Постановление суда № 91548506, 15.09.2020, Харьковский районный суд Харьковской области

Дата принятия
15.09.2020
Номер дела
638/15252/16-ц
Номер документа
91548506
Форма судопроизводства
Гражданское
Государственный герб Украины

Справа № 638/15252/16-ц

Провадження № 2/635/56/2020

У Х В А Л А

15 вересня 2020 року

смт. Покотилівка Харківського району Харківської області

Харківський районний суд Харківської області у складі:

головуючого судді - Савченка Д.М.,

секретар судового засідання - Письменна В.М.,

за участі представника позивача – ОСОБА_1 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні цивільну справу за позовною заявою ОСОБА_2 до ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , третя особа: Товариство з обмеженою відповідальністю «БУДСПЕЦСЕРВІС» про розподіл майна подружжя та зустрічним позовом ОСОБА_3 до ОСОБА_2 про розподіл майна подружжя,

В С Т А Н О В И В :

В провадженні Харківського районного суду Харківської області знаходиться цивільна справа за позовною заявою ОСОБА_2 до ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , третя особа: Товариство з обмеженою відповідальністю «БУДСПЕЦСЕРВІС» про розподіл майна подружжя та зустрічним позовом ОСОБА_3 до ОСОБА_2 про розподіл майна подружжя.

В судовому засіданні представником позивача заявлено клопотання про призначення судової товарознавчої експертизи. В обгрунтування клопотання зазначив, що сторонами надано різні дані щодо вартості спірного нерухомого майна. У справі вже призначалась товарознавча експертиза яка не була проведена у зв`язку з ненаданням стороною відповідачів необхідних документів, для встановлення ринкової вартості спірного рухомого майна вважав необхідним призначити експертизу.

Інші учасники справи в судове засідання не з`явились, повідомлялись своєчасно і належним чином.

Суд, вислухавши пояснення представника позивача, дослідивши матеріали цивільної справи, вважає, що клопотання представника позивача підлягає задоволенню, оскільки у відповідності до п. 1 ч. 1 ст. 103 ЦПК України суд призначає експертизу у справі за сукупності таких умов: для з`ясування обставин, що мають значення для справи, необхідні спеціальні знання у сфері іншій, ніж право, без яких встановити відповідні обставини неможливо.

Ухвалою Харківського районного суду Харківської області від 29.08.2020 у справі призначалось проведення судової товарознавчої експертизи, яку не було проведено у зв`язку з ненаданням додаткових матеріалів.

Згідно з п. 4 ч. 5 ст.12 ЦПК України суд, зберігаючи об`єктивність і неупередженість, сприяє учасникам судового процесу в реалізації ними прав, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 76 ЦПК України доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

В статті 1 Закону України «Про судову експертизу» надано визначення поняття судової експертизи - це дослідження експертом на основі спеціальних знань матеріальних об`єктів, явищ і процесів, які містять інформацію про обставини справи, що перебуває у провадженні суду та органів дізнання, попереднього слідства. Судовими експертами можуть бути особи, які мають необхідні знання для надання висновку з досліджуваних питань. Судовими експертами державних спеціалізованих установ можуть бути фахівці, які мають відповідну вищу освіту, освітньо-кваліфікаційний рівень не нижче спеціаліста, пройшли відповідну підготовку та отримали кваліфікацію судового експерта з певної спеціальності.

Статтею 1 Закону України «Про судову експертизу» передбачено, що судова експертиза - це дослідження на основі спеціальних знань у галузі науки, техніки, мистецтва, ремесла тощо об`єктів, явищ і процесів з метою надання висновку з питань, що є або будуть предметом судового розгляду.

Отже, судова експертиза призначається лише у разі дійсної потреби у спеціальних знаннях для встановлення фактичних даних, що входять до предмета доказування, тобто у разі, коли висновок експерта не можуть замінити інші засоби доказування

Для з`ясування обставин, що мають значення для справи і потребують спеціальних знань, суд призначає експертизу за заявою осіб, які беруть участь у справі, якщо сторони домовилися про залучення експертами певних осіб, суд повинен призначити їх відповідно до цієї домовленості. Особи, які беруть участь у справі, мають право подати суду питання, на які потрібна відповідь експерта. Кількість і зміст питань, за якими має бути проведена експертиза, визначається судом. При цьому суд має мотивувати відхилення питань осіб, які беруть участь у справі. Особи, які беруть участь у справі, мають право просити суд провести експертизу у відповідній судово-експертній установі, доручити її конкретному експерту, заявляти відвід експерту, давати пояснення експерту, знайомитися з його висновком, просити суд призначити повторну, додаткову, комісійну або комплексну експертизу. Якщо проведення експертизи доручено спеціалізованій установі, її керівник має право доручити проведення експертизи одному або кільком експертам, створювати комісії з експертів, якщо судом не визначено конкретних експертів, у разі потреби замінювати виконавців експертизи, заявляти клопотання щодо організації проведення досліджень поза межами експертної установи.

