Постановление суда № 91747652, 18.09.2020, Хозяйственный суд Тернопольской области

Дата принятия
18.09.2020
Номер дела
921/282/20
Номер документа
91747652
Форма судопроизводства
Хозяйственное
Компании, указанные в тексте судебного документа
Государственный герб Украины

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

18 вересня 2020 рокуСправа № 921/282/20 УХВАЛА

Господарський суд Тернопільської області

у складі: судді Хома С.О.

за участю секретаря судового засідання: Бурда З.І.

розглянувши Заяву №4748 від 06.08.2020 (вх. 5407 від 13.08.2020) Товариства з обмеженою відповідальністю "УКР КРЕДИТ ФІНАНС" (01133, м.Київ, бульвар Лесі Українки, буд.26, офіс 407, ЄДРПОУ 38548598)

про: визнання грошових вимог в сумі 22004 грн, з яких 12800 грн - основного боргу, 5000 грн - неустойка (пеня), судового збору в сумі 4204 грн.

у справі №921/282/20

за Заявою боржника фізичної особи Заблоцького Андрія Петровича, АДРЕСА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 , паспорт НОМЕР_2 від 03.07.2013 року Гусятинським РВ УДМС України в Тернопільській області

про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність (в порядку Книги четвертої Кодексу України з процедур банкрутства)

За участю:

боржника: не з`явився

представника боржника: Півторак В. М., ордер серія ВО №1003512 від 11.02.2020

керуючий реструктуризацією: не з`явився

Товариство з обмеженою відповідальністю "УКР КРЕДИТ ФІНАНС": не з`явився

Ухвалою Господарського суду Тернопільської області від 13.07.2020 відкрито провадження у справі № 921/282/20 про неплатоспроможність ОСОБА_1 , АДРЕСА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 , введено процедуру реструктуризації боргів боржника, введено мораторій на задоволення вимог кредиторів, призначено керуючим реструктуризацією фізичної особи Заблоцького Андрія Петровича, АДРЕСА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 - арбітражного керуючого Пузирного Тараса Миколайовича, свідоцтво арбітражного керуючого № 1816 від 22.06.2017, вул. Карла Мікльоша, 25 кв. 68, м. Львів, 79031; попереднє засідання призначено на 07.09.2020 на на 10 год. 00 хв.

Ухвалою від 07.09.2020 відкладено попереднє засідання на 18.09.2020 на 10 год 00 хв.

13.07.2020 подано оголошення про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність. Строк подання заяв кредиторів з вимогами до боржника: 11.08.2020.

13.08.2020 до господарського суду надійшла Заява №4748 від 06.08.2020 (вх. 5407 від 13.08.2020) Товариства з обмеженою відповідальністю "УКР КРЕДИТ ФІНАНС" (01133, м. Київ, бульвар Лесі Українки, буд.26, офіс 407, ЄДРПОУ 38548598) (здана до відділу поштового зв`язку 07.08.2020) про визнання грошових вимог відносно боржника в сумі 22 004 грн., з яких 12800 грн - основного боргу, 5000 грн - неустойка (пеня), судового збору в сумі 4204 грн.

Тобто, в межах строку передбаченого ч.1 ст.45 Кодексу України з процедур банкрутства.

Ухвалою від 03.09.2020 прийнято Заяву №4748 від 06.08.2020 (вх. 5407 від 13.08.2020) Товариства з обмеженою відповідальністю "УКР КРЕДИТ ФІНАНС" про визнання грошових вимог до боржника в сумі 22004 грн - до розгляду та призначено розгляд Заяви на 07.09.2020 року о 10 год. 00 хв.

Ухвалою від 07.09.2020 відкладено розгляд Заяви на 18.09.2020 на 10 год. 00 хв.

17.09.2020 на електронну адресу суду до матеріалів справи поступила від Товариства з обмеженою відповідальністю "УКР КРЕДИТ ФІНАНС" Заява на виконання вимог ухвали суду від 03.09.2020 вих.№5771 від 15.09.2020, в якій заявник надав додаткові пояснення.

Представник кредитора в судове засідання не з`явився.

керуючий реструктуризацією в судове засідання не з`явився.

Боржник в судове засідання не з`явився.

Від боржника жодних заперечень з приводу поданої кредитором Заяви до матеріалів справи не поступило.

