Решение № 91952879, 02.10.2020, Хмельницкий окружной административный суд

Дата принятия
02.10.2020
Номер дела
560/4042/20
Номер документа
91952879
Форма судопроизводства
Административное
Государственный герб Украины

Справа № 560/4042/20

РІШЕННЯ

іменем України

02 жовтня 2020 рокум. Хмельницький

Хмельницький окружний адміністративний суд в особі головуючого-судді Польового О.Л. розглянувши адміністративну справу за позовом Державної екологічної інспекції у Тернопільській області до товариства з обмеженою відповідальністю "Сібекс" про застосування заходів реагування,

ВСТАНОВИВ:

Державна екологічна інспекція у Тернопільській області звернулась до суду з позовом до ТОВ "Сібекс" про застосування заходів реагування шляхом припинення господарської діяльності ГЕС, що знаходиться на території Скала-Подільської селищної ради Борщівського району Тернопільської області, до моменту одержання оцінки впливу на довкілля.

Обґрунтовуючи вимоги, позивач зазначив, що під час здійснення перевірки встановив факт облаштування ТОВ "Сібекс" шлюзу-регулятора та рибопропускної споруди без висновку з оцінки впливу на довкілля, що є порушенням частини 4 статті 3 Закону України від 23.05.2017 №2059-VIII "Про оцінку впливу на довкілля" (далі по тексту - Закон №2059-VIII) та підставою для припинення господарської діяльності ГЕС, що знаходиться на території Скала-Подільської селищної ради Борщівського району Тернопільської області.

Відповідач подав відзив на позов, в якому зазначив, що роботи з облаштування шлюзу-регулятора та рибопропускної споруди спрямовані на ліквідацію шкідливого впливу вод в районі гідротехнічних споруд, які експлуатуються ТОВ "Сібекс", а не пов`язані з господарською діяльністю самої ГЕС. Такі роботи не мали на меті отримання прибутку та впливу на діяльність ГЕС, а лише спрямовані на зменшення ймовірності виникнення підтоплень під час паводків шляхом стоку води під час проходження паводків. Вважає, що обраний позивачем спосіб захисту не відповідає тому обсягу прав, які підлягають охороні судом. Також вказав, що позивач в позові не зазначив за якими критеріями та видами планової діяльності, визначеними в частинах 2, 3 статті 3 Закон №2059-VIII, відповідач віднесений до суб`єктів оцінки впливу на довкілля. Просив у задоволенні позову відмовити.

У відповіді на відзив позивач підтвердив доводи, викладені у позові. Просив позовні вимог задоволити в повному обсязі.

Відповідач до відзиву на позов додав клопотання про розгляд справи в судовому засіданні з викликом сторін у зв`язку зі складністю справи, та з метою з`ясування всіх обставин справи.

Вирішуючи зазначене клопотання, суд враховує, що частиною 6 статті 262 Кодексу адміністративного судочинства України встановлено, що суд може відмовити в задоволенні клопотання сторони про розгляд справи в судовому засіданні з повідомленням сторін: 1) у випадках, визначених статтею 263 цього Кодексу; 2) якщо характер спірних правовідносин та предмет доказування у справі незначної складності не вимагають проведення судового засідання з повідомленням сторін для повного та всебічного встановлення обставин справи.

Враховуючи те, що характер спірних правовідносин та предмет доказування не вимагають проведення судового засідання, тому в задоволенні клопотання необхідно відмовити.

Ухвалою від 03.08.2020 Хмельницький окружний адміністративний суд відкрив провадження в адміністративній справі за правилами спрощеного позовного провадження.

Ухвалою від 24.09.2020 Хмельницький окружний адміністративний суд відмовив у задоволенні клопотання Державної екологічної інспекції у Тернопільській області про залучення третьої особи.

Дослідивши докази, суд встановив такі обставини справи.

На підставі наказу Державної екологічної інспекції у Тернопільській області від 08.05.2020 №150 та направлення на проведення перевірки від 08.05.2020 №159 посадові особи позивача здійснили перевірку ТОВ "Сібекс" щодо дотримання вимог природоохоронного законодавства.

За результатами перевірки складений акт від 12.05.2020 №1, яким встановлене порушення відповідачем вимог статті 3 Закону №2059-VIII, а саме: відсутній висновок з оцінки впливу на довкілля (висновок державної екологічної експертизи).

Позивач звернувся до суду з позовом про застосування заходів реагування шляхом припинення господарської діяльності ГЕС, що знаходиться на території Скала-Подільської селищної ради Борщівського району Тернопільської області.

