Решение № 92048425, 07.10.2020, Окружной административный суд города Киева

Дата принятия
07.10.2020
Номер дела
640/10586/20
Номер документа
92048425
Форма судопроизводства
Административное
Государственный герб Украины

ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД міста КИЄВА 01051, м. Київ, вул. Болбочана Петра 8, корпус 1 Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 жовтня 2020 року м. Київ № 640/10586/20

Окружний адміністративний суд міста Києва у складі: судді Бояринцевої М.А., розглянувши у порядку спрощеного провадження адміністративну справу

за позовомГоловного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у м. Києві до Київського національного університету технологій та дизайну прозастосування заходів реагуванняВСТАНОВИВ:

До Окружного адміністративного суду міста Києва звернулось Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у місті Києві (далі - позивач та/або ГУ ДСНС України у м. Києві) з позовом до Київського національного університету технологій і дизайну (далі - відповідач та/або КНУТД) та просить суд:

- застосувати заходи реагування у вигляді повного зупинення експлуатації приміщень цокольного та 14 поверху гуртожитку №8 Київського національного університету технологій та дизайну (місце знаходження юридичної особи: вул. Немировича-Данченка, 2, м. Київ, код ЄДРПОУ: 02070890) розташованого за адресою: вул. Маршала Тимошенка, б. 2-Л у Оболонському районі м. Києва до повного усунення порушень, зазначених в акті перевірки, шляхом знеструмлення та накладання печаток на електрощит та вхідні двері приміщень цокольного та 14-го поверху гуртожитку №8;

- обов`язок щодо забезпечення виконання судового рішення шляхом опечатування та відімкнення від джерел електроживлення покласти на Головне управління ДСНС України у м. Києві;

- контроль за виконанням судового рішення щодо усунення відповідачем порушень вимог пожежної та техногенної безпеки та погодження термінів усунення порушень за письмовим зверненням суб`єкта господарювання, в тому числі, право відтермінування зупинення експлуатації приміщень покласти на Головне управління ДСНС України у м. Києві.

Мотивуючи позовні вимоги позивач зазначає, що під час здійснення перевірки приміщення Київського національного університету технологій та дизайну встановлено його експлуатацію з порушення правил та норм пожежної безпеки і техногенної безпеки, які створю загрозу життю та здоров`ю людей.

Представником відповідача подано відзив на позовну заяву, у якому останній просить суд відмовити в задоволенні позовних вимог. Так, зокрема відповідач зазначає, що застосування заходів реагування є передчасним, оскільки встановлений час для усунення порушень є надто коротким, що унеможливлює їх усунення в такий термін. Окрім цього, відповідач вказує, що порушення зафіксовані позивачем не є такими, що сприяють настанню реальної загрози життю і здоров`ю людей, відсутні обставини здійснення капітального ремонту та фактичне усунення більшості порушень, які були зафіксовані ГУ ДСНС України у м. Києві.

В свою чергу, представником позивача подано відповідь на відзив на позовну заяву, у якому серед іншого вказує, що надані Київським національним університетом технологій та дизайну документи на підтвердження усунення порушень виконані поза межами заходів контролю, актом щодо усунень порушень позивачем не складалось.

Справа вирішується на підставі наявних в ній матеріалів.

Розглянувши подані документи і матеріали, всебічно і повно з`ясувавши всі фактичні обставини, на яких ґрунтується позов, об`єктивно оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, суд встановив наступне

Відповідно до вимог Кодексу цивільного захисту України, Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», Положення про Головне управління ДСНС України у м. Києві, затвердженого наказом ДСНС України від 04.02.2013 року №3, доручення Прем`єр-Міністра України від 11.12.2019 року №44205/1/-19, протокольного рішення засідання Кабінету Міністрів України від 11.12.2019 року №2-17767/261 та доручення ДСНС України від 11.12.2019 року №02-1776/261, Головним управлінням Державної служби України з надзвичайних ситуацій у місті Києві видано наказ від 13.12.2019 року №1076 «Про проведення позапланових перевірок» (далі - Наказ №1076).