Представник боржника в судове засідання з`явився, зазначив про визнання боржником заявлених грошових вимог.

Розглянувши матеріали Заяви №4748 від 06.08.2020 Товариства з обмеженою відповідальністю "УКР КРЕДИТ ФІНАНС", заслухавши представника боржника, судом встановлено наступні обставини.

В своїй Заяві Товариство з обмеженою відповідальністю "УКР КРЕДИТ ФІНАНС" просить суд визнати грошові вимоги кредитора (ТОВ "УКР КРЕДИТ ФІНАНС") до боржника ОСОБА_1 , ІПН НОМЕР_1 ), що складаються з суми основного боргу - 12800 грн, суми неустойки (пені) - 5000 грн, судового збору 4204 грн., що загалом становить 22004 грн.; грошові вимоги кредитора включити до реєстру вимог кредиторів.

Як вбачається із поданої Заяви, в якості підстави виникнення заявлених вимог заявник посилається на те, що у ОСОБА_1 наявна заборгованість за Кредитним договором №0272-0690 від 14.12.2019 в наступному розмірі:

- 10000 грн. - заборгованість за тілом кредиту;

- 2800 грн. - заборгованість по процентам за користування суми кредиту,

Разом (без врахування суми неустойки (пені)): 12800 грн.

Також заборгованість боржника щодо суми неустойки (пені) станом на 13.07.2020 становить - 5000 грн.

Кредитор вказує, що заборгованість виникла станом на 13.07.2020.

Кредитор посилається на те, що згідно заяви боржника про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність та заяви кредитора про грошові вимоги визнається загальна сума заборгованості у розмірі 17800 грн за укладеним Кредитним договором №0272-0690 від 14.12.2019, а відтак, з урахуванням ч.1 ст.75 ГПК України, дані обставини не підлягають доказуванню.

Як вбачається із матеріалів Заяви, між Товариством з обмеженою відповідальністю "УКР КРЕДИТ ФІНАНС" (далі - "Кредитодавець") і ОСОБА_1 (далі - "Позичальник") 14.12.2019 було укладено Кредитний договір №0272-0690, згідно п.1 якого "Кредитодавець" надає "Позичальнику" грошові кошти в кредит на умовах строковості, зворотності, платності, а "Позичальник" зобов`язується повернути кредит та сплатити нараховані "Кредитодавцем" проценти за користування кредитом.

Згідно п.2 Кредитного договору строк кредиту - 14 днів.

Пунктом 3 Кредитного договору передбачено графік платежів:

-3.1.- термін платежу: 27.12.2019;

-3.2.- сума кредиту: 10000 грн.;

-3.3. - нараховані проценти: 2800 грн.;

-3.4. - разом до сплати: 12800 грн.

Згідно п.4 Кредитного договору протягом строку кредиту розмір процентів складає 2% від суми кредиту за кожен день користування. Проценти за користування кредитом ьнараховуються з першого дня переравхування Позичальнику Суми кредиту до закінчення визначеного Кредитним договором строку, на який надається Кредит. Річна ставка складає 730%.

Сукупна вартість Кредиту (вартість користування кредитом) складає 128% від суми кредиту ( у відсотковому вираженні) або 12800 грн. та включає в себе проценти за користування кредитом 28,00% від суми кредиту ( у відсотковому вираженні) або 2800 грн. (у грошовому вираженні) (п.5 Кредитного договору).

Згідно п.6 Кредитного договору у разі якщо "Позичальник" не повернув суму кредиту у строк, встановлений пунктом 2 Кредитного договору, за весь час прострочення, включаючи день погашення кредиту, "Кредитодавець" має право нарахувати, згідно вимог чинного законодавства України, а "Позичальник" зобовязаний сплатити до 2% (включно) пені від неповерненої суми кредиту за кожен день прострочення.

Відповідно до п.8 Кредитного договору №0272-0690 від 14.12.2019 цей Кредитний договір та Правила надання грошових коштів у кредит разом складають єдиний договір (надалі - Договір) та визначають усі істотні умови надання кредиту. Укоадаючи цей Кредитний договір, "Позичальник" підтверджує, що він ознайомлений, повністю розуміє всі умови, зобов`язується та погоджується неухильно дотримуватись цього Кредитного договору та Правил надання грошових коштів у кредит (які є невід`ємними частинами Договору та разом складають Договір), текст яких наразі розміщено на веб-сайті "Кредитодавця" (https://creditkasa.com.ua), та, відповідно, укладає Договір.

