Постановление суда № 91463209, 26.08.2020, Печерский районный суд города Киева

Дата принятия
26.08.2020
Номер дела
757/28578/20-к
Номер документа
91463209
Форма судопроизводства
Уголовное
Государственный герб Украины

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/28578/20-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 серпня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Вовк С.В., при секретарі Брачун О.О., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання Мех Наталії Володимирівни в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Інвестиційно-будівельна група «Фортуна» про скасування арешту майна накладеного на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 12.06.2019, у рамках кримінального провадження № 62019000000000700,

В С Т А Н О В И В :

Мех Н.В. в інтересах ТОВ «Інвестиційно-будівельна група «Фортуна»звернулася до суду із клопотанням в порядку ст. 174 КПК України, в якому просить скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 12.06.2019 на грошові кошти, які знаходяться на розрахунковому рахунку ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНО - БУДІВЕЛЬНА ГРУПА «ФОРТУНА» (код ЄДРПОУ 42381674) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , відкритих у Філія «КИЇВСІТІ» АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 380775), та рахунки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 у АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627).

Мотивуючи подане клопотання про скасування арешту майна, вказує, що арешт було накладено безпідставно, необґрунтовано та з порушенням приписів ст. 170 КПК України, також посилається на те, що накладений арешт грубо порушує право на вільне володіння, користування та розпорядження своїм майном, а також що при накладенні арешту не було враховано відсутність правової підстави для арешту майна, вказує, що грошові кошти на рахунках ТОВ «Інвестиційно-будівельна група «Фортуна», не відповідають ознакам визначених ст. 98 КПК України, оскільки не мають матеріального вираження та індивідуальних ознак, а відтак не можуть бути речовими доказами в розумінні статті 98 КПК України. Крім цього, вказує, що товариство не має відношення до розслідуваного кримінального провадження № 62019000000000700, службовим особам товариства про підозру у вчиненні будь-якого злочину не оголошено. Застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження є явно неспівмірним з обмеженням товариства права користування та розпорядження майном, негативно впливає на господарську діяльність, платоспроможність і виконання ним взятих на себе договірних зобов`язань. Вищенаведене у своїй сукупності вказує на безпідставність накладення арешту та обумовлює необхідність його скасування.

У судове засідання особа, яка заявила клопотання не з`явився, до суду надійшла заява адвоката Мех Н.В. про розгляд клопотання за її відсутності, вимоги визначені у ньому підтримує, просить задовольнити.

Прокурор у судове засідання не з`явився, про розгляд повідомлений належним чином, причини неявки слідчому судді не відомі.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення заявника, дослідивши матеріали провадження за клопотанням, приходить до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 12.06.2019 накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться на розрахунковому рахунку ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНО - БУДІВЕЛЬНА ГРУПА «ФОРТУНА» (код ЄДРПОУ 42381674) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , відкритих у Філія «КИЇВСІТІ» АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 380775), та рахунки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 у АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627).

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Виходячи із аналізу викладеного, вказана норма пов`язує право слідчого судді на скасування арешту майна, із можливістю надання учасникам процесу, доказів та відомостей, які вказуватимуть, що арешт накладено необґрунтовано або в його застосуванні відпала потреба та доведеності перед слідчим суддею їх законності та переконливості.

Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та обґрунтованого рішення, слідчий суддя, згідно вимог ст. 94, ст. 132, ст. 173 КПК України, повинен врахувати: існування обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину та достатніх доказів, що вказують на вчинення злочину; правову підставу для арешту майна; можливий розмір шкоди, завданої злочином; наслідки арешту для третіх осіб, а також розумність і співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Із мотивувальної частини ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 12.06.2019 вбачається, що підставами накладення арешту на грошові кошти належні ТОВ «Інвестиційно-будівельна група «Фортуна» є забезпечення збереження речових доказів у кримінальному провадження.