Згідно Наказу №1076 державним інспекторам у сфері пожежної, техногенної безпеки та цивільного захисту доручено провести позапланову перевірку Київського національного університету технологій та дизайну, код ЄДРПОУ: 02070890, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Маршала Тимошенка, б. 2-Л у Облонському районі міста Києва щодо додержання суб`єктом господарювання вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки.

На підставі Наказу №1076 видано посвідчення від 03.02.2020 року №1257 на проведення перевірок приміщень КНУТД, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Маршала Тимошенка, б. 2-Л у Облонському районі міста Києва.

Частиною 4 статті 5 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» передбачено, що органи державного нагляду (контролю) здійснюють планові заходи з державного нагляду (контролю) за умови письмового повідомлення суб`єкта господарювання про проведення планового заходу не пізніш як за десять днів до дня здійснення цього заходу.

Перед початком перевірки інспектором надано/пред`явлено посвідчення на проведення перевірки від 03.02.2020 року №1257 та службове посвідчення, яке засвідчує особу перевіряючого, копію якого отримав завідуючий гуртожитком №8 КНУТД, про що здійснено відповідну відмітку у посвідчені.

Відповідно до частини 10 статті 4 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» посадові особи органу державного нагляду (контролю) з метою з`ясування обставин, які мають значення для повноти проведення заходу, здійснюють у межах повноважень, передбачених законом, огляд територій або приміщень, які використовуються для провадження господарської діяльності, а також будь-яких документів чи предметів, якщо це передбачено законом.

Під час здійснення перевірки КНУТД встановлено наступні порушення.

1. приміщення у повному не обладнані системою протипожежного захисту (системою пожежної сигналізації) в порушення додатку А (обов`язковий) ДБН В.2.5-59-2014, що є порушенням п. 1.2. глава 1, розділ V ППБУ;

2. тривожні сповіщення від приладів приймально-контрольних пожежних систем протипожежного захисту не виведено на пульт пожежного спостерігання в порушення п.5.8 ДБН В.2.5- 59-2014, що є порушенням п.1.2. глава 1, розділ V ППБУ;

3. у приміщенні кімнат та цокольному поверсі застосовуються пожежні сповіщувачі без наявності сертифіката відповідності, що є порушенням п.7. розділ І. ППБУ;

4. двері приміщення електрощитової не виконані протипожежними з межею вогнестійкості ЕІ 30 в порушення п. 6.31 таблиці 2 ДБН В. 1.1-7:2016, що є порушенням п.1.24. глава 1 розділ VI ППБУ;

5. у загальних коридорах на підлозі шляхів евакуації влаштовано перепади висот в порушення п.7.3.8. ДБН В.1.1-7:2016, що є порушенням п. 2.23. глава 2. розділ III ППБУ;

6. не всі двері, які ведуть до сходової клітки та вестибюля (фойє) 1-го поверху обладнані пристроями для самозачинення та ущільненнями в притулах, що є порушенням п. 2.37 глава 2. розділ III ППБУ;

7. у цокольному поверсі електророзетка та вимикачі встановлені на горючій основі без підкладання під них суцільного негорючого матеріалу, що виступає за габарити електроприладу не менше ніж на 0,01 метра, що є порушенням п. 1.17. глава 1., розділ IV ППБУ;

8. у цокольному поверсі та загальних коридорах допускається експлуатація тимчасових дільниць електромережі, що є порушенням п. 1.8. глава 1., розділ IV ППБУ;

9. система протипожежного захисту (насоси-підвищувачі та кнопки їх дистанційного пуску внутрішнього протипожежного водопроводу) знаходиться у непрацездатному стані, що є порушенням п.2.2. глава 2, розділ III ППБУ;

10. у цокольному поверсі клас вогнестійкості проходок електричних кабелів та інженерного обладнання будинку через огороджувальну конструкцію з нормованою межею вогнестійкості менший, ніж нормована межа вогнестійкості цієї огороджувальної конструкції за ознаками Е (показник втрати цілісності) та І (показник втрати теплоізолювальної спроможності), що є порушенням п.2.4. глава 2 розділ III ППБУ;