У п.12 Кредитного договору зазначено про вчинення "Позичальником" електронного підпису одноразовим ідентифікатором (одноразовим паролем), (номер пароля): А221.

Також заявником надано до Заяви Правила надання грошових коштів у кредит, затверджені наказом ТзОВ "УКР КРЕДИТ ФІНАНС" №56-П від 01 листопада 2019 та підписані виконавчим директором товариства Є.В.Резуєв.

Згідно п.п.2.1.5. п.2.1. Правил надання грошових коштів у кредит електронний підпис одноразовим ідентифікатором - дані в електронній формі у вигляді алфавітно-цифрової послідовності, що додаються Заявником до інших електронних даних, та надсилаються Кредитодавцю.

Згідно п.п.2.1.3. п.2.1. Правил надання грошових коштів у кредит дата укладення Договору - це дата одержання Кредитодавцем відповіді Заявника/Позичальника про прийняття пропозиції Кредитодавця за допомогою Електронного підпису одноразовим ідентифікатором.

Згідно ч.1 ст.12 Закону України "Про електронну комерцію" якщо відповідно до акта цивільного законодавства або за домовленістю сторін електронний правочин має бути підписаний сторонами, моментом його підписання є використання, зокрема, електронного підпису одноразовим ідентифікатором, визначеним цим Законом.

Врховуючи те, що боржник ОСОБА_1 - "Позичальник" по Кредитному договорі, жодних заперечень з приводу підписання цього договору за допомогою Електронного підпису одноразовим ідентифікатором та укладення такого договору не заявив, а тому слід важати, що Кредитний договір укладений між сторонами 14.12.2019.

Товариство з обмеженою відповідальністю " УКР КРЕДИТ ФІНАНС" до Заяви надало по "Позичальнику" - ОСОБА_1 інформацію "Нарахування та погашення по договору №0272-0690 від 14.12.2019, відповідно до якого надана фінансова послуга, станом на 13.07.2020", відповідно до якої надано кредит в сумі 10000 грн., нарахований відсоток по кредиту в сумі 2800 грн., нараховано за штрафами і пенею - 5000 грн., заборгованість за тілом кредиту - 10000 грн., заборгованість по відсоткам - 2800 грн.; заборгованість по нарахованим штрафам, пені - 5000 грн.; усього заборгованість за позичальником - 17800 грн.

Також до Заяви про визнання грошових вимог заявником надано Витяг з реєстру банку щодо видачі кредиту 0272-0690 від 14.12.2019 ОСОБА_1 , в якому зазначено, що видача коштів за кредитним договором 0272-0690 від 14.12.2019 ОСОБА_1 , здійснювалася за допомогою системи LigPav АТ "Приват Банк": платіж- № НОМЕР_3 ; дата: 14.12.2019; номер платіжної картки: НОМЕР_4 ; призначення: видача кредитних коштів за договором №0272-0690 від 14.12.2019; сума: 10000 грн.

У відповідності до частини 1 статті 509 Цивільного кодексу України № 435-ІУ від 16 січня 2003 року з наступними змінами зобов`язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов`язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обовязку.

Частиною 1 статті 526 Цивільного кодексу України передбачені загальні умови виконання зобов`язання, а саме зобов`язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Згідно ч. 2 ст. 193 Господарського кодексу України №436-ІУ від 16 січня 2003 року з наступними змінами, кожна сторона повинна вжити усіх заходів, необхідних для належного виконання нею зобов`язання, враховуючи інтереси другої сторони та забезпечення загальногосподарського інтересу.

Строк кредиту - 14 днів (п.2. Кредитного договору), а тому 27.12.2019 - останній день повернення кредитних коштів.

Станом на дату відкриття провадження про неплатоспроможність (13.07.2020) заборгованість по тілу кредиту та нарахованим процентам за 14 днів за користування кредитними коштами боржником не погашена. Доказів на підтвердження протилежного боржником не подано.

Відповідно до ч. 2 ст. 11 ЦК України підставами виникнення цивільних прав та обов`язків є договори та інші правочини.

Відповідно до ч. 1 ст. 612 ЦК України боржник вважається таким, що прострочив, якщо він не приступив до виконання зобов`язання або не виконав його у строк, встановлений договором або законом.