Надаючи правову оцінку спірним правовідносинам, суд враховує таке.

Положеннями статті 2 Закону №2059-VIII визначено, що оцінка впливу на довкілля - це процедура, що передбачає: 1) підготовку суб`єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля відповідно до статей 5, 6 та 14 цього Закону; 2) проведення громадського обговорення відповідно до статей 7, 8 та 14 цього Закону; 3) аналіз уповноваженим органом відповідно до статті 9 цього Закону інформації, наданої у звіті з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає суб`єкт господарювання, а також інформації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення, під час здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації; 4) надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого пунктом 3 цієї частини; 5) врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планованої діяльності відповідно до статті 11 цього Закону.

Оцінка впливу на довкілля здійснюється з дотриманням вимог законодавства про охорону навколишнього природного середовища, з урахуванням стану довкілля в місці, де планується провадити плановану діяльність, екологічних ризиків і прогнозів, перспектив соціально-економічного розвитку регіону, потужності та видів сукупного впливу (прямого та опосередкованого) на довкілля, у тому числі з урахуванням впливу наявних об`єктів, планованої діяльності та об`єктів, щодо яких отримано рішення про провадження планованої діяльності або розглядається питання про прийняття таких рішень.

Суб`єктами оцінки впливу на довкілля є суб`єкти господарювання, органи державної влади, органи місцевого самоврядування, які є замовниками планованої діяльності і для цілей цього Закону прирівнюються до суб`єктів господарювання (далі - суб`єкт господарювання), уповноважений центральний орган, уповноважені територіальні органи, інші органи виконавчої влади, Верховна Рада Автономної Республіки Крим, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування, громадськість, а у випадках, визначених статтею 14 цього Закону, - держава походження та зачеплена держава.

За змістом частини 1 статті 3 Закону №2059-VIII здійснення оцінки впливу на довкілля є обов`язковим у процесі прийняття рішень про провадження планованої діяльності, визначеної частинами другою і третьою цієї статті. Така планована діяльність підлягає оцінці впливу на довкілля до прийняття рішення про провадження планованої діяльності.

Згідно з частиною 4 статті 3 Закону №2059-VIII забороняється розпочинати провадження планованої діяльності, визначеної частинами другою і третьою цієї статті, без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності.

Частинами 3, 4 Закону №2059-VIII передбачено, що підставою для припинення діяльності підприємства чи окремих його цехів (дільниць) і одиниць обладнання є провадження планованої діяльності, яка підлягає оцінці впливу на довкілля, без здійснення такої оцінки та отримання рішення про провадження планованої діяльності або систематичні порушення у сфері оцінки впливу на довкілля, що не можуть бути усунені з технічних, економічних або інших причин.

Рішення про тимчасову заборону (зупинення) або припинення діяльності підприємств у разі порушення ними законодавства про оцінку впливу на довкілля приймається виключно судом за позовом центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, його територіальних органів або за позовом інших осіб, права та інтереси яких порушено.

Посадові особи Державної екологічної інспекції у Тернопільській області в акті перевірки від 12.05.2020 №1 встановили порушення ТОВ "Сібекс" вимог статті 3 Закону №2059-VIII, а саме: відсутній висновок з оцінки впливу на довкілля (висновок державної екологічної експертизи).

Вирішуючи обґрунтованість підстав застосування до ТОВ "Сібекс" заходів реагування шляхом припинення господарської діяльності ГЕС, суд враховує таке.

При обранні заходу реагування повинен враховуватися принцип співмірності обраного заходу реагування з тими порушеннями, які встановили посадові особи контролюючого органу, а також дотримання справедливого балансу між інтересами відповідача і публічними інтересами.

Заявлений позивачем захід реагування у вигляді припинення господарської діяльності ГЕС до моменту одержання оцінки впливу на довкілля є крайнім заходом, обрання якого є доцільним лише у разі, якщо допущене порушення реально створює загрозу негативному впливу на довкілля.

Разом з тим, приписом від 23.12.2016 №3-1/4449 Державна екологічна інспекція у Тернопільській області зобов`язала ТОВ "Сібекс" відповідно до робочого проєкту "Капітальний ремонт дамби водяного млина в смт. Скала-Подільська Борщівського району Тернопільської області" вжити заходи по ліквідації переробки лівого берега річки Збруч з одночасним забезпеченням вільного проходу водних живих ресурсів для нересту вверх по течії річки.

