Постановление суда № 89993463, 23.06.2020, Приморский районный суд города Одессы

Дата принятия
23.06.2020
Номер дела
522/21514/19
Номер документа
89993463
Форма судопроизводства
Гражданское
Компании, указанные в тексте судебного документа
Государственный герб Украины

Справа №522/21514/19

Провадження №2/522/2353/20

УХВАЛА

23 червня 2020 року м. Одеса

Приморський районний суд м. Одеси у складі:

головуючого судді - Домусчі Л.В.,

за участі секретаря судового засідання – Вадуцкої В.І.,

розглянувши у підготовчому засіданні матеріали цивільної справи за позовом ОСОБА_1 до Об`єднання співвласників багатоквартирного будинку «Кленове» про зобов`язання вчинити певні дії,

ВСТАНОВИВ:

До суду 20.12.2019 року надійшов позов ОСОБА_1 до Об`єднання співвласників багатоквартирного будинку «Кленове», згідно якого просила визнати дії відповідача з нарахування плати за користування тепловою енергією такими, що порушують права позивача як споживача послуг, та зобов`язати відповідача провести перерахунок заборгованості за користування тепловою енергією.

Ухвалою суду від 26.12.2019 року позовну заяву залишено без руху. 21.01.2020 року представником позивача надана заява про усунення недоліків.

Ухвалою суду від 23.01.2020 року провадження у справі було відкрито та призначено до розгляду в підготовчому засіданні на 10.02.2020 року.

У підготовчому засіданні 10.02.2020 року були присутні позивачка та представник відповідача – ОСОБА_2 .. Суд повідомив сторонам, що головуюча суддя Домусчі Л.В. також проживає у будинку за адресою: АДРЕСА_1 , та запитав думку сторін щодо довіри суду.

Представником відповідача було висловлено думку про відсутність конфлікту інтересів. Позивачка висловити думку щодо довіри суду не змогла та за її клопотанням розгляд справи було відкладено на 23.03.2020 року.

У зв`язку з неявкою сторін 23.03.2020р. та 04.05.2020р. розгляд справи відкладався.

До суду 22.06.2020 року надійшла заява позивача – ОСОБА_1 , згідно якої остання заявила відвід головуючій судді Домусчі Л.В. із тих підстав, що остання проживає за адресою : АДРЕСА_1 , та є членом ОСББ «Кленове»; вбачає зацікавленість судді в розгляді справи та у позивача існують сумніви щодо неупередженості та об`єктивності судді.

У підготовчому засіданні 23.06.2020 року позивачка подану заяву підтримала та просила задовольнити. При цьому зазначила, що вона проти судді нічого не має, у судді не має зацікавленості, проте для об`єктивного вирішення спору вважає, що є підстави для відводу судді.

Представник відповідача у засідання не з`явився, був сповіщений про час та місце розгляду справи належним чином.

Вивчивши матеріали справи, подану заяву, суд приходить до наступного.

У відповідності до ст. 36 ЦПК України, суддя не може розглядати справу і підлягає відводу (самовідводу), якщо:

3) він прямо чи побічно заінтересований у результаті розгляду справи;

5) є інші обставини, що викликають сумнів в неупередженості або об`єктивності судді.

За змістом положень ст. 39 Цивільного процесуального кодексу України, з підстав, зазначених у статтях 36, 37 і 38цього Кодексу, судді, секретарю судового засідання, експерту, спеціалісту, перекладачу може бути заявлено відвід учасниками справи.

Відвід повинен бути вмотивованим і заявленим протягом десяти днів з дня отримання учасником справи ухвали про відкриття провадження у справі, але не пізніше початку підготовчого засідання або першого судового засідання, якщо справа розглядається в порядку спрощеного позовного провадження. Самовідвід може бути заявлений не пізніше початку підготовчого засідання або першого судового засідання, якщо справа розглядається в порядку спрощеного позовного провадження.

Після спливу вказаного строку заявляти відвід (самовідвід) дозволяється лише у виняткових випадках, коли про підставу відводу (самовідводу) заявнику не могло бути відомо до спливу вказаного строку, але не пізніше двох днів із дня, коли заявник дізнався про таку підставу.

Встановлення обставин, вказаних у пунктах 1-4 частини першої статті 36 цього Кодексу, статті 37 цього Кодексу, звільняє заявника від обов`язку надання інших доказів упередженості судді для цілей відводу. Якщо відвід заявляється повторно з підстав, розглянутих раніше, суд, який розглядає справу, залишає таку заяву без розгляду.

Отже, за умовами ч. 3 та ч. 4 ст. 39 ЦПК України відвід повинен бути вмотивованим, а заявник зобов`язаний надати докази упередженості судді у випадку наявності обставин, що викликають сумніви в неупередженості або об`єктивності судді.

Як на підставу для відводу головуючого судді, позивач посилалась на те, що головуюча суддя проживає за адресою : м. Одеса, вул. Кленова, 2-а, є членом ОСББ «Кленове», а тому позивачка вбачає зацікавленість судді в розгляді справи та у неї існують сумніви щодо неупередженості та об`єктивності судді.

Згідно ч. 7 ст. 56 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» суддя зобов`язаний справедливо, безсторонньо та своєчасно розглядати і вирішувати судові справи відповідно до закону з дотриманням засад і правил судочинства; дотримуватися правил суддівської етики, у тому числі виявляти та підтримувати високі стандарти поведінки у будь-якій діяльності з метою укріплення суспільної довіри до суду, забезпечення впевненості суспільства в чесності та непідкупності суддів.