11. на поверхах, у цокольному поверсі не всі пожежні кран-комплекти розміщені у вбудованих або навісних шафках, які мають отвори для провітрювання і пристосовані для їх візуального огляду без розкривання, що є порушенням п.2.2 глава 2., розділ V ППБУ;

12. у житлових кімнатах на видимих місцях не вивішено: план евакуації з відповідного поверху із зазначенням даного номера, кімнати, евакуаційних виходів та шляхів руху до них, місць розміщення первинних засобів пожежогасіння та ручних пожежних сповіщувачів, а також необхідний пояснювальний текст і пам`ятка про дії на випадок виникнення пожежі; стисла пам`ятка для мешканців про правила пожежної безпеки, що є порушенням п.5.1. глава 5., розділ VI ППБУ;

13. не перевірено надійність переведення пожежних насосів з основного на резервне електропостачання з реєстрацією результатів у журналі, що є порушенням п.2.3 глава 2., розділ V ППБУ;

14. у електророзподільних коробках та цокольному поверсі та загальних коридорів з`єднання жил електричних проводів і кабелів в приміщеннях будівлі не виконано за допомогою опресування, зварювання, паяння або затискачів, що є порушенням п. 1.6. глава 1., розділ IV ППБУ;

15. на 1,13,14-му поверсі оздоблення стін коридору виконано матеріалом з вищою пожежною небезпекою, ніж Г2,В2,Д2,Т2 в порушення п.7.3.3. ДБН В.1.1-7:2016, що є порушенням п.2.23. глава 2., розділ III ППБУ;

16. на 1,13,14-му поверхах отвори повітряних зон у незадимлюваних сходових клітках засклені та закладені, що є порушенням п.2.37. глава 2., розділ III ППБУ;

17. у кімнатах та цокольному поверсі світильники підвішені безпосередньо на струмопровідні проводи, що є порушенням п.1.18. глава 1. розділ IV ППБУ;

18. у цокольному поверсі та кабінетах світильники експлуатуються зі знятими ковпаками (розсіювачами), що є порушенням п. 1.18. глава 1., розділ IV ППБУ;

19. у цокольному поверсі пожежний кран-комплект не розміщений у вбудованій або навісній шафі, яка має отвори для провітрювання і пристосовані для опломбування та візуального огляду їх без розкривання, що є порушенням п.2.2 глава 2., розділ V ППБУ;

20. у цокольному поверсі допускається складування горючих матеріалів на відстані менше 1 м від електроустаткування та під електрощитами, що є порушенням п.1.18. глава 1, розділ IV ППБУ;

21. капітальний ремонт приміщень на 14-му поверсі здійснено без проектної документації, яка затверджена у встановленому порядку, що є порушенням п.21 розділ II ППБУ;

22. жоден пожежний кран-комплект не укомплектований важелем для полегшення відкривання вентиля., що є порушенням п. 2.2 глава 2 розділ V ППБУ;

23. навісни шафи, де розміщено кран-комплекти, не пристосовані для їх візуального огляду без розкривання, що є порушенням п.2.2 глава 2., розділ V ППБУ;

24. система протипожежного захисту (система димовидалення) знаходиться у не робочому стані, що є порушенням п. 1.1. глава 1, розділ V ППБУ.

Вказані порушення зафіксовані в акті, складеного за результатами проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб`єктом господарювання вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки від 14.02.2020 року №101 (далі - акт №101).

Акт №101 отримано 14.02.2020 року зав.гуртожитком ОСОБА_1 . Зауважень акт №101 не містить.

Також, позивачем винесено постанову КИ №053020 про накладання адміністративного стягнення від 20.02.2020 року.

Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у місті Києві стверджує, що зафіксовані в акті №101 порушення щодо вимог законодавств сфері техногенної та пожежної безпеки створюють загрозу життю та здоров`ю людей, які перебувають, а також особам, які будуть здійснювати гасіння виниклої пожежі, що і стало підставою для звернення до суду з даним адміністративним позовом.

Вирішуючи спір по суті суд звертає увагу на наступне.

