Постановление суда № 90316868, 09.07.2020, Винницкий окружной административный суд

Дата принятия
09.07.2020
Номер дела
120/2343/20-а
Номер документа
90316868
Форма судопроизводства
Административное
Компании, указанные в тексте судебного документа
Государственный герб Украины

УХВАЛА

з питань залишення позовної заяви без розгляду

м. Вінниця

09 липня 2020 р. Справа № 120/2343/20-а

Вінницький окружний адміністративний суд у складі головуючого судді Вільчинського Олександра Ванадійовича, розглянувши в письмовому провадженні в порядку спрощеного позовного провадження клопотання відповідача про залишення позовної заяви без розгляду у справі за позовом ОСОБА_1 до Головного управління Пенсійного фонду України у Вінницькій області про визнання дій протиправними та зобов`язання вчинити дії,

ВСТАНОВИВ:

У провадженні Вінницького окружного адміністративного суду перебуває адміністративна справа за позовом ОСОБА_1 до Головного управління Пенсійного фонду України у Вінницькій області про визнання протиправним та скасування рішення, зобов`язання вчинити дії. За змістом позовних вимог позивач просить суд: визнати протиправним рішення Головного управління Пенсійного фонду України у Вінницькій області № 1132-112/Б-02/8-0200/20 від 16.03.2020 щодо відмови у проведенні перерахунку та виплати з 01.01.2014 по 02.08.2014 пенсії по інвалідності як особі, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи, у розмірі 6 мінімальних пенсій за віком та додаткової пенсії за шкоду, заподіяну здоров`ю у розмірі 50% мінімальної пенсії за віком, призначеної відповідно до ст.ст. 49, 50, 54, 67 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи"; зобов`язати відповідача здійснити перерахунок та виплатити пенсію по інвалідності з розрахунку 6 мінімальних пенсій за віком та додаткову пенсію за шкоду заподіяну здоров`ю з розрахунку 50% мінімальної пенсії за віком, встановленої ч. 1 ст. 28 Законом України "Загальнообов`язкове державне пенсійне страхування" та відповідно до ст.ст. 49, 50, 54, 67 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" за період з 01.01.2014 по 02.08.2014 з урахуванням виплачених сум.

Ухвалою суду від 05.06.2020 відкрито провадження в справі та вирішено її розглянути за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення сторін (у письмовому провадженні).

19.06.2020 від Головного управління Пенсійного фонду України у Вінницькій області до суду надійшло клопотання, у якому відповідач просить залишити позовну заяву без розгляду у зв`язку з пропуском строку звернення до суду, а саме шестимісячного строку, передбаченого ст. 122 Кодексу адміністративного судочинства України (далі - КАС України). Відповідач зазначає про те, що ОСОБА_1 щомісячно отримувала та отримує пенсію у Головного управління Пенсійного фонду України у Вінницькій області, тому вона не могла не знати про розмір пенсії, що була їй нарахована. Відтак, на думку відповідача, наявні всі підстави для залишення позову без розгляду.

Визначаючись щодо заявленого клопотання, суд виходив з такого.

Згідно з ч.ч. 1, 2 ст. 55 Конституції України права і свободи людини і громадянина захищаються судом. Кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб.

Частиною 1 статті 5 КАС України визначено, що кожна особа має право в порядку, встановленому цим Кодексом, звернутися до адміністративного суду, якщо вважає, що рішенням, дією чи бездіяльністю суб`єкта владних повноважень порушені її права, свободи або інтереси.

Відповідно до ч. 1 ст. 122 КАС України позов може бути подано в межах строку звернення до адміністративного суду, встановленого цим Кодексом або іншими законами.

Для звернення до адміністративного суду за захистом прав, свобод та інтересів особи встановлюється шестимісячний строк, який, якщо не встановлено інше, обчислюється з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів. Для захисту прав, свобод та інтересів особи цим Кодексом та іншими законами можуть встановлюватися інші строки для звернення до адміністративного суду, які, якщо не встановлено інше, обчислюються з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів (ч.ч. 2, 3 ст. 122 КАС України).

Відповідно до частини другої статті 6 КАС України суд застосовує принцип верховенства права з урахуванням судової практики Європейського суду з прав людини. Статтею 17 Закону України "Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини" визначено, що суди застосовують при розгляді справ Конвенцію та практику Суду як джерело права.