Таким чином, загальна сума заборгованості боржника перед кредитором складає:

-10000 грн - заборгованість по тілу кредиту,

-2800 грн. - заборгованість по відсоткам.

Також Товариство з обмеженою відповідальністю "УКР КРЕДИТ ФІНАНС" просить суд визнати грошові вимоги, що складаються із 5000 грн. суми неустойки (пені).

Розрахунок пені проведено за період з 28.12.2019 (наступний день після завершення строку договору відповідно до п.2 - строк кредиту - 14 днів, та п.3.1. - термін платежу 27.12.2019) по 21.01.2020 (за 25 днів). Тобто, 10000 грн (сума кредиту) х 2% (проценти за прострочення, пеня) х 25 днів = 5000 грн.

Пеню заявник нарахував посилаючись на п.6 Кредитного договору. п.5 ч.3 ст.18 Закону України "Про захист прав споживачів".

Відповідно ч.6 ст.231 Господарського кодексу України, штрафні санкції за порушення грошових зобов`язань встановлюються у відсотках, розмір яких визначається обліковою ставкою Національного банку України, за увесь час користування чужими коштами, якщо інший розмір відсотків не передбачено законом або договором.

Згідно п.1 Закону України "Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов`язань" платники грошових коштів сплачують на користь одержувачів цих коштів за прострочку платежу пеню в розмірі, що встановлюється за згодою сторін.

Згідно п.3 Закону України "Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов`язань" розмір пені, передбачений статтею 1 цього Закону, обчислюється від суми простроченого платежу та не може перевищувати подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який сплачується пеня.

Судом з врахуванням ч.6 ст.231 Господарського кодексу України, п.3 Закону України "Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов`язань" здійснено перерахунок пені, за результатами якого сума пені за період прострочення складає 184 грн 93 коп.

А відтак, з огляду на відсутність будь-яких заперечень боржника щодо сум заборгованості по Кредитному договору, суд вважає такими, що підлягають визнанню вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "УКР КРЕДИТ ФІНАНС" в сумі 12984 грн.93 коп.:

-10000 грн - заборгованість по тілу кредиту,

-2800 грн. - заборгованість по відсоткам

- в сумі 184 грн 93 коп -пені.

В решті грошових вимог (4815 грн 00 коп - пені) - відхилити.

За змістом положень ст. 1 Кодексу України з процедур банкрутства конкурсними кредиторами є кредитори за вимогами до боржника, що виникли до відкриття провадження у справі про банкрутство і виконання яких не забезпечено заставою майна боржника.

Згідно з ч. 1 ст. 122 Кодексу України з процедур банкрутства подання кредиторами грошових вимог до боржника та їх розгляд керуючим реструктуризацією здійснюються в порядку, визначеному цим Кодексом для юридичних осіб.

26.08.2020 від керуючого реструктуризацією до матеріалів справи поступив Звіт про розгляд вимог кредиторів до фізичної особи ОСОБА_1 вих.№20-08-20/3 від 20.08.2020, в якому зазначається про те, що за результатами розгляду даних вимог боржником, керуючий реструктуризацією повідомив заявника ТОВ "УКР КРОЕДИТ ФІНАНС" про повне визнання заявлених кредитором вимог до боржника в загальній сумі 22004 грн. Також надав до Звіту копію Повідомлення про розгляд вимог кредиторів №20-08-20/1 від 20.08.2020 і поштові документи на підтвердження надіслання такого Повідомлення кредитору.

Відповідно до ч. 1 ст. 45 Кодексу України з процедур банкрутства конкурсні кредитори за вимогами, що виникли до дня відкриття провадження у справі про банкрутство, зобов`язані подати до господарського суду письмові заяви з вимогами до боржника, а також документи, що їх підтверджують, протягом 30 днів з дня офіційного оприлюднення оголошення про відкриття провадження у справі про банкрутство. Відлік строку на заявлення грошових вимог кредиторів до боржника починається з дня офіційного оприлюднення оголошення про відкриття провадження у справі про банкрутство.

Як вбачається з поданих матеріалів, кредиторські вимоги виникли до відкриття провадження у справі № 921/282/20 про неплатоспроможність ОСОБА_1 і є конкурсними та заявлені з дотриманням строку на їх заявлення.