Згідно з частиною 2 статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Правові та організаційні засади, основні принципи і порядок здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, повноваження органів державного нагляду (контролю), їх посадових осіб і права, обов`язки та відповідальність суб`єктів господарювання під час здійснення державного нагляду (контролю) визначає Закон України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» від 05.04.2007 року № 877-V (далі - Закон № 877-V).

Положеннями частини 4 статті 4 Закону № 877-V встановлено, що вичерпний перелік підстав для зупинення господарської діяльності встановлюється виключно законами.

Згідно з абз. 1 частини 5 статті 4 Закону № 877-V виробництво (виготовлення) або реалізація продукції, виконання робіт, надання послуг суб`єктами господарювання можуть бути зупинені повністю або частково виключно за рішенням суду.

Відповідно до частини 10 статті 4 Закону № 877-V посадові особи органу державного нагляду (контролю) з метою з`ясування обставин, які мають значення для повноти проведення заходу, здійснюють у межах повноважень, передбачених законом, огляд територій або приміщень, які використовуються для провадження господарської діяльності, а також будь-яких документів чи предметів, якщо це передбачено законом.

Частиною 7 статті 7 Закону № 877-V встановлено, що на підставі акту, складеного за результатами здійснення заходу, в ході якого виявлено порушення вимог законодавства, орган державного нагляду (контролю) за наявності підстав для повного або часткового зупинення виробництва (виготовлення), реалізації продукції, виконання робіт, надання послуг звертається у порядку та строки, встановлені законом, з відповідним позовом до адміністративного суду.

Так, частина 1 статті 67 Кодексу цивільного захисту України передбачає, що до повноважень центрального органу виконавчої влади, який здійснює державний нагляд у сфері техногенної та пожежної безпеки, належить, зокрема: здійснення державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної безпеки, цивільного захисту щодо виявлення та запобігання порушенням вимог законодавства органами та суб`єктами господарювання, аварійно-рятувальними службами, зазначеними у статті 65 цього Кодексу; звернення до адміністративного суду щодо застосування заходів реагування у вигляді повного або часткового зупинення до повного усунення порушень вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки роботи підприємств, окремих виробництв, виробничих дільниць, експлуатації будівель, об`єктів, споруд, цехів, дільниць, а також машин, механізмів, устаткування, транспортних засобів, зупинення проведення робіт, у тому числі будівельно-монтажних, випуску і реалізації пожежо-небезпечної продукції, систем та засобів протипожежного захисту, надання послуг, якщо ці порушення створюють загрозу життю та/або здоров`ю людей.

На підставі пункту 22 статті 67 Кодексу Цивільного захисту України державним інспектором проведено фотозйомку, як допоміжний засіб документування правопорушень у сфері техногенної та пожежної безпеки. Копії фотографій наявні в матеріалах справи.

Приписами частин 1, 2 статті 68 Кодексу цивільного захисту України визначено, що посадові особи центрального органу виконавчої влади, який здійснює державний нагляд у сфері техногенної та пожежної безпеки, у разі порушення вимог законодавства з питань техногенної та пожежної безпеки, у тому числі невиконання їх законних вимог, зобов`язані застосовувати санкції, визначені законом.

У разі встановлення порушення вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки, що створює загрозу життю та здоров`ю людей, посадові особи центрального органу виконавчої влади, який здійснює державний нагляд у сферах техногенної та пожежної безпеки, звертаються до адміністративного суду щодо застосування заходів реагування у вигляді повного або часткового зупинення роботи підприємств, окремих виробництв, виробничих дільниць, агрегатів, експлуатації будівель, споруд, окремих приміщень, випуску та реалізації пожежонебезпечної продукції, систем та засобів протипожежного захисту у порядку, встановленому законом.