Аналізуючи положення кримінально процесуального законодавства з приводу накладення арешту на майно особи, обов`язковою передумовою, яка обґрунтовує необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, є наявність достатніх доказів, що вказують на вчинення злочину, наявність обґрунтованої підозри, підставу для арешту майна; наслідки арешту для третіх осіб, а також розумність і співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, що визначено положенням ч. 2 ст. 173 КПК України. При цьому обов`язок доведення існування зазначеної умови КПК України покладається на орган досудового розслідування.

При цьому, частиною 10 ст. 170 КПК України визначено, що арешт може бути накладено в тому числі на гроші у безготівковій формі, які знаходяться на банківських рахунках.

Європейський суд з прав людини наголошує на тому, що слід врахувати необхідність забезпечення справедливого балансу між конкуруючими інтересами відповідної особи і суспільства в цілому. Необхідно зважати й на те, що цілі, згадані в цьому положенні можуть мати певне значення при визначені того, чи забезпечено баланс між вимогами відповідних суспільних інтересів і основоположним правом заявника на власність. В обох контекстах держава користується певним полем розсуду при визначені заходів, які необхідно вжити для забезпечення дотримання Конвенції. Рішення «Sargsyan v. Azerbaijan», n.220.

Відповідно до рішення Європейського суду з прав людини у справі «Ісмаїлов проти Росії» від 06.11.2008 року, де вказувалися порушення ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, в якому зазначено, що кожна фізична та юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше, як в інтересах суспільства на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права».

Нормою ст. 41 Конституції України встановлюється непорушність права особи на володіння, користування і розпорядження своєю власністю.

Відповідно до положень ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Разом з тим, як вбачається із наданих суду матеріалів відсутні відомості вважати, що арештоване майно відповідає критеріям визначеним ст. 98 КПК України і є безпосередньо предметом кримінального правопорушення що розслідується, а прокурором не доведено зворотнього, а відтак посилання на наявність правових підстав, передбачених п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, на думку слідчого судді, є необґрунтованим та таким, що не відповідає вимогам кримінально процесуального законодавства. Тобто, у даному випадку, прокурором порушено права осіб на мирне володіння та користування своїм майном та не дотримано вимоги закону в частині підстав для звернення з клопотанням про накладення арешту на майно.

Слідчим суддею під час розгляду даного клопотання встановлено, що в кримінальному провадженні № 62019000000000700 підозра службовим особам ТОВ «Інвестиційно-будівельна група «Фортуна» не пред`являлась.

Враховуючи вказане, підстав вважати, що існує правова підстава для арешту рахунків заявника взагалі спростовується, а також ту обставину, що однією з засад кримінального провадження є принцип змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом, тоді як орган досудового розслідування не представив слідчому судді належних доказів для безспірного висновку щодо необхідності продовження дії даного заходу забезпечення кримінального провадження, та принципу диспозитивності кримінального провадження, відповідно до якого сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом, а слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом, слідчий суддя приходить до висновку про відсутність в кримінальному провадженні даних, які б виправдовували подальше втручання держави у право на мирне володіння заявника належним йому майном, враховуючи досить тривалий період обмеження прав особи, у зв`язку з чим вважає за доцільне скасувати арешт майна, не вбачаючи підстав для подальшого обмеження прав власності.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-175, 309, 392, 532, 535 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання Мех Наталії Володимирівни в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Інвестиційно-будівельна група «Фортуна» про скасування арешту майна накладеного на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 12.06.2019, у рамках кримінального провадження № 62019000000000700- задовольнити.

Скасувати арешт майна накладений ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 12.02.2018 на грошові кошти, які знаходяться на розрахунковому рахунку ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНО - БУДІВЕЛЬНА ГРУПА «ФОРТУНА» (код ЄДРПОУ 42381674) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , відкритих у Філія «КИЇВСІТІ» АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 380775), та рахунки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 у АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.В. Вовк

Часті запитання

Який тип судового документу № 91463209 ?

Документ № 91463209 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 91463209 ?

Дата ухвалення - 26.08.2020

Яка форма судочинства по судовому документу № 91463209 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 91463209 ?

В Печерский районный суд города Киева
Предыдущий документ : 91462458
Следующий документ : 91463210