Листом від 16.11.2017 №53 ТОВ "Сібекс" звернулось до Скала-Подільської селищної ради з проханням розглянути питання щодо проведення робіт з ліквідації шкідливої дії вод річки Збруч в районі розташування водяного млина по вул. Котляревського, 102 в смт. Скала-Подільська Борщівського району Тернопільської області, в тому числі виконати роботи по розчистці водопадаючого каналу, укріплення лівого берега річки Збруч, розчистці правого берегу, встановлення шлюзу-регулятора та інших робіт, необхідних для ліквідації шкідливої дії вод річки Збруч.

Рішенням від 20.12.2017 №1032/26-2017 Скала-Подільська селищна рада надала ТОВ "Сібекс" дозвіл на виготовлення та реалізацію проєкту "Реконструкція існуючих споруд "ТОВ "Сібекс" в смт. Скала-Подільська Борщівського району Хмельницької області за рахунок коштів ТОВ "Сібекс" з метою проведення робіт по розчистці водопадаючого каналу, укріплення лівого берега річки Збруч, розчистці правого берегу, встановлення шлюзу-регулятора та інших робіт, необхідних для ліквідації шкідливої дії вод річки Збруч. Визначила організатором таких робіт ТОВ "Сібекс".

ФОП ОСОБА_1 на замовлення ТОВ "Сібекс" розроблений проєкт "Реконструкція існуючих споруд ТОВ "Сібекс" смт. Скала-Подільська, Борщівського району, Тернопільської області".

06.12.2018 Скала-Подільська селищна рада та ТОВ "Сібекс" подали до Управління ДАБІ в Тернопільській області повідомлення про початок виконання будівельних робіт №ТП061183406524.

Дослідивши вказані документи, суд враховує, що передбачені проєктом роботи, які полягають у розчищенні правого берегу річки Збруч у визначених місцях згідно гідрологічного обстеження для зменшення руйнівного впливу води на гідротехнічні споруди та берег річки Збруч, роботи по реконструкції існуючих споруд, які полягають в улаштуванні в існуючій греблі шлюзу-регулятора для забезпечення регулювання стоку води під час паводків і повеней, та роботи по підсипанню та укріпленню гребеня та верхніх укосів греблі плитами, нижнього укосу - габіонами, спрямовані на ліквідацію шкідливого впливу вод у районі гідротехнічних споруд, які експлуатуються ТОВ "СІБЕКС", та на зменшення ймовірності виникнення підтоплень під час паводків.

В свою чергу, господарська діяльність ГЕС відповідача і виконання робіт, передбачених проєктом "Реконструкція існуючих споруд ТОВ "Сібекс" смт. Скала-Подільська, Борщівського району, Тернопільської області", не є тотожними поняттями.

Суд вважає, що роботи по виконанню вказаного проєкту не пов`язані безпосередньо з виробничою діяльністю ГЕС, що знаходиться на території Скала-Подільської селищної ради Борщівського району Тернопільської області.

Наслідком задоволення позову буде припинення господарської діяльності ГЕС, що фактично призведе до припинення діяльності ТОВ "Сібекс".

Зазначене, на думку суду, свідчить про неспівмірність заходу реагування наслідкам його застосування. Тому у задоволенні вимог про застосування заходів реагування шляхом припинення господарської діяльності ГЕС, що знаходиться на території Скала-Подільської селищної ради Борщівського району Тернопільської област, до моменту одержання оцінки впливу на довкілля слід відмовити.

За таких обставин, судові витрати розподілу не підлягають.

Керуючись статтями 6, 72-77, 139, 244, 246, 250, 255, 295 Кодексу адміністративного судочинства України, суд

ВИРІШИВ:

У задоволенні позову Державної екологічної інспекції у Тернопільській області до товариства з обмеженою відповідальністю "Сібекс" про застосування заходів реагування відмовити.

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови судом апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Рішення може бути оскаржене в апеляційному порядку до Сьомого апеляційного адміністративного суду протягом тридцяти днів з дня складення повного судового рішення.

Позивач:Державна екологічна інспекція у Тернопільській області (вул. Шашкевича, 3, Тернопіль, 46008 , код ЄДРПОУ - 37977693) Відповідач:Товариство з обмеженою відповідальністю "Сібекс" (вул. Річна, 1, Завалля, Кам`янець-Подільський район, Хмельницька область, 32337 , код ЄДРПОУ - 21311282) Головуючий суддя О.Л. Польовий

Предыдущий документ : 91952876
Следующий документ : 91952881