Відповідно до частини 6 статті 7 Закону № 877-V за результатами здійснення планового або позапланового заходу посадова особа органу державного нагляду (контролю), у разі виявлення порушень вимог законодавства, складає акт, який повинен містити такі відомості: дату складення акта; тип заходу (плановий або позаплановий); вид заходу (перевірка, ревізія, обстеження, огляд тощо); предмет державного нагляду (контролю); найменування органу державного нагляду (контролю), а також посаду, прізвище, ім`я та по батькові посадової особи, яка здійснила захід; найменування юридичної особи або прізвище, ім`я та по батькові фізичної особи - підприємця, щодо діяльності яких здійснювався захід. Посадова особа органу державного нагляду (контролю) зазначає в акті стан виконання вимог законодавства суб`єктом господарювання, а в разі невиконання - детальний опис виявленого порушення з посиланням на відповідну вимогу законодавства. В останній день перевірки два примірники акта підписуються посадовими особами органу державного нагляду (контролю), які здійснювали захід, та суб`єктом господарювання або уповноваженою ним особою, якщо інше не передбачено законом. Якщо суб`єкт господарювання не погоджується з актом, він підписує акт із зауваженнями. Зауваження суб`єкта господарювання щодо здійснення державного нагляду (контролю) є невід`ємною частиною акта органу державного нагляду (контролю). У разі відмови суб`єкта господарювання підписати акт посадова особа органу державного нагляду (контролю) вносить до такого акта відповідний запис. Один примірник акта вручається суб`єкту господарювання або уповноваженій ним особі, а другий - зберігається в органі державного нагляду (контролю).

Як уже зазначалось раніше, за результатами проведення планової (позапланової) перевірки щодо додержання (виконання) вимог законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної і пожежної безпеки складено акт від 14.02.2020 року №101. До зазначеного акта перевірки складено фототаблицю із відображенням встановлених порушень.

Відповідно до статті 70 Кодексу цивільного захисту України підставою для звернення центрального органу виконавчої влади, який здійснює державний нагляд у сфері техногенної та пожежної безпеки, до адміністративного суду щодо застосування заходів реагування у вигляді повного або часткового зупинення роботи підприємств, об`єктів, окремих виробництв, цехів, дільниць, експлуатації машин, механізмів, устаткування, транспортних засобів є: 1) недотримання вимог пожежної безпеки, визначених цим Кодексом, іншими нормативно-правовими актами, стандартами, нормами і правилами; 2) порушення вимог пожежної безпеки, передбачених стандартами, нормами і правилами, під час будівництва приміщень, будівель та споруд виробничого призначення; 3) випуск і реалізація вибухопожежонебезпечної продукції та продукції протипожежного призначення з відхиленням від стандартів чи технічних умов або без даних щодо відповідності такої продукції вимогам пожежної безпеки; 4) нездійснення заходів щодо захисту персоналу від шкідливого впливу ймовірних надзвичайних ситуацій; 5) відсутність на виробництвах, на яких застосовуються небезпечні речовини, паспортів (формулярів) на обладнання та апаратуру або систем із забезпечення їх безперебійної (безаварійної) роботи; 6) невідповідність кількості засобів індивідуального захисту органів дихання від небезпечних хімічних речовин нормам забезпечення ними працівників суб`єкта господарювання, їх непридатність або відсутність; 7) порушення правил поводження з небезпечними речовинами; 8) відсутність або непридатність до використання засобів індивідуального захисту в осіб, які здійснюють обслуговування потенційно небезпечних об`єктів або об`єктів підвищеної небезпеки, а також в осіб, участь яких у ліквідації наслідків надзвичайної ситуації передбачена планом локалізації і ліквідації наслідків аварій; 9) відсутність на об`єкті підвищеної небезпеки диспетчерської служби або її неготовність до виконання покладених на неї завдань, у тому числі через відсутність відповідних документів, приладів, обладнання або засобів індивідуального захисту; 10) неготовність до використання за призначенням аварійно-рятувальної техніки, засобів цивільного захисту, а також обладнання, призначеного для забезпечення безпеки суб`єктів господарювання; 11) проведення робіт з будівництва будинків та споруд, розміщення інших небезпечних об`єктів, інженерних і транспортних комунікацій, які порушують встановлений законодавством з питань техногенної безпеки порядок їх проведення або проведення яких створює загрозу безпеці населення, суб`єктам господарювання, обладнанню та майну, що в них перебувають.

Повне або часткове зупинення роботи підприємств, об`єктів, окремих виробництв, цехів, дільниць, експлуатації машин, механізмів, устаткування, транспортних засобів, виконання робіт, надання послуг здійснюється виключно за рішенням адміністративного суду.