Пунктом 5 постанови Пленуму Верховного Суду України №8 від 13.06.2007 «Про незалежність судової влади» визначено, що відповідно до закону суддя не може брати участь у розгляді справи і підлягає відводу (самовідводу), якщо він заінтересований у результаті розгляду справи або є інші обставини, які викликають сумнів в об`єктивності та неупередженості судді.

Відповідно до усталеної практики Європейського суду з прав людини безсторонність (неупередженість) суду в сенсі п.1 ст.6 конвенції має визначатися згідно з (i) суб`єктивним критерієм, враховуючи особисті переконання та поведінку конкретного судді, тобто чи мав суддя особисту упередженість або чи був він об`єктивним у цій справі, та (i) об`єктивним критерієм, іншими словами, шляхом установлення того, чи забезпечував сам суд та серед інших аспектів його склад достатні гарантії для того, щоб виключити будь-який обґрунтований сумнів у його безсторонності (рішення у справах «Фей проти Австрії», «Ветштайн проти Швейцарії»).

Проте між суб`єктивною та об`єктивною безсторонністю не існує беззаперечного розмежування, оскільки поведінка судді не тільки може викликати об`єктивні побоювання щодо його безсторонності з точки зору стороннього спостерігача (об`єктивний критерій), а також може бути пов`язана з питанням його або її особистих переконань (суб`єктивний критерій) (див. рішення у справі «Кіпріану проти Кіпру»).

У деяких випадках, коли докази для спростування презумпції суб`єктивної безсторонності судді отримати складно, додаткову гарантію надасть вимога об`єктивної безсторонності (рішення у справі «Пуллар проти Сполученого Королівства»). У цьому сенсі навіть вигляд має певну важливість — іншими словами, «має не лише здійснюватися правосуддя — ще має бути видно, що воно здійснюється». Адже йдеться про довіру, яку в демократичному суспільстві суди повинні вселяти у громадськість (рішення у справі «Де Куббер проти Бельгії»).

Також суд враховує роз`яснення, викладені в «Бангалорських принципах поведінки суддів» від 19.05.2006 року, а саме - « Суддя має заявити самовідвід від участі в розгляді справі в тому випадку, якщо для нього або неї не є можливим винесення неупередженого рішення в справі, або в тому випадку, коли в розумного спостерігача могли б виникнути сумніві в неупередженості судді.

Іншими словами, це обґрунтування передбачає можливість того, що суддя може бути абсолютно об`єктивним в обставинах, які, проте, викликають обґрунтоване підозріння в упередженні, що вимагає відведення судді. Але навіть при такому розумінні цього принципу критерієм для відведення все-таки є внутрішня позиція судді, хоча вона і оцінюється з точки зору розумної особи. Від розумної особи потрібний, щоб воно уявило полягання розуму судді в даних обставинах. У цьому сенсі часто цитована думка про те, що "правосуддя повинне сприйматися як досконале", не може бути відокремлена від критерію, що стосується обґрунтованого підозріння в упередженості.».

При цьому, суддя наголошує, що у неї не має в цій справі будь-якої упередженості, вона сама повідомила учасників справи про зазначені обставини та не вбачає підстав для самовідводу.

Відповідно до правил ст. 40 ЦПК України, питання про відвід судді вирішує суд, який розглядає справу. Суд задовольняє відвід, якщо доходить висновку про його обґрунтованість.

Отже, для усунення виникнення у сторін будь-яких сумнівів в об`єктивності та неупередженості судді, з метою забезпечення повного та всебічного розгляду справи, з метою дотримання учасниками процесу своїх процесуальних прав, виходячи з морально-етичних міркувань, а також обставин, зазначених у ст.36 ЦПК України, що виключають участь судді в судовому розгляді цивільної справи, вважаю за необхідне задовольнити заяву ОСОБА_1 про відвід судді Домусчі Л.В..

Під час прийняття рішення про відвід головуючої судді по вищевказаній цивільній справі, суд також приймає до уваги положення ст.3 Європейського статуту судді, яка передбачає, що суддя не тільки повинен бути неупередженим, але й має сприйматися будь-ким як неупереджений.

Керуючись ст.ст. 14, 36, 39, 40, 258-260, 268, 353 Цивільного процесуального кодексу України, суд –

УХВАЛИВ:

Заяву ОСОБА_1 про відвід головуючого судді від розгляду справи №522/21514/19, провадження №2/522/2353/20 за цивільним позовом ОСОБА_1 до Об`єднання співвласників багатоквартирного будинку «Кленове» про зобов`язання вчинити певні дії – задовольнити.

Відвести суддю Домусчі Л.В. від подальшого розгляду справи №522/21514/19, провадження №2/522/2353/20 за цивільним позовом ОСОБА_1 до Об`єднання співвласників багатоквартирного будинку «Кленове» про зобов`язання вчинити певні дії.

Передати справу для повторного автоматизованого розподілу для визначення іншого судді для розгляду справи.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Л.В. Домусчі

Часті запитання

Який тип судового документу № 89993463 ?

Документ № 89993463 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 89993463 ?

Дата ухвалення - 23.06.2020

Яка форма судочинства по судовому документу № 89993463 ?

Форма судочинства - Цивільне

В якому cуді було засідання по документу № 89993463 ?

В Приморский районный суд города Одессы
Предыдущий документ : 89993456
Следующий документ : 89993465