Відповідно до положень ст.ст. 3, 12 Закону України «Про судову експертизу» судова - експертна діяльність здійснюється на принципах законності, незалежності, об`єктивності і повноти дослідження. Незалежно від виду судочинства судовий експерт зобов`язаний, зокрема провести повне дослідження і дати обґрунтований та об`єктивний письмовий висновок.

Враховуючи вищевикладене, оскільки для з`ясування обставин, про які просять сторони, необхідні спеціальні знання у галузі іншій ніж право, для встановлення ринкової вартості спірного рухомого майна, враховуючи різні дані щодо вартості спірного нерухомого майна, а також у зв`язку з не проведенням товарознавчої експерти на підставі ухвали Харківського районного суду Харківської області від 29.08.2020, суд вважає за необхідно призначити по справі судову товарознавчу експертизу.

Керуючись ст.ст. 80, 83, 84, 103, 104, п. 5 ч. 1 ст. 252 ЦПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання представника позивача ОСОБА_2 – ОСОБА_1 про призначення по справі судової товарознавчої експертизи - задовольнити.

Призначити по цивільній справі № 638/15252/16-ц судово-товарознавчу експертизу, проведення якої доручити судовим експертам Харківського науково-дослідницького інституту судових експертиз України ім. Засл. Проф. М.С. Бокаріуса Міністерства юстиції України, на вирішення якої поставити наступні питання:

- Яка ринкова вартість житлового будинку літ. «А-2» загальною площею 349,40кв.м., житловою площею 104,70кв.м. з господарськими будівлями та спорудами: літня кухня літ. «Б», більярдна літ. «Г», літня кухня літ. «В», сауна літ. «Д», альтанка літ. «Е», погріб літ. «Ж», басейн літ. «З», місцеві очисні споруди літ. «И», «Л», «М», свердловина літ. «К», свердловина літ. «К1», огорожа № 1-4, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 за станом на час проведення експертизи?

- Яка ринкова вартість земельної ділянки, кадастровий номер: 6325156700:00:009:0103, площею 0,1га., цільове призначення: для індивідуального дачного будівництва, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 за станом на час проведення експертизи?

- Яка ринкова вартість земельної ділянки, кадастровий номер: 6325156700:00:009:0352, площею: 0,037га., цільове призначення: для ведення особистого селянського господарства, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 за станом на час проведення експертизи?

- Яка ринкова вартість земельної ділянки кадастровий номер: 6325156700:00:009:0139, площею: 0,076га., цільове призначення: для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), що розташована за адресою: АДРЕСА_2 за станом на час проведення експертизи?

- Яка ринкова вартість земельної ділянки кадастровий номер: 6325156700:00:009:0104, площею: 0,1073га., цільове призначення: для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), що розташована за адресою: АДРЕСА_1 за станом на час проведення експертизи?

- Яка ринкова вартість трикімнатної квартири загальною площею 177,00кв.м. за адресою: АДРЕСА_3 за станом на час проведення експертизи?

Оплату за проведення експертизи покласти на позивача ОСОБА_2 .

Направити в розпорядження експерта матеріали цивільної справи 638/15252/16-ц.

Попередити експертів про кримінальну відповідальність за ст.ст. 384, 385 КК України.

Провадження у справі зупинити на час проведення експертизи.

Ухвали, що постановлені судом поза межами судового засідання або в судовому засіданні у разі неявки всіх учасників справи, розгляду справи без повідомлення (виклику) учасників справи, набирають законної сили з моменту їх підписання суддею (суддями).

Учасник справи, якому ухвала суду не була вручена у день її проголошення або складення, має право на поновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження, якщо апеляційна скарга подана протягом п`ятнадцяти днів з дня вручення йому відповідної ухвали суду.

Ухвала може бути оскаржена в частині відмови в призначенні експертизи протягом п`ятнадцяти днів з дня її проголошення до Харківського апеляційного суду шляхом подачі через Харківський районний суд Харківської області апеляційної скарги.

Суддя Д.М. Савченко

Предыдущий документ : 91548501
Следующий документ : 91548508