Аналогічні положення викладено у приписах частини 5 статті 4 Закону № 877-V, згідно з якими виробництво (виготовлення) або реалізація продукції, виконання робіт, надання послуг суб`єктами господарювання можуть бути зупинені повністю або частково виключно за рішенням суду.

Разом з тим, статтею 69 Кодексу цивільного захисту України встановлено, що посадові особи центрального органу виконавчої влади, який здійснює державний нагляд у сфері техногенної та пожежної безпеки, у межах своїх повноважень видають відповідно приписи, розпорядження чи постанови, зокрема, з питань пожежної безпеки у разі, поміж іншого, недотримання вимог пожежної безпеки, визначених цим Кодексом, іншими нормативно-правовими актами, стандартами, нормами і правилами, та з питань техногенної безпеки.

Таким чином, статтями 69, 70 Кодексу цивільного захисту України передбачені різні санкції за порушення вимог пожежної безпеки, визначених цим Кодексом, іншими нормативно-правовими актами, стандартами, нормами і правилами.

При цьому, зі змісту вищевказаних норм законодавства вбачається, що застосування заходів реагування у сфері державного нагляду (контролю) є необхідним оперативним та превентивним способом впливу на порушника з метою усунення існування загрози життю та здоров`ю людей. Застосування таких заходів обумовлюється виключно наявністю підстав, передбачених статтею 70 Кодексу цивільного захисту України, зокрема, фактом недотримання вимог пожежної безпеки.

З огляду на викладене, відразу слід зазначити, що заявлений предмет позову - часткове зупинення експлуатації приміщень - цілком відповідає наведеним положенням статті 70 Кодексу цивільного захисту України та частини 5 статті 4 Закону № 877-V.

Між тим, як вказує відповідач, ним усунуто більшість порушень, які зафіксовані в акті перевірки, а саме:

- п. 6 акту перевірки - всі двері, які ведуть до сходової клітини та вестибюля (фойє) 1-го поверху обладнано пристроями для самозачинення та ущільнення в притулах (копія фото та акт про усунення недоліків щодо обладнання пристроями для само зачинення та ущільнення в притул на всіх дверях від 10.06.2020 року);

- п. 7 акту перевірки - у цокольному поверсі електророзетки та вимикачі встановлено на негорючій основі з підкладанням під них суцільного негорючого матеріалу, що виступає за габарити електроприладу не менше ніж на 0,01м. виконано згідно розділу 4 ППБУ (копія та акт про усунення недоліків по системі електроживлення цокольного поверху разом з фото від 10.06.2020 року);

- п. 8 акту перевірки - у цокольному поверсі та загальних коридорах демонтовано тимчасові дільниці електромережі згідно розділу 4 ППБУ (копія та акт про усунення недоліків по системі електроживлення цокольного поверху разом з фото від 10.06.2020 року);

- п. 14 акту перевірки - електророзподільні коробки цокольного поверху приведені у відповідність до вимог глава 1 розділ IV ППБУ (копія та акт про усунення недоліків по системі електроживлення цокольного поверху разом з фото від 10.06.2020 року);

- п. 17 та 18 акту перевірки - у кімнатах та цокольному поверсі світильники закріплені відповідно до вимог передбачених їх технічною документацією та обладнанні захисними ковпаками (плафонами) відповідно до п. 1.18 глави 1 розділу IV ППБУ (копія та акт про усунення недоліків по системі електроживлення цокольного поверху разом з фото від 10.06.2020 року);

- п. 10. - для приведення у відповідність до існуючих норм класу вогнестійкості проходок інженерних кабелів та інженерного обладнання цокольного поверху залучено підрядну організацію. Роботи будуть виконані до 30.06.20р. (копія та акт про усунення недоліків по системі електроживлення цокольного поверху разом з фото від 10.06.2020 року);

- п. 20 акту перевірки - горючі матеріали прибрано від електроустаткування на відстань не менше 1 метра (копія акту про усунення недоліків пов`язаних з складуванням горючих матеріалів у цокольному поверсі від 10.06.2020 року).

