.с.1-9), складеним у відповідності до вимог ст.ст. 255, 256 КУпАП, про те, що ОСОБА_1 будучи суб`єктом декларування, припинивши 18.05.2018 року діяльність, пов`язану із виконанням функцій місцевого самоврядування, подав декларацію особи за 2018 рік – 14 липня 2020 року, тобто несвоєчасно, без поважних причин;

- постановою Шандрівської сільської виборчої комісії Юр`ївського району Дніпропетровської області від 26.10.2015 року №25 про визнання ОСОБА_1 депутатом Шандрівської сільської ради Юр`ївського району Дніпропетровської області (а.с.45);

- рішенням Шандрівської сільської ради Юр`ївського району Дніпропетровської області від 27.12.2017 року №160 (а.с.31-32) про надання згоди на об`єднання територіальних громад м.Перещепино Новомосковського району Дніпропетровської області, сіл Новошандрівка, Шандрівка Юр`ївського району Дніпропетровської області в Перещепинську об`єднану територіальну громаду з адміністративним центром у м.Перещепино Новомосковського району Дніпропетровської області;

- постановою центральної виборчої комісії від 16.02.2018 року №22, додатком 3 до цієї постанови (а.с.82-84) про призначення на 29.04.2018 року перших виборів депутатів сільських, селищних, міських рад об`єднаних територіальних громад, в тому рахунку до Перещепинської міської об`єднаної територіальної громади Новомосковського району Дніпропетровської області до складу котрої увійшла Шандрівська сільська рада Юр`ївського району Дніпропетровської області;

- рішенням Перещепинської міської ради Новомосковського району Дніпропетровської області (Перещепинської міської об`єднаної територіальної громади Новомосковського району Дніпропетровської області) від 18.05.2018 року №1-1/VII про початок повноважень депутатів Перещепинської міської ради Новомосковського району Дніпропетровської області (а.с.71-72);

- декларацією особи, уповноваженої на виконання функцій місцевого самоврядування, що міститься та отримана з Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (а.с.18-21), відповідно до котрої ОСОБА_1 як особа, що припинила 18.05.2018 року діяльність пов`язану із виконанням функцій місцевого самоврядування, подав декларацію особи за 2018 рік – 14 липня 2020 року, тобто несвоєчасно, з порушенням встановленого законом строку.

Оцінюючи наведені докази в сукупності, враховуючи їх достатність, належність, допустимість вважаю, що ОСОБА_1 порушив вимоги фінансового контролю, передбачені Законом України «Про запобігання корупції». Його дії підлягають кваліфікації за ч.1 ст.172-6 КУпАП – несвоєчасне подання без поважних причин декларації особи, уповноваженої на виконання функцій місцевого самоврядування.

Обираючи стягнення для ОСОБА_1 , у відповідності до ст.33 КУпАП, враховується характер вчиненого правопорушення, особа порушника, ступінь її вини, майновий стан, відсутність обставин, що обтяжують відповідальність, наявність обставини, яка пом`якшує відповідальність – щире розкаяння.

Грунтуючись на положеннях ст.ст. 1, 23 КУпАП щодо завдання Кодексу та мети адміністративного стягнення, дотримуючись вимог ст.33 КУпАП, та зважаючи на те, що суттєві негативні наслідки не настали, вважаю за можливе накласти на ОСОБА_1 стягнення в межах мінімуму санкції ч.1 ст.172-6 КУпАП.

Керуючись ст.ст. 33, 283, 284 ч.1 п.1 КУпАП суддя -

ПОСТАНОВИВ :

ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ) визнати винуватим у вчиненні адміністративного правопорушення пов`язаного з корупцією, передбаченого ч.1 ст.172-6 КУпАП та накласти на нього адміністративне стягнення у виді штрафу у розмірі п`ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто в сумі 850 (вісімсот п`ятдесят) гривень.

Стягнути з ОСОБА_1 в дохід держави (отримувач коштів: ГУК у м.Києві/м.Київ/22030106; код за ЄДРПОУ 37993783; банк отримувача: Казначейство України (ЕАП); рахунок отримувача UA908999980313111256000026001; код класифікації доходів бюджету 22030106) судовий збір у розмірі 420,40 гривень.

Постанова набирає законної сили після закінчення строку на подання апеляційної скарги.

Постанова може бути оскаржена протягом десяти днів з дня її винесення шляхом подачі апеляційної скарги до Дніпровського апеляційного суду через Юр`ївський районний суд Дніпропетровської області.

Суддя К. М. Гордієнко

Часті запитання

Який тип судового документу № 92679553 ?

Документ № 92679553 це Постанова

Яка дата ухвалення судового документу № 92679553 ?

Дата ухвалення - 06.11.2020

Яка форма судочинства по судовому документу № 92679553 ?

Форма судочинства - Справи про адміністративні правопорушення

В якому cуді було засідання по документу № 92679553 ?

В Юрьевский районный суд Днепропетровской области
Предыдущий документ : 92663346
Следующий документ : 92754480