Так, Європейський суд з прав людини акцентує увагу на тому, що право на доступ до суду має бути ефективним. Реалізуючи п.1 ст.6 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, кожна держава-учасниця цієї Конвенції вправі встановлювати правила судової процедури, в тому числі й процесуальні заборони і обмеження, зміст яких - не допустити судовий процес у безладний рух. Разом з тим, суд зазначає, що не повинно бути занадто формального ставлення до передбачених законом вимог, так як доступ до правосуддя повинен бути не лише фактичним, але і реальним (рішення Європейського суду з прав людини у справі "Жоффр де ля Прадель проти Франції" від 16.12.1992).

У Рішенні в справі "Белле проти Франції" від 04.12.1995 Європейський суд з прав людини зазначив, що "стаття 6 Конвенції містить гарантії справедливого судочинства, одним з аспектів яких є доступ до суду. Рівень доступу, наданий національним законодавством, має бути достатнім для забезпечення права особи на суд з огляду на принцип верховенства права в демократичному суспільстві. Для того, щоб доступ був ефективним, особа повинна мати чітку практичну можливість оскаржити дії, які становлять втручання у її права".

Норми, що регулюють строки подачі скарг, безсумнівно, спрямовані на забезпечення належного здійснення правосуддя і юридичної визначеності. Зацікавлені особи мають розраховувати на те, що ці норми будуть застосовані. У той же час такі норми та їх застосування не повинні перешкоджати учасникам провадження використовувати доступні засоби захисту (Рішення у справі "Мельник проти України" від 28.03.2006).

Також, з Рішення Європейського Суду з прав людини по справі "Іліан проти Туреччини" слідує, що правило встановлення обмежень до суду у зв`язку з пропуском строку звернення до суду, повинно застосовуватися з певною гнучкістю і без надзвичайного формалізму, воно не застосовується автоматично і не має абсолютного характеру; перевіряючи його виконання, слід звертати увагу на обставини справи.

У рішенні у справі"Мірагаль Есколано та інші проти Іспанії" від 13.01.2000 та у рішенні по справі "Перес де Рада Каваніллес проти Іспанії" від 28.10.1998 Європейський Суд з прав людини вказав, що надто суворе тлумачення внутрішніми судами процесуальної норми позбавило заявників права доступ до суду і завадило розгляду їхніх позовних вимог. Це визнане порушенням пункту 1 ст.6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

Тобто, правило про пропуск строку звернення до суду не має абсолютного характеру і не повинно застосовуватися автоматично, навіть у разі пропуску строку звернення до суду без відповідних додаткових обґрунтувань суд не може його застосувати.

Крім того, застосування правила пропуску строку звернення до суду залежить від обставин справи. Під цим слід розуміти вагомість права, про захист якого особа звернулася до суду.

Суд вважає необґрунтованим посилання Головного управління Пенсійного фонду України у Вінницькій області на пропуск позивачем строку на звернення до адміністративного суду, оскільки позивач дізналася про порушення свого права на проведення перерахунку пенсії за період з 01.01.2014 по 02.08.2014 з листа відповідача від 16.03.2020 № 1132-1112/Б-02/8-0200/20.

Зважаючи, що предметом оскарження у справі є відмова відповідача, викладена у листі від 16.03.2020 № 1132-1112/Б-02/8-0200/20 щодо проведення перерахунку та виплати ОСОБА_1 пенсії по інвалідності з 01.01.2014 по 02.08.2014 відповідно до ст.ст. 49, 50, 54, 67 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", то обрахунок строку звернення до суду розпочинається саме з отримання позивачем такої відмови. А відтак встановлений ч. 2 ст. 122 КАС України шестимісячний строк на звернення з позовом до адміністративного суду позивачем не порушено.

Аналогічна правова позиція викладена в постанові Верховного Суду від 11.09.2018 у справі №522/6810/17 (реєстраційний номер судового рішення в ЄДРСР - 76397714), в якій вказано, що строк звернення до суду слід обчислювати з моменту отримання відмови органу Пенсійного фонду України у перерахунку та виплати пенсії.

Враховуючи наведене, суд доходить висновку, що підстави для задоволення клопотання відповідача про залишення адміністративного позову без розгляду, відсутні.

Керуючись ст.ст. 5, 122, 123, 248, 256, 260 КАС України, -

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання відповідача про залишення позовної заяви без розгляду відмовити.

Ухвала суду першої інстанції оскарженню не підлягає та набирає законної сили в порядку, визначеному ст. 256 КАС України.

Суддя Вільчинський Олександр Ванадійович

Часті запитання

Який тип судового документу № 90316868 ?

Документ № 90316868 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 90316868 ?

Дата ухвалення - 09.07.2020

Яка форма судочинства по судовому документу № 90316868 ?

Форма судочинства - Адміністративне

В якому cуді було засідання по документу № 90316868 ?

В Винницкий окружной административный суд
Предыдущий документ : 90316867
Следующий документ : 90316869