Дослідивши вказані документи суд вважає, що останні не можуть бути підставою для відмови в задоволенні адміністративного позову, оскільки такі матеріали фото фіксації не ідентифікують в повній мірі усунення всіх порушень.

Акт органу державного нагляду щодо відсутності вищевказаних порушень суду не пред"явлено. Докази звернення відповідача до позивача із заявою про здійснення позапланового заходу державного нагляду матеріли справи не містять.

Також не можуть бути підставами для відмови у задоволенні адміністративного позову відсутність фінансування Київського національного університету технологій та дизайну, оскільки такі обставини не звільняють останнього від обов`язку дотримуватись вимог техногенної та пожежної безпеки.

Щодо надто короткого строку для усунення порушень, які зафіксовані в акті №101, суд зазначає, що дані обставини є оціночними, у випадку недостатності часу для усунення недоліків, відповідач не був позбавлений можливості звернутися до органу державного контролю з метою надання додаткового часу для усунення останніх.

Що ж стосується тверджень про зупинку роботи університету, суд звертає увагу, що заходи реагування спрямовані на зупинення експлуатації приміщень цокольного та 14 поверху гуртожитку №8 Київського національного університету технології та дизайну, тобто не самого університету та не в цілому гуртожитку, а лише окремих його поверхів.

Окрім цього, суд не бере до уваги посилання відповідача на те, що встановлені порушення не є суттєвими та такими, що не можуть спричиняти загрозу життю і здоров`ю людей мотивуючи це наступним.

Так, гуртожиток є об`єктом в якому проживають студенти та працюють працівники.

Одним із суттєвих є порушення щодо не обладнання в повному обсязі протипожежного захисту (системою пожежної сигналізації) в порушення додатку А (обов`язковий) ДБН В.2.5-59-2014, що є порушенням п. 1.2. глава 1, розділ V ППБУ.

Водночас, в цій частині суд враховує положення частини 1 статті 21 Конституції України - ніхто не може бути свавільно позбавлений життя. Обов`язок держави - захищати життя людини.

Відповідно до приписів пункту 26 частини 1 статті 2 Кодексу цивільного захисту України небезпечним чинником є складова частина небезпечного явища (пожежа, вибух, викидання, загроза викидання небезпечних хімічних, радіоактивних і біологічно небезпечних речовин) або процесу, що характеризується фізичною, хімічною, біологічною чи іншою дією (впливом), перевищенням нормативних показників і створює загрозу життю та/або здоров`ю людини.

Як вбачається зі змісту позовної заяви та доданих до неї матеріалів, застосування заходів реагування у вигляді зупинення експлуатації приміщень, є заходом, направленим на попередження настання негативних наслідків, викликаних наявністю на об`єкті порушень вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки, які створюють загрозу життю та здоров`ю людей.

Суд наголошує на тому, що поняття «загроза життю та/або здоров`ю людини» є оціночним поняттям, який лежить у сфері захисту населення, територій, навколишнього природного середовища та майна, функція контролю (нагляду) за чим, зокрема, покладена на позивача, посадові особи якого володіють спеціальними знаннями у цій сфері.

Поряд з цим, суд звертає увагу на те, що позивач просить суд застосувати заходи реагування у вигляді повного зупинення експлуатації приміщень цокольного та 14 поверху гуртожитку №8 Київського національного університету технологій та дизайну (місце знаходження юридичної особи: вул. Немировича-Данченка, 2, м. Київ, код ЄДРПОУ: 02070890) розташованого за адресою: вул. Маршала Тимошенка, б. 2-Л у Оболонському районі м. Києва до повного усунення порушень, зазначених в акті перевірки, шляхом знеструмлення та накладання печаток на електрощит та вхідні двері приміщень цокольного та 14-го поверху гуртожитку №8 до повного усунення порушень, зазначених в акті перевірки

На думку суду, позовні вимоги в частині приміщень цокольного та 14-го поверху гуртожитку №8 не підлягають до задоволення, оскільки для усунення деяких порушень, що вказані в акті №101 має бути доступ до приміщення. Таким чином, у разі накладення печаток на вхідні двері усунення порушень стане не можливим.