Згідно ст. 133 Кодексу України з процедур банкрутства, вимоги кредиторів, включені до реєстру вимог кредиторів, задовольняються у такій черговості:

1) у першу чергу задовольняються вимоги до боржника щодо сплати аліментів, відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров`я або смертю фізичної особи, сплати страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне та інше соціальне страхування;

2) у другу чергу задовольняються вимоги щодо сплати податків і зборів (обов`язкових платежів) та проводяться розрахунки з іншими кредиторами;

3) у третю чергу сплачуються неустойки (штраф, пеня), внесені до реєстру вимог кредиторів.

Вимоги кожної наступної черги задовольняються за рахунок коштів від продажу майна боржника після повного задоволення вимог попередньої черги, крім випадків, встановлених цим Кодексом.

З огляду на зазначене, вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "УКР КРЕДИТ ФІНАНС" визнаються судом у сумі 12984 грн.93 коп. та підлягають включенню до реєстру вимог кредиторів у черговості, визначеній ст. 133 Кодексу України з процедур банкрутства.

Згідно ч.2 ст.133 Кодексу України з процедур банкрутства витрати, пов`язані з провадженням у справі про неплатоспроможність (витрати на оплату судового збору, сплату винагороди і відшкодування витрат арбітражного керуючого, пов`язаних з виконанням ним своїх повноважень, оплату послуг спеціалістів для проведення оцінки майнових об`єктів, що підлягають продажу, а також витрати на проведення аукціону), відшкодовуються у повному обсязі до задоволення вимог кредиторів.

Таким чином, витрати на оплату судового збору в сумі 4204 грн. сплачені згідно платіжного доручення № 315 від 30.07.2020 відшкодовуються у повному обсязі до задоволення вимог кредиторів.

Керуючись ст. ст. 232-235 Господарського процесуального кодексу України, ст. ст.9, 45, 47, 113, 122, 133 Кодексу України з процедур банкрутства, , суд

УХВАЛИВ:

1.Заяву №4748 від 06.08.2020 (вх. 5407 від 13.08.2020) Товариства з обмеженою відповідальністю "УКР КРЕДИТ ФІНАНС" (01133, м.Київ, бульвар Лесі Українки, буд.26, офіс 407, ЄДРПОУ 38548598) про визнання грошових вимог - задовольнити частково.

2.Визнати грошові вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "УКР КРЕДИТ ФІНАНС" (01133, м.Київ, бульвар Лесі Українки, буд.26, офіс 407, ЄДРПОУ 38548598) відносно боржника фізичної особи ОСОБА_1 , АДРЕСА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 , паспорт НОМЕР_2 від 03.07.2013 року Гусятинським РВ УДМС України в Тернопільській області, в сумі 12984 грн.93 коп.

Черговість задоволення грошових вимог кредитора:

-в сумі 4204 грн - судовий збір за подання заяви про визнання кредитором (відшкодовується у повному обсязі до задоволення вимог кредиторів);

- в сумі всього 12800 грн.00 коп., в тому числі:

-10000 грн - заборгованість по тілу кредиту,

-2800 грн. - заборгованість по відсоткам

( 2 черга задоволення вимог кредитора).

- в сумі 184 грн 93 коп -пені.

(3 черга задоволення вимог кредитора).

3.В решті грошових вимог (4815 грн 00 коп - пені) - відхилити.

4.Ухвали, прийняті господарським судом у справі про банкрутство набирають законної сили з моменту їх прийняття та можуть бути оскаржені в порядку, встановленому Господарським процесуальним кодексом України, з урахуванням особливостей, передбачених Кодексом України з процедур банкрутства.

5. Ухвалу надіслати рекомендованою кореспонденцією з повідомленням про вручення:

- ОСОБА_1 , АДРЕСА_1 ,

-представнику боржника адвокату Півтораку Володимиру Михайловичу, 46000, м.Тернопіль, вул.Пирогова, 2а;

- керуючому реструктуризацією Пузирному Тарасу Миколайовичу, АДРЕСА_2 ;

- Товариству з обмеженою відповідальністю "УКР КРЕДИТ ФІНАНС" 01133, м. Київ, бульвар Лесі Українки, буд.26, офіс 407.

Ухвалу підписано: 24.09.2020

Суддя С.О. Хома

Предыдущий документ : 91747651
Следующий документ : 91747653