Дата принятия
06.10.2020
Номер дела
903/662/20
Номер документа
92191980
Форма судопроизводства
Хозяйственное
Государственный герб Украины

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

пр. Волі, 54а, м. Луцьк, 43010, тел./факс 72-41-10

E-mail: inbox@vl.arbitr.gov.ua Код ЄДРПОУ 03499885

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

06 жовтня 2020 року Справа № 903/662/20

За позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Юкон - Продтрейд"

до відповідача: Товариства з обмеженою відповідальністю "ГІППО"

про стягнення 100 674,95 грн.

Суддя Шум М.С.

Секретар судового засідання Вижовець М.О.

Представники сторін: н/з

встановив:Товариство з обмеженою відповідальністю "Юкон - Продтрейд" 08.09.2020 звернулося до суду з позовною заявою про стягнення з Товариства з обмеженою відповідальністю ГІППО" 100 674,95 грн. заборгованості за неналежне виконання умов договору поставки від 15.01.2019 за №150119-07/1г та 2 102 грн. 00 коп. судового збору.

Ухвалою суду від 01.09.2020 відкрито провадження у справі, справу призначено розглядати за правилами спрощеного позовного провадження на 06.10.2020. Сторони в судове засідання 06.10.2020 уповноважених представників не направили, хоча були вчасно та належним чином повідомлені про місце, дату та час розгляду справи. Отримання ухвали суду від 11.09.2020 відповідачем - 17.09.2020 підтверджується повідомленням про вручення поштового відправлення №4301038975107(а.с. 62).

Відзив на позовну заяву, пояснення, клопотання від ТзОВ «ГІППО» до суду станом на 06.10.2020 не надходило.

Враховуючи, що норми ст. 74 ГПК України щодо обов`язку суду витребувати у сторін документи і матеріали, необхідні для вирішення спору, кореспондуються з диспозитивним правом сторін подавати докази, п. 4 ст. 129 Конституції України визначає одним з принципів судочинства свободу в наданні сторонами суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості, суд вважає, що ним, в межах наданих йому повноважень, створені належні умови для надання сторонами доказів та вважає за необхідне розгляд справи проводити за наявними в ній матеріалами.

Дослідивши матеріали справи, господарський суд,-

встановив:

15.01.2019 між Товариством з обмеженою відповідальністю «Юкон - Продтрейд» (Позивач, постачальник) та Товариством з обмеженою відповідальністю «ГІППО» (Відповідач, покупець) укладено договір поставки №150119-07/1г (далі-Договір).

Відповідно до ст. 174 ГК України господарські зобов`язання можуть виникати, зокрема, з договору.

Між сторонами зобов`язання виникли з договору поставки №150119-07/1г від 15.01.2019 з врахуванням протоколу розбіжностей до нього.

Згідно з п. 1.1 Договору, Постачальник зобов`язується передати товар у власність Покупця у відповідності до замовлень Покупця, а Покупець зобов`язується приймати його і проводити оплату за товар на умовах даного договору.

Відповідно до п. 5.4 Договору у погодженій сторонами редакції, оплата за поставлений товар здійснюється Покупцем в українській національній валюті - гривні в безготівковому порядку шляхом перерахування коштів на поточний рахунок Постачальника протягом 28 двадцяти восьми) календарних днів.

Згідно з умовами Договору про внесення змін № б/н від 23.12.2019 р. Сторонидійшли згоди доповнити п. 5.4. Договору поставки наступною умовою «Оплата за доставлений товар алкогольні напої торгових марок «BARON DE BELDON», « GARNACHA RIBERA DEL SEGURA », «VINA ZANCARA», «АGLIANICO», «GRAN DESSERT», «FRAGOLINO» сум у розмірах, понад ліміт встановлений п. 5.5. даного договору здійснюється Покупцем в українській національній валюті - гривні в безготівковому порядку шляхом перерахування коштів на банківський рахунок Постачальника через 100 (сто) календарних днів з дати поставки даного товару».

Додатковою угодою № б/н від 24.03.2020 р. сторони дійшли згоди доповнити п.5.4

Договору пунктом 5.4.2 та викласти його у наступній редакції «Оплата за поставлений товар ТМ «Миргородська», ТМ «Боржомі», ТМ «Трускавецька», ТМ «Моршинська» здійснюється Покупцем в українській національній валюті - гривні в безготівковому порядку шляхом перерахування коштів на банківський рахунок Постачальника через 14 (чотирнадцяти) календарних днів з дати поставки даного товару»

Згідно ст.265 ГК України, ст. 712 ЦК України за договором поставки одна сторона - постачальник зобов`язується передати (поставити) у зумовлені строки (строк) другій стороні - покупцеві товар (товари), а покупець зобов`язується прийняти вказаний товар (товари) і сплатити за нього певну грошову суму.

До договору поставки застосовуються загальні положення про купівлю-продаж, якщо інше не встановлено договором, законом або не випливає з характеру відносин сторін (ч. 2 ст. 712 ЦК України).

Позивач на виконання умов договору в межах його дії поставив відповідачу товар на суму 237 933,52 грн., що підтверджується видатковими накладними від 31.03.2020 за №ю-000018699 на суму 161 934,84 грн, від 02.04.2020 за №ю-000019246 на суму 1350,00 грн., від 07.04.2020 за №ю-000019925 на суму 33166,98 грн., від 22.04.2020 за №ю-000022050 на суму 3 088,80грн., від 02.04.2020 за №ю-000019368 на суму 7 834,98 грн., від 06.04.2020 за №ю-000019879 на суму 1 485,60 грн., від 02.04.2020 за №000019337 на суму 1 680,60 грн., від 01.04.2020 за №ю-000019087 на суму 1 578,47 грн. , від 11.05.2020 за №ю-000025385 на суму 3 984,42 грн., від 19.05.2020 за №ю-000026831 на суму 1 549,83 грн., від 25.05.2020 за №ю-000027971 на суму 3636,60 грн., від 01.06.2020 за №ю-000028997 на суму 2 296,80грн., від 12.06.2020 за №ю-000031021 на суму 2 869,46 грн., від 15.06.2020 за №ю-000031323 на суму 2 937,84 грн., від 22.06.2020 за №ю-000032313 на суму 688,56 грн., від 29.06.2020 за №ю-000033147 на суму 2 506,38 грн., від 06.07.2020 за №ю-000034212 на суму 1 534,80 грн. та від 20.07.2020 за №ю-000036018 на суму 3 808,56.

З матеріалів справи судом встановлено, що відповідачем частково здійснено оплату заборгованості, а саме: за накладною № ю-000018699 від 31.03.2020 р. згідно платіжного доручення № 25364 від 05 серпня 2020 на суму 111 042.03 грн., за № 25408 від 05 серпня 2020 р, - на суму 12 900 грн., за № 25410 від 05 серпня 2020 - на суму 5 100 грн., № 25414 від 06 серпня 2020 р, - на суму 10 000 грн. Додотково між сторонами проведено взаємозалік на суму 337,18 грн. згідно заяви про зарахування однорідн зустрічних вимог № ГП000002394 від 11.08.2020 чим було зменшено суму заборгованості за накладною до 22 555,63 грн.

Крім зазначеного вище, Відповідач здійснив оплату заборгованості за накладною № ю-000019087, що підтверджується платіжним дорученням № 20265 від 10.06.2020 р. - на суму 816,74 грн. та проведенням взаємозаліку на суму 304,16 грн. згідно заяви про зарахування однорідних зустрічних вимог № ГП000001994 від 06.07.2020 та 373,98 грн. згідно заяви про зарахування однорідних зустрічних вимог № ГП000001330 від 07.05.2020 чим було зменшено суму заборгованості.

Згідно висновків суду, здійснених в процесі розгляду зазначеної справи, визначена позивачем сума основного боргу в розмірі 97 042,27 грн. підтверджується матеріалами справи, а тому підлягає до стягнення повністю.

Крім зазначеного вище позивач просить стягнути з відповідача 3% річних в сумі 726,54 грн. за прострочення виконання грошового зобов`язання за період з 14.04.2020 по 20.07.2020 .

Відповідно до ст. 625 ЦК України боржник, який прострочив виконання грошового зобов`язання, на вимогу кредитора зобов`язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

Передбачене законом право кредитора вимагати сплати боргу з урахуванням індексу інфляції та процентів річних є способами захисту його майнового права та інтересу, суть яких полягає у відшкодуванні матеріальних втрат кредитора від знецінення грошових коштів внаслідок інфляційних процесів та отриманні компенсації (плати) від боржника за користування утримуваними коштами, належними до сплати кредиторові.

Нараховані позивачем 3% річних в сумі 726,54 грн. за прострочення виконання грошового зобов`язання за період з 14.04.2020 по 20.07.2020 підставні та підлягають до стягнення .

Стосовно стягнення з відповідача пені в сумі 2 906.14 грн., що нарахована в розмірі подвійної облікової ставки НБУ суд зазначає наступне.

Згідно із ст.ст.230-232 ГК України штрафними санкціями визнаються господарські санкції у вигляді грошової суми (неустойка, штраф, пеня), яку учасник господарських відносин зобов`язаний сплатити у разі порушення ним правил здійснення господарської діяльності, невиконання або неналежного виконання господарського зобов`язання. У разі якщо розмір штрафних санкцій законом не визначено, санкції застосовуються в розмірі, передбаченому договором.

Згідно ч.6 ст.232 ГК України нарахування штрафних санкцій за прострочення виконання зобов`язання, якщо інше не встановлено законом або договором, припиняється через шість місяців від дня, коли зобов`язання мало бути виконано.

Відповідно до п. 8.2.1 Договору сторони передбачили, що за порушення термінів розрахунків, передбачених пунктом 5.4 даного Договору Покупець сплачує пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми заборгованості за кожен день прострочення.

Нарахована позивачем сума пені в розмірі 2 906.14 грн. підставна та підлягає до стягнення з відповідача повністю.

При цьому судом було застосовано розрахунки, здійснені за допомогою встановленої в господарському суді системи інформаційно-правового забезпечення "Ліга Закон".

Статтею 86 ГПК України передбачено, що суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів. Жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість , достовірність кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв`язок доказів у їх сукупності.

Оскільки спір до розгляду судом доведено з вини відповідача, то витрати, пов`язані з оплатою судового збору, в розмірі 2 102,00 грн., слід покласти на відповідача.

Керуючись ст. ст. 129, 237, 238, 241, 247- 252 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд-

у х в а л и в:

1. Позов задоволити повністю.

2. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «ГІППО» (01042, м. Київ, пров. Новопечерський, 19/3 корпус 2, кабінет 33 код ЄДРПОУ 32650231) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Юкон - Продтрейд» (45000, Волинська обл., м. Ковель, вул. Володимирська, 135 код ЄДРПОУ 36254159) 100 674,95 грн., з них 97 042, 27 грн. - основного боргу, 726,54 грн. 3% річних, 2 906,14 грн. пені та 2 102,00 грн. витрат по сплаті судового збору.

Рішення набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги це рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Рішення може бути оскаржено до Північно-західного апеляційного господарського суду протягом 20 днів з дня складання повного тексту судового рішення.

Повний текст рішення складено

13.10.2020

Суддя М. С. Шум

Часті запитання

Який тип судового документу № 92191980 ?

Документ № 92191980 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 92191980 ?

Дата ухвалення - 06.10.2020

Яка форма судочинства по судовому документу № 92191980 ?

Форма судочинства - Господарське

В якому cуді було засідання по документу № 92191980 ?

В Хозяйственный суд Волынской области
Предыдущий документ : 92191979
Следующий документ : 92191981