В той же час, суд вважає обґрунтованими позовні вимоги в частині повного зупинення експлуатації приміщень цокольного та 14 поверху гуртожитку №8 Київського національного університету технологій та дизайну (місце знаходження юридичної особи: вул. Немировича-Данченка, 2, м. Київ, код ЄДРПОУ: 02070890) розташованого за адресою: вул. Маршала Тимошенка, б. 2-Л у Оболонському районі м. Києва до повного усунення порушень, зазначених в акті перевірки, шляхом знеструмлення та накладання печаток на електрощит.

Крім того, суд звертає увагу на те, що застосування заходів реагування спрямовано не як санкція для відповідача, а виключно для забезпечення безпеки життя та здоров`я працівників та відвідувачів до підтвердження уповноваженим органом повного усунення відповідачем виявлених порушень, що були зафіксовані в акті від 24.10.2018 року №29/340 від будь-якого ризику настання небезпечних чинників, що є цілком співмірним та відповідає ступеню можливого ризику.

Таким чином, адміністративний позов підлягає до задоволення частково.

Додатково слід відмітити, що відповідач не позбавлений права в порядку встановленому Кодексом адміністративного судочинства України подати заяву про скасування заходів реагування.

Згідно з частинами 1-3 статті 90 КАС України суд оцінює докази, які є у справі, за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на їх безпосередньому, всебічному, повному та об`єктивному дослідженні. Жодні докази не мають для суду наперед встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв`язок доказів у їх сукупності.

Відповідно до частини 1 статті 77 КАС України кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення, крім випадків, встановлених статтею 78 цього Кодексу.

Оскільки матеріали справи не містять доказів понесення позивачем витрат, пов`язаних із залученням свідків та проведенням експертиз, підстави для стягнення з відповідача на користь позивача судових витрат відсутні.

Керуючись статтями 77, 90, 241 - 246, 250, 255, 293, 295 - 297 Кодексу адміністративного судочинства України,

В И Р І Ш И В:

1. Позов Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у м. Києві (01601, м. Київ, вул. Володимирська, б. 13, код ЄДРПОУ 38620155, вул. Володимирська, 13, м. Київ, 01601) до Київського національного університету технологій та дизайну (01011, м. Київ, вул. Немировича-Данченка, б. 2, код ЄДРПОУ 02070890) задовольнити частково.

2. Застосувати до Київського національного університету технологій та дизайну (01011, м. Київ, вул. Немировича-Данченка, б. 2, код ЄДРПОУ 02070890) заходи реагування у вигляді повного зупинення експлуатації приміщень цокольного та 14 поверху гуртожитку №8 Київського національного університету технологій та дизайну, розташованого за адресою: вул. Маршала Тимошенка, б. 2-Л у Оболонському районі м. Києва до повного усунення порушень, зазначених в акті перевірки, шляхом знеструмлення та накладання печаток на електрощит.

3. У задоволенні іншої частини позовних вимог відмовити.

4. Обов`язок щодо забезпечення виконання судового рішення шляхом опечатування та відімкнення від джерел електроживлення покласти на Головне управління ДСНС України у м. Києві.

5. Контроль за виконанням судового рішення щодо усунення відповідачем порушень вимог пожежної та техногенної безпеки та погодження термінів усунення порушень за письмовим зверненням суб`єкта господарювання, в тому числі, право відтермінування зупинення експлуатації приміщень покласти на Головне управління ДСНС України у м. Києві.

Рішення суду набирає законної сили в строк і порядку, передбачені статтею 255 Кодексу адміністративного судочинства України. Рішення суду може бути оскаржено за правилами, встановленими ст. ст. 293, 295 - 297 КАС України.

Суддя М.А. Бояринцева

Часті запитання

Який тип судового документу № 92048425 ?

Документ № 92048425 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 92048425 ?

Дата ухвалення - 07.10.2020

Яка форма судочинства по судовому документу № 92048425 ?

Форма судочинства - Адміністративне

В якому cуді було засідання по документу № 92048425 ?

В Окружной административный суд города Киева
Предыдущий документ : 92048424
Следующий